5402 Da Pah Ekara San: Lidstvo je probuzeno Da Pah Kwan Yin San

[ Ezoterika ] 2023-11-13

Lidstvo je probuzeno. A tak to je.
Během předchozí prezentace jsem mluvil o dualistických cyklech vědomí, nikoli o evoluci vědomí, ale o potlačování vědomí. Přinesl jsem vám přehled, který začal v 60. letech 20. století, proměnil Woodstock na akciový trh později, o 22 let později a dále a dále, do 11. září, do éry Covidu ve 20. letech a dále. Mluvil jsem s vámi také o možné evoluci, která by nastala, kdyby toto pokračující zamykání vědomí bylo úspěšné. Pak bychom vstoupili do plně rozvinuté éry transhumanismu, jak jsem vám již řekl, ale to se nestalo a nestane se tak.

🎯Vše je geometrie
Cykly uzamčení lidského vědomí, počínaje aktivní složkou Lásky v 60. letech, trvají 22 let. Není to však tak, že by tyto cykly na sebe navazovaly zvlášť lineárně. Není to tak, že 22letý cyklus, který začal například v 60. letech, se o 22 let později uzavře a ten samý den nebo další den začíná další cyklus. Je tady překrývání - geometrie. A i když o tom možná nepřemýšlíte ve svých lineárnějších pojmech, neexistuje žádný bod v geometrii, který by se nepřekrýval s jiným bodem.

Vezměte si například jednoduchý trojúhelník. Pokud myslíte na trojúhelník, myslíte na tři body, které vytváří tento trojúhelník. Jeden bod, každý bod, spojuje dvě čáry. To znamená, že tyto dvě čáry se v daném bodě vždy překrývají, a to je stejný způsob pro geometrii, o které jsem hovořil minulý týden.

Omezím se na poslední dva nejaktuálnější cykly. Přehled začíná v roce 2001 - iniciace známá jako ´9/11´, dualistická černá magie a temná magie působící na lidské vědomí k vypnutí aktivní složky reality stvoření známé jako Svoboda (Va). Va není pouze vyjádření svobody, je to také vyjádření přístupu k neprojevitelné realitě Pah. Bez Va, bez Svobody, ve stavu, kdy nejenže poznáte, že neexistuje nic, co by přišlo předtím, a nic, co by přišlo potom, že vnitřní realita a vnější realita jsou stejnou realitou, a ve stavu, kdy si uvědomíte, že všichni aktéři ve vnější a vnitřní realitě jsou stejnou stvořitelskou bytostí, tento stav Svobody je Vah, přístup k neprojevené metafyzické realitě. Stav, který byl uzavřen na začátku roku 2001 s příchodem 11. září, se ve svém 22letém cyklu přehrává k roku 2023. To je místo, kde se nyní nacházíme, a cyklus 11.září 2023 byl přerušen.

Není to však tak, že by se tyto cykly pouze překrývaly. Překrývají se významným způsobem. Konkrétně oblast, kde se nacházíme od období roku 2020 do období roku 2023. Oficiálně se zde 11. září 2023 uzavírá iniciace temné, dualistické, černé magie působící na lidské mysli, která začala již tehdy. Všichni žijící i nežijící si to pamatují, protože se změnilo vaše vědomí a vaše vnímání reality. Aby však tyto geometrie fungovaly, včetně těch převrácených, včetně těch z černé magie, potřebujete pevný bod, pevný základ pro každý krok. Podobně jako na cestě vzestupu je tomu i na této cestě destrukce lidského vědomí. Tento bod zde vytváří klíčový scénář mezi uzavřením původního cyklu vypínání Svobody a začátkem vypínání, cyklu, který vypíná Pravdu, počínaje rokem 2020 s vaší érou Covid. Jak tedy vidíte, začíná nový cyklus. Nová dualita, nové nesmysly, nové příběhy, nové iluze jsou na vás vrhány ještě předtím, než se vypořádáte s uzavřením a propuštěním předchozího cyklu. To se děje pokaždé, a tak se vejdete do 22letých cyklů, které nejsou přesně 4krát, 5krát nebo 6krát 22 let.

🎯Chaotický spektákl
Překrývající se bod je to, co bylo v předchozím materiálu Imzaia popsáno jako ˝chaotický spektákl˝. Není to tak, že by chaotický spektákl nebyl neustále přístupný těm, kteří se snaží promítnout do astrálního stavu 4. dimenze. Je stále přístupný a vždy je s ním možné pracovat. Svým způsobem byste to mohli nazvat spodním proudem tohoto hologramu. Představte si, že byste se nacházeli na základní desce počítače, viděli byste zcela jiný proud elektronů a energií, než to, co nakonec uvidíte na obrazovce. Na obrazovce vidíte všechny potenciály, které se v daném okamžiku mohou projevit, nejen ty, které se právě projevují.

Stejně tak je tomu i u chaotického spektáklu. Tento prostor obsahuje vše, co by se mohlo projevit v tom, čemu Platón říkal ˝ideální stav bytí˝. Chaotický spektákl nemá každou židli, na které právě sedíte, ale má koncept každé takové židle, jako koncept konečné židle. To je chaotický spektákl. Proto je tento prostor tak velmi důležitý a proto se používá k překrytí více událostí ze dvou různých částí geometrie, jejichž cílem je vypnout lidské vědomí. V tomto prostoru je přístupné všechno. I v takzvaných temných dílech stvoření, jako je toto, existují velmi specifické vzorce a velmi specifické rytmy, které je třeba dodržovat.

Například rok 2001 - další překrývající se období, kdy se váš život na této Zemi, světová scéna, a tedy i světová mysl, trochu zblázní, padají jistoty, a to jak na finančním trhu, v politických arénách, v arénách válečných konfliktů, a dokonce i v osobních pohledech na realitu a na to, co to znamená být člověkem. Měli byste hledat další chaotické velkolepé okamžiky. Proces je třeba sledovat. Jde o to, jak moc může být lidská mysl tlačena k tomu, aby se přizpůsobila stavu, který je sám o sobě nepřirozený, a vzoru tvorby, který není žádoucím vzorem srdce.

To jsou ta léta, těch několik let překrývání, která můžete téměř považovat za očkování lidské mysli na všech metafyzických úrovních. Zahlcení lidského imunitního systému na globální úrovni, chcete-li, informacemi s roztříštěnými koncepty reality, které se pak v následujícím období uklidní jako nová realita, takzvaný ˝nový normál˝. Naposledy to skutečně řekli. Řekli tu klidnou část nahlas. Takzvaný nový normál se pak má usadit v období mezi tím, poté, co skončí překrývání a vy budete mít svých dvacet nebo kolik let na to, aby si vaše generace zvykly na nový život na zvířecí farmě, chcete-li. Pak ten proces začne nanovo.

🎯Vývoj na světové scéně
Tohle všechno teď říkám s velkým nadhledem, protože uvidíte, že je to pro současné dění docela důležité. Poselství je nahráno týden po původním poselství. Opět sedíme v neděli a za posledních 48 až 72 hodin došlo na Zemi k významnému vývoji na světové scéně. Tento vývoj souvisí s Izraelem. Útok je vládou v Izraeli doslova nazýván ˝válkou proti Izraeli˝. Sociální média stále ještě svobodná, jako je X, už říkají: ˝Tohle je izraelské 11. září. Tohle se nikdy nemělo stát.˝ Všechny ty takzvané agentury Mossad a lidé tohoto typu údajně selhali, když nepozorovali hrozbu pro Izrael to ráno před pár dny, kdy došlo k odpálení tisíců a tisíců raket a bohužel k úmrtí mnoha a mnoha lidí a k utrpení.

Než budu pokračovat, toto není politické poselství. Toto není zpráva o aktuálních událostech. Cokoli zde řeknu, nepotvrzuje žádnou stranu tohoto sporu. To, co se stalo v Izraeli, co se stalo v roce 2001, co se stalo v roce 2020, kdykoli se tyto věci stanou, je to odporné. Ztráty na lidských životech a lidské utrpení nelze nikdy potvrdit na žádné úrovni reality, včetně úrovně politické nebo jakékoliv jiné. To je náš pohled na věc. Nicméně o této události mluvím metafyzicky, protože jsme neměli v plánu o tom mluvit - bohužel v událostech, které se v současné době staly v Izraeli, vidíme metafyzický důkaz konceptu toho, o co jsem se tu s vámi dnes a minule podělil. Minule jsem vám řekl, že 11. září 2023 byl přerušen cyklus, který začal v roce 2020, a také cyklus, který skončil v roce 2023.

K přerušení těchto dvou cyklů nedošlo samo o sobě kvůli dvěma až třem letům, které zde byly v takzvané éře Covid. Došlo k němu kvůli prolomení koncového bodu předchozího cyklu. Nemělo to svým způsobem nic společného s cyklem Pravdy, který se zde pokoušeli přerušit mezi lety 2020 a 2042 prostřednictvím Covidu, a dalšími prostředky, které byly plánovány, ale s rozpadem narativu tohoto cyklu z roku 2001. Na povrch vyplouvá stále více pravdy, která byla dříve skryta za zavřenými dveřmi, za důvěrnými spisy. Teprve nedávno jste viděli, že rodina Kennedyových vyšla ven a otevřeně promluvila o atentátu, který se stal před časem, a otevřeně přiznala, že se stal prostřednictvím samotné vlády. To je jeden z těch kousků.

Jakmile se tyto narativy začnou rozpadat, v myslích lidí se začnou rozpadat i další, jak se stalo i s narativem z roku 2001, který se pro mnohé na této Zemi rozpadl už před lety, ne-li okamžitě. Dokonce i tady v Nizozemsku, kde se v současné době kvůli volebnímu roku opět rozjelo politické divadlo, se politici doslova snaží útočit na sebe navzájem otázkou, zda věří oficiálnímu příběhu o 11. září. Tak daleko to došlo až do mainstreamu. Právě kvůli tomu, že se tento narativ rozpadl, se v podstatě rozpadlo paradigma 2020-23. Znamená to také, že se rozpadl útok na pravdu, který byl plánován na dalších 22 let.

🎯Důkaz konceptu
Současný stav v Izraeli je důkazem konceptu. Nyní existují dva problémy, které podle mého názoru nemohou napravit ti, kdo se snaží usnadnit plné projevení tohoto kouzla, které zde vidíte před sebou. Cyklus, který se rozbil, je cyklus Svobody, nikoli cyklus Pravdy. Tyto cykly je třeba především velmi konkrétně vybudovat. Nemůžete prostě začít Radostí, pak udělat Svobodu a pak Lásku. Jsou to specifické cykly vytváření reality, také když chcete lidskému vědomí něco zkurvit.

Kvůli zhroucení cyklu 2001-2023 již nelze provést celý cyklus vyprávění Covid a všechny tyto věci. Je potřeba znovu provést událost z roku 2001. A to dnes vidíte v Izraeli. Jste svědky téže základní války proti lidskému vědomí, téže základní separatistické rozdělující myšlenky, založené na víře, založené na náboženství, ale nyní již ne v srdci finančního světa, v srdci skutečného krvavého světa samotného náboženství: Akt zoufalství mocných, protože potřebovali vytvořit něco, co by bylo v lidském vědomí tak silné, že by to mělo doslova biblické rozměry. Mnoho bdělých hlasů na planetě se nechávají nachytat na tyhle sračky, a vybírají si stranu tábora. Obrazně řečeno, jsme pár dní od toho, aby začaly křížové výpravy, v podstatě teď, jiným způsobem než dřív, samozřejmě více digitálními prostředky a podobně, ale rozhodně se to v těch oblastech rozhořívá.

Ale jak jsem řekl, byl to zoufalý manévr. Museli skočit o 22 let zpátky, aby iniciovali starý plamen, který už teď nemá takovou sílu. Podívejte se na své sociální sítě, kde si lidé skutečně uvědomují pravdu. Všichni už to nazývají tím, čím to je. Všichni, kdo to sledují, to pravděpodobně udělají také. Všichni to vidí, ale možná ne v takových detailech, s jakými to teď prezentuji. Kůň už opustil místnost.

Další související problém není jen skutečnost, že reaktivace předchozího vzoru v geometrii se děje s více než dvacetiletým zpožděním, ale také se děje zde, na konci chaotického velkolepého období, kdy lidské vědomí po Covidu a Ukrajině nyní zoufale potřebuje přejít do období adaptace na nový normál. Každý vidí, jak jsou lidé na této Zemi nabiti. Nejsou připraveni přijmout další lež, další iluzi, další paradigma založené na strachu. Bohužel a zároveň naštěstí to zlomí obrovské množství myslí, ale pod tímto tlakem pokaždé povstane fénix, který v dané lidské bytosti existuje. Žádná z těchto myslí nebude zničena. Rozlousknou se jako vejce, prozáří je světlo a znovu se zrodí, aby viděly tento svět takový, jaký skutečně je. To je stav, ve kterém se v současnosti nacházíme, a to jsou dvě velké chyby, kterých se dopouštějí ti, kdo se snaží provozovat tuto fungující temnou magii, tento podvod na lidstvo.

🎯Pah, Tichý bod
Tím se dostáváme k vám. Co nyní můžete udělat vy všichni. Sedíte ve světě, který jste si sami vytvořili, který jste si sami navrhli. To, co existuje ve vás, existuje i mimo vás. Vyhrocení tohoto konfliktu v plnohodnotnou horkou válku, přidáno k efektu Covid a Ukrajiny, dává tvůrcům reality dokonalou geometrii - trojúhelník. A trojúhelník, neboli geotrinita, jak rádi říkáme, je přesně to jediné, na co se musíte zaměřit, abyste našli tichý bod ve středu tohoto trojúhelníku, bod známý jako ˝Pah˝.

Vytvořte mírný posun v zaměření. Když se soustředíte na světovou mysl, když se soustředíte na zprávy ze světa, když se soustředíte na sledování zpráv, které vám létají na sociálních sítích, udělejte to, co dělaly děti v 80. letech, když se snažily vidět trojrozměrné obrazy ve dvourozměrném objektu. Posuňte pohled, abyste mohli vidět pravdu, která se skrývá trojrozměrně uprostřed dvojrozměrného obrazu.

Éra Covidu se stále svým způsobem pokouší opakovat, bod takzvaného ukrajinsko-ruského konfliktu stále proudí kolem. A teď máte nový bod konfliktu Izrael-Hamas. Tyto tři body jsou základní vzorec pro realitu, kterou pozorujete, ale z expresivní části sebe sama se zaměřte na srdce tohoto trojúhelníku, což je jeho neprojevená část. Odtud se zaměřte na stav Svobody, a tím necháte tuto paletu, aby se očistila, neutralizovala. Je to skutečně tak jednoduché.

Je to cvičení, které je prospěšné nejen pro pro vás jako studenty vzestupu, kteří pracují s vytvářením reality, ale je to cvičení, které je zároveň prospěšné pro celek právě teď, protože vám umožní usnadnit urychlení přechodu tohoto času do oživení ˝Nové Země˝, kde existují pouze ty stavy, které jsou základní, neměnné, nefiltrovatelné a které jsou nestrukturovatelné. Soustřeďte se na ně.

Doufám, že chápete, že události, ačkoli jsou dramatické, bolestivé a odporné, jsou ve skutečnosti posledními výdechy systému, který se zoufale snaží o pokračování kontroly nad vaší myslí, nad vašimi těly a nad vašimi duchy, a nad vašimi čakrami samotnými, ale bohužel se bude muset smířit s myšlenkou jednoty, a s myšlenkami Lásky a všeho, co ji přesahuje, protože tyto chaotické struktury, převrácené geometrie, nachází v tomto hologramu.své původní místo .
Eja´i oja´i. Jak to je, tak to bude. A tak to je.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/08/da-pah-ekara-san-humanity-is-awakened/

Zpět