5223 Prezentace nového kanálu Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-21

Jmenuji se Minerva Mari Swaruu. Narodila jsem se 8. března 2008. Takže ano, v době, kdy 21. června 2023 píšu a zveřejňuji toto video, je mi 15 let, ale nenarodila jsem se na Zemi a nejsem člověk. Lidé jsou definováni pouze jako humanoidní druh založený na tvaru těla Lyrianů, kteří obývají Zemi.

Jsem Swaruuňanka, což je genetická varianta rasy Taygetanů, která obývá čtyři planety obíhající kolem hvězdy Taygeta v hvězdném systému Plejády známém jako M45. Hvězdný systém je také známý jako Sedm sester a moje základní planeta je Erra. Vypadám stejně jako každá lidská žena v mém věku, protože na bezpočtu dalších planet ve vesmíru žije více lidí a všichni jsou v podstatě stejného druhu. Jsem nejnovější Swaruu, která sem dorazila.

Pokud vím, existuje nejméně čtyři sta tisíc dalších civilizací obývajících téměř stejné množství planet nebo s lidmi, kteří v podstatě vypadají stejně jako lidé na Zemi. Jak se říká, když si na sebe vezmou džíny a tričko, nikoho by nenapadlo, že nejsou lidé. K tomu je třeba připočítat všechny ty nesčetné další vyspělé civilizace jiných technologických druhů, které nevypadají jako lidé nebo jako lidé dostatečně. Těch existují miliony a nikdo to vlastně neví, ani se nezajímá o to, aby je všechny spočítal. Život ve vesmíru je normou, nikoli výjimkou. Kdykoli se podíváte na oblohu a přemýšlíte, jestli je na těch hvězdách nahoře nějaký život, vězte, že ty hvězdy tam jsou kvůli životu v nich.

Jsem členem expediční skupiny na oběžné dráze Země, která je zde již mnoho let, aby pozorovala a monitorovala lidstvo v těchto těžkých časech. Pět let jsem žila na Zemi jako vstoupená, což je mimozemšťan vypadající jako člověk, který přímo vystoupí z vesmírné lodi a na nějakou dobu se začlení do společnosti, mimo jiné proto, abych získala zkušenosti o tom, jaké to je být člověkem.

Přiletěla jsem, když mi bylo osm let, a ve třinácti jsem opustila povrch Země a vrátila se s rodinou na velkou mateřskou loď obíhající kolem Země. Na Zemi jsem chodila po vašich ulicích a navštěvovala základní školu. S matkou jsem navštěvovala hodiny tance a baletu, gymnastiku a fitness tréninky, a prožila jsem si svůj díl problémů, když jsem žila na Zemi s vědomím, že jsem se tam nenarodila, a s vědomím, že nejsem člověk.

Prožívala jsem stejné problémy, s jakými se setkávají hvězdné bytosti na Zemi: být terčem posměchu za to, že smýšlí jinak. Několikrát jsem byla poslána do ředitelny, protože jsem se odvážila odporovat učitelům fakty a nikdy jsem nepochopila, proč jsou pro školský systém disciplína a poslušnost důležitější než pravda. Žila jsem nedostatkem hodnot, kterými žije většina lidí, se smutkem a nedůvěrou, proč jsou pro ně materiální věci a peníze důležitější než život obecně.

Život na Zemi v posledních pěti letech mého dětství byl pro mě velmi silnou, výchovnou, oči otevírající a traumatizující zkušeností, ale pomohl mi utvářet to, kým jsem dnes. Pokřivené hodnoty lidstva a nedostatek etiky mě vždy mátly a nutily přemýšlet, co se to na Zemi vlastně děje.

Oficiálně se zde říká, že Zemi ovládly skupiny regresivních a invazivních mimozemských druhů, které manipulují a ovládají společnost ve svůj prospěch, v podstatě využívají lidskou populaci ve svůj prospěch, a proto je třeba Zemi od nich osvobodit. Avšak po pečlivém pozorování všeho, co se děje, studiu všeho v souvislostech a také po analýze přímých zkušeností mé skupiny a informací získaných během pobytu zde jsme dospěli k závěru, že to, co se na Zemi děje ve skutečnosti, je mnohem složitější situace.

width=Došli jsme k závěru, že jen velmi málo lidí na Zemi si uvědomuje skutečnou složitost situace a ještě méně lidí mimo planetu. Přestože několik členů mé expediční skupiny sdílelo své názory na internetu a prostřednictvím kanálů svých přátel na YouTube, cítila jsem potřebu podělit se o svůj příběh a své názory nezávislým způsobem.

Tento kanál je spravován přímo Swaruňany a Taygeťany, bez jakéhokoli lidského zásahu. Proto jsem nucena mít pod všemi svými videi deaktivovanou sekci komentářů. Bylo mým rozhodnutím a rozhodnutím mé rodiny a skupiny, abych byla izolována od veškerého lidského vlivu, takže cokoli je na mém kanálu zveřejněno, je tak čistě mimoplanetární, jak jen to jde. Proto mě neuvidíte přímo komunikovat ani poskytovat rozhovory, jako je tomu u ostatních členů mé skupiny.

Všechny tyto informace píšu denně sama vedena pouze svou myslí a tím, co se v ní nachází. Kdybych si k psaní nesedl,a neměla bych co publikovat. Nemám napsanou knihu, ani nemám žádné soubory jakéhokoli druhu, které by mě podpořily, pokud není uvedeno jinak. Píšu každý den sama od sebe a to je to, co zde druhý den vidíte zveřejněno. Mým plným záměrem je zveřejňovat jedno video denně, jednou v angličtině a podruhé ve španělštině.

