5207 KaRa z Plejád: Všechno se staví do varu James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-10-30

Já jsem Kara. Přicházím, abych byla s vámi v této době, v časech velkých změn, které na vás doléhají. Představte si je jako bublající sopku, kde se zvyšuje tlak, stoupá k vrcholu, až náhle vybuchne skrze vrchol sopky. Právě tam se nyní nacházíte s bublajícími částmi, protože vše stoupá. Všude kolem vás probíhají změny ze staré iluze třetí dimenze do nové reality páté dimenze. Vše se blíží, vše se stupňuje k varu. Stejně jako sopka nakonec vybuchne, tak i vy se jako kolektiv zde na této planetě blížíte k tomuto bodu.

Nakonec dojde k výbuchu, kdy se vrchol zcela odfoukne a váš iluzorní závoj třetí dimenze se zcela rozplyne. Nejen pro ty, kteří mají oči, aby viděli, a uši, aby slyšeli, ale pro všechny. Všichni budou svědky velké změny, která se na vás rychle blíží. Vždy jí ovšem budou předcházet malé změny, malé padající kostky domina, chcete-li. Větší domino se blíží k pádu stále blíž a blíž. Přemýšlejte o tom, jak bylo domino nastaveno. Byly tu menší kostky domina, které vedly k větším kostkám domina. A i ty nejmenší mohou svrhnout další větší na řadě až do konce. Pořiďte si tuto vizualizaci. Tak tohle se děje.

Právě teď jste v tomto procesu, kdy temné síly budou testovat obyvatelstvo, jak jen to půjde, a poskytovat co nejvíce strachu a smutku, aby vás všechny udrželi v napětí, pokud se stále cítíte ve třetí dimenzi. Chtějí, abyste v ní zůstali. Protože to je vše, co znají, vše, v čem mohou existovat. Ve vyšší sféře totiž existovat nemohou. Nemohou existovat ve vyšších vibracích. Dělají všechno pro to, aby vibrace udrželi na nízké úrovni. Ale vy a kolektivní vy děláte vše pro to, abyste vibrace zvýšili.

Síly stvoření jsou tu s vámi: andělé, archandělé, vzestoupení mistři, my, Galaktici, Agarthané. Všichni jsme zde a pracujeme s vámi na tom, aby se tyto vibrace dostávaly stále výš a výš. Samotná kosmická síla dělá vše, co je v jejích silách, aby zde zvýšila vibrace, aniž by narušila vaši svobodnou vůli, neboť ta je vždy hlavní směrnicí. Nemůže jít proti vaší svobodné vůli. Protože vaše svobodná vůle stále více žádá o pomoc, tato pomoc přichází. Byli byste překvapeni, kolik této pomoci už tu pro vás bylo za mnoho životů, které jste tu prožili, a za mnoho tisíciletí, která jste tu prožili - vy, kteří jste lidstvo.

Jako vždy je pro vás stále důležitější důvěřovat. Důvěřujte vesmírnému plánu. Právě v těchto časech, v těchto okamžicích, přinášejících velké změny, které na vás doléhají, se stále více posouváte k Velkému přechodu.

Já jsem KaRa a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. Víte, že my, Galaktici, my, ti, kteří nad vámi bdíme a pomáháme, jak jen můžeme, jsme všichni připraveni se kdykoli přesunout.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/30/kara-of-the-pleiades-everything-is-building-to-a-boil/

Zpět