5662 Falešné dějiny, ve vesmíru i na Zemi, Tartárie, Kabala, Lži a Galaktická federace Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-01

Mari Swaruu
Jak je dole, tak je nahoře. Jak se správně říká, dějiny píší vítězové, a pokud je pozorně sledujeme, historie, jak je oficiálně chápána, a to celosvětově, vypadá spíše jako vzpomínka na bitvy a politiku s postavami, které jsou ve všech svých atributech divoce přehnané, silně polarizované s dynamikou dobra a zla odjakživa.

Prostým porovnáním toho, co je napsáno v historických knihách, s tím, co kdo empiricky viděl nebo prožil, se zdá, že dochází ke zřetelné shodě, kdy oficiální vyprávění nebude odrážet vnější pravdu. Navíc ta strana, která neslouží současným zájmům, je v podstatě vymazána, jako se to nyní děje se vším, co se dělo v již zaniklém Sovětském svazu, protože je stále obtížnější zkoumat tamní historii, která nesouvisí s oficiálně uznávanou politikou. A to vše končí tím, že Sovětský svaz je vykreslován pouze jako říše zla, zatímco ve skutečnosti to bylo jen jiné místo se svými špatnými i dobrými věcmi jako všude jinde.

Sovětský svaz na úrovni všech lidí mizí tak rychle, jako by vůbec neexistoval. Dějiny lidí, to, co dělali a co si mysleli, je pryč, až na rozsáhlá díla a spisy, které se zatím ještě těžko mažou, a také to, co zůstalo v paměti těch, kteří tehdy žili.

Používáme Rusko jako příklad. Není to poprvé, co tam byla vymazána celá civilizace, protože existuje velké množství důkazů o existenci vyspělé civilizace či kultury, která se zřejmě jmenovala Tartaria. Objevuje se stále více důkazů o existenci nesčetných velkých měst v troskách a pohřbených hluboko v sibiřské divočině, kde si například příroda nyní nárokuje celou tuto oblast zpět, přičemž pomáhá vymazat vzpomínku na celou minulost, která byla tak důležitá, že by měla být v učebnicích dějepisu.

V dnešní době a s tím, jak jde čas kupředu a my všichni můžeme bádat v oficiálních dějinách pomocí internetu, může každý, kdo má dva funkční neurony, začít spojovat body a vidět, že příliš mnoho věcí v historii prostě nesedí. Nejen co se týče špatných nebo zmanipulovaných dat, ale i samotné události se zdají být pozměněny tak, aby zapadaly do obskurní agendy kontroly mysli.

Při použití známého rčení ˝dějiny psali vítězové˝ máme všichni zpočátku tendenci si myslet, že skutečné události byly pozměněny a zapsány jako skutečnost. Ovšem vše upravené a s pohledem pouze na ty části, které sloužily zájmům těch, kteří jsou momentálně u moci, a ne jako zcela vymyšlený příběh, od začátku do konce vyložená lež, která nemá s tím, co se skutečně stalo, téměř nic společného.

Nyní se však důkazy hromadí a všechny svědčí o tomtéž: že historie jako celek je přinejmenším nebo v nejlepším případě z větší části vymyšlená, možná tu a tam s nějakou zkreslenou nebo překroucenou pravdou, včetně pozměněných událostí ve prospěch toho, kdo si objednal jejich sepsání, a hromady lží zdůvodněných událostmi, které se nikdy nestaly nebo se staly ve zcela jiném kontextu a z alternativních důvodů.

A aspektem historie, na který důkazy poukazují jako na nejsilněji pozměněný, je čas. Načasování událostí v celém oficiálně přijímaném vyprávění prostě nesedí, pokud je podrobeno serióznímu zkoumání. Když například použijete jako referenci staré texty a knihy a porovnáte to, co se v nich píše, s moderními knihami na stejné téma, zjistíte, že je zde podstatný rozdíl. Zde můžete začít vidět, uvědomit si, že něco není v pořádku, a to lze zjistit pouze porovnáním veřejně dostupných starých knih s novějšími. Představte si, co by se stalo, kdybychom mohli dostat do rukou všechny ty knihy, které jsou uloženy v trezorech, jako jsou ty pod Vatikánem, a daleko od přístupu a pohledu veřejnosti. Není divu, že je schovávají nebo pálí.

