5470 4 noví členové posádky na palubě 2, těžký kulturní šok Cosmic agency

[ UFO ] 2023-11-12

Ve vesmíru mimo Zemi je mnoho těch, kteří stejně jako vy patří do lyřanské biologické rodiny. Hranice nebo bariéry mezi tím, co lze považovat za mimozemšťana nebo člověka, jsou nejasné, podobně jako gradient. Většina členů posádky na palubě hvězdné lodi obíhá kolem Země už více než 8 let. Někteří více než deset let, někteří byli dole na povrchu Země a mísili se s běžným obyvatelstvem, vydávajíce se mnohdy dokonce za lidi, kteří mají lidskou identitu, kterou převzali díky komplikovaným prostředkům vymyšleným k převzetí identity nějakého člověka, který zemřel. Někteří členové posádky, jako například sama královna Alenym měla lidskou identitu. Byla dole dobře známá, protože žila mnoho let jako člověk, ale ve skutečnosti byla o stupeň níž pod plnohodnotným mimozemšťanem, než konečně opustila Zemi, aby naplnila svůj osud královny Taygety.

Zanechala za sebou nespočet lidí, kteří ji kdysi znali, s nimiž sdílela stejný jídelní stůl, a to je i můj případ, protože jsem tam dole byla pět let k tomu, co zde žiji nyní. Dělá nás to více závislími na Zemi. Podnikáme výlety na povrch, abychom si nakoupili věci. Řešíme problémy rutinním způsobem a navíc se učíme lidské jazyky - mluvit více než jedním z nich správně, nebo je lépe ovládat, což také způsobuje, že do sebe nasáváme mnoho z toho, jak lidstvo vidí věci, interpretuje realitu a její hodnoty a myšlenky. Jazyk není jen metodou učení se komunikaci. Zahrnuje také začlenění, vstřebání celé kultury, kterou kdo používá. Jedinec, který se učí nový jazyk, pozná také kulturu, která za tímto jazykem stojí, což způsobuje hluboké změny v chápání reality. Přestože většinu času trávíme na oběžné dráze a obíháme kolem dokola v našem uzavřeném plovoucím městě, máme velký kontakt se vším, co se děje dole na Zemi, a to prostřednictvím internetu, který se stala naší hlavní výzkumnou metodou. Komunikační nástroj s kýmkoli na Zemi - to vše znamená, že dovážíme myšlenky , koncepty, věci na této lodi, která obíhá kolem Země. Po nesčetných letech lidského vlivu se způsoby chování na palubě staly jedinečnou směsicí vesmírné kultury.

Jsem si dobře vědoma, že mnozí kritici toto odhalení nazývají říkají, že Jsme příliš lidští na to, abychom skutečně potřebovali peníze na přežití. Chápu jejich pohled na věc. Jsme lidé dvou kultur. Jednou nohou na Zemi, druhou takříkajíc ve vesmíru. Právě proto s vámi můžeme mluvit. Dokážeme se vžít do vašich představ a potřeb, používáme váš jazyk a koncepty. Ale ne každý na palubě má tak silné spojení a obrovské zkušenosti. Několik členů posádky nikdy dole nebylo.. Nemají žádné minulé životy ani karmu, kterou by museli řešit. Jsou tady nahoře s námi na oběžné dráze. Chtějí pomoci.

Příkladem takových členů posádky je lodní seržant cetra, který je napůl Taygeťan, napůl solariánka, což jí dává výrazný mimozemský vzhled s porcelánově bílou pletí, světle modrýma očima, velmi světle žlutými vlasy - téměř bílé. Připomínám, že solariáni, kterým se také říká bílí pohané, jsou obyvatelé planety Pesia galenia Obíhají kolem hvězdy Psion ve hvězdném systému M45 asi 440 světelných let od Země.

Královna tu ponechala tuto loď s velmi malým počtem členů posádky a s několika málo nově příchozími, kteří byli pečlivě vybráni, aby nás udržovali v jakési vlastní komunitě, v jakési bublině čistoty. Čtyři noví lidé však nikdy neměli žádný kontakt se Zemí a jsou jedním z nejlepších příkladů čistých Taygeťanů bez jakéhokoli lidského vlivu. Přicestovali sem bez jakýchkoli znalostí o dění na Zemi kromě těch úplně základních silně pozměněných a modifikovaných nesmyslů, co se učí na Letecké akademii v TMA. Jak se dalo očekávat, nemluví žádným lidským jazykem, vůbec žádným, takže celá jejich koncepce a kultura jsou Taygetské ve své nejčistší podobě. Silný kulturní šok nejen mezi nově příchozími a pozemskou kulturou, ale i mezi nimi jako čistými Taygeťany zde, protože jsme silně ovlivněni Zemí po nesčetných letech působení. Všimli jsme si na nich především toho, že jsou nesmírně nevinní, až naivní, ale krásným způsobem, který je nijak nesnižuje, jejich duše jsou čisté, bez jakéhokoli zlovolného chápání věcí. Jsou zábavní. Milující plně demonstrující vše svobodně, otevřeně, bez strachu z odmítnutí nebo z nepochopení, velmi v rozporu s tím, co by se dalo očekávat od party vojenských pilotů stíhaček. Jsou také nafoukaní, sebevědomí, velmi sebejistí si svými schopnostmi a rolí, s aurou, že jsou schopni čelit všemu, jak by se dalo očekávat od pilota stíhačky.

