5574 Čas zjevení 4. Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-12-07

Aby bylo možné dolovat potřebná témata energií strachu, bolesti a utrpení, bylo lidstvo v průběhu své historie ZÁMĚRNĚ ovlivňováno (a stále je), nekonečnými válkami a konflikty, epidemiemi a kataklyzmaty, neustále se mu ˝hrabalo˝ ve vědomí. Tlačí nás k chybným rozhodnutím prostřednictvím ˝direktivního utváření myšlení˝. To je to, co Supermysl ˝Architekta˝ prostřednictvím systému ˝Hlavního determinantu˝ a jimi vytvořených ˝civilů˝ dělá na Gaii! V současné době (jako obvykle, se schovává za ˝hledání novosti˝) ÚMYSLNĚ tlačí lidstvo do propasti degradace a smrti, v zájmu ˝vývoje˝ svých milovaných satanoidů, a doprovází to agresivními dopady na přírodní prostředí planety. Tajně se na to během posledních desetiletí připravoval, zatímco proradní a pokrytečtí ˝Nanebevzatí učitelé˝ lstivě štěbetali našim milým a naivním ˝světluškám˝ lichotivé zprávy o Lásce a Světle, slibovali vzestup ˝mimo pořadí˝. Světlušky očekávali potěšení v nebi na Maldeku (nebo někde jinde), a byli připraveni ˝nechat˝ zbytek lidstva na Zemi 3D ˝napospas osudu˝ (to jest roztrhat na kusy stejnými scénáristy-satanoidi GO).

Není divu, že tyto sladké sliby skončily podvodem, který je charakteristický pro architektův systém. Není to poprvé, co záměrně narušují ˝kvantové přechody˝ pro lidi z Gaie, protože ve skutečnosti je toto PVK extrémně tuhé, tedy omezené ze všech stran a často dokonce nemilosrdné. Utéct odtud není zdaleka snadné a pozemšťané to opět sami nedokázali. Proto jí říkáme ˝Farma strachu˝ atp. Ke cti nového učitelského systému je třeba říci, že to neskrývá! V ˝Nových znalostech o vesmíru˝ je tak přímo řečeno, že: ˝Planetární Matrix má svůj vlastní scénář, svůj vlastní život, a ten je také vytvořen Absolutnem. Bohužel na něm architekt vzkvétá jako parazit, požírá matrixové Kódy Absolutna a vytváří své vlastní. Nyní vidíte, jak nestydatě ˝Vzestoupení učitelé˝ bývalého učitelského systému lhali lidem a lstivě ˝uspávali˝ naše milé naivní ˝světlušky˝. !

Je to Architekt prostřednictvím své ˝dceřiné˝ mysli, tedy Hlavního determinantu, kdo vytvořil a řídí vědomí bytostí v celém Vesmíru, a proto nese plnou odpovědnost za to, co se děje v naší Galaxii, stejně jako ve Sluneční soustavě, a přirozeně v systému, který zmrzačil svými krutými a zbytečnými ˝experimenty˝ se Zemí! Prostřednictvím GO proměnil tuto planetu ve skutečné ˝zkušební pole šílenství˝, kde záměrně používá ty nejnezodpovědnější projevy své ˝rozumnosti˝, vychovává destruktivní civilizace a provádí ty nejnebezpečnější podniky, protože zatím není nikdo, kdo by ho zastavil. (pozn. stále se mi tomuto bordelu nechce věřit.....)

(Toto je Tvůj duchovní potomek, Pane? Raději odsud toho šíleného boha rychle dostaň! Pošli ho někam daleko od našeho Vesmíru, protože ˝Architekt˝ má také čtyři své vlastní! Nebo ho pošli třeba do kraje prapůvodní temnoty. Tam sežere tolik destruktivních věcí, že už nebude chtít víc, a v mžiku obdrží spoustu ˝refrakcí novosti˝! Zároveň tam pošle všechny své svěřence, aby se nenudili. Tam se všichni z Temných parazitů okamžitě stanou Anděly Světla, protože... Slavný buď Bůh! Ve všech ostatních ohledech zůstávám Tvým věrným služebníkem, drobným živnostníkem Olegem Zemljaninem).