Události na Zemi obecně se zdají být všechny blíže u sebe, většinou se odehrály v krátkém období ne tak dávno a nejsou rozloženy do několika tisíc let, jak se oficiálně líčí. Například pád Římské říše umisťujeme někam do 12. století. Přesto to nelze potvrdit, a i kdyby vůbec nějaká Římská říše existovala, jak to dnes vypadá, zpochybňovat všechno nemusí být tak špatný nápad. A to, co o ní víme, může být součástí jiné civilizace, rovněž ztracené v čase nebo resetované vládci Země.

A i když máme k dispozici bohatou škálu starých dokumentů, které dávají Římské říši za pravdu, samotný fakt, že jsou staré, ještě neznamená, že jsou správné, protože manipulace s historií, o které mluvíme, sahá daleko do minulosti a není to nic nového. Přesto plně uznávám, že v dějinách je jen málo věcí tak dobře zdokumentovaných jako Římská říše, a to s nechutnými podrobnostmi, neboť mnoho knih registrujících obchodní transakce se dochovalo dodnes. Takže se můžeme doslova podívat i na to, kolik kuřat se tehdy vyměnilo za kolik pytlů pšenice.

Ale i v těchto podrobných obchodních knihách je problém s daty, protože už léta nepoužívali dnešní čísla a lidé v průběhu věků používali mnoho kalendářů, jako například lunární kalendář, juliánský kalendář, římský kalendář, islámský kalendář, hinduistický kalendář, buddhistický kalendář, japonský kalendář, čínský kalendář, egyptský kalendář a mnoho dalších, kde se vzájemný překlad stává naprostou noční můrou a byl a je ponechán v rukou takzvaných odborníků, kteří jsou nejčastěji na výplatní listině oligarchů a lidí u moci, což jsou právě ti, kteří jsou vítězi, kteří zapisují věci podle svých zájmů. Umístit řadu synchronizovaných světových událostí, které se odehrávají v dávných dobách, je tak obtížné, že to považuji za sotva možné.

Pak můžeme zmínit datování věcí pomocí metod radioaktivního rozpadu, jako je například nechvalně známý uhlík 14, u něhož se mnohokrát prokázalo, že je notoricky nepřesný. Existují však i jiné, a některé z nich mohou být docela přesné. Je jich poměrně hodně a všechny patří mezi typy radioaktivního datování. Patří mezi ně datování draselným argonem, které je užitečné pro horniny starší než 100 000 let. Existuje také uran-olovnaté datování, které má rozmezí stáří 1 až 4,5 milionu let. Lze jej použít pro tak dlouhá období, protože poločas rozpadu uranu měnícího se v olovo je miliardy let, řádově 4,5 miliardy let stáří Země, samozřejmě s použitím oficiálně přijatých časových údajů a dat.

Existuje také další metoda zvaná termoluminiscence používaná na keramice, stejně jako hydratace obsidiánu a datování uranových stop, kdy se pozorují stopy zanechané rozkladem uranu.

Některé z těchto alternativních metod mohou být velmi přesné, i když ne všechny metody lze použít na všechny druhy materiálů nebo předmětů, protože většina z nich je použitelná pouze pro extrémně staré věci. Problém však spočívá v tom, že když se tyto přesné systémy použijí k datování artefaktů v historii Země, výsledek nikdy neodpovídá časovému období, ve kterém se podle oficiálního historického vyprávění mají nacházet. Tyto přesné metody datování jsou v silném rozporu s oficiálním historickým vyprávěním a silně podporují to, co říkám v tomto videu, tvrdá věda dokazuje, že historické knihy jsou celé špatně.

A to vysvětluje, proč se tyto přesné datovací metody používají tak zřídka, protože nikdo z mocných na Zemi nechce, aby se přesná datace dostala na veřejnost, protože by to zničilo jejich falešné vyprávění. Mohu vás tedy ujistit, že datování věcí na Zemi je téměř nemožné.

Ale pak, a po tom všem, co jsem řekl, se možná ptáte, proč nejdu do archivů Galaktické federace hledat skutečnou historii Země nebo proč nepoužívám data lodí skákajících v čase, která všichni dobře znáte.

