5624 MIMOZEMŠŤANCI A LIDÉ - FEDERACE SPOJENÝCH PLANET Cosmic agency

[ UFO ] 2021-07-19

Gosia
Gosia: Vidět lidi ve 3D a jejich svobodnou vůli jako avatary ve hře a více si vážit 5D, takto vidí nižší nebo vyšší úroveň Federace? Protože pokud úředníci Federace stále chodí a bojují za ˝osvobození˝, znamená to, že nemusí nutně vidět lidi takto, jen jako avatary ve hře. Takže kdo přesně ve Federaci vidí Zemi takhle? Asi vyšší představitelé Federace?

Yazhi: Dobře, odpověď je obsažena v tom, co se chystám vysvětlit. Nejprve mějte na paměti to, co jsme si vysvětlili výše. Jak je realita založena na vnímání a vnímání je založeno na dohodách a dohody jsou založeny na informacích a informace jsou založeny na frekvenci.

Takže komplexní informačně-vnímací matrice, která tvoří kolektivní nevědomí lidstva, bude diktovat, jak budou realitu vnímat lidé, kteří jsou do ní zahrnuti, a ti jsou do ní zahrnuti proto, že mají dohody o vnímání, založené na frekvenci jejich myšlení.

Lidstvo je tedy krmeno přesně navrženými a řízenými informacemi již dlouhou dobu, vlastně tisíce let, ale většina toho, čím se zde zabýváme, je pouze od 15. století do současnosti, a pokud bychom se chtěli dostat ještě blíže, informace, které vytvářejí realitu lidského nevědomí Matrixu, by byly ty, které byly lidské populaci vnucovány jako pravda od průmyslové revoluce v 19. století, tedy od darwinovské éry do současnosti.

Ještě objektivněji řečeno, to, co ve skutečnosti vytváří současnou realitu na Zemi, to, co formuje kolektivní nevědomí, je to, co bylo lidem vnuceno záměrně během života lidí, kteří ještě žijí, a ještě konkrétněji v roce 2000 a později, takzvané ˝tisícileté˝ generaci.

To je to, co formuje Matrix, soubor pravidel, zákonů, bytí legální neboli ˝hmoty a přírody˝, a vše, co diktuje tvorbu dohod, které formují vnímání reality na Zemi.

Tento Matrix informací je specifický pro Zemi. Je pravda, že existuje mnoho křížících se vlivů s jinými než pozemskými kulturami, jak se zmíním později. Ale v podstatě přesně tak, jak se věci mají, mám na mysli přesné složení vzájemně propojených kousků informací, které tvoří dohody o vnímání, jež následně formují realitu, jak je vnímána na Zemi, je specifické pro Zemi a nikde jinde se nevyskytuje.

Je pravda, že každá kultura na jakékoli planetě by měla svůj vlastní Matrix dohod o vnímání, které tvoří její specifickou ˝příchuť˝ reality, ale v případě Země je to obzvlášť nápadné a odlišné, protože je to uzavřená planeta, uměle izolovaná od zbytku vesmírného společenství, takže pohled na realitu ze Země je tam velmi jedinečný a specifický.

Vysvětluji zde tedy, proč způsob vnímání věcí na Zemi je velmi odlišný od toho, jak jsou vnímány mimo Zemi, proč neodpovídá větší a rozšířenější realitě, jak bychom mohli nazvat vše mimo Zemi. To, co je skutečné a co ne, možné a nemožné, jak to chápeme na Zemi, co pozemská věda, historie a technologie diktuje jako ˝skutečné˝ a následně nepružně podává jako tvrdou pravdu, neodpovídá tomu, jak vypadá realita a pravda pro lidi žijící mimo pozemský informační Matrix. Lidé tedy budou chápat jeden soubor pravd o jakémkoli tématu a ten nebude odpovídat pravdě širšího pohledu lidí žijících v jiném souboru pravidel a percepčních uspořádání mimo Zemi.

width=


Jak lidé, duše, cestují inkarnačně z planety na planetu a sbírají zkušenosti v závislosti na frekvenci své myšlenkové existence, budou vědomě či nevědomě importovat širokou škálu myšlenek, které také formují vnímání a dohody. To je pravda, ale většina obyvatel Země se na ní reinkarnovala tolikrát, že si silně upevňují takový soubor dohod o vnímání, který tvoří pozemské kolektivní nevědomí, jedinečné pro Zemi.