Směšný ˝zážitek˝, který získáváme v tomto světě, již prožily mnoho milionůkrát staré civilizace (v humanoidních nebo jakýchkoli jiných tělech) a v různých částech vesmíru, a proto v něm není nic nového! Falešné výroky tohoto rádoby architekta (a jeho hlavního determinanta) o neustálém ˝hledání novosti˝ jsou jen malovanou clonou zakrývající neukojitelný apetit požíračů energií jiných lidí, které vytvořili. Jejich nepopsatelný cynismus dosáhl tak obludných rozměrů, že dnes tito dva (spolu se svými nohsledy) drze obviňují lidstvo ze všech svých neúspěchů, a přitom se zároveň ˝hrabou˝ v povědomí pozemšťanů a neustále ho kontrolují, násilně vkládají více než 97 % tamních směrnic (tedy povinných k okamžitému provedení), myšlenkové formy, a zároveň to posilují negativními emocemi! Zákeřně tak předurčují téměř celou ˝svobodu˝ člověka, která ve skutečnosti činí ubohá 2-3 %, ale i tato pomíjivá ˝svoboda˝ jim připadala zbytečným luxusem. Kromě toho také vnucují lidem z Gaie ˝události˝, vytvářejí VŠECHNY scénáře na Gaii (od čistě individuálních až po celoplanetární) a zároveň snižují úroveň vědomí lidstva a snaží se ho snížit na úplnou degradaci. a smrt! Navíc během posledních tří let tento záměrný proces ˝moronizace˝ pozemšťanů narůstá, a proto v blízké budoucnosti dosáhne svého vrcholu. Je úžasné, že taková Ohavnost je povolena ˝smlouvou˝ Architekta s Absolutnem, který údajně miluje své výtvory! Je jasné, že takový špatný scénář nepřináší lidstvu nejen nic dobrého, ale ani nic nového z povrchu Země i samotného Vesmíru, neboť nezajišťuje žádný růst z žádného úhlu pohledu -minulost , současnost nebo budoucnost. Pouze katastrofy a kataklyzmata různého rozsahu, a to vše jen za účelem nashromáždění energetického ˝krmení˝, tak požadovaného destruktivními ˝civily˝. Oni z toho mají samozřejmě nesmírnou radost a na všechny otázky kontaktérů ohledně toho, co se děje na Gaii, vždy odpovídají: ˝dnes nejen že nemáte oprávnění, ale ani nejste schopni pochopit celý plán Stvořitele ve vztahu k vašemu systému porozumění.˝ To samozřejmě není pravda, protože destruktivní plán rádoby tvůrce univerzálních sraček ve vztahu k Zemi a lidstvu není příliš sofistikovaný ani pro ˝spící˝ a tím spíše pro esoteriky.

Od pradávna byla lidem vštěpována víra, že tento svět kdysi v minulosti stvořil náš všemilující Pán pro šťastný život lidstva. Ve skutečnosti toto PVC několiksetkrát za sekundu ˝složí, rozebere, provede změny a znovu složí˝ několik takzvaných systémů inteligence podle těch, které vyvinuly ty nejničivější civilizace, hlavního Determinanta ˝scénářů˝ (od individuálních po planetární). Takzvané ˝smlouvy˝ našich Duší jsou po roce 2012 systémem Architekta nehorázně porušovány, stejně jako mnoho dalších faktorů, o kterých si budeme povídat později. Mimochodem, 3D člověk nemůže bez cizí pomoci změnit ˝scénář˝, který je mu uložen (proto se tomu říká ˝osud˝), ale musí jej ˝prožít˝ proti své vůli a zároveň ˝prostor˝ shromážděný pro něj musí také ZAPLATIT svou energií satanoidům, kteří od nás již sklízí obrovskou sklizeň ˝gavvah˝ (lushe) a pro tyto účely záměrně zařizují nejrůznější problémy, katastrofy, konflikty, války a epidemie. ˝To nemůže být pravda!˝

Nyní samozřejmě ti, kteří jsou pevně přesvědčeni, že Bůh skutečně stvořil tento svět pro lidské štěstí, budou volat: ˝jak je dobrý a miluje lidstvo˝. Je-li tomu tak, proč je tedy po mnoho tisíciletí doslova až po okraj naplněn lží a utrpením, nespravedlností a ponižováním většiny lidí v něm žijících? A proč se v něm denně svíjejí a umírají tisíce dětí v agónii, z nichž každé se zdá být chráněno modlitbou své matky, a dokonce má osobního anděla strážného? O smrti dospělých ani nemluvím! A proč zde mohou jiné formy života žijící na povrchu planety (například stejné želvy) žít dvakrát nebo třikrát déle než člověk, pokud tento svět skutečně stvořil Bůh pro štěstí a blaho lidí? A pokud je skutečně všedobrý a všemocný, proč tedy připouští tolik zla? Lidé z povrchu Země si nad těmito otázkami lámali hlavu po celou dramatickou historii dlouho trpící ˝5. rasy˝ (tedy současného lidstva Země) a byli pilně klamáni a osídlováni nejrůznějšími druhy odpadu v odpovědi!

Prostřednictvím pseudoduchovních nauk bylo pozemšťanům století za stoletím vnuceno, že: ˝Pán zkouší jejich spravedlnost a víru v těžkostech˝ a že ˝Lidé si sami mohou za své potíže, protože jsou takoví a takoví.˝ Aby skryli skutečný stav věcí, místo užitečných znalostí o Božství, Vesmíru a člověku jsme byli pilně krmeni všemožnými dezinformacemi, které tvořily základ mylných představ, předsudků a neznalosti, a teď nám to oni sami pokrytecky vyčítají! To je důvod, proč pozemšťané přišli na ˝konec časů˝, aniž by znali i ty nejzákladnější věci, protože nikdo se nepustil do toho, aby lidi něco užitečného a důležitého naučil, natož aby je vážně vedl po evoluční cestě. Neustále a nezištně o tomto tématu lhali, ale ve skutečnosti veškerý ˝vývoj˝ pozemšťanů selhal pouze z potřeb stejného destruktivního ˝scénáře˝, který silou nebo lstí vnutili chápavému lidstvu.

