5434 Jak ovládnout společnost na Zemi,. Více o holistické společnosti Cosmic agency

[ UFO ] 2023-11-04

Pohled oligarchy skáče z jednoho úhlu pohledu na druhý. Také se dívám na tytéž známé věci z různých úhlů pohledu. Vzájemně propojená různými způsoby celistvé společnosti nemá holistická společnost vládu jako takovou. Jejich politický systém nemá obdoby. Nic podobného na Zemi není. Nejčastěji se zaměňuje se socialismem, ale k tomu má daleko. Hodně záměn pramení z představy, že lidé obecně potřebují vládu, která jim vnutí řád, aby nevyhnutelně neupadli do anarchie chaosu.
Bohužel na Zemi tomu tak je, protože vše ukazuje, že je to nevyhnutelný tvrdý fakt, přestože existuje několik lidí nebo 1 % populace, kteří jsou eticky a duchovně dostatečně vyspělí, aby nepotřebovali sociální organismus, který by jim ukládal pravidla a předpisy, jak zabránit anarchii. Bohužel samotná dynamika politické moci, která je nezbytná ke kontrole masy populace s malou pokročilou etikou, je také stejná, která brání duchovně pokročilému 1% dosáhnout mocenských pozic. Většinou jim v tom brání etika. Splnění všeho, co je potřeba k dosažení těchto pracovních míst s mocenskými pozicemi, se krátce vrací k tomu, jak fungují plně holistické společnosti. Procento nebo množství eticky a duchovně vyspělých lidí v jejich obecné populaci je tak velké, že regulující vláda ocelovou rukou již není nutná, protože každý jednotlivec tam má svého vlastního vnitřního průvodce svou osobní pokročilou etikou a spiritualitou.

Dalším aspektem nebo charakteristikou holistických společností je, že každý jedinec byl vzděláván tak plně, že se alespoň teoreticky všichni mohli stát jednajícími vůdci své kultury. V holistické společnosti je každý potenciálním vůdcem. Přispívají k potřebám své kultury jednoduše tím, že prosazují své vlastní zájmy podle své dharmy co nejlépe. Vedlejší efekt vysoce eticky pokročilých a duchovních lidí, kteří jim vládnou, je rozpuštění myšlenky nedostatku, vytvoření mentality hojnosti, kde jsou zdroje hojné, a již není problémem znovu přesvědčit každého jednotlivce, aby se choval jako nejlepší verze sebe sama. Přežití už není problém. V socialismu vládne nad obyvatelstvem vláda ocelovou rukou, v holistické společnosti každý člověk jedná jako vlastní osobní vláda, která je v dokonalém souladu s většími potřebami jejich kultury. Lidé si pletou holistické společnosti se socialismem, protože nevidí, jak lze dosáhnout bezvládní společnosti, protože berou za samozřejmost, že k zabránění anarchie bude vždy potřeba sociální regulační mechanismus. Jednoduše si nedokážou představit společnost tvořenou eticky.

I když na Zemi žije velké množství vyspělých Duší, skutečná masa obyvatelstva zdaleka není na této úrovni, protože je tam příliš mnoho lidí s nízkou etikou, kteří by udělali cokoli, bez ohledu na to, jak je to odporné nebo ohavné, jen aby získali, co chtějí. Vždy jednají primitivně, prakticky zvířecím způsobem, takže bohužel na Zemi za dnešního stavu věcí je nějaká vláda stále potřebná.

Primitivní neetické aspekty pozemské kultury. Mentalita nedostatku v kombinaci s životem ve strachu, stále v režimu přežití provokuje nejhorší druh lidí, kteří se dostávají na místa politické moci.
Právě ti s nejnižší etikou způsobují potřebu vyvinout nějakou organizaci nebo mechanismus, který by reguloval, vládl těmto neetickým lidem, kteří se dostali na místa moci. Tento mechanismus existuje již tisíce let na Zemi v podobě mocných tajných společností, které jsou těmi, kdo vládám vnucují pravidla zezadu zpod stolu. Daleko od vědomého povědomí větší části populace, která vidí pouze zjevnou vládu tváří v tvář. Lidé ve vládě jsou ve skutečnosti jen osoby nastrčené skutečnou mocenskou strukturou, která raději zůstává ve stínu. Lidé s nízkou úrovní Vědomí nemohou uvažovat, že by je zezadu ovládala jiná vláda, která by nechtěla být vidět veřejně, protože jsou přesvědčeni, že se každý člověk s mocí by rád pochlubí. Anonymní lidé ve skutečných mocenských pozicích nepotřebují pozornost veřejnosti. Pracovala by proti nim, protože by byli odhaleni takoví, jací jsou, a byli by zranitelní. Nepotřebují veřejné ani vnější potvrzení toho, kým jsou, když sledují své vlastní zájmy. Jejich ego není živeno veřejným míněním. Jako když se příliš nestaráte o to, co si o vás myslí banda holubů z parku. Každý chce vládnout světu, buď politicky, nebo tak či onak, nebo alespoň v oblasti své působnosti. Úplně dominovat. Mít kontrolu nad celým světem. Obyvatelstvo bylo vždy konečným cílem každého oligarchy.

