5314 Swaruu of Erra a Yazhi Swaruu - Metafyzické rozhovory Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-11

Gosia: To, co jsi řekla, upoutalo mou pozornost, o vzoru všeho, co existuje, co se nachází na éterické straně. Včera jsem v poušti přemýšlela o mém bytí. Cítila jsem, že za mým vnímáním Gosie je vzorec, nebo to, co jsem nazval šablonou. Moje otázka zní: kdo tam vytiskl tuto šablonu, tento vzor? Už vím, že řekneš, že jsem to já a že je to Zdroj. Ale něco jiného?
Swaruu (9): Na Zemi se jim říká éterické tělo a astrální tělo atd. Je to prostě soubor všeho, co tě dělá Gosiou, se zaměřením na tebe jako na materiální ženu. Na druhé straně je energie nezbytná k manifestaci hmoty vnucena pomocí toho, co je popsáno v Mechanice manifestace.

Gosia: Začala jsem cítit tento vzorec, který je mimo tyto představy o Gosii jako o hmotné ženě. Ale cítila jsem, že za ním je také něco!

Swaruu (9): Ano, jsi to ty, Gosia, ale ty rozšířenější. ˝Vyšší Já˝ nebo jak to chcete nazvat. Mám tendenci vyhýbat se ˝New Age˝, protože to jen pomáhá zdiskreditovat to, co chci sdílet.

Gosia: Co to je? Někdo ukázal tuto šablonu, vzor, na který by mohl být vytištěn můj materiál Gosia. Kdo kodifikoval tento vzorec, aby se Gosia manifestovala na materiální a astrální stránce atd.?

Swaruu (9): Ty, stejně jako TY. Jste si vědomi jen malé části toho, kým jste jako celek. Stejně tak si většinu času nepamatuješ své sny, ale víš, že jsi je měla. Tento mechanismus zapomínání snů není nic jiného než ˝závoj zapomenutí˝ inkarnace na Zemi. Můžete vidět, jak to funguje na tvém příkladu.

Jste výsledkem součtu svých vlastních myšlenek a idejí. Nic takového jako hmotná Gosia neexistuje. Jsou to jen další ideje. Nezáleží na tom, existuje pouze myšlenka, kterou máte. Je to jen potenciální energie a vaše mysl, vaše vědomí, jí dává tvar a strukturu. Nemůžete vidět, co je před vámi, protože nejste vybaveni k tomu, abyste to pochopili nebo vnímali, stejně jako porcelánový šálek nemá pro mravence žádný význam ani hodnotu, protože to není v jeho realitě... ˝amorfní nepříjemnost˝. Pouze vaše mysl a vaše předchozí zkušenosti vytvářejí z potenciální energie ˝pohár˝ ve vaší hlavě a se vším, co je s tímto konceptem spojeno.

Gosia: Cítíte se vtisknuti do této ˝hmotné˝ stránky, odraz vzoru/šablony, a cítíte se i za tím, cítíte, jak se pole samo kóduje, abyste se mohli fyzicky vnímat. Je neuvěřitelné být všude najednou. Vnímat sami sebe ze všech úhlů najednou. Je to intenzivní.

Swaruu (9): Proto není čas... není smrt. Jen váš záměr tvořit... vaši část vnímanou jako hmotnou končí.

Když vstoupíte do fyzického s plnou mentalitou toho, čím jste byli výše ve vyšších hustotách, pak se více vnímáte a znáte sami sebe víc než jen tělo, kterým také jste a které je také vaší součástí... ale nakonec se dostanete k informacím od vašich více rozšířených protějšků, že jsou to jen fragmenty celku, kterým jste, jako jednotný celek.

Gosia: Jaká by teď byla naše situace jako lidí... kdybyste to neudělali? Stálo to za to? Protože pokud jste tím vším nebyli schopni osvobodit lidi ani vy, co mohu doopravdy udělat?

Swaruu (9): Součástí samotné podstaty trojrozměrného světa je, že bez ohledu na to, co děláte, vždy dostanete opačnou reakci. To je součástí duality. Nevyhnutelná akce/reakce. To se ale netýká jen fyzických věcí, ale i činů, postojů a bytostí. Pokud se tedy vrátíte v čase s vysokými znalostmi, technologií času, s dokonale dobrými úmysly, neúprosně způsobíte, že se tam projeví opak. Zrodí se Superman, který může pomoci tolika lidem... a manifestuje se Lex Luther, aby mu čelil! Rovnováha je dualita. Cokoli udělám já nebo kdokoli jiný, někdo další udělá opak, aby obnovil rovnováhu Matrixu. Vy a Robert jste dali moje videa na internet... a brzy se objeví někdo jiný, kdo to všechno strhá! Vždy to samé! Vždy to samé!