Obecně platí, že téměř každý, kdo se s námi ˝kontaktoval˝, měl přesně opačné cíle, totiž: udržet pozemšťany v nevědomosti o všem, co ve Vesmíru existuje, a zároveň je jakýmikoli prostředky zneužít, což dělali až 12,5 tisíce let v řadě a hodlali v tom pokračovat s těmi z mála, kteří přežijí období planetárních kataklyzmat. Tato naprostá Lež, spojená s mnoha dalšími destruktivními vlivy, ve skutečnosti vedla k tomu, že celá věda a náboženství dnešních pozemšťanů (nemluvě o představách o Vesmíru) neodpovídá realitě přibližně z 82 % a v některých oblastech i více! Proto všechna ˝světelná tělesa˝ naší ˝esoteriky˝, se všemi svými ˝úžasnými schopnostmi˝ a ˝otevřenými kanály˝, jako za starých časů, ˝zpívají hlasem někoho jiného˝ a slouží také jako jakési ˝rozhlasové přijímače˝. ˝ z jemných rovin.

Tu a tam jejich objasňující ˝kurátoři˝ zvládnou nějakou maličkost. Mají málo vlastních znalostí, protože je prostě neměli odkud získat! Faktem je, že i ˝drobky˝ spolehlivých informací, které naše rasa během minulých tisíciletí dostávala, byly nejrůznějšími podvodníky okamžitě ukryty co nejhlouběji v různých ˝tajných˝ společnostech, údajně proto, aby je uchovaly až do příchodu tzv. Nová éra na Zemi. Ve skutečnosti jednoduše uspokojili své ego a předváděli se před zbytkem obyvatel Gaie a věřili, že jsou ˝vyvoleni˝ pro tak ˝vysokou misi˝. Není divu, že Temní Archoni postupně zničili všechny takové komunity (včetně notoricky známých Heliarů) a vzali všechny ostatní ˝vyvolené˝ do svých služeb a utiskovali lidstvo století za stoletím stále více! Stejným způsobem byly potlačeny moderní ˝aliance˝, o kterých Corey Goode vyprávěl lidstvu, a dokonce i on sám byl zklamaný lidmi, protože nikdy neviděl masové povstání pozemšťanů proti omezením, která neustále prosazuje ˝Cabal˝ a její přisluhovači. Budeme o tom mluvit podrobněji, ale nyní se vrátíme k Absolutnu, Architektovi a také k jejich takzvané ˝lásce˝.

Začněme tím, že mezi dnešními pozemšťany téměř nikdo neví, co Bůh doopravdy je, a jiní zcela popírají skutečnost Jeho bytí. Falešné představy o Něm dlouho implantované na planetu v různých dobách ve prospěch systému Architekta vedly lidi k úplnému mišmaši extrémně vzdálených představ o Božství. V dohledné době se rozpadnou na malé fragmenty. a pak navždy zmizí! Nejprve si však lidé musí uvědomit tuto věc: když nám říkají běžná slova jako: ˝Bůh z lásky ke všemu živému stvořil Zemi, člověka a přírodu˝, není to, mírně řečeno, pravda! Nejprve je nutné pochopit, o kterých z mnoha ˝Bohů˝ různých úrovní (neboli ˝Supermysli˝, Esence - říkejte jim, jak chcete), v tomto případě mluvíme ( a které zpravidla neznají ani esoterici, včetně těch, kteří ˝vše už dávno vědí˝). Co můžeme říci o ˝spících˝ lidech, kteří v tomto smyslu pouze opakují náboženská dogmata, ale nechápou, že ti ˝bohové˝, ke kterým se tak vroucně modlí podle pravidel svého náboženství, prostě ve skutečnosti neexistují! Je pravda, že říkají, že ˝svaté místo není nikdy prázdné˝, ale ve skutečnosti ti, kteří tam ˝sedí˝, nejsou vůbec stejní ˝bohové˝, za které je věřící považují.

Faktem je, že jsme byli záměrně oklamáni ohledně všeho duchovního, a pak tuto dezinformaci lstivě povýšili do kategorie ˝posvátné vědění˝, zaznamenali ji na stránky několika ˝svatých knih˝ a postupně z ní udělali dogma, které každý přijal - nová generace věřících bez jakýchkoli důkazů. Každý z nás je přitom (pečlivě vybranými myšlenkovými formami a záměrně vštěpovanými emocemi) tlačen k tomu, abychom ˝následovali příklad svých předků˝, kteří vyznávali tu či onu víru, a odmítání tohoto kréda se snaží prezentovat jako velké rouhání a zradu. ˝Ne! Nic takového se prostě nemůže stát!˝ Nevěřícný čtenář znovu vykřikne, přesvědčen, že vše, co je řečeno ve ˝svatých knihách˝, je pravda, a pomyslí si, zda má cenu nám vůbec věřit? Během 40 let strávených duchovním hledáním v této inkarnaci jsem ušel dlouhou a nebezpečnou cestu, než jsem to přímo a otevřeně prohlásil! Věřit či nevěřit je právo každého a mým právem je upřímně se s vámi podělit o to, co se mi během tohoto období podařilo naučit, pochopit a analyzovat. A proto pro ty nejnevěřícnější zopakuji ještě jednou: BŮH EXISTUJE! Jen ne ten, ke kterému se modlí pozemšťané. Všechna přesvědčení, která jsou dnes mezi lidmi běžná, jsou daleko od pravdy a jen drobky tohoto ˝vědomí˝ odpovídají skutečnosti.

