5303 Lidstvo je energetická civilizace Igor Gor

[ Ezoterika ] 2023-10-18

Naše krásné duše, jste součástí vesmírné mysli. Vaše planeta Gaia vstupuje do sedmého kruhu vývoje v duchovním, mentálním stavu, tj. váš vzestup bude pokračovat dál. Existují dvě cesty - je to rozvoj Ducha a druhou cestou je spoléhání se na zdroje intelektu. Druhou cestou je rozvoj intelektu v neomezené produkci, tedy výhradně cesta Ega, kde je Duch popřen. Cestu Ducha si zvolí jen málokdo. Je to přechod do jiných stavů bytí, kurýrování energetických prostorů, rozvoj civilizace, včetně té vaší. Představte si, že někdo vystuduje univerzitu a stane se učitelem pro ostatní. To je přesně tento scénář. Proto říkáme, že lidí Ducha je málo. Je třeba si uvědomit, že společná Mysl lidstva je spjata s jeho sebeidentifikací, tedy s formou a hmotným světem.

Poznání v energetickém světě používáte ke zdokonalování těla a hmotného světa. Jen málo lidí má touhu a potřebu vstoupit do Duchovního, jemnohmotného světa, ovládnout jeho zákony a jeho obyvatele. V pojetí vývoje se zatím nepovažujete za energetickou civilizaci. To je pro vaši mysl příliš radikální změna. Připoutanost k hmotě je příliš silná. Ale pochopte, hmota je pouze iluzí Mysli, jedním ze stavů. Znovuvytvoření těla a touha vlastnit ho je touhou Ducha, který je v zajetí Mysli a chce žít v kleci hmotného světa. To je nejnižší stupeň zkušenosti Duše. Přemýšlejte o tom, lidé Ducha. S láskou k vám. Učitelé.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15735

Zpět