Gosia: Jaký to tedy má smysl? Není lepší udělat to, co Federace udělala s Centauri? Byli osvobozeni v plné vojenské operaci.

Swaruu (9): Problém je mentalita lidí, obyvatel! Je jasné, že Alfraťané byli jen v kleci, z jejich pohledu tam nebylo moc co dělat, takže vojenská operace je považována za dobrou možnost, ale na Zemi lidé takovou zkušenost chtějí! Musí změnit jejich mentalitu, než budeme moci vstoupit vojensky, nebo jinak... prostě by znovu vytvořili stejný svět.
V případě Centaurů to byla válka a válka způsobuje nechtěné vlnění všude, což způsobuje další nelibost mezi postiženými druhy. To způsobuje jen další utrpení a další problémy, další války!
Existuje jen jeden způsob. Každý člověk se musí uvnitř změnit. Buďte zodpovědní za svůj svět a za to, co v něm každý způsobuje! To je to, co lidem chybí. Každý si myslí, že to, co dělá, nestačí, že by měl dělat víc, cokoliv jiného kromě práce na sobě je k ničemu!

Gosia: Když jsi skákala, máš pocit, že jsi pomohla? Viděli jste změny v lidském vědomí?

Swaruu (9): Ano! Ale tím jsem vytvořila i opak!

Gosia: Bylo by horší, kdybyste nepomohli?

Swaruu (9): Bylo by to stejné. V tuto chvíli vám musím říct něco jiného. Relevantní a důležité, protože nás přivádí k důvodu zasedání Rady.
Jak jsem řekla výše, vytváří opak, ať děláte cokoli! Pro každého Supermana existuje Lex-Luther, pro každého Batmana existuje Joker. Všechno, co jsem udělala, všechno, čeho jsem tak tvrdě dosáhla, bylo vždy zrušeno mým opakem! To není vtip a je to bolestivé.

Gosia: Ať děláme cokoli, vytváří to opak a ve skutečnosti se nic nedělá. Proč tedy podle vašich zkušeností dělám to, co dělám? Co je naše role v naší hře. Myslím vážně... když to k ničemu není, a když ani ty nemůžeš nic dostat, možná bude pro mě lepší sbalit si kufry? Chci říct, co mám dělat. Prozkoumat sluneční soustavu i mimo ni, cestovat na lodi, objevovat neznámé atd.

Swaruu (9): Jako kdokoli jiný můžeš dělat jen to, co umíš. Musíte jít svou vlastní cestou! Rozhodněte se, co je správné! Pusťte všechno ostatní, co není pod vaší kontrolou. Proto už neskáču v čase, musím pokračovat ve své cestě.
Pokud máte pocit, že chcete pomoci, tak pomozte, to dělám také. Musíme se soustředit na to, čím jsme, a ne na opak, kterému věříme! Ne vždy můžeme vidět tyto protiklady. Vidíme, co vidět chceme a to platí. Je to naše vnímání. Pokud tedy chceme vidět, že pomáháme, pak ano! To je nakonec vaše cesta vpřed, abyste to všechno pochopili, zbytečná a zároveň správná věc!

Gosia: Skoro mám pocit, jako bych byla vložena do tohoto 3D-5D, abych provedla část mého vyvažovacího aspektu. ˝Laskavost˝, ˝pomoc˝.

Swaruu (9): Ano!

Gosia: Jako by to nebylo něco, co DĚLÁM. Ale něco, co JSEM.

Swaruu (9): Ano!

Gosia: A nemůžu si pomoct nebo to neudělat. Je to něco, co JÁ JSEM.

Swaruu (9): Přesně!

Gosia: Cítíš to taky?

Swaruu (9): To znamená, že jste přesně tím, kým a jak byste měli být! A ano, cítím se úplně stejně jako ty! Takže buďte na sebe hrdí, protože byste měli být!