Nejde zde o lidi, které dnes každý, kdo není příliš líný, ochotně obviňuje z ˝překrucování duchovních pravd˝, ale o cynický a záměrný klam! I v tak důležité věci, jako je vysoká spiritualita, se lidem lhalo po mnoho tisíciletí v řadě, každý svým vlastním způsobem: Temné síly lhaly bezostyšně a vytrvale, zatímco ˝Světlé˝ dělaly totéž sladce, podbízivě a jako vždy ˝s láskou˝. Tak společně uvedli naši rasu do iluzí a předsudků a zasadili na Zemi duchovní nevědomost. Smutná realita, drazí, a proto vám opakovaně opakuji, že nejrozsáhlejší katastrofou současného lidstva Země vždy byla a zůstává Informační katastrofa, protože záměrně podsouvali jakési nesmysly a ˝dezinformace˝ místo spolehlivých znalostí o Božství a Vesmíru a o něm samotném! Důsledkem toho je fakt, že miliardy věřících na planetě prostě nevědí (a nikdy nevěděly), ke komu se vlastně modlí, a skrze to dobrovolně odevzdávají svou energii různým entitám a silám (včetně extrémně destruktivních) , pro které bylo takové ˝duchovní učení˝ skutečně určeno. V průběhu následujících staletí si každé náboženství vytvořilo své vlastní ˝duchovnictví˝, budovaly se ˝hierarchie˝ a ˝teologie˝ postupně rozvíjela ˝pravidla modlitby a bohoslužby˝. Byly regulovány do nejmenších podrobností, určovaly, co je ˝dovoleno˝ komu, a co bylo ˝zakázané˝.

Přirozeně se na to nikdo Boha Všeho, Co Je neptal, protože kolem Země vždy existovalo (a dodnes se točí) mnoho Esencí, které se prohlašují za ˝bohy˝, a tedy i k uctívání lidí. Všichni jsou členy ˝Falešného zásahu˝, kterému jsme před rokem a půl věnovali mnoho materiálů. Kvůli energii, kterou lze od lidí bez problémů sbírat prostřednictvím náboženského zástupce, spolu po tisíce let soutěží a snaží se všemi prostředky ˝odstrčit˝ jeden druhého pryč od ˝krmítka˝. Přidáme-li k nim členy špinavé rodiny Anu (všechny druhy Enlilů, Enki), Merduka, Inann a Dia, Jahveho, Šivu, Krišnu a další ˝bohy˝, bude jasné, proč pozemšťané vyznávají tolik náboženství, z nichž každé se prohlašuje za jediné pravdivé, a ti z jiných vyznání jsou zlí nebo zatracení. Skutečný BŮH by takto pozemské lidi nerozděloval a netlačil dohromady, protože to nepotřebuje. Skutečný Bůh Všeho Co Je (Zdroj) očekává od jakékoli civilizace, včetně naší, ÚPLNÝ RŮST, ale lidstvo jej ve skutečnosti nemá, a to již 12,5 tisíce let v řadě! To je obrovská ˝zásluha˝ mazaných Pokrytců, kteří jsou obvykle nazýváni ˝Nanebevzatí učitelé˝ a takzvaných ˝Pokrokářů˝, kteří byli zkorumpovanými služebníky Lucifera, který byl chráněncem stejného Hlavního determinátora, se všemi následky a důsledky. Jak tomu všemu potom rozumět?

Nejlepší je si nejprve vzpomenout na výraz starých indických mudrců, který říká: ˝Bůh není Bůh!˝ a ne na sladké kecy, které lidem vnucují galaktičtí darebáci, jako Kryon, který prohlásil: ˝My všichni jsme Bozi, a proto jsme rozhodli to a to,.˝ nebo tak něco.˝ Ne, přátelé! Ve skutečnosti je všechno úplně jinak a přeslazený Kryon, který si říkal Bůh magnetismu, je pouze Magnetický mechanik a Zabiják dvou pozemských civilizací a jeho nadšení obdivovatelé jsou podvedení lidé a nic víc! Výrazem VŠECHNO JE BŮH je nutné pochopit, že nikdo neexistuje v ˝absolutní prázdnotě˝ a v tomto smyslu jsme velmi, velmi ˝vysoko˝ sjednoceni, kde nejsou nejen Kryoni nebo Sanat Kumarové, ale dokonce i Absolutno s Architektem. Navíc je každý ˝bůh˝ výtvorem a součástí více vyvinutého ˝Boha˝ a navíc je vše uspořádáno podle principu ˝matrjošky˝: v Supermysli, která je větší, žije mnoho menších a jak vysoko tato Božská pyramida jde ˝nahoru˝ je známo pouze Intelektuální propasti, která je primárním zdrojem Rozumu obecně. Jedním slovem, náš SKUTEČNÝ BŮH ve skutečnosti není nějakým druhem ˝vousatého dědečka na obláčku˝ a ne nějakým bohem nebo Supermyslí ˝mladým˝ nebo ˝starým˝, jako je Architekt a Absolutno.