Duše, které se na Zemi inkarnovaly málo, jen několikrát nebo jen jednou, takzvaná ˝hvězdná semínka˝, pak budou těmi, kdo importují hlavně myšlenky z jiných kultur a planet mimo Zemi, ale i tak jsou ale stále ve velké menšině. (pozn. klidně tu mohli být hodně, pak dlouho ne, a zase se nechali ukecat... že já vůl...)

Výše uvedené si tedy převedeme na pojmy o mimozemšťanech a fungování Federace.
Lidé si vytvoří názor podle lidí, které vnímají s většími znalostmi, než mají oni sami. Lidé na Zemi nejsou vycvičeni k tomu, aby si vytvářeli vlastní systémy přesvědčení. Po generace jsou cvičeni a podmiňováni k následování.

Takže lidé, kteří se zajímají o problematiku UFO, badatelé a autoři, musí své znalosti v něčem hledat, dokonce i těch několik málo, kteří myslí sami za sebe, tak musí učinit, nakonec tak činíme všichni. Ale na Zemi budou mít tendenci následovat to, co je v této nebo jakékoli jiné oblasti známo před nimi. Zvláště v tomto tématu, protože objektivních informací má každý k dispozici tak málo.

Pak tu přichází další problém, který je pro Zemi jedinečný, nebo téměř jedinečný. Vzhledem k tomu, že všechny informace na Zemi jsou přísně kontrolovány (musí být, aby se udržely zavedené zkušenosti, pro které se zde inkarnují), je jedním z aspektů, že kontroloři, ať už jsou to ilumináti, tajné společnosti, které vládnou Zemi, kdokoli, potřebují obzvláště cílit a regulovat informace s tématy, kdy lidé začínají myslet sami za sebe, témata, která způsobují, že lidé zpochybňují svou realitu a svou přirozenost.

To se týká zejména témat souvisejících s mimozemšťany a kulturami na Zemi, protože tento druh informací by ze své podstaty obzvlášť škodil současnému stavu nebo informacím, které by na Zemi ˝měly být˝. Jinými slovy, změnila by vnímání natolik, že by nakonec zhroutila všechny systémy víry na Zemi, které následně tvoří kolektivní nevědomí, jež formuje vnímání samotné reality, jak je vnímána na Zemi. Musím tedy zdůraznit, že celá problematika UFO/pozemšťanů/federací musí být ze své podstaty přísně kontrolovanou záležitostí. Na rovinu říkám, že to, co je lidem podáváno jako pravda o mimozemšťanech a galaktických federacích, je jen falešná realita nebo velmi kontrolovaná a uměle upravená, vládou řízená, pro ni pohodlná lež, která neodpovídá tomu, co je tam venku ve vesmíru v tvrdé, objektivní realitě.

Všechny informace o Zemi, které budou veřejnosti předkládány ze ˝schválených˝ zdrojů, jsou přísně kontrolovány, aby zapadaly do narativu, který tito kontroloři, ať už je to kdokoli, potřebují k tomu, aby na Zemi fungovali. To se týká i mainstreamových médií a populárních alternativních médií, protože kontroloři vytvářejí řízenou opozici, aby získali ještě větší kontrolu nad vnímáním obyvatelstva, protože lidé nehledají žádné jiné informace mimo to, co považují za ˝důvěryhodné zdroje˝, oficiální média a sdělovací prostředky. nebo alternativní média. Důvěryhodné zdroje, ale pro jejich úroveň znalostí.

Problém se zde zhoršuje, když se i lidé v rámci takzvaných ˝alternativních médií˝ nevědomky podílejí na dezinformační polévce prostě proto, že musí své koncepty a systémy víry o něco opírat jako o základ. Základ, který je silně kontrolován záměrem.

