5489 IVF Ojlit

[ Ezoterika ] 2023-11-25

Q: Mají se ženy bát IVF a není takové dítě považováno za úplné?
A: Člověk má spoustu obav z toho, co se stane nebo co to bude mít za následky. Často právě tento strach ovlivňuje žití. Ano, strach z mnoha věcí je ve vás ˝zažitý˝, v lidech. Samozřejmě je nutné věnovat pozornost práci s tímto typem energie, protože tuto energii je třeba uvolnit. Určitě o tom budeme v budoucnu hovořit.

Nyní o otázce, která se týká mnoha lidí.
Veškeré závěry týkající se tohoto typu příchodu duše do inkarnace vycházejí především z toho, že člověk (zejména žena) nemá žádné přijetí a pochopení pro lekce a úkoly duše! Vše je individuální a neexistuje jediný správný algoritmus pro všechny činnosti. Takže okamžik početí prostřednictvím IVF je určitou jedinečnou zkušeností duše (dítěte), která přechází do inkarnace. Velmi často se stává, že je pro duše obtížné vstoupit ˝přirozenou˝ cestou. Může to mít mnoho důvodů. Jeden z nich - duše vstupuje do inkarnace na Zemi poprvé, tj. získala velké zkušenosti v jiných světech (civilizacích). Takové duše nejsou spojeny s pozemským příbuzenstvem. Jsou to poutníci, kteří se rozhodli přijmout tuto inkarnaci zcela sami... (ve smyslu bez další energetické podpory rodu). Jsou to velmi silné duše, které jsou si jisté svou volbou a chápou, že mohou udělat, přinést na tento svět to, v čem mají obrovské zkušenosti.

Dalším důležitým bodem je, že tato lekce je nezbytná pro mateřskou duši, protože právě ona může takové duši pomoci přizpůsobit se životu na Zemi. Protože ne každá ženská struktura dokáže odolat silným energiím duše, která tento běh plánuje. Co se týče fyzického zdraví (a duševního zdraví), je zde naprosto stejný poměr jako u těch, kteří vstoupili do pozemské inkarnace tradičním způsobem.

Odložte tedy všechny obavy a představy o tom, co je správné a co ne. Vše je tak, jak je třeba. A kdyby to nebylo nutné, nebyla by tato možnost početí lidem zjevena! Proto je třeba přijmout, že je stejně účelná pro vývoj konkrétní duše jako pro vývoj lidstva jako celku. A také... Víte, že velmi často se ani prostřednictvím IVF nepodaří dosáhnout výsledků všem, kdo si to přejí. To ukazuje, že lekce ženy nemusí vůbec souviset s mateřstvím. Jde jen o to, že spousta lidí to vnímá jako vadu. Vnucené představy, že každá žena by měla být matkou, jsou rigidní koncepty, které mnoha lidem brání v jejich vlastním rozvoji. Všechny aspirace takové ženy jsou zaměřeny na vnější, o potřebě přizpůsobit se ˝normám˝. Ale žádné normy neexistují!!!

Cesta každého člověka je jedinečná a to, jaké úkoly a lekce má v této inkarnaci absolvovat, v jakém společenském postavení a s jakým doprovodem (manželé a děti), to vše si duše vybírá před okamžikem příchodu sem! Tím, že se žena začne trápit nemožností mít děti, brzdí svůj vlastní rozvoj (své duše) a nejspíš se tím, že se tím nadále trápí, odchýlí od cesty, kterou si původně zvolila. A zvolila si takovou variantu vzestupu, při níž ji nebude nikdo a nic zatěžovat! Tak se naskýtá možnost udělat kvalitativní skok mnohem rychleji!

Všechny tyto souvislosti jsou samozřejmě velmi jemné. NIc není jednoznačné. Chtěl jsem vám jen sdělit, že VŠECHNO, co se děje, všechno směřuje ve prospěch rozvoje a vývoje každé duše. Pouze z úrovně osobnosti dochází k nepochopení, touze se něčemu přizpůsobit. Strach, který vzniká z NEPŘIJATELNOSTI, brzdí lidské bytí!!!!.
Přijměte se ÚPLNĚ!!! Naučte se naslouchat hlasu své duše, ne stereotypům vnuceným společností.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15919

Zpět