Tento multidimenzionální koncept zahrnuje celé Božství v celé jeho majestátní úplnosti, to znamená se všemi jím vytvořenými ˝ovály˝ a ˝vesmíry˝, nekonečné množství tvorů a esencí! Jedním slovem, zahrnuje VŠECHNO, co je projevené, neprojevené, a navíc to, co existuje ˝mezi˝. Například náš Velký ovál je jen malou částí této velkoleposti, jejíž hranice nelze změřit, protože i náš Zdroj (Bůh Všeho Co Je) také existuje v ˝objemu! svého velkého Rodiče, stejně jako on existuje spolu s ostatními v lůně! Kdo je tedy náš Bůh? Samozřejmě je to Bůh Všeho, Co Je (Bůh Všemohoucí nebo Zdroj, v terminologii systému Učitelů). někdy mu říkáme Pane, protože nepoznáváme žádné jiné ˝pány˝, včetně našich ˝absolutů˝ s ˝architektem˝, protože k tomu ještě ˝nedospěli.˝ Říkáme mu SKUTEČNÝ BŮH, protože to On je pro lidstvo ve všech možných smyslech. Božský Rodič je již transcendentální velikost, která není relevantní pro lidstvo na Zemi, a dokonce ani pro celou Galaxii. To, co dají dohromady a stokrát znásobí jejich naivní obdivovatelé, vůbec není BŮH! Tohle je jen parta Kosmických darebáků, tedy jen ˝zahradní drobnost˝, nic víc! Navíc každý z těchto Jahve, Luciferů, Kryonů nebo Kumarů ˝má svou vlastní košili vždy blíže k tělu. Navíc Absolutno, stejně jako jeho ambiciózní Architekt, v naší Sluneční soustavě nic nevytvořilo, protože k tomu mají pomocné ˝Stvořitele˝ a ˝Spolutvůrce˝ různých úrovní, stejně jako mnoho dalších kategorií ˝mini- tvůrců˝, jejichž účelem je právě toto.

Když říkám, že tito dva stvořili náš Vesmír tím nejsměšnějším způsobem, pak mimo jiné myslím, že nakonec dospěli k tomu, že člověk musí zaplatit energii (!) nějakým tvorům (vytvořeným Hlavním determinantem miliony let před objevením se dnešního lidstva na Zemi), a to nejen za jejich ˝direktivní myšlenkové formování˝ a ˝svědomí˝, ale také za špatný scénář, který nastolili! I za ˝prohlížení˝ uměle vytvořeného prostoru ˝shromážděného˝ za jejich účasti! V ˝posvátných knihách˝ bylo nutné napsat: ˝Blahoslavení ubozí ˝Bohové˝, neboť i když mají ve svém vlastnictví celé ˝Království nebeské˝, ˝krmí se˝ ze spárů svých ˝vesmírných hyen˝ , záměrně trýznících pozemšťany.˝

V tomto ohledu mám prosbu na naše kontaktéry, kterých je rok od roku víc a víc, ale bohužel je to málo platné.
Zeptejte se svých ˝vyspělých kurátorů˝ JAKOU ENERGIÍ tyto Architekty s Absolutnem po eony poháněly? Jak a proč probíhá proces, který se dnes běžně nazývá ˝výměna energie˝, a kolik energie lidstvo přijímá zvenčí a kolik dává? Dnes je to ˝tajemství se sedmi pečetěmi˝. Stručně řečeno, zjistěte, díky jakým energiím tyto dvě Supermysli (spolu se všemi jimi vytvořenými ˝hierarchiemi˝ a ˝systémy inteligence˝) ˝žijí˝ a neustále ˝rozšiřují˝ objem? Pak mnoho našich ˝světlušek˝ a ˝esoteriků˝ pochopí mnohem více než v předchozích desetiletích, protože ve skutečnosti nastaly Časy Epiphanie. A vůbec! Přestaňte nám posílat nejrůznější lži nebo sladké a zbytečné zprávy! Začněte konečně brát situaci, ve které se současné lidstvo Země nachází, vážněji! Zeptejte se jich přímo, proč bylo ˝dovoleno˝, aby kvůli všemožným ˝galaktickým hyenám˝ bylo lidstvo dnešního druhu záměrně zmrzačeno, a to jak geneticky, tak energeticky, duchovně a mnoha jinými způsoby? Proč dovolili, abychom byli stvořeni smícháním galaktických lidských genů s hominidy, aby nás tím připravili o mnoho úžasných schopností, a dokonce zcela zablokovali paměť minulých životů, omezili svobodnou vůli, zkrátili dobu trvání pozemské inkarnace lidí na minimum, a pak nás zákeřně oklamali a zotročili, pevně připoutali k prostoru 3. dimenze?

Co jiného než tyranii takový ˝plán Stvořitele˝ obsahoval, zvláště ve světle Luciferova nemilosrdného ˝experimentu˝, který žalostně selhal? Nespokojte se prosím s jejich pokryteckými odpověďmi, vágními úniky, přeslazeným žvaněním a opomenutím o SKUTEČNÝCH důvodech současného stavu věcí. Vyžadujte poctivé informace pro ˝probuzené˝ lidstvo z povrchu Země! Požadujte probuzení všech ˝spících˝ lidí bez hloupých a zbytečných kataklyzmat v planetárním nebo regionálním měřítku!