Kontrolní mechanismus, který stojí za oficiálními médii a oficiálními alternativními médii, má mnoho tváří a k dosažení svých cílů používá mnoho nástrojů. Některé z nich jsou otevřené pomluvy a diskreditace každého, kdo se odváží odporovat. To se děje na mnoha úrovních, takže oficiální média zdiskreditují a pomluví alternativní oficiální média, čímž vytvoří v myslích prostých lidí dojem duality a nutnosti vybrat si stranu, čímž je obrátí k oficiálnímu narativu oficiálních médií. Jiní moudřejší lidé uvidí, že jak oficiální média, tak alternativní oficiální média jsou ovládána stejnými lidmi s jedním narativem a jednou agendou, takže kontroloři vytvoří další hlubší úroveň skrytých alternativních médií a hlouběji se postaví proti alternativním oficiálním médiím. A pak ještě jednou na hlubší úrovni. Vše za konkrétním účelem kontroly všech úrovní vědomí a duchovního probuzení obyvatelstva.

Dalším důležitým bodem je to, že nasazují svůj důvěryhodný personál, lidi, kteří pro ně pracují cíleně a vědomě, aby jim podstrčili informace, které chtějí určovat trendy. Používají vojenský kalibr, který jim dodává naprostou důvěryhodnost, a je základem pro měření dalších setkání s UFO. CIA nasadí renomované vojáky a vědce, aby zasévali trendy, které si přejí, aby byly v New Age a mezi ufology, protože ti to nejsou schopni vidět a jen slepě věří, že vědec nebo voják má větší důvěryhodnost než farmář.

Ale pak je tu pár lidí, kteří nejsou ovládáni, nebo jsou ovládáni jen základním souborem pravidel vnímání v Matrixu reality Země, ale nejsou přímo cíleně ovládáni vládami. Ti jsou pro status quo problémem, ti řádí jako utržení ze řetězu, chrlí nejrůznější nehorázná tvrzení a myšlenky, které jsou nebezpečné pro ty, kdo jsou u moci na všech úrovních, od vládních úředníků nižších tříd, přes ilumináty až po pozemské kontrolory Federace. Jsou považováni za největší potížisty pozemského Matrixu jako takového.

Systém, Matrix na Zemi, Kabala, Ilumináti, kdokoli, mají různé systémy, jak se s tímto problémem vypořádat. Prvním a nejzřejmějším je fyzické odstranění těchto obtížných subjektů, a to dělají často, když všechno ostatní selže. Ale hlavně dělají to, že informace, které tito potížisté sdílejí, zaplavují polévkou informací, které jsou s nimi v rozporu, nebo prostě ponoří své informace do takového množství dat, že je pro normálního člověka téměř nemožné rozlišit, co je důležité a co ne. Subjekty se jednoduše dostanou do informačního přetížení. Tedy zadržování potížistů, protože jejich informace se už k veřejnosti nedostanou, protože jsou prostě vnímány jako další stejné, nezajímavé a také příliš neuvěřitelné.

Je to také proto, že lidé obecně mají rádi okamžité uspokojení a budou vyhledávat všechny ty další údaje obsažené v takové polévce, která je pestřejší a působivější, což jim dodá dávku dopaminu z okamžitého uspokojení. Většina lidí je jako vrány, ukažte jim něco lesklého a oni se za tím budou slepě honit a ignorovat vše ostatní!

Jak již bylo řečeno, vnímání dobra a zla na Zemi a mimozemšťanů, Federací ve vesmíru a toho, jak funguje vesmír a realita ve vesmíru obecně, je falešnou autonomní sférou založenou na dohodách, která neodráží objektivní realitu viděnou zvenčí Země. Veškeré představy o tom, jací by mimozemšťané měli být, jak by měli vypadat a jak fungují, tedy neodráží objektivní vesmírnou realitu. Odráží pouze to, co a jak jim bylo řečeno a naprogramováno na Zemi. Tyto pojmy jsou tedy pozemské a nesdílí je vnímání lidí mimo Zemi.