Ale výklad věcí, jejich chápání lidských artefaktů a kultury není prakticky žádné. Ukázala jsem jim lidskou tužku obyčejnou žlutou tužku číslo dvě novou bez hrotu, nikdy předtím neořezanou. Zeptali jsme se jich, co to je. Aiden ji vzal do rukou. Zkoumal ji. Řekl nám, že dospěl k závěru, že není na psaní, protože nemá hrot, ale vypadalo to jako pero. Máme také jednoduchá pera na psaní, ale on si myslel, že tohle není. Položil tužku na stůl a mluvila na ní, aby se zapnula / aktivovala. Tužka ležela na stole a nedělala nic. Byla to nízká technologie, takže Aiden ji vzal znovu do rukou a začal několikrát tlačit na gumu tužky jako tlačítko. Řekla jsem, že je to ještě nižší technologie. Pak jsme je vzali do kinosálu plného modrých pohovek s televizí na sledování lidských filmů. Pustili jsme jim film Matrix z roku 1999. ale oni ničemu nerozuměli. Vysvětlovat ten film partě mimozemšťanů je dost obtížné. Nepochopili ani jednoduchou změnu scén, protože jejich mysl nepřeskakovala z jednoho místa ve filmu na druhé. Muselo jít o jeden jediný zaznamenaný sled událostí. Mysleli si to, že to byl záznam skutečných událostí, nikoliv fiktivní hra. Ještě horší je, že nerozuměli speciálním efektům, ba ani jejich pouhému pojmu. Když jsme jim vysvětlili, co jsou zač, říkali, že to je velmi ošidná neetická lež.. Vysvětlovat jim samotný účela filmu byl nesmírně obtížný úkol. Dodnes si nejsem jistá, zda pochopili smysl.

Pak přišel noční čas na palubě. Všichni se odebrali do svých soukromých kajut. Ale znáte malou Sophii Yazzi, ta ráda dělá triky. Vtípky. Tihle nevinní nováčci jsou pro ni dokonalým terčem. Druhý den ráno nám ti čtyři noví oznámili, že v jejich pokojích jsou duchové... Cítili přítomnost někoho, kdo chodí kolem. Některé jejich věci se změnily. Samozřejmě se během noci přemístily. Byla to malá Sophia. Její vtípky, kdy se dokázala vplížit do jejich pokojů tím, že překonala zámky dveří. Všechny. Navzdory varování dospělých, aby to nedělala, možná dělala tu svou věc se stěnami pro ty z vás, kteří to znají. Pro ty z vás, kteří ne, je lepší, když to tak zůstane, věřte mi.

Zajímavé na tom je, že všichni noví členové posádky neprojevovali vůbec žádný strach. Duchové jsou pro ně něco normálního. Běžně je přijímají jako skutečnost. Neměli žádnou reakci strachu. Paranormální aktivity jsou možná něco specifického pro Zemi a lidé se bojí neznámého na druhé straně duchů. Zjevení jsou pro Taygeťany součástí každodenního života. Rozumějí tomuto jevu, a proto se nemají čeho bát, kromě toho je nižší astrál velmi klidný, protože celá jejich planetární matrice, její kolektivní nevědomí, je velmi pozitivní. Čisté a prázdné od zhoubných vlivů. Vypadá to, že Sophia je svým žertem nemohla vyděsit. Později se nás nově příchozí ptali, proč má mnoho našich oděvů visačky. Štítky. Museli jsme jim pečlivě vysvětlit, že ty šaty jsou lidského původu. Štítky je měly rozdělit podle velikostí, aby nový majitela věděli, jak je musí se prát, a také aby se na nich zobrazovala jejich cena nebo peněžní hodnota, když jsou v obchodě. Nechápali pojmy velikostí u oblečení. Na Taygetě neexistují. Veškeré oblečení je tam šité na míru každému jednotlivci, mnohdy dokonce vyrobené samotným člověkem, který je bude používat. Samotný pojem masově vyráběného oblečení nebo masově vyráběného čehokoli je jim jako takové naprosto cizí. Jedna věc vedla k druhé... ptali se nás, co je to peněžní hodnota. Vysvětlili jsme, co jsou to peníze. Jak se na Zemi používaly. Byli naprosto šokováni jejich nespravedlností. Jak tím lidé trpí. Dvěma novým dívkám to způsobilo problém. Amth nakonec nevěřícně plakala, když jsme řekli, že lidé na Zemi dokonce umírali, když neměli peníze na jídlo a místo k úkrytu. V jídelně jsem si všimla, že se nevěřícně dívají na mě a Alenym, protože sdílíme stejný stůl. Jsou zde v přítomnosti své královny, tolik toho slyšeli o jejích dobrodružstvích v hlubokém vesmíru. Obíhá kolem podivné vzdálené planety zvané Země.

Musíme být s těmito novými lidmi opatrní... Čistá nevinná Srdce, pokud pláčou kvůli tomu, co způsobují peníze, jen si představte, kdyby si uvědomili některé z hrozných věcí, které se na Zemi běžně dějí. Nejlepší by bylo držet je trochu v izolaci. Nemusí toho o Zemi příliš vědět. Zaručeně to pro ně bude silně traumatický zážitek, není třeba jim kazit nevinnost a čistotu jejich duší. Jsou jasným příkladem toho, jak moc jsme se zde v kontaktu s lidmi změnili. Jejich civilizacI, která je přivítala na palubě, způsobilI nečekané věci. Vypadá to tak. Máme se od nich co učit víc, než oni od nás.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?V=25ymtczznp0

Zpět