Nastal čas hromadného probuzení pozemšťanů, tak se nebojte, nemlčte, neboť ˝přechod˝ dopadne dobře, neboť SLAVNÝ JE BŮH! Ano, ano, totéž, SKUTEČNÝ BOŽE! To je váš skutečný účel, svatá povinnost a plná realizace vašich schopností!

Mezitím se budeme nadále pohybovat v tématech našeho materiálu. Naneštěstí nikdo nedovolil, aby se na povrchu Země rozvinula dlouho trpící ˝pátá rasa˝, takže veškeré tlachání o evoluci a štěstí současného lidstva bylo vždy jen závojem zakrývajícím skutečný stav věcí! Pravdou bylo, že po celých 12,5 tisíce let své existence nebyl doslova nikdy ani na minutu svobodný a ˝hyeny˝ vytvořené Architektem prostřednictvím systému Hlavní determinanty z něj neustále ˝stahovaly˝ mnohonásobně více energií všech druhů, než byly lidstvu poskytnuty na celý život.

To je jeden z důvodů, o kterých bylo řečeno v Knize Ekklesiasta (Kohelet): ˝Ve velké moudrosti je mnoho zármutku, a kdo rozmnožuje poznání, zvětšuje zármutek. Ano, je to tak, protože moudří lidé vždy věděli, že člověk z povrchu Země ode dne narození až do dezinkarnace je v moci Temných sil! Po staletí žil podle jejich ˝scénářů˝, to znamená, že zápasil s nekonečnými obtížemi a neštěstím, zažíval chudobu, války, epidemie a katastrofy, aby vyzařoval pro ně požadovaný ˝gawwah˝ (spektrum energie strachu, bolesti a zážitků). Dnes také nedobrovolně ˝nahlíží˝ do jimi vytvořeného prostoru, aby za to také zaplatili. Bezuzdná loupež (která se začala ostýchavě nazývat ˝destruktivní výměna energie˝) nabyla za poslední tři roky skutečně obrovských rozměrů a zatím nikdo nemůže tento stav rychle změnit, protože vše opět spočívá na původní ˝dohodě˝ Archtekta a Absolutna. Samozřejmě můžete celou tu krvavou frašku, která v současnosti na Zemi vládne, nazvat ˝hrou civilizací˝ a nelítostné zotročovatele jako ˝statečné experimentátory˝, ale podstata se tím vůbec nemění! A kde je ˝Bůh˝, který z lásky stvořil tento svět pro lidské štěstí?

Ve skutečnosti se postoj těchto Supermyslí k pozemšťanům velmi liší od rozšířených představ o Božské Lásce. Architekt a jeho GO ve skutečnosti otevřeně nesnáší lidstvo z povrchu Země, ale jsou velmi nakloněni našim zotročitelům a satanoidům, považují je za pokročilé a velmi funkční tvory. Příkladem jsou známé Greys, milované Luciferem a GO. To je přesně důvod, proč se nás chystali nahradit těmito velkými hlavami na Gaii během planetárních kataklyzmat před 20 lety. Už se připravovali na obsazení této planety, dokonce vyšlechtili obrovské množství hybridů přizpůsobených pro život na Zemi, ale... Bůh Všeho Co Je nečekaně zasáhl a tyto plány překazil. Dnes si na planetu dělá nárok i mnoho civilizací (především Reptiáni), ale nedávno naštěstí padlo rozhodnutí pro tyto účely teraformovat Mars, kvůli čemuž byla dráha Gaie posunuta o něco blíže Slunci. To vysvětluje brzký nástup letních veder na severní polokouli naší planety, bez ohledu na to, co o tom říká ˝oficiální věda˝ řízená Stínovou vládou Země. To je důvod, proč se první červencový týden tohoto roku stal nejteplejším na planetě v celé historii meteorologických pozorování.

Zpět k našemu Absolutnu s Architektem. Pozemšťané potřebují vědět, že to nebyli oni, kdo původně vytvořil lidskou DNA, protože člověk je vysoce organizovaný výtvor, definovaný na naduniverzální úrovni. To je přesně důvod, proč pouze 9 ˝nižších˝ z 12 skořápek, které jsou vlastní lidem, bylo vytvořeno v našem Vesmíru a jsou považovány za ˝klasické˝ a tři nejvyšší jsou ˝suprakosmické˝ povahy, byly přineseny z vyšších úrovní existence. Jedním slovem, naše Absolutno využilo vývoj jiných Supermyslí, načež rozšířilo tuto biologickou formu po celém svém Vesmíru a později se zapojili budoucích mistři genetiky z destruktivních ras vytvořených Architektem prostřednictvím systému Hlavního determinantu. Je jasné, že je ˝vytvořil˝ zavedením genetických a člověkem vytvořených změn do výtvorů Absolutna, to znamená, že je jednoduše předělal svým vlastním způsobem, aby je pak použil jako ˝vesmírné hyeny˝ a postavil proti sobě jiné rasy, což platí dodnes.

