5592 Přijímání přítomnosti Hope Fitzgeraldová

[ Ezoterika ] 2023-12-10

Zdravím tě, Světelná duše! ´Je období obdarovávání, tak jaký lepší dárek bychom mohli nabídnout než naše prosincové zaměření, Přítomnost? Během nedávného letu jsem sledovala fascinující film Devět dní, který zkoumá, co se může odehrávat mezi životy. Nechci prozrazovat příliš mnoho, ale mohu vám říci, že jsem odjížděla s obnoveným pocitem úžasu nad každodenními věcmi, jako je pocit vody na kůži nebo pohled do očí milované osoby. Film mě uvedl do hlubokého stavu Přítomnosti - což je opak toho, když věci bereme jako samozřejmost. Být v dnešní době plně Přítomný však může být docela oříšek, zejména proto, že jsme pochopitelně v pokušení zabloudit do minulosti (staré dobré časy), nebo budoucnosti (co bude dál??), když současný okamžik není vždy tak přitažlivý.

K tomu je třeba připočíst tempo života, které se vrátilo na úroveň před kovidem, ne-li ještě rychlejší. Skoro si přeji jeden pohodový den plný lenošení a deskových her! Nikdy nebylo důležitější najít způsoby, jak v duchu ˝štípat dříví, nosit vodu˝, abychom neztratili schopnost využívat výhod přítomnosti: klidu, vyrovnanosti, vděčnosti a radosti, abych jmenovala alespoň některé. Přítomnost, stejně jako většina věcí, o kterých mluvíme, má mnoho aspektů...

PŘÍTOMNOST VE VZTAHU K PŘÍRODĚ
Víme, že příroda je pro zpomalení a opětovný vstup do osvěžujícího proudu Teď, stejně jako při lesní koupeli. Tepová frekvence klesá, hladina serotoninu stoupá a čas se zastavuje. Příroda je s námi přítomná a žádá nás, abychom udělali totéž. Když to uděláme, vzpomeneme si, kdo jsme - a kdo nejsme. Věnujme alespoň 5 minut denně Přítomnosti světa.

PŘÍTOMNOST S NAŠÍM FYZICKÝM A EMOCIONÁLNÍM JÁ
Během svátků se snadno stane, že jsme tak zahlceni seznamem úkolů, že ztratíme ze zřetele své fyzické a emocionální potřeby, ale jejich ignorování nás může uvrhnout do nebezpečné zóny přehnané reakce, vyčerpání a dokonce prázdnoty. Zpřítomněme své tělo tím, že ho alespoň jednou denně prověříme: Dostává se nám dostatek obnovy, abychom vyvážili veškerou aktivitu? Vybíráme si moudře jídlo, když jsme obklopeni svátečními pochoutkami? Vypouštíme páru tím, že si denně zacvičíme? Stejně tak můžeme věnovat velkou pozornost emocím, které se v nás mohou hromadit, zejména v očekávání slavnostního shromáždění. V posledních letech jsem se stala jeskynním obyvatelem, a abych se vrátila do svého klidného středu, vím, že nutně potřebuji den nebo dva o samotě jako protiváhu spoustě společenských aktivit. Svátky mohou být také docela spouštěcí, zejména pokud nedávno zemřel někdo blízký. Být Přítomný bez odsuzování jakéhokoli pocitu, který probíhá, je lepší cesta než udržovat falešnou veselost. Soucit se sebou samým je klíčem k tomu, abychom se přes to přenesli. Dalším skvělým krokem je pak nalezení nějaké kreativní činnosti, která vám vyvolá příjemnou vzpomínku. Já třeba pokračuji v tradici své maminky, která každý Štědrý den pekla k snídani švédský chléb Stollen. Při hnětení těsta se s ní v duchu a v srdci zpřítomňuji... nikdy mě to nezklame a vrátí mě to zpět do sváteční, vděčné nálady. Pro zajištění emoční stability by bylo obzvlášť užitečné uUdělat si čas na meditaci Nekonečné vlny.

VZÁJEMNÁ PŘÍTOMNOST
Jakmile jsme udělali vše výše uvedené, dostáváme se k tomu nejlepšímu a k tomu, o co jde především: být plně Přítomni jeden pro druhého. Tehdy může světlo lásky proudit nejjasněji tím, že si jednoduše užíváme svou Přítomnost přítomnosti našich milovaných... A tady je kousek, na který doporučuji nechat si prostor: Všichni jsme v posledních letech zažili tolik změn, že i vaši blízcí se možná změnili od doby, kdy jste je viděli naposledy. Zkuste se s nimi setkat takoví, jací jsou nyní, téměř jako by pro vás byli úplně noví - nakloňte se a buďte zvědaví ve své nehodnotící přítomnosti. Budou vás za to milovat!

PŘÍTOMNOST SE VŠÍM, CO JE
Prosinec mi vždycky připadá plný tajemství... Tady na severní polokouli je to v době, kdy jsou noci dlouhé a křupavě jasné, takže hvězdy se třpytí ještě ostřeji... O slunovratu se začíná vracet světlo, což je samo o sobě zázračné... A pak tu máme mnoho významných tradic a legend, které utvářely naše různé kultury a které se odehrávají ve stejném časovém období. V zajetí našich rušných životů můžeme někdy takové věci považovat za samozřejmost, ale co kdyby tomu tak nebylo? Co kdybychom se chovali, jako bychom tyto jevy zažívali poprvé? Dokážeme prolomit naše zažité způsoby, jak vzít na vědomí toto roční období, tím, že nově zpřítomníme tento zázrak?
Nejde o dárky,
ale o přítomnost.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/10/embracing-presence/

Zpět