5310 Země je z mého okna KULATÁ!˝ - Teorie ploché Země Psyop Cosmic agency

[ UFO ] 2023-10-08

Swaruu X (Athéna): Země nemůže být plochá. Jde to dokonce proti matematice projevu hmoty. Vše je generováno jako částice a poté nabývá tvar. Plochozemšťané ve svých argumentech zapomínají na mnoho věcí. Například neříkají, co je níže pod ní. Nikdy nic neříkají. Takže pokud mi nedají logickou kosmologii, nemá smysl, co říkají. (pozn. vesmír je plný koláčů, jen jsou všechny stejným směrem, abychom je neviděli jako čárku)

Další věc, kterou říkají, je, že jim nedává smysl, že letadla nelétají přes jižní pól, protože je to nejkratší vzdálenost mezi dvěma body. Nelétají přes jižní pól z jiných důvodů - je to vysoce militarizovaná oblast, tak militarizovaná, že popírají, že by byla militarizovaná. Nechtějí tam letadla, jinak by lidé viděli nesrovnalosti v oficiální verzi. Uviděli by vchod, zelené plochy a lodě Federace připlouvat a vyjíždět.

A zapomínají na další letecká fakta. Let mezi Los Angeles a Tokiem nelétá po přímce nad Tichým oceánem, jak by bylo nejlepší na ploché Zemi, ale letadlo obletělo Aljašku a Aleuty, protože na kouli nebo kvazikouli Země je to nejkratší cesta. Plochozemšťané to nevidí. Tvrdí, že letadla neletí přes Tichý oceán, protože v případě problému není kde přistát, a to je částečně pravda, ale je to další důvod, proč tam nelítat a dát přednost severní, Aljašsko-Aleutské trase..

Robert: Jde o kosmologii, která ničí všechna souhvězdí? Kam tady zapadá astrologie? Nebo je to pro lidi na Zemi vlastně jedno.

Swaruu X (Athena): Všechno se tím zničí. Plochá Země nutí spiklence, aby se nedívali na hvězdy nebo nechápali mimozemšťany nebo něco podobného, to vše se stává nemožným. Když se podíváte na souhvězdí z různých bodů na planetě a z různých polokoulí, uvědomíte si, že Země je obalena souhvězdími, to znamená, že nemůže být plochá.

Robert: Tvrdí, že Země je mnohem větší, než se nám říká. To ještě více ničí astrologii, jak ji známe, že? Nebo ne nutně? Planeta velikosti Jupitera by měla také 12 souhvězdí? Záleží na velikosti planety, abychom viděli všech 12 souhvězdí této sluneční soustavy?

Swaruu X (Athena): Zhroutí faktory, které raději ignorují, jako jsou vzorce pro hmotnostní gravitaci. To by naznačovalo, že pokud by Země byla mnohem větší, její hmotnost by byla rozbitá, i kdyby byla dutá, protože existuje limit toho, jak dutá může být planeta, aniž by se zhroutila vlastní gravitací.
Navíc úhly pozorování všech souhvězdí obklopujících planetu jsou shodné pouze se současnou velikostí Země.

Robert: To je pravda. I kdyby to byly žárovky.

Swaruu X (Athéna): I kdyby to byly žárovky, stále to naznačuje, že obklopují kouli. Ať se vám to líbí nebo ne, je to přesvědčivé.
Souhvězdí a jejich pohyby a jejich shodné pozorovací body při analýze z různých bodů planety Země, jak na severní, tak na jižní polokouli, naznačují, že může být pouze kulové nebo polokulové a má průměr 12 742 km. K tomu slouží matematika, poznat podobu věcí, jako je Země. To vše je dokonale synchronizováno v předvídatelné a matematicky vypočítatelné v gravitační dynamice a to vše je Plochými pozemšťany zapomenuto. Proto by měli studovat fyziku, než budou mluvit.

Robert: Samozřejmě. Nechápou, proč věci prostě neletí.

Swaruu X (Athena): Věci nelétají, protože jsou uvnitř uzavřeného systému, jako vaše soda a arašídy, když letíte v letadle. Nerozlijete sodu a vaše arašídy neodlétají. Obsažený systém. Konstantní rychlosti. Žádná setrvačnost, která by způsobila odlet věcí.

Prý také po šesti mílích lodě nezmizí za obzorem. Kromě toho, že Země není dokonale kulatá, tak se stává, že dochází k atmosférickému lomu, častěji nad vodou, což umožňuje vidět věci za obzorem v některých světelných podmínkách, které nejsou neobvyklé.

Robert: Proč většina takzvaně ˝probuzených˝ lidí věří v plochou Zemi?

Swaruu X (Athéna): Věřím, že je to proto, že následují trendy jiných takzvaných probuzených nebo konspiračních teoretiků, a protože se ještě neprobudili nebo se ve svém vědomí nevyvinuli natolik, aby si uvědomili, že jde také o zmanipulované agendy. Spoléhají na to, že NASA neustále lže s jejich cestami a jejich fotkami, které nejsou pravdivé. Věří tedy, že vše je lež, zobecňující informace.
Programem je tentokrát zničit pravdu a vnutit falešnou představu, že Země je placatá. To znamená, že věda o Zemi byla dříve přesnější, protože dnes je všechno jen manipulace. Myslím dobu Archiméda.

Robert: Měl jsem video, kde se slunce vzdalovalo a bylo velmi malé, nezmizelo na obzoru.