˝Vědci˝ v průběhu četných manipulací vkládali do lidské DNA úseky z cizích genomů, pozorovali, co z ní vzejde, a provedli tak mnoho destruktivních změn v její původní struktuře. Vyvrcholením tohoto odporného procesu byla Gaia, kde rodina Anu (tedy všemožní Enlilové, Enki, Merduk, Inanna atd.), stejně jako Greys, Drakoniáni a Reptiliáni, nakonec úžasnou lidskou DNA, která tu zpočátku byla, předělali pro jejich potřebu vlastnit otroky. To do značné míry předurčilo katastrofální situaci, ve které se nyní nachází lidstvo na povrchu Země, protože komunity lidí s nedotčenými genomy, které zbyly z jeho bývalých civilizací, uvnitř planety žijí po mnoho desítek tisíc let.

Pro Absolutno jsme prakticky jen součástí přirozenosti Gaie, a nic více! Ve skutečnosti je člověk z povrchu Země svým výtvorem pouze nepřímo. Protože veškerá příroda ve Vesmíru byla stvořena systémem Absolutna, budou lidé přirozeně vždy přitahováni k jeho lůně (nebo ke kódům Absolutna, říkejte tomu, jak chcete). Příroda samotná je lidem lhostejná, bez ohledu na to, jak moc se jich dotýká krása východů a západů slunce, obdivují zeleň lesů, modř moří, rozmanitost veškeré fauny a flóry Gaie a zpívají o kráse své krajiny. (Mimochodem, bylo to vyvinuto pod vedením ˝ženské poloviny˝ Lucifera - Esence jménem Milena). Lidé obdivují nádheru pozemské přírody, cítící se radostní a prosperující (to znamená v rozkvětu života, zcela zdraví a s úspěšným stavem věcí v rodině a v práci), se často cítí ˝milováni˝ Vyššími silami.

Tento stav radosti a uspokojení, znásobený náboženským učením, instruováním ˝být zcela vděčný Bohu za jeho dary˝ a vyhrožováním ˝peklem˝ za neposlušnost někdy přivádí člověka do stavu euforie a iluze. Když i v pozemském životě zažije tento blažený stav, pak jakou nepopsatelnou blažeností může být odměněn za svou spravedlnost v ráji! Ve skutečnosti tento euforický stav vůbec není tou samou ˝Láskou ke Stvořiteli˝, o které ˝Vzestoupení učitelé˝ a někteří zvláště upovídaní archandělé v posledních desetiletích doslova bzučeli v uších lidí. Není to nic jiného než přirozená radost z bytí, která pramení z dobrého zdraví a energie, absence vážných potíží a sociální pohody. Dokud je toto vše tak, je snadné milovat své ˝bohy˝ naplněné upřímnou vděčností vůči nim. Všechno v našem sublunárním světě je však pomíjivé. Jen málo lidí oslavuje život nebo své ˝bohy˝, když jsou staří, chudí a nemocní, nemluvě o utlačování ještě těžšími břemeny. I když i takoví lidé existují, je jich rok od roku méně a méně z důvodů souvisejících se stejným Architektem. Když kdokoli z nás cítí, že je naše tělo silné a zdravé a nemoci a vážné každodenní problémy nás ještě netíží na zádech jako ˝kamenná deska˝, pak se člověku zdá, že je milován, chráněn shůry a potěšen nebem. . Je to pouze důsledek přirozené potřeby lidí po Božské Lásce, ale v tomto případě máme sklon k zbožným přáním, protože v takové chvíli se člověku zdá všechno na tomto světě dobré.

Na tomto pozadí se vůbec nechce zamýšlet nad tím, proč je vše, co zde žije, nuceno neustále zabíjet a jíst jiné tvory, aby přežilo? Proč by v takovém stavu přemýšlel o tom, KDO proměnil tuto planetu světla v ˝kráječ masa˝ a šířil takový řád do všech království Gaia, počínaje mikrokosmem a konče lidskou komunitou? Kdo způsobil, že tento predátorský princip funguje všude, od hlubin moře až po modrou oblohu? Kdo předělal samotnou planetu tak, aby zde každých 12,5 tisíce let došlo ke kataklyzmatům, která snadno zničí život na celých kontinentech, nepočítaje v to mnoho místních katastrof, které nad lidstvem neustále visí jako Damoklův meč? Co můžeme na tomto pozadí říci o těch, kteří připustili, že během ˝stvoření˝ dnešních lidí z povrchu Země na nás bylo umístěno až 165 úrovní strachu? Naši ˝Nanebevzatí učitelé˝, archandělé, Kumarové a další galaktičtí řečníci ve svých poselstvích často zmiňují ˝lásku Stvořitele˝, což se dotýká laskavých a naivních ˝světlušek˝, ale prostě nemohou pozemšťanům ve skutečnosti vysvětlit, co to je. Proto když najednou přijde povodeň, zemětřesení, sucho, epidemie nebo invaze nepřítele, pak se pozemšťané, kteří se ocitnou ve velkých potížích, mohou jen v zoufalství divit, kam se najednou poděla právě tato ˝láska Stvořitele˝?