Jak tajné společnosti v pozadí vlád dosáhly světové nadvlády?
Musejí přimět všechny ostatní, aby přemýšleli, že je nemožné vykonstruovat zdánlivě nepřekonatelné překážky. Vaši lidé jsou rodina. Nepřátelé jsou v menšině vedle masy větší populace, kdyby si uvědomila, co jste jim v minulosti udělali a co jim děláte. Pronásledovali by vás až na konec světa, dokud vás nenajdou. Našli by vás, i když se schováte jako krysy v jednom z těch vašich podzemních měst. Pokud budete mít štěstí, skončíte pouze zlynčováni. Pokud nejste daleko horší.

Oligarchové žijí ve vážném strachu, i když se do značné míry znormalizovali. Musí udělat vše, co je v jejich silách, aby zůstali v anonymitě, takže ze všech problémů jsou obviňováni jejich frontmeni - politici, kteří mají rádi masky, mohou být odhozeni, pokud je veřejnost přestane mít ráda. Lze je snadno nahradit novými, které obecná populace snadno přijme jako novou možnost. Všichni mají dokonale vymytý mozek. Mysl ovládaná médii.

Další krok, kdy je třeba udržovat obyvatelstvo ohlupované - aby nebyli schopni samostatně myslet. Prokoukli by manipulativní oligarchy, což je činí zranitelnými, schopnými protiopatření. Potřebují populaci pracovníků neustále se starajících o přežití, s tím, že jejich nejzákladnější potřeby budou uspokojeny. Nikdy nenajdou čas nebo možnost samostatně přemýšlet. Musí udržovat obyvatelstvo zaměstnané celodenní prací jen proto, aby se mohli najíst, mít nějakou střechu nad hlavou, takže dávat jim co nejnižší mzdu pod výmluvou na stát, který ovšem oligarcha plně ovládá, stejně jako lidi, kteří tomu věří. Ekonomika si téměř žije vlastním životem, stejně jako její vzestupy a poklesy, které se řídí složitými matematickými faktory založenými na nabídce, která zase způsobuje inflaci a deflaci. Další manipulativní lži. Lidi je třeba udržovat co nejhloupější takže je krmíte kontaminovaným jídlem plným pečlivě vyvinutých chemikálií které útočí na mozek, což lidem zdůvodňujete jako nezbytné konzervanty a vylepšování chuti, zatímco dobré jídlo buď démonizujete, nebo předražíte, takže se stane nedostupným pro širokou populaci, převrátíte potravinové pyramidy, takže lidé jedí špatné věci. Současně překrucujete lékařskou vědu tak, aby vědecká rozhodnutí ve váš prospěch udržovala obyvatelstvo nemocné.

Falešná medicína skrývá tento problém pouze v důsledku ekonomických zájmů, abyste si udrželi kontrolu nad obecnou populací. Musíte vymazat jejich minulost, aby se nemohli poučit ze svých chyb, protože nemohou najít alternativy k tomu, co jim vnucujete jako pravdu nebo jako pravdy o více tématech. Vytváříte falešný příběh falešnou minulost, která jde s vašimi zájmy, zatímco vymazáváte všechny důkazy, které poukazují na vaše lži. Pak to prosazujete jako pravdu ve svých školách, které nejsou schopny učit nic jiného než poslušnost dlouhému seznamu krutých lží, zatímco otravujete duši a ničíte nezávislé myšlení mladších generací, a měníte je ve slabé poslušné Služebníky vaší falešné reality neschopné cokoli zpochybnit. Vychylujete také přirozenou tendenci lidí s duší hledat svůj pravý duchovní původ a využíváte toho s maximální mistrovskou odchylkou. Směřování obyvatelstva k falešné umělé kruté karikatuře pravé duchovnosti, kterou nazýváte náboženstvím, vždy vnucujícím narativ, který vám slouží, který je plný strachu z viny a všeho ostatního, co demoluje duši a pravé spojení se Zdrojem. Dále vytváříte mnoho těchto náboženství, abyste jedno použili proti druhému a udrželi populaci oddělenou fanaticky bránící to své, jako by bylo to správné, využívající potřebu lidí chovat se. Podřizovat se náboženským pravidlům, aby mohli uniknout životu plnému utrpení, do něhož jsou ponořeni, které jste způsobili, nebo nutíte lidi fanaticky následovat právě ta náboženství, která jsou tu proto, aby je oddělila od Pravé duchovní víry. Náboženství jste vytvořili, abyste je ovládali, abyste ovládali Společnost, musíte vše rozdělit, aby nikdo neviděl celý obraz a ignoroval to, co se děje jinde a jak vše souvisí.