Koncepty jako ˝Federace světla˝, které přicházejí zachránit lidstvo před zlými lidmi, pouze utvrzují a odrážejí přesně to smýšlení, které Kabala, vládci, chtějí, aby lidé měli. Ukazují přímou kopii náboženství a politiky, ale přizpůsobenou myšlení a očekávání dnešní společnosti. Tedy stejné politické struktury, systémy víry a omezené vědy, jak je vidíme ze Země, ale upravené pomocí vesmírných lodí.

Zlá strana byla kdysi lidem vnucována jako přicházející od démonů, zlých duchů a útočníků z nepřátelských národů a klanů, kteří si ˝jdou pro tebe a tvou rodinu˝. Dnes je to kromě toho totéž... jen slova ďábel a zlí duchové nahradili ˝mimozemskými vetřelci˝ a ˝reptiliány˝. Naprosto stejná struktura.

Dalším výmluvným znamením je pro mě to, že pokud prozkoumáte povahu setkání s UFO od 50. let 20. století až po dnešek, zjistíte, že interpretace těchto setkání přesně odráží smýšlení lidí na Zemi v každé éře.

V padesátých a šedesátých letech minulého století se mimozemšťanům říkalo ˝Vesmírní lidé˝ nebo Marťané či podobná jména a pocházeli z planet uvnitř téže sluneční soustavy, z Marsu, z Venuše, z Jupiteru. Odráželi totiž tehdejší lidskou mentalitu a referenční rámec, který jim v té době poskytovala oficiální média. Dokonce i tvar kosmických lodí, UFO, interpretovaný lidmi v jednotlivých obdobích, odráží jasné designové trendy na Zemi a je odrazem komiksů, v popisech UFO, s nimiž se v té době setkáváme. Lze vidět odraz tehdejších kosmických lodí NASA, jako byly kapsle Mercury a Gemini a později Apollo, a dokonce i design tehdejších automobilů.

I když s ohledem na to, že dnes je mnohem větší vliv lidí mimo Zemi, a to v podobě zásahů přímo v internetových médiích a hlavně prostřednictvím hvězdných semínek, tak některé věci začínají odrážet objektivnější realitu, jaká je mimo Zemi.

V zásadě zde však platí stejný princip jako dříve, takže způsob, jakým lidé UFO, mimozemšťany a setkání interpretují, opět odráží povahu doby, ve které žijí. Zde není žádná výjimka. A toto základní vnímání, které používají k interpretaci toho, co vidí a chápou, je přísně kontrolováno mocnostmi na Zemi, které diktují, co a jak mají lidé vědět.

Pojetí zla jako takového, kdo jsou pachatelé, identita pachatelů, od ˝zlých duchů˝ až po regresivní mimozemské rasy, je pro Zemi jedinečné. Mimo Zemi ji prostě nechápeme stejným způsobem.

Tento pojem dnes zahrnuje starověké ˝padouchy˝, jako jsou démoni a zlí duchové, včetně bezohledných vládců a diktátorů, kteří ˝chtějí napadnout sousední země˝. Dokonce i reptiliáni, kteří požírají lidi, konkrétně děti, Maitre, zlí Tall Greys a řada dalších složitých představ a výkladů zlých mimozemšťanů. Ze Země je tedy logické proti nim bojovat způsobem známým na Zemi. Tedy přímý boj, s mečem a plazmovou puškou. Přímá vojenská konfrontace. A tato mentalita se odráží téměř všude v uznávané UFO komunitě.