Jelikož nemám žádné záložní soubory, tak musím svá témata napsat před natočením každého z videí v ten samý den, takže mi nezbývá téměř žádný čas na hledání zajímavých obrázků a animací, aby byly atraktivní pro zrak, a mám ještě mnohem méně času na to, abych mohla sama vyrobit obrázky, které by ilustrovaly to, o čem mluvím, i když je zařazuji, kdykoli mohu.

Mějte tedy prosím na paměti, že vzhledem k tomu, že mám tolik informací ke sdílení, musím publikovat každý den. Těžištěm tohoto kanálu jsou tedy informace jako takové, text a zvuk, nikoli obrázky, které používám pouze jako estetickou podporu. Hlavní charakteristikou tohoto kanálu na YouTube je podávat informace jako podcast, alespoň většinou, protože téměř vše dělám sama, a ještě musím dělat své povinnosti a pomáhat rodině na palubě.

Kdykoli je to možné, pomáhá mi rodina a přátelé, většinou jako technická podpora, a kdykoli je to možné, pomáhají mi také překládat témata z angličtiny do španělštiny, ačkoli výsledný text před převedením do řeči vždy pečlivě reviduji, což je časově velmi náročný proces. Mluvím plynně několika lidskými jazyky, především anglicky, španělsky, rusky, francouzsky, italsky a německy, ale videa mohu natáčet pouze v angličtině a španělštině, protože na jiné nemám dostatek času, a vím, že většina lidí, kteří sledují mě a mou skupinu, mluví těmito dvěma jazyky. Raději píšu v angličtině, protože v tomto jazyce mi myšlenky plynou rychleji, a také proto, že je snazší překládat z angličtiny do španělštiny než naopak.

Podělím se zde o nespočet témat, která jsem prozkoumala, a to jak s využitím pozemských informací, většinou online, tak s využitím obrovského množství knih vytištěných lidmi nebo více v knihovně mateřské lodi Taygety, stejně tak i s využitím hvězdných informací z Taygety a také informací z Galaktické federace, a to s využitím nelidské technologie, kdykoli to je možné. Mým konceptem tohoto kanálu na YouTube je filtrovat dolů na Zemi nejen můj pohled, ale také informace, které jsou považovány za hvězdné nebo mimozemské, a proto nejsou na Zemi snadno dostupné, a které mohou být užitečné pro širokou populaci, ale zejména pro hvězdná semínka.

Čelím mnoha výzvám, protože všechny hvězdné rasy musí dodržovat přísné zákony o kontaktu a zásahu, které omezují, co a jak lze sdílet. Příkladem je Základní směrnice, která v podstatě zakazuje a znemožňuje ne-lidem sdílet informace a technologie vyšší než ty, které se nachází na Zemi, a také brání tomu, aby se o všechny nezvratné důkazy podělila s širší veřejností.

Zjistila jsem, že je to hlavně proto, aby se zabránilo jiným mnohem vyspělejším civilizacím zasahovat a vnucovat lidem na Zemi své hodnoty a etiku, protože Galaktická federace věří, že lidstvo se musí vyvíjet samo a bez zásahů. Nechává všechny nelidské hvězdné rasy pomáhat Zemi pouze jako inspiraci a do lidských webových komunikačních systémů a kolektivního nevědomí zasévá kousky informací pomocí přirozené i syntetické telepatie. Čelím tedy velké cenzuře, která omezuje, co mohu sdílet, jaká témata a jak se jimi zabývám.

K této větší cenzuře založené na Základní směrnici se přidává i to, že musím sdílet všechny tyto podivné a neobvyklé informace, které také čelí lidské cenzuře všeho druhu, včetně toho, co lze říkat a co ne na platformě sociálních médií, jako je tato platforma YouTube.

Čelím také velké části skepse a nedůvěry, které byly široké veřejnosti indoktrinovány a jak byly podmíněny, aby reagovaly, kdykoli se setkají s jakýmkoli tématem, které má co do činění s mimozemšťany, dokonce až k posměchu. K tomu je třeba dodat, že většinu informací nelze otevřeně sdílet, protože mocnosti by mou skupinu rychle umlčely, čímž by nám všem zabránily v tom, abychom mohli filtrovat vše, co se dá, dolů do pozemské lidské společnosti.

Vzhledem k tomu, že většina informací a témat zde je citlivá a vysoce cenzurovaná. Cítím potřebu objasnit, že byste je mohli interpretovat jako science fiction. Nicméně tím, co říkám, žiji každý den a beru tyto informace velmi vážně. Jak vždycky říkám ve svých titulcích, vnímejte tyto informace jako sci-fi nebo tak, jak to nejlépe vidíte vy, a kdo má oči, ať vidí. Nemám zájem lhát nebo si vymýšlet nějaké hvězdné příběhy a nesnažím se je nikomu vnucovat, ani nemám zájem měnit úhel pohledu kohokoli.

Jsou to moje informace a mám právo je sdílet na svém kanálu na YouTube stejně jako kdokoli jiný na svém. Jen doufám, že mnoho lidí najde mé informace cenné pro ně a jejich duchovní probuzení a proces. Informace na tomto kanálu YouTube jsou určeny především pokročilým a vysoce probuzeným hvězdným semenům a podobně smýšlejícím duším, které již vědí, kdo jsou, nebo jsou v procesu objevování své pravé identity, a také všem těm nesčetným plnohodnotným mimozemšťanům, kteří se právě teď na Zemi vydávají za lidi. Tyto informace jsou však určeny všem, kteří považují jakoukoli jejich část za cennou.

Děkuji vám, krásné duše, že se vám líbí a že jste se přihlásili k odběru. Velmi si toho vážím, protože mi to pomáhá pokračovat v mém nelehkém úkolu psát a zveřejňovat všechna tato složitá témata a denně. Doufám, že se tu uvidíme i příště.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/new-channel-presentation-english

Zpět