5331 Naše prohlášení a pokyny StepOne

[ Ezoterika ] 2023-10-27

Lidé jsou odedávna tvorové, kteří jsou neustále drženi v boxu a pak nuceni závodit s časem v soutěžích, aby vás ostatní, kteří lidi pozorují, chválili nebo buzerovali, a sami z toho mají uspokojení, protože si myslí, že jsou správci světa. Získávat rychlost kvůli ostatním, plýtvat energií, a dokonce i mládím, vášní a touhou po tom, aby byl člověk alespoň chválen, ne aby byl milován, to bylo paradigma. Ne každý dojde do cíle, někteří to cestou vzdají. Ani vůdců není mnoho. ˝Ukřižuj ho!˝ - Křičí z tribuny a život končí zbytečně. Je třeba udělat si pořádek ve svém Domě, nabrat sílu a odvahu, odhodit obavy a svou nedokonalost, protože ta neexistuje. Každý člověk je fraktálem samotného Stvořitele, takže si nese všechny jeho vlastnosti a možnosti. Ani vyvinutí mimozemšťané nemohou být výše než lidská bytost, která v sobě vybuduje svou harmonii a rovnováhu. Budeme s nimi vždy na stejné úrovni.

Člověk, který je nositelem takových mimořádných vlastností, nemůže být nižší nebo někomu podléhat. Jak může být Stvořitel v otroctví? Jak může být bytost, která pochází z Jeho Pravdy, ponižována a zneužívána? Kdy dostal člověk tyto nálepky, které ho stahují ke dnu? V lidském těle se po tisíciletích ponižování a duchovního otroctví objevilo tolik zbytečných afirmací, které si člověk sám představil nebo které přijal od svých rodičů, od svého okolí nebo od těch, kdo mají autoritu. To nejdůležitější bylo člověku skryto, že je hoden samotného Boha, že je středem vesmíru, že jeho moc a síla jsou nezpochybnitelné. A teprve nyní může člověk otevřít svůj vnitřní pohled, aby si uvědomil svůj význam. V každé čakře člověka a v podvědomí každého člověka je dost takových tvrzení a postojů, kterých je dobré se dnes zbavit. Lidstvo již vyrostlo ze svého dětského věku. Otevírá se nám spousta věcí, které byly dříve nedostupné.

Je třeba je v sobě identifikovat a zničit a nahradit je jinými. Je třeba se propracovat čakrami. V den svého narození přijímáme mnoho elektromagnetické energie od svých matek, poté od svých otců a dalších předků kolem nás. ˝Když se člověk narodí, musí zemřít,˝ říká mnoho lidí. Stvořitel vytváří nekonečný a věčný život, který nemá konce. Lidstvo jako energie přechází z jednoho druhu energie do jiného druhu energie, to je vše. Myšlenková forma dává vzniknout Stvoření! To je velmi důležité, zbytek je iluze! Lidé uskutečňují Velký přechod, a ten už byl určen. Mír je Láska, Mír je Velká moudrost Vtělení, v níž člověk nese odpuštění podle svého Božského zrození! Pouze v rovnováze a míru srdce má existence podstatu. Není třeba se proti ničemu stavět a bojovat, jinak dochází k boji o moc a obraně vlastních základů, v němž se rodí pýcha. Všichni jsme spojeni s Nebeským Otcem a naše Jednota není daleko. Buďte však k sobě upřímní a snažte se odstranit nepotřebné a zastaralé afirmace, které jen táhnou lidstvo do minulosti.

Asertivity mohou být pozitivní i negativní. Jsou však i takové, které začínají pozitivně a končí negativně pro vás i pro ostatní. ˝Jsem krásný a silný˝, ˝Vážím si sám sebe˝, ˝Miluji˝ a naopak - ˝Nejsem nic˝, ˝Všechno mi padá z rukou˝ apod. V každé čakře jsou jich bohužel tisíce. Ale jsou tu i další - ˝Jsem krásný a mladý a mohu mít mnoho žen˝, ˝Jsem krásný a mladý a chci žít na úkor muže˝. Mnozí lidé si prostě nevšimnou, podle jakých výroků žijí, a myslí si, že tak to má být. Pozorně se podívejte na životy ostatních a uvidíte, že s negativními afirmacemi lidé nakonec dostanou své ozvěny temného světa. Vznikají celé pokrevní linie, protože lidé nectí jednoduché kódy vesmíru.

Vezměte si muladhara čakru, perineální čakru, která určuje uzemnění, sílu, zdraví, potenciál při narození, energii, s níž člověk žije, atd. Jaké afirmace zde mohou žít? ˝Jsem slabý a k ničemu˝, ˝neměl bych fyzicky pracovat˝, ˝budu žít u rodičů nebo v okolí svých rodičů či jiných bohatých lidí˝, ˝napumpuju svaly, aby se na mě ženy vrhaly˝, ˝napumpuju prsa, rty atd. aby mě muži milovali˝, ˝všichni by mě měli mít rádi˝, ˝nejsem dost dokonalý˝, nemám to a to, a proto mě nikdo nebude milovat˝ atd. Každý člověk se rodí dokonalý a přesně takový, jakého si sám zvolil před svým narozením, tj. jako svou matrici. Tento stav je nejlepší ze všech, jak se v životě projevit, odpracovat si svou karmu, setkat se s vlastní osobou pro společný život.

Vnější atributy nejsou vůbec důležité, protože člověk by měl hledat vše, co je nám určeno podle jeho srdce. Hlavní je duše člověka, ne jeho vzhled. Všichni to vědí, ale nežijí tak. Společnost je zvyklá nasazovat si různé masky, aby se někomu zalíbila. Pravda se však dříve či později ukáže a výsledek je žalostný. Pokud k sobě přistupujete co nejseriózněji, zjistíte, že spousta vašich výroků programuje váš svět spíše negativně než pozitivně. Zničte staré afirmace a žijte nové postoje pro každou ze svých čaker. Projděte si nejprve afirmace, které jsou určeny pro celou společnost, pak to, co jste obdrželi po linii své matky, pak po linii svého otce, a teprve potom to, co jste obdrželi od svého okolí.

Chcete-li to udělat, přejděte do stavu meditace theta a vytáhněte je ze sebe, pak je zničte a vložte nové, pozitivní. Například: ˝Jsem mladý a krásný a najdu si důstojnou ženu.˝, ˝Svět je rozmanitý a skvělý a vždy se pro mě najde důstojný partner (přítel, snoubenec, vesmírný partner atd.)˝. Nasměrujte své myšlenky správným směrem, aby den začínal i končil pozitivními myšlenkami. Totéž platí pro vaše vnímání, myšlenkové formy a duchovní kontakty. Díky tomu bude možné vybudovat novou společnost na základě nových postulátů a nových myšlenkových obrazů.

˝Jsem malý člověk a nic na mně nezávisí˝ - odhoďte takové věci a naplňte se takovými věcmi jako ˝Jsem to, co jsem˝, ˝Velký je ten, kdo se narodil od samotného Stvořitele˝, ˝Ovlivňuji Svět a tvořím ho tak, jak potřebuji˝, ˝Jsem bohatý tím, co mi dává Nebe˝ atd.... To je druh očisty, kterou vám nabízím, abyste byli důstojnými dětmi svého Otce-Matky, abyste mohli vybudovat takovou společnost, která by vás uspokojovala všemi parametry, kde byste nebyli otroky, ale důstojnými lidmi, kteří umí dávat lásku a dobro sobě i lidem.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15763

Zpět