Z vnějšku Země jsou takové pojmy jako zlí reptiliáni a maitre vnímány jako lokální lidské interpretace mnohem složitější reality mimo Zemi. Ačkoli realita chápaná na Zemi obecně neodráží to, jak je chápána realita mimo Zemi, existuje společná oblast, kde se oba světy, obě interpretace reality shodují, v červené oblasti v kruzích. Je to proto, že existuje velký mezikulturní vliv mezi Zemí a ostatními kulturami ve vesmíru, a to hlavně díky zasévání konceptů a informací z hvězdných semen, přímých mimozemšťanů, Step Downs a dalších forem, jako je například infiltrace internetu mnoha současnými hvězdnými rasami. Odtud se v této společné červené zóně shodují pojmy jako zlí reptiliáni a zlé vesmírné rasy. V podstatě přesně tyto pojmy se na Zemi ani nevyvinuly, ale byly tam importovány a po příchodu na Zemi byly překrouceny do epochálně kompatibilních pojmů, jako jsou démoni a džinové.

V této kompatibilní zóně zjišťujeme, že některé hvězdné rasy se silným kulturním vlivem Země, který působí oběma směry, si stále zachovali některé základní koncepty, z nichž interpretují svou realitu. Takže rasy jako Alphrateané - Centauři, kteří mají svou minulost přímo spojenou se Zemí, a také jejich dobří přátelé Antariané, budou mít koncepty jako zlí reptiliáni a vesmírní vetřelci. A protože každý člověk, skupina lidí, a dokonce i rasa hraje určitou roli v univerzálním kontextu širší reality, lidé budou hrát roli bezmocných tvorů v režimu oběti. Na vyšší vrstvě budou Antariáni a Alfrateané hrát roli osvoboditelů nebo strážců. Prostě dvě úrovně téže hry.

Ale v případě nižší Federace, jejímiž členy Antariané a Alfrateané jsou, se budou řídit souborem pravidel a předpisů, a to nejen právních, ale i dohod o vnímání reality svých světů a společnosti, a to by byla ta část prázdného kruhu, která se neshoduje s pozemským pojetím reality. Ačkoli tedy Alfrateané a Antariané, kromě mnoha jiných, hrají roli osvoboditelů, řídí se také jiným souborem koncepcí a dohod, které jim brání jednat tak, jak od nich lidé očekávají. To znamená, že nepůjdou na Zemi, aby ji očistili od ˝zlé Kabaly˝, osvobodili lidi a přivítali je do ˝Galaktického společenství˝, protože to je mimo rámec zájmů a očekávání Federace a je to neslučitelné s očekáváním lidské populace.

Proto se členové nižší federace budou řídit určitým souborem protokolů a pravidel a téměř nikdy se od nich neodchýlí. To znamená vynutit si pozemskou blokádu, zabránit vesmírným lodím vstupovat a opouštět Zemi dle libosti, pokud nebudou dodržovat určitá přísná pravidla, jako je technologicky udělat maximum, aby je běžná lidská populace neviděla a nezjistila. Budou v pohotovosti pouze v případě, že se objeví jejich specifický koncept regresivních hvězdných ras s úmyslem ovládnout Zemi, protože bez ochrany Federace by se staly snadnou kořistí. Ale to je hvězdný koncept toho, jak vypadá zlá rasa. Možná je ani vůbec nevnímají jako zlé nebo regresivní, pouze jako zájmově protichůdné tomu, co Federace zamýšlí a plánuje se Zemí.

Aby se tedy Země i nadále držela přesných specifikací, které má Federace jako její nejvyšší vládci zájem udržovat, její agenti, mimo jiné Alfraťané a Antariáni, se budou řídit svými pravidly, která nebudou slučitelná s lidskými očekáváními.

Lidé se chtějí osvobodit od svých vlastních představ o zlu. A Federace v nich chce lidi udržet bez přímého vlivu zvenčí, dokud se nedokážou vypořádat s vlastním problémem a nerozpustí specifickou lidskou představu zla. A na Zemi je pojetí zla tak extrémní a tak krutě drsné, že Federace obecně nechce, aby se toto pojetí mimo Zemi rozvinulo a projevilo v celé Galaxii. Problém je tedy mentální a specifický pro Zemi s určitým vnějším vlivem. A je složitý.

Gosia: Dovolte mi objasnit bod, který se týká mé původní otázky. Myšlenka, že Federace respektuje pouze přání lidí 5D, a ne lidí 3D? Je tato koncepce přijata i těmi alfratskými piloty atd. nebo čí je to přesně koncepce?