Za prvé, tyto lodě, jako například dnes již notoricky známá třída Suzy, neskáčou v čase pomocí dat. Do počítače jednoduše nenaprogramujete datum a loď vás tam přenese. Pracují s frekvenčními mapami. Takže můžete skočit na jedno místo v čase a historii, a vy si možná stále myslíte, že jste v takovém roce v minulosti, ale mylně, protože opět systém datování používaný ve frekvenčních mapách neodpovídá oficiálnímu kalendáři a převod z jednoho systému do druhého je skutečný zmatek.

A i přes obtížnost překladu datování podle frekvenčních map do moderního kalendářního datování můžeme začít pozorovat skutečnou lavinu nesrovnalostí a falešného časování v celém oficiálním historickém vyprávění. A to jsou pro nás první ukazatele, že toto téma je třeba důkladně prozkoumat, protože je velkým vodítkem k tomu, jak celý Matrix na Zemi vlastně funguje.

Pokud jde o archivy Federace, já a moje skupina je používáme neustále a jsou tam těžké nesrovnalosti. Opět platí, že události o tom, co je zaznamenáno v historických archivech Federace, se neshodují s oficiálním vyprávěním na Zemi. Ale těžko mohu říci, že jsou pravdivé nebo že historie Země, jak ji přijímá Federace, je pravdivé vyprávění, protože, ačkoli se liší, je tak plné nesrovnalostí a děr ve vyprávění, že je to nakonec jen další verze historie Země, v podstatě stejná, ale s obměnou, která také neodpovídá skutečným vědecky prokázaným událostem.

Například tam chybí i Tartaria, když dnes máme záplavu údajů, které ukazují, že skutečně existovala a byla velmi významná. Nakonec si pak klademe otázku, proč by nejen pozemská kabala, ale i samotná Galaktická federace chtěla zcela vymazat Tartarii z naší kolektivní paměti pro lidi na Zemi i ve vesmíru. S vědomím, že skutečným vládcem Země je Galaktická federace, vláda stojící za hlubokými vládami, můžeme nakonec dojít pouze k závěru, že směrnice o vymazání Tartarie, kromě mnoha jiných věcí, přišla od samotné Federace, a ne pouze od takzvané Kabaly na Zemi.

Opět, a ještě z jiného úhlu, vše ukazuje na Galaktickou federaci jako na toho, kdo ovládá veškeré dění na Zemi i jinde, všude tam, kde má svá chapadla, přičemž to tentokrát říkám, aniž bych přikládala nějaké soudy o dobru a zlu, protože toto téma je nesmírně složité.

Docházíme k závěru, že Galaktická federace musela stát za agendou nechat zmizet Tartárii a vysvětlovat silné důkazy o ztracených velkých městech v oblasti jižní Sibiře, dnešního hlubokého Ruska, jako prosté nomádské stavby, když je z vesmíru jasně vidíme jako velké stavby, které se mohou rozkládat na několika hektarech, a v některých případech i kilometry čtvereční velké, což spíše odpovídá vyspělým městům, a nikoliv nomádským městům, vidíme, že Galaktická federace mnoho věcí tají, a docházíme k závěru, že celá ta velká civilizace na Zemi byla vymazána a musela za tím být Galaktická federace. Nemůžeme si pomoci, ale spojujeme Federaci s takzvanými civilizačními resety na Zemi, které nyní začínáme vidět a chápat. Způsobili je a pak chtějí vymazat naší kolektivní paměť, a to jak na Zemi, tak ve vesmíru.

Možná jsem tady nahoře a možná mám přístup do archivů Federace, kromě mnoha jiných, ale ani tady nemohu znát přesnou nebo konečnou pravdu. Mohu se pouze podělit o to, co vidím a co jsem našla. Je to můj pohled a společně s vaším se snad můžeme přiblížit pravdě o historii na Zemi i jinde, protože tento problém s historií se netýká pouze Země. Jak zjišťuji, stejný problém falešné historie a lží se týká i jiných nelidských civilizací, které jsou shodou okolností také pod kontrolou Federace. Například mohu konstatovat, že v oficiální historii Centaurů nebo Alfratanů, jak se budu zabývat ve svém brzy připravovaném videu o nich, cosi smrdí jako zkažená ryba s přídechem krysy.

Děkuji vám, pokud jste se v mém videu dostali až sem. Děkuji za lajkování a odběr dalších, pokud považujete tyto informace za cenné pro vás, a doufám, že se tu uvidíme příště.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/false-history-in-space-and-on-earth-tartaria-cabal-lies-and-the-galactic-federation-english

Zpět