Swaruu X (Athéna): Hustota atmosféry, to je odpověď. Je to optický klam. Jde také o změny atmosférické hustoty a teploty. Totéž, když jsou vidět dvě slunce, je to tepelná inverze.
Vytváří zrcadlový efekt v jedné vrstvě atmosféry, když se srazí s další vrstvou vyšší nebo nižší teploty. K tomu dochází, když je studený vzduch blíže k povrchu než vrstva teplého vzduchu. Když je obecně studená vrstva nad teplou vrstvou, což je ta na povrchu.
Model Ploché Země to všechno ničí a pro mě to naznačuje, že to může být jeden z důvodů, proč prosazují nebo podporují onu agendu Ploché Země - k diskreditaci mimozemšťanů. Také si myslí, že musí být interdimenzionální nebo mimozemští. Ve skutečnosti jsou často oba. Například stínoví lidé.

Robert: A ještě jedna věc. Hmota se projevuje v toroidální formě a vědomí ji pak formuje, že?

Swaruu X (Athéna): Vědomí to spíše dává najevo a tato energetická dynamika se rozvíjí toroidálním způsobem a ve stejnou dobu, kdy je generována hmota, dostává současně formu.
Země by nemohla být tak velká, jak někteří z nich říkají, ani umělá, protože by se sama zhroutila s tolika kontinenty a bez pevné základny pod ní. Hmota by přesáhla rozpínavost samotné Země, zhroutila by se. Gravitační index měřitelný na 1G určuje, že podle matematických vzorců může mít Země pouze velikost, hmotnost a tvar, jaký o ní tvrdí sféristé.
Co dokazuje, že Země je v podstatě sférická, je matematika a geometrie, nikoli fotografie horizontu a triky s objektivem fotoaparátu. Jednoduše kvůli hmotnosti. Hmotnost je měřitelná a je spojena s gravitační rychlostí. Nemůžete překročit tuto hmotnost, aniž byste způsobili větší gravitaci.
Dva objekty o hmotnosti m1 a m2 se vzdáleností mezi jejich středy se přitahují silou F rovnou: F = Gm1m2/r2 kde G je gravitační konstanta rovna 6,672 x 10-11Nm2/kg2.
Vzorec pro gravitaci: F=G/Hmotnost 1 a Hmotnost 2 děleno druhou mocninou poloměru.
Vzorec gravitace ve vztahu k hmotnosti. S tím se Plochá Země zhroutí.

Roberte. Někteří říkají, proč neotočí teleskop Webba směrem k Zemi.

Swaruu X (Athéna): Dalekohled se neotáčí, protože ho neotáčejí nebo protože neexistuje, nebo protože kdyby ho otočili, díval by se na to, na co nechtějí, aby se lidé dívali.
Yazhi: Teď říkají, že voda se neohýbá, a to je nesmysl, který dokážu rozebrat za tři vteřiny. Co dělá voda, když je ve volném stavu, ať už je to nulová gravitace nebo jen když ji hodíte kbelíkem? Slepí se a tvoří globule. To samé ve vesmíru. Voda se také zakřivuje, například když otočíte kohoutkem a vložíte do proudu vody tužku, zakřiví se.
Jednoduše, voda suspendovaná ve vzduchu se stane koulí, a to je Země, koule vody kolem některých kamenů.

Robert: Sledujte vodu v antigravitaci, jak se pohybuje, jako vzduchové bubliny.

Yazhi: Je v pořádku nárokovat věci vůči NASA, která neustále lže, ale ta věc s plochou Zemí je zvrácená dezinformační agenda a ne zeměkoule. Je tam proto, aby řídila probuzení, protože pokud je Země placatá, nebudou zkoumat jiné subjekty, jako mimozemské subjekty, a na Zemi vše začíná a končí u mimozemšťanů, ať už tomu lidé rozumí nebo ne.

Robert: Yazhi, odkud berou všechny ty příběhy? O kontinentech, kupolích a tak? Ze starých knih? Lidé, kteří měli jinou kosmologii?

Yazhi: Jde jen o to, že kupole je něco, co lze takto interpretovat z biblických textů, jako by to byla celá pravda, mluví se o vodách nahoře, to je to, co Mari používá. Kupole jsou Van Allenovy pásy. Navíc se mi stačí podívat z okna a vidím, že je kulatá. Ale chápu, když mi nevěří.
Také to, co někteří lidé říkají, že neexistují žádné obrázky Země z vesmíru, ano, je to tak, je to částečně správné, neexistují. Ale to má jiné vysvětlení. Jednoduše proto, že nebyli dostatečně daleko, aby pořídily snímek celé Země, ale jen částečně, protože nebyly mimo nízkou oběžnou dráhu. Proto. Tajný vesmírný program se nepočítá.

A kromě toho, když fotí Zemi v dálce, kde kamera vidí celou Zemi, objeví se také věci jako obrovské mimozemské lodě, které tam parkují, a... i když je můžete vyfotografovat, neudělají to. Nechtějí, aby tyto věci viděli ani jejich zaměstnanci na přísně tajné úrovni. Ale hlavní důvod je ten, že nedošli dost daleko, aby vyfotili celou Zemi.

Zdroj: https://swaruu.org/transscripts/i-see-earth-from-my-window-and-it-is-round-flat-earth-theory-psyop

Zpět