Brání to lidem pochopit, jak fungujete, jak pracujete. Když čelí vašim ohavným akcím, vytváříte další oddělení pomocí hnutí za občanská práva, která zpočátku byla určena k tomu, aby bojovala za práva menšin, což opět fanatizuje vaše ovládaná média, která způsobují, že obyvatelstvo není schopno vidět dál než to, co je bezprostředně před každým sociálním hnutím se zneužíváním zbraní. V legitimní snaze bojovat za práva lidí příslušníci těchto menšin jen bojují za své vlastní zájmy slepí k tomu, jak jsou zneužíváni k vytváření další separace a větší roztříštěnosti uvnitř společnosti k jasnému prospěchu oligarchů z tajné společnosti, kteří toho všeho dosáhli manipulací s médii, k čemuž patří i cenzura.

Společenská hnutí končí dalším rozdělením lidí. Protože také silně podporujete vztahy mezi osobami stejného pohlaví, účinně snižuje počet obyvatel v oblastech, kde to záměrně nejvíce vnucujete, a obyvatelstvo se o tom nesmí ani zmínit ze strachu, že bude napadeno příslušníky menšin, kteří jsou tak zaslepení, že nevidí dál než za hranice svých vlastních zájmů. Prostě si nejsou schopni uvědomit, jak jsou jejich legitimní práva využívána k ničení společnosti. To se týká velmi dlouhého seznamu hnutí za občanská práva, která možná začala s upřímným úmyslem učinit svět lepším místem k životu, ale všechna jsou nyní deformovaná. Zbraněmi k dalšímu zastírání ovládacích programů vytváříte umělé národy. Zfanatizujete jejich občany falešným pocitem vlastenectví. Stávají se z nich bezmozkové zombie, které jsou ochotné položit život za boj za svou zemi a svobodu, kterou nikdy neměli.

Tyto země řídíte zezadu s vládou, která řídí všechny vlády, zatímco přesvědčujete obecnou populaci, že jsou to nezávislé národy, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným než vykořisťovatelskými korporacemi. Lidské farmy, které kdykoli uměle přimějete k vzájemnému boji. Slouží vám hlavně k redukci populace k decimování celých generací. Je dost špatné snižovat počet obyvatel tím, že posíláte celou generaci mladých mužů do boje, který není ničím jiným než velkým obětním rituálem pro všechny ty nižší astrální egregorské zrůdy, které vytváříte a uctíváte. Naprosto zničující pro celou generaci a celková čísla, když pošlete mladé ženy do bitvy, protože mladé ženy jsou skutečným klíčem ke kontrole populace. Vymýváte jim mozky svými médii, aby uvěřili, že nyní mohou mít tu čest vstoupit do armády ve jménu rovnosti pohlaví. Vše oficiální na Zemi má za sebou falešný příběh. Důvod, proč je vše, co se děje, synchronizováno - všechno je to propojené. Nic není jen náhoda.

Ale běžná populace není schopna vidět celý obraz. Je to tak zařízeno, že jen ti nejmoudřejší to všechno prohlédnou. Uvědomí si, co se skutečně děje.. Jsou ostrakizováni. Posmívají se jim hloupí lidé. Země však potřebuje více moudřejších lidí, kteří jsou klíčem k dosažení kritického množství vědomých lidí. Vysoce etických lidí schopných rozpustit celý systém Vaše práce je rozhodující. Nezastavte se, protože vaším posláním na Zemi je být věrný sám sobě. Své vyšší etice, kterou si dobře uvědomujete, to je vše, co je potřeba. To je to, co musíte udělat.. To je vše.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?V=ickugzk8tei

Zpět