Gosia: Být mnou, konat z nejvyššího místa... moje nejvyšší rovina je mým záměrem a celá moje 3-5D situace je generovaná frekvence, která se sama provádí. Neni tomu pomoci. Jsem jen můj vlastní plán shora v realizaci.

Ale i když to vím, ani to, že jsem to já, tomuto světu moc nepomáhá. Smutný pocit. Je to jako bych to musela být já, ať se děje cokoliv, ale svět si stejně dělá, co chce. Uspokojující, ale také frustrující.

Swaruu (9): Cítím to stejně. Ale je to také osvobozující. Znamená to, že to, kdo jste, je jediná věc, která se počítá. A pokud boj, ať je to cokoliv, je to, čím jsme, pak nemáme na výběr. Není na výběr, protože ve chvíli, kdy se rozhodneme dělat něco jiného, bude to také tím, čím jsme! Takže je to nevyhnutelné!

Gosia: Ano, mám pocit, že tady vlastně nemám na výběr.

Swaruu (9): Nemáš! Já také ne.

Gosia: Zvláštní. Možná jsme na nějaké dálkové ovládání... od někoho nahoře. O nás samých, předpokládám.

Swaruu (9): Při všech svých zkušenostech, se všemi těmi časovými skoky, jsem viděla, že jsem nebyla žádným z těch všech avatarů, včetně Swaruuových. Nemůžu přijít na to, kdo vlastně jsem!

Gosia: Ano! Cítím to stejně. Dokonce to řekl i Káal´el. Že když nemáte pravou identitu, stane se to vaší identitou. Já bez identity.

Swaruu (9): Dobře řečeno! Cítím to stejně!
Yazhi: Vy nebo my si myslíte, že se Zemí není něco v pořádku. Je to opravdu špatně? Nebo jsme to my, kdo jsme na místě, které nám nepatří?

Robert: Problém je v tom, že lidstvo neví, že existuje více možností, že to není jen ta, ve které jsme.
Gosia: Špatné je to, co dělají kontroloři, uzurpují moc nad jinými rasami a dušemi, nezáleží na tom, jestli vědí, do čeho se dostanou nebo ne.

Yazhi: Ano. Ale proč to dělají? Protože existence kontrolorů je jediný způsob, jak způsobit existenciální dynamiku, jakou máme na Zemi. A jak jsme řekli dříve, to je to, co lidé jako kolektiv chtějí. A je to tak, nebo by Země taková nebyla.
Nevědět je součástí zkušenosti. Nevědí všechno. Všechno se musí učit od začátku. Otázka ale zní: proč zasahovat? (už znám odpověď)

Robert: Musíme zasahovat, protože stále více regresivních ras zastavuje přirozený vzestup této planety.
Gosia: Protože naší úlohou je pomáhat a vést, učit. A protože intuitivně nasloucháme duším semínek, která jsou ˝uvězněna˝ a opravdu se chtějí z této zkušenosti dostat.

Yazhi: A protože zkušenost Země nebo pro Zemi tím nekončí. Ovlivňuje další životy a jiné světy mimo Zemi. Pomáhat je součástí toho, co chceme zažít jako důsledek toho, jaká je Země, z našeho pohledu.

Gosia: Pozemská dynamika nastala nejen kvůli ovladačům. Bylo to hlavně kvůli 3D pásům, které byly nasazeny.

Yazhi: Velmi dobře A kdo dal ty pásy?

Gosia: Federace nasadila pásy. První Lyřané si to nepřáli. 3D bylo vnuceno uměle. Nevím, do jaké míry si byli z jejich éterické stránky vědomi toho, že se to stane.

Yazhi: Byli. Věděli, že se to stane, a chtěli tu zkušenost. Jakmile je omrzí skutečný zážitek, odejdou. Je to pouze jejich vlastní mysl, která je uvězní. S mentální kontrolou negativ nebo bez nich.

Gosia: Takže z vašeho pohledu, když tohle všechno víte, proč chcete pomáhat?