Yazhi: Je to součástí jejich rámce reality, jak ho přijímají. Chápou pozemské pojetí zla a mají s ním mnoho společného, ale řídí se také svým vlastním pojetím. Stejně jako vědomí, že pozemské koncepty jsou specifické pro Zemi a neplatí mimo Zemi. Takže i když mohou existovat například zlí Reptiliáni, pro nižší Federaci nepředstavují problém, protože výklad pozemského pojetí zla není pro nižší Federaci problémem, protože výklad zlých Reptiliánů není stejný. Vidí je jako obsažené na Zemi a jako výsledek kolektivního projevu tamních lidí. Součástí hry být člověkem. Způsob, jakým vidí, že musí chránit Zemi, je před vnějšími regresivními vlivy (podle jejich standardů), takže 5D lidé na 3D Zemi mohou žít své šťastné malé životy ve 3D, bez obav ze skutečných vesmírných vetřelců, které si lidé prostě neuvědomují, a že jsou povahy nikoli specificky ˝zlé˝, ale pouze oportunistické, tedy v rozporu se zájmy 5D lidí.

width=


Gosia: Kdo jsou skuteční vesmírní vetřelci? ˝Ten druh, o kterém lidé nevědí˝?

Yazhi: Stejně jako u lidí, ras nebo entit z vesmíru, kteří jsou oportunističtí a chtěli by převzít kontrolu -nad Zemí, protože je záměrně ve velmi zranitelném stavu, kdyby byla sama. Ale není, o hřiště - Zemi se stará Federace. Může to být téměř jakákoli rasa, stačí jim mít zájmy v rozporu s místní skupinou.
Gosia: Maitres a tak?
Yazhi: Obvykle ano, shodují se s některými koncepty Země. Ale může to být jakákoli rasa, podskupina nebo lidé. Z jakékoli rasy.

Gosia: Jsou v současné době nějací aktivní? Pokusit se ovládnout Zemi?

Yazhi: Celou dobu. Neustále. Jako Malakak uzavírající pochybné dohody s americkou vládou.

Gosia: A jaký by měli cíl převzít kontrolu nad planetou?

Yazhi: Někteří tam chodí, ale zřídka, zvláště v dnešní době, protože Federace je zde velmi silná. Většina má zájem využít zdejší situace, a pomocí triků získat, co chtějí, ať už jsou to minerály, kovy nebo jídlo (včetně lidí na jídlo, protože ˝Federace je nevidí jako ´skutečné lidi´˝). Cokoliv.

Gosia: A v tomto smyslu Federace chrání Zemi před tím vším? Takže v tomto smyslu by Federace mohla být vnímána jako ˝dobrá˝ pro občany Země? Protože jejich agenda kontroly Země je méně ˝zlá˝ než u ostatních ras?

Yazhi: Ano, to je jejich hlavní cíl, ale to se ve skutečnosti neshoduje se zájmy a očekáváními lidí. Mnohem méně s jejich skutečnými potřebami, když trpí, a popírat to je prostě nezodpovědné. Hraju nebo nehraju. A to je ústřední bod, který se zde snažíme komunikovat.

Gosia: Co je podle mimozemšťanů zlo?

Yazhi: Zájmy v rozporu s vašimi. A čisté zlo jako sebedestruktivní tendence. To je vše.

Gosia: Možná, že Federace uzavírá dohody se všemi těmi ostatními rasami.

Yazhi: Podle pozemského názoru by se zdálo, že tomu tak může být. Také viděno, jako by Federace byla infiltrována negativními rasami. Ale trvám na tom, že by to byly pouze koncepty, očekávání nebo spekulace založené na lidském vnímání, které se snaží vysvětlit neznámé. Zde není třeba věci komplikovat hledáním složitějších důvodů. Důkazy zde ukazují, že vše je tak, jak to vždy bylo a vždy od počátku mělo být.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/extraterrestres-y-humanos-la-federacion-de-planetas-unidos

Zpět