5266 Povaha nového osvícení Owen Waters

[ Ezoterika ] 2023-10-12

Existuje dvanáct vývojových stupňů lidského vědomí, rozdělených do dvou úrovní po šesti etapách. V létě 2023 došlo k dlouho očekávané události, ˝významnému skoku˝, který předpověděla průkopnická sociální vědkyně profesorka Clare Gravesová (1914-1986). Dostatek lidí nyní začalo používat druhou úroveň vědomí, aby dosáhli bodu zlomu, který změnil svět. První úroveň šesti stupňů vědomí rozvíjí intelektuální schopnosti a emocionální kontrast. Druhá úroveň mění zaměření osobního růstu na duchovní kontext a rozšiřuje vizi toho, čeho lze dosáhnout dosahováním stále větších výšek lidského potenciálu. V podstatě druhá úroveň otevírá duchovní rozvoj lidstva. To je to, co Maslow ve své Hierarchii lidských potřeb definoval jako konečný cíl Transcendence. Na druhé úrovni se méně osobně ztotožňujeme s myšlenkami a emocemi, které procházejí naším vědomím. Emoce vnímáme spíše jako věci, které udržují naši pozornost, než jako věci, které identifikují, kdo jsme. To otevírá dveře k požitku z bezpodmínečně přijímajícího pohledu na život a na ostatní lidi. S novou, druhou úrovní vědomí přichází osvobození od všech strachů z předchozích fází a konečně svoboda pro lidské poznání zaměřit se na své skutečné možnosti ve světě.

Protože posun na druhou úroveň je začátkem duchovní orientace, otevírá také dveře k inspirativní podpoře ze strany nadvědomí. S tímto srdcem poháněným vědomím přichází inspirace z hlubšího pocitu vnitřního spojení, emocionální odměny bezpodmínečné lásky a nově nalezeného smyslu pro kreativitu. Klíčový rozdíl mezi dvěma úrovněmi vědomí (každá obsahuje šest stupňů) je v tom, že základní vrstva (fáze 1 až 6) je zaměřena na vnější stranu, přičemž pozornost je zaměřena na pět smyslů a vnější svět, zatímco duchovní vrstva (fáze 7 a výše) je zaměřena dovnitř. Jak působíte na druhé úrovni, neustále dodáváte jasnost nadvědomým vhledům, které vám pomáhají v každé situaci ve vašem životě. Zatímco fáze 6 je počátkem vědomí zaměřeného na srdce, fáze 7 je vývoj a aktivaci toho vědomí. Fáze 6 si je vědoma srdce a fáze 7 je poháněna srdcem. Jakmile si člověk uvědomí srdce pomocí stupně 6, zbývá mu udělat jen jeden krátký krok, aby dosáhl stupně 7, což je vznik duchovního vědomí. Bezpodmínečná láska, která se rozvíjí v obou fázích vědomí zaměřeného na srdce, je klíčem ke světlé budoucnosti lidstva. Fáze 7 je o flexibilním toku, o přizpůsobení se světu plnému změn. Přichází s velkolepými pohledy a objevováním vlastní odpovědnosti, osobní svobody.

Většina lidí definuje svobodu jako osvobození od nějakého seznamu osobních omezení. Když k tomu přidáte sebekázeň, upgraduje do zcela nového světla. Pokud máte sebekázeň, abyste si rozvinuli požadovanou dovednost, například se zřeknete mnoha rozptýlení plných volného času kvůli misi, kterou máte po ruce, nakonec získáte svobodu užívat si plodů vysoce kvalifikované práce, kterou milujete.

Fáze 7 se poprvé začala objevovat, i když řídce, po porážce globálního fašismu ve druhé světové válce. Zatímco většina lidí se v té době těšila na obnovenou šanci vytvořit osobní prosperitu, objevila se beatová generace 50. let se zpochybňováním materialistické kultury. Toto vznikající hnutí zkoumalo východní filozofie, jako je zen buddhismus, při hledání odpovědí na záhady života. Jak šel čas a objevovaly se další příklady. Charakteristiky hnutí byly jasněji definovány.

Ve fázy sedm lidé vystupují z niterně řízeného jádra. Hodnoty vycházejí ze základního, přirozeného práva, což znamená, že lidská práva jsou vnímána jako základní díky tomu, že existujete. Myslitelé sedmé fáze jsou od přírody zodpovědní a nezávislí v rámci rozumu. Jsou upřímní ve své komunikaci a netráví čas pravidly formality, pokud nejsou důležitá pro ostatní přítomné. Myslitelé sedmé fáze mají rádi technologii pro to, co může udělat pro zlepšení života, a cení si znalostí a kompetencí více než hodnosti nebo postavení. Užívají si radosti života s mírou a věnují se činnostem, které vyjadřují jejich vnitřní radost. Vnější móda a trendy nemají na tyto volby žádný vliv. Mají emoční kontrolu, což znamená, že vyjadřují emoce v přiměřené a vyvážené míře. Toto je mocná fáze při podpoře zkoumání větších možností života a přizpůsobení se těmto příležitostem.

Myslitelé sedmé fáze se zajímají o životní prostředí a chtějí mu vrátit čistotu a krásu. Jejich motivací je být nezávislý v rámci rozumu, informovaný a dobře zručný, zatímco se o ostatní starají v rozumných mezích. Jsou odpovědní sami sobě jako zodpovědní jednotlivci, ale podporují své spolupracovníky. Mohou komunikovat s lidmi v prvních šesti fázích a mluvit jejich psychologickým jazykem. V zásadě respektují světonázory, zvyky a kultury ostatních, i když s nimi nemusí nutně souhlasit. Tato fáze přináší vysoký pocit sebeúcty založený na informacích stejně jako na emocích. Přináší osvícené sebepřijetí, které uznává a přijímá své vlastní nedostatky a chyby jako pouhé fáze na cestě k získání lepších dovedností. S inspirací, láskou a kreativitou se rodí nová dimenze života, která může skutečně pomoci vytvořit nový svět plný srdce. Moje nová kniha, The New Enlightenment: Transformation to Age of Abundance (Nové osvícení: Transformace do věku hojnosti), odhaluje odlišná stádia lidského vědomí a to, jak úsvit Nového osvícení otevírá dveře do krásného života plného účelu, hojnosti a skutečné vnitřní radosti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/12/the-nature-of-the-new-enlightenment/

Zpět