Yazhi: Protože to je naše herní dynamika nebo role v existenci. Protože vím, že po tom všem, co tam zažijí, porostou, protože s tím nesouhlasím. Už jsou vyrostlí. Ale jde mi o to, že skončí se stejnými závěry jako my tady. A protože pomáhat a zasahovat je z mého pohledu bezvýznamné, protože z širší perspektivy je součástí téže velké vesmírné hry. Vidím obě věci. Že lidé za nic nemohou a zároveň jsou to oni, kdo všechno způsobuje. Obě věci spolu nebojují. Změňte svou vlastní mentalitu z osobního a individuálního hlediska a kolektivní časové osy se změní.
Stejně jako existují negativní, aby hráli roli v tom, že jsou schopni lidem ukázat přesně to, co jako kolektiv chtějí, jsou i ti, kteří pomáhají, součástí stejné dynamiky, která tvoří vše, co má co do činění se Zemí (a se zbytkem světa).

Gosia: Ano. Cítím, že je součástí mé bytosti pomáhat. Ale nevím, do jaké míry je to role, kterou jsem si dala shůry, abych to zažila, nebo jestli je to opravdu součást mé bytosti. Nebo dvě věci.

Yazhi: Jaký je rozdíl? Pokud vás to činí šťastnými, pokud se díky tomu cítíte užiteční a naplňujete svůj smysl života, pak je to váš existenciální účel.

Gosia: Dělá ti to radost?

Yazhi: ANO. Frustrace je důsledkem nenaplněných očekávání. Nemám žádná očekávání, jen dělám to, co dělám, jak nejlépe umím. S výsledky jsem spokojená. I ty negativní. Lásku mám jen k lidem.

Gosia: Pokud žijeme ve snu, proč se vždy probouzíme ve stejném těle a bodu pozornosti? Proč nepokračovat ve snění někde jinde... jako Francine v Římě?

Yazhi: Protože to je sen. Věděla jsem, že to řekneš, že se zeptáš přesně na to. Ale je to krátké, velmi krátké - sen. Můžeš být Francine v Římě.

Gosia: Ale pak se vrátím do Gosie, znovu.

Yazhi: Protože na to jsi zvyklá. Vždy ale můžeš být Francine. Z místa, kde jsem, můžeš být kdokoli. Nebo to tak cítím.

Gosia: A nevrátit se do Gosie?

Yazhi: A nevracet se do Gosie. Vracíš se, protože se tam cítíš dobře. Gosia je pouze ve tvé mysli.

Gosia: Zůstane tedy Gosia prázdná? Nebo by prostě zemřela ve snu?

Yazhi: Prostě přestane existovat. Nyní jsi Francine. Květinářství musíš otevřít v 9 hodin ráno. Spala jsi. Jdeš pozdě. Zdálo se ti, že jsi polská dívka mluvící s mimozemšťany. Už pro tebe neexistuje. To byl sen. Nemůžeš ani najít Gosii, pokud nezvládneš astrál. Žije v zrcadle, v zákrutu světla... od tebe.
Ale zapomněla jsi na Gosii. Bojíš se o nájem. Dlužíš zahradníkům peníze. Musíš jít na hodinu angličtiny. Je to pro tebe frustrující, protože jsi strávila 6 měsíců studiem angličtiny, a jediné, co můžeš říct, je, že jsi jela na dovolenou do Los Angeles s příšerným italským přízvukem.

Ovládni astrál a přestaň zapomínat. Staneš se Francine a Gosiou a Swaruu a pouliční kočkou. Zapomíná, protože chcete zapomenout. Jako když nevíš většinu věcí, jen velmi málo... to tě definuje jako Francine. To, co neznáte, vás definuje stejně jako to, co znáte. Čím více toho víte, tím méně jste lokalizovaní a soustředění... tím se stáváte vesmírnějšími. Tělo v lokalitě se stává méně relevantní. Nezáleží na tom, jak se dnes jmenujete! Jsi všechno. Každý. Nejsi ani živý, ani mrtvý, prostě jsi. Dualita přestává existovat. V každém případě jsi to ty. Jsi volný. (pozn. jo, ale kus mě chybí)

Gosia: Jaké jsou cíle těch, kteří vedou shůry? Jsou cíle Federace vést lidskou rasu tak, aby byla ˝spuštěna˝ (restartována) do mezihvězdné existence? Jaký to má smysl...pro rasy 6-7D?

Yazhi: Jednota. Vraťte se ke Zdroji, protože všechny mysli, všechna vědomí chtějí především jednu věc... expandovat, vědět, hledat, kdo jsou a kam patří v tomto gigantickém kosmickém dobrodružství. Chtějí to vědět! Hledají to, co nikde nemohou najít a mnozí to vědí, ale hledají dál. To, co chtějí najít, jsou oni sami. Ale nikdy nenajdou sami sebe, protože nedokážou vnímat sami sebe. Snaží se tedy pochopit své vlastní stíny. Výtvory.