Celá podstata spočívá v tom, že v této podobě prostě neexistoval a jejich bolestné zklamání je přímým důsledkem nepochopení podstaty Božské Lásky. Co můžete dělat, je to iluze, nic víc! Ve skutečnosti bylo toto chápání věcí lidstvu vnuceno z povrchu Země ve vzdálené ˝minulosti˝ silou a podvodem. Jeho podstatou je, že pokud je ve vašem životě všechno dobré, pak jste ve skutečnosti Bohu milí, a proto milováni. Pokud se všechno stalo špatným, znamená to, že tě Bůh opustil, odvrátil se od tebe kvůli tvým chybám a hříchům. To všechno jsou jen ˝kočičí nesmysly˝, nechť mi odpustí Paskatové ze Siria, stejně jako všechny ostatní ˝posvátné kočky˝, které v těžké době ˝kvantového přechodu˝ také ve stínu machinací Temných sil neudělaly pro lidi z povrchu Země nic. (Ani pro mě, členové ˝Galaktického Bratrstva Světla˝. Jsou časy, kdy pozemšťané vztyčovali sfingy na počest vaší neocenitelné pomoci, dávno a nenávratně pryč?)

Ve skutečnosti Bůh Všeho Co Je (nebo Zdroj, v terminologii učitelský systém) nemůže být naštvaný, pomstychtivý, uražený nebo naštvaný, vyžadovat modlitby, půst, uctívání a oběti. Je to On, kdo je primárním zdrojem Božské Lásky v našem Velkém oválu. Co můžeme říci o lidech, kteří byli bezostyšně klamáni po mnoho tisíciletí v řadě, pokud ani ˝vysoce vyvinuté˝ bytosti a entity ve skutečnosti nechápou rozdíl mezi skutečnou Božskou Láskou vycházející ze Zdroje (Boha Všeho Co Je) a jeho bledou podobou, která je obvykle vydávána za ˝lásku Stvořitele˝, protože je prostě energií podporující život z Absolutna? I v ˝Nových znalostech o vesmíru˝ se tato otázka ˝zasekla˝ na úrovni vágních definic potvrzujících výše uvedený rozdíl! Bez ohledu na to, jak usilovně se poctivý a zvídavý Sophos snažil v této věci dosáhnout jasnosti, vše zatím zůstává pouze na úrovni takového chápání Božské lásky:

˝Láska je stav Absolutna v tomto Vesmíru, tvořený Duší v různých rozsazích a korespondencích ve vztahu k pozorovateli (osobě). Může být významně doplněna Monádou se stavem světla a příslušností ke Stvořiteli. Závislosti a formy bolestivé spoluúčasti mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi tvoří Vyšší Já pod tlakem systému Duše a Učitele. Bezpodmínečná láska ke všemu vzniká teprve s osvícením, jako určitý stav novorozence ve vztahu k celému Stvoření. Láska k Absolutnu je nezávislý, na nic nevázaný pocit harmonie, světla, tepla, radosti, štěstí a mnoho dalších citově různorodých pocitů, které nejsou pro lidské vědomí ve 3D srozumitelné.

Proč přesně láska symbolizuje Absolutno, a ne rozvoj a harmonii? Vyšší síly: Již jsme odpověděli, že je to symbolizováno vnitřním stavem, který Vyšší mysl definuje jako lásku k Absolutnu. Toto je jeho vnitřní definice, pokud by jeho definicí byla harmonie nebo vývoj nebo jiné parametry směru, pak by to byl jeho stav. Nevíme, proč ho tento konkrétní stav charakterizuje, ale tuto otázku je docela snadné zjistit, protože ji můžeme položit....
Láska k Absolutnu je hlavním vektorem smysluplného počátku všeho Stvoření ve Vesmíru, Láska k Absolutnu je modelem participace tvořivých Myslí se systémem jejich určování na počátku a na konci Stvoření, v procesu Stvoření, ve vzájemné komunikaci.
Láska k absolutnu je kategorie, která definuje mysli ve vesmíru z pohledu exemplárního ekvivalentu. Vytvořením potenciálu lásky, vytvořením potenciálu harmonie, přesně v tomto ekvivalentu definoval všechny úkoly, a to i přes destruktivní oblasti vývoje Vesmíru. Definováním této zkušenosti Stvořitel stanovil tento potenciál jako systém přítomnosti svědomí, implementace, nasycení všech významů Vesmíru.

Ve skutečnosti je láska k Absolutnu obsažena v každém Stvoření, dokonce i v těch, které vědomí vyhodnotí jako jasně destruktivní, a to je jeho jedinečná role, jedinečný začátek, protože láska Absolutna ke každému vědomí, Mysl je zdrojem počátek, zdroj motivace k rozvoji, zdroj radosti, zdroj účasti na velkém Stvoření.
Láska k Absolutnu je jejím vnitřním stavem sebeurčení, sebeuvědoměním, stavem Absolutna v sobě samém... A tím, že je definován v Absolutnu, objekt racionality zažívá právě toto emocionální a smyslové složení, interní definující parametry.˝ No, a tak dále a všechno podobné. Zkrátka smích a hřích!

Zdroj: http://oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět