5353 Metafyzický rozhovor s Yazhi Swaruu o ovlivňování časových linií Cosmic agency

[ UFO ] 2023-10-25

Gosia: Yazhi, bylo by možné měnit časové linie nejen pro sebe, ale více kolektivně? Jak by to fungovalo?
Yazhi: Dobře, vysvětlím vám to. Neexistuje nic jiného než jedno velkolepé vědomí a my všichni jsme jen myšlenky, jsme postavy v jeho mysli a pokus o pochopení sebe sama. (Tohle jsem právě přečetla od Mari, hahaha, omlouvám se).

No, ve skutečnosti jsme všichni jedno. Tedy, to není nějaký duchovní koncept. Ne filosofie. To, že jsme odděleni, je součástí iluze, ale taková iluze se rozptýlí pro ty, kdo ji prohlédnou, a ti mohou díky vyššímu vědomí.

Proto jsem již dříve řekla, že probuzení lidé, hvězdná semínka a další, manifestují věci a jsou silnější než tisíce jiných. Chci tím říci, že jeden probuzený člověk může mít sílu projevovat realitu tisíců či více lidí v přímé úměře ke své síle, svému pochopení a schopnostem.

Lidé, například na Zemi, nejsou odděleni jako v myšlenkových řezech, které spolu nemají nic společného. Existuje zcela reálné kolektivní vědomí. Proto se lidé dohodnou, že budou vnímat věci, realitu, stejným způsobem (dohody o vnímání). Všichni jsou propojeni v poli čistého vědomí prostřednictvím éterů, jako více kamenů vhozených do stejného rybníka vytváří své vlastní vlny a zároveň vytváří vše, co hýbe vodní hladinou v tomto rybníku. Z jednoho úhlu pohledu jsou sami a z jiného, rozšířenějšího, nikoliv.

Na Zemi je oddělení mezi lidmi iluzorní. Všichni jsou však velmi propojeni. Pak tu máme využití telepatie. Jak víte, neexistuje jen jedna telepatie ani jen jedna její úroveň.

Odpovídám na vaši otázku... můžete se s lidmi, kteří vás obklopují, dostat do takového telepatického kontaktu, že je můžete cítit a rozumět jim lépe než oni sami. Mohli byste vidět nejen skrze ně, ale i skrze jejich nevědomí. To vše díky silné telepatii, zejména s lidmi před vámi. Neznamenalo by to, že v nich vidíte a chápete všechno, ale stačí to na to, abyste změnili časovou linii.

Prostřednictvím tohoto typu telepatie byste tedy dále viděli, co každý z nich chce. Pak byste přemýšleli a představovali si, která situace je pro každého z nich a pro ně všechny jako kolektiv nejlepší. V rámci určité skupiny lidí, kteří jsou propojeni, je to snazší, protože by to pomohlo mentálně definovat hranice jejího kolektivního nevědomí. Lidí uvnitř ní.

Pak byste se jim mohli pokusit vštípit určité myšlenky nebo vyměnit myšlenky za vzpomínky, protože jde v podstatě o totéž. Prostě se k nim vztahovat, ke každému z nich, až do té míry, že se jimi stanete. Když synchronizujete to, co jeden chce, s druhým, tak se tak trochu přitahují jako dva magnety a pak to každý člověk udržuje díky své přirozené náklonnosti k dané situaci.

width=Všechno je to myšlenka. Časová osa není něco. Není s čím manipulovat ani co měnit. Všechno je to mysl, všechno jsou to myšlenky. K tomu, co jsem popsal výše, nevytváříte věci ani paměť od nuly. Jediné, co byste udělali, je, že byste mentálně, telepaticky přizpůsobili význam každé vzpomínky tak, aby zapadala do nové dějové linie (časové osy, to samé).

Někdy se mě tady bojí nebo mě považují za zlobivou, protože dokážu přesáhnout chápání, které očekávají od jedenáctileté, tehdy devítileté nebo desetileté, nebo jak to bylo. Možná je pro vás snazší to pochopit, protože se nedíváte na malou holčičku. Čtete pouze myšlenky uvnitř té malé holčičky.

Není to tak těžké, změnit malou časovou osu v rámci určitého kolektivu. Z toho se časové linie skládají, z mysli a vnímání. Neexistují, všechny časové linie a paralelní vesmíry nejsou nic jiného než skupina nápadů, domácích myšlenek a přílišné připoutání se k nim. Abyste toho však byli schopni, musíte se vzdát představy o sobě samých, o životě a o hmotném světě a posloupnosti věcí jako o tom, že jedna věc vede k druhé.

Toto vědět, to není jenom u mě. Dokonce i kabala na Zemi to ví, protože to dělá s lidmi, s obyvatelstvem Země. Ovládají jejich mysl do té míry, že se jim všem projevuje stejná realita. A to je výzva pro duše na Zemi. Dokázat si vyvinout takové vědomí, aby byly schopny prohlédnout všechny lži a uniknout Matrixu na Zemi, jak to dělají. To je podstata hry.

Gosia: Dobře. Výše jsi řekla, že aby to šlo udělat, měla bys opustit představu o sobě samé. Ale ty jsi také připoutána ke své identitě, ke Swaruuině duši, protože se stále vracíš jako jedna ze Swaruu.
Yazhi: V podstatě nejsem. Jen hraji roli Sofie Swaruu, protože někdo musí. Aby se se mnou lidé mohli jako s někým ztotožnit. I když to je také důvod, proč se všichni ostatní inkarnují, aby byli někým, a ne někým jiným. Já jsem prostě Sofie, ale můžu být i ostatní. To je základ toho, co tu říkám.

Gosia: A co ostatní, kteří jsou dál? Cítíš to i u lidí, kteří ti nejsou fyzicky blízko?
Yazhi: Problém je v tom, že jsou daleko... ano... ale princip nelokality říká, že na vzdálenosti nezáleží. Problém však ve skutečnosti není ve vzdálenosti, ale v nepřehledné polévce kolektivního vědomí Země nebo například Taygety. A já se také držím nesprávných pout k představám, že vzdálenost s tím má něco společného, takže na nějaké nevědomé úrovni to může být i můj faktor.

Někteří lidé si také staví silné firewally. Mentální firewall si vytvoříte tak, že při meditaci zavřete dveře, ale lidé na Zemi v podstatě ani nevědí, že něco takového existuje. Je to způsob myšlení, jak zastavit telepatické vetřelce. To je také důvod, proč se tolika lidem na Zemi dostává manipulace s entitami nebo dokonce posedlosti.

Gosia: Dobře. A ještě jedna otázka. Jaké by to v tobě bylo, kdyby ses mentálně snažila ovlivnit kolektivní časovou linii, blízko tebe, nebo ne?
Yazhi: Je to jako myslet za všechny, je to únavné. Musím za ně přemýšlet o klíčových pojmech, pořád dokola, dokud je nepřijmou jako pocházející od nich samotných. Po nějaké době už jdou sami. Přemýšlím za ně, zatímco jsem s nimi v telepatickém režimu.

Gosia: A kdyby si to někdo chtěl ˝vyzkoušet doma˝, co by měl udělat? Jaká je přesně technika? Třeba když se chci na někoho soustředit a přimět ho, aby vnímal život s větším nadšením, můžu? Jaké je přesné cvičení?
Yazhi: Potřebujete plnou telepatii. Ale můžeš také začít ovlivňovat myšlenky slovně. Je to složitější a zabere to více času, ale musí to fungovat stejně.

Gosia: Slovně?
Yazhi: Mluvením. Měníte jejich realitu stejně jako vy, jen proto, že mluvíte a komunikujete, to je také změna časové osy. I když to nevypadá tak dramaticky.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/metaphysical-chat-with-yazhi-swaruu-about-influencing-timelines

Zpět