Co se týče Federace se Zemí.. to, co všichni chceme a co všichni hledáme s lidským druhem, je zrození nového druhu. Obě jsme tu, abychom dělaly svou práci. Jsme součástí toho všeho. Nezáleží na tom, kde sídlí vaše fyzické tělo. Důležité je, kdo jste uvnitř, hvězdné semeno z vyšších rovin! Nedokážu rozlišit mezi něčím, co jsem si představovala, a něčím, co se stalo (zní to nebezpečně). Na to lidé trénují, myslet a pak projevovat. K ovládání Zákona zrcadel. Projevit své touhy.

Gosia: Proč jsme tak zapojení my z vyšší roviny, kde není potřeba nic... prostě být integrovaní, starat o ˝zrození˝ jakéhokoli nového druhu v říši 3D-5D? Proč se prostě poklidně nezabýváme hlídáním vlastních záležitostí?

Yazhi: Protože shora je to naše věc. Volby.

Gosia: Proč? Proč si to vybíráme?

Yazhi: Protože nám to pomáhá rozšiřovat se, učit se, být více uvědomělí. Více rozumět. Přibližuje nás to tomu, kdo jsme.

Gosia: Proč potřebujeme expandovat?

Yazhi: Protože jsme chamtiví.

Gosia: Ale tam už jsme integrovaní. Jsme ke Zdroji blíže než kdy jindy.

Yazhi: Protože je to Zdroj, který je vším, Zdroj je úplný, ale musí být fragmentován, aby měl ještě více.

Gosia: Proč nás dělání věcí v 5D přibližuje tomu, kým jsme?

Yazhi: Abych se dál ptala. Protože pokud jsme vším, neexistuje žádný kontrast. A bez kontrastu nemůžeme být, protože také chápeš, co nejsi - Jediný způsob, jak být ˝někým˝, je s iluzí odloučení. Oni vs ty.

Gosia: Takže pak přicházíme k 5D, abychom mohli toužit být zase celí na vrcholu. Jsme blázni? Proč chodit v kruzích? Honíme se za vlastním ocasem. Vše, co vidím, jsou kruhy. Jdu kolem, Yazhi.

Yazhi: Proč? Být je zábava! Zeptejte se kteréhokoli štěněte, řekne, že je to zábava!
Vše se odvíjí od toho, co jsme již řekli. To proto, že takoví jsme!

Gosia: Proč nemůžeme být v klidu?

Yazhi: Je to volba. Zůstanete v klidu, ale nedochází k žádnému růstu. Takže po chvíli hledáte dobrodružství. A pak už toho máš dost, tak chceš zase klid.

Gosia: Ale já nepotřebuji růst v klidu. Jsem vším, čím potřebuji být.

Yazhi: Abyste však byli, musíte pochopit, čím nejste. A toto porozumění je to, co hledáte. Ale abyste tomu plně porozuměli, musíte vědět, jaké to je nebýt nad 5D.
Chybí vám vyšší roviny, protože vnímáte to, co nejsou vyšší roviny. Oceníte je tedy více, když znáte kontrast, což je žádná vyšší rovina.

Gosia: Ve vyšších hustotách jste jen energetická bytost nebo můžete mít tělo a smysly? Nebo když to uděláte, je to, když vstoupíte do 5D? Nebo můžete dočasně zažít smysly a tělo, když jste nad takzvaným 5D?

Yazhi: Čím vyšší rovina, tím více můžete být. Stává se volbou být, vyjádřit se jako... kdokoli nebo cokoli. Takže z vyšších rovin můžete být kýmkoli. Proto říkám, že z vyšších sfér, pokud dokážete projevit loď pouze svou myšlenkou, nepotřebujete loď! Dokážou manifestovat loď, aby k nim měli pozorovatelé z nižších světů co vztahovat. Protože pokud ne, mezi oběma tvory na různých rovinách by nebylo žádné srovnání nebo porozumění. A z vyšších úrovní chápete potřeby těch na nižších úrovních.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/swaruu-of-erra-and-yazhi-swaruu-metaphysical-chats

Zpět