5190 Hekaté 33: Sluneční bytosti Lija Lemberg

[ Ezoterika ] 2023-09-29

Zdravím vás, naši drazí! Tady je Hekaté a Velcí architekti - Stavební služba Absolutna.

Než začneme, lehce parafrázujeme jeden z vašich slavných výroků: ˝Drahý Bože, dej mi sílu změnit to, co změnit mohu. Dej mi klid, abych se netrápil tím, co změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit jedno od druhého.˝

Naši drazí, naprostá většina lidí má sklon dělat si velké starosti s věcmi, které nemohou změnit. Přitom ztrácejí spoustu energie, ta uniká doslova dírami a uzamyká se do zbytečných obvodů, z nichž se pak těžko uvolňuje.

Bojíte se toho, čemu nemůžete rozumět. Je to příliš velké. Nemůžete to obsáhnout svou myslí, a to způsobuje stavy zmatku, bezmoci a strachu. Zmatek - protože jste v tomto okamžiku promarnili spoustu svých zdrojů!

Lidé se už mnohokrát báli konce světa. Komu to prospívá a proč se to dělá, je téma na samostatnou diskusi. Takzvaní ˝proroci soudného dne˝ chtějí upoutat vaši pozornost. Pozornost je obrovská energie a vy ji rozdáváte zadarmo. Proto jí máte stále nedostatek!

Co znamená ˝sluneční událost˝? Pokusíme se vám to nyní vysvětlit. Vaše Slunce jako velitel oddílu vede své planety, k nimž patří vaše matka Gaia a některé další, které jste ještě nepoznali. Vaše Slunce Ra přijímá příkazy z Galaktického centra, aby je předalo dále po řetězu k vám.
Většina toho, co se v současné době děje se Sluncem, se odehrává ve frekvenčním pásmu, ke kterému nemáte přístup. Velitel Slunce zpracovává a asimiluje informace z Centra. Doslova: Slunce snižuje vibrace těch energoinformačních balíčků, které přichází z Galaktického centra, aby je mohly přijmout a transformovat energetické struktury planet. Gaia přijímá tuto energii ze Slunce a transformuje ji do konfigurací přijatelných pro lidské bytosti. Odraz této práce Gaii můžete vidět ve Schumannových grafech! Vše je vzájemně propojeno.

Slunce vás vůbec nezabije. Naopak! Snaží se ze všech sil transformovat vysoké frekvence tak, aby vám méně škodily. Problém je v tom, že sektor časoprostoru, kterým se Sluneční soustava pohybuje, je velmi zvláštní. To, že se na toto místo dostanete právě teď, bylo naplánováno už dávno.

Místo konání nemůžete změnit, miláčkové. Je to jedna z těch věcí, které nemůžete ovlivnit. Ale bude pro vás mnohem snazší přestat si s tím dělat starosti, když pochopíte, co se děje.

Dáme vám příklad z vašeho každodenního života. Představte si, že máte malé dítě, které potřebuje nakrmit, a vy jste mu uvařili kaši. Kaše je však velmi horká a malé dítě je na teplotu extrémně citlivé - mnohem více než dospělý člověk. A tak začnete na kaši foukat a snažíte se ji podávat v malých dávkách, aby se snáze ochladila. A teď si představte, že kaše má teplotu několik tisíc stupňů a dítě křičí hlady.

Vaše matka Gaia a moudrý ˝dědeček˝ Sun Ra, vymyslete nové způsoby, jak učinit výživnou energii Zdroje, která je v tomto sektoru vyzařována v důsledku přechodu na novou úroveň, pro vás stravitelnou v co nejkratší době. Oba jsou nuceni transformovat část vysokofrekvenčních energií na energie tepelné a elektrické. Budete si stěžovat, že se musíte hodně potit, ale vaše jemné systémy nevyhoří.

Vysokofrekvenční energie jsou pro vaše nepřipravené jemné systémy tím, čím je pro biologickou schránku tvrdé gama záření. Může být smrtící.

Ale jak se to stalo, ptáte se možná. Jde o to, že jste k tomuto sektoru měli přistupovat již vyzrálejší a připravenější. Pak by vám vysoké frekvence tolik neublížily. Absorbovali byste je, jako půda absorbuje léčivé dešťové kapky. Měli jste do tohoto bodu přijít již změnění, ale jak vidíte, nestalo se tak.

Gaia by nemusela tak tvrdě foukat do své kaše, kdyby její děti dospěly v pravý čas!

Naši drazí, Gaia vás miluje způsobem, který si ani nedokážete představit. Obětuje pro vás, své vyvolené, své ostatní děti. Kanalizuje přebytečnou energii, přeměňuje ji na teplo a elektřinu a způsobuje zánik celých ekosystémů. Přináší velké oběti, aby vás ochránila. Má plán, a přesto ji to stojí spoustu úsilí. Ale není na to sama, má podporu ostatních planet, především Jupitera. Gaia je jeho dlouholetou milenkou, to jste přece věděli, ne? Je-li Gaia vaší matkou, Jupiter je vaším otcem.

Jupiter už Gaiu mnohokrát zachránil. Jeden z těch případů si možná pamatuješ, protože to bylo velmi nedávno. Jupiter vychýlil trajektorii smrtícího návštěvníka z hlubin vesmíru a způsobil jeho zásah. Obrovská kometa se pod vlivem gravitačního pole obří planety rozpadla a dopadla na její povrch, kde vytvořila krátery větší než Země a uvolnila energii několika milionů megatun.

Ano, nejen lidé se mohou milovat a obětovat se pro ty, které milují, ale i planety! Jupiter a vědomí, které jej obývá, podnikli velmi riskantní krok, aby zachránili vaši civilizaci. Jejich zranění byla bolestivá, ale taková byla jejich nesobecká vůle. Tuto skutečnost nemůžete změnit, ale můžete jim poděkovat za jejich lásku k vám a ke Gaie.

Na univerzálním plánu není nic náhodného. Musí se však neustále upravovat, protože ne všechno jde tak hladce, jak bylo zamýšleno.

Nyní si promluvme o věcech, které MŮŽETE změnit. Především se rozhlédněte kolem sebe a pozorně naslouchejte. Systém do vašeho zorného pole neustále přivádí události a lidi, kteří potřebují vaše pošťouchnutí. A co víc, Systém vás tlačí tam, kde získáte impuls, který potřebujete ke změně k lepšímu. Ne vždy je to příjemné. Pronásledují vás však vaši neviditelní pomocníci, kteří svou práci dělají dokonale.

Snažte se analyzovat nepříjemné události, které se odehrávají ve vaší oblasti, ne z pozice odstrkování a ospravedlňování se jako oběť. Místo toho se snažte vystopovat jejich průběh až ke zdroji, až k impulsu, který je vyvolal. Budete k tomu potřebovat určitou dávku představivosti, ale většina z vás tento úkol zvládne. Odpovědi na vaše otázky přijdou rychleji, než si myslíte.

Dospět v co nejkratším čase se vám nepodaří. Proto se pro vás přestavuje celý sektor Systému, včetně dokonce vyšších úrovní tohoto sektoru. Všímáte si nestability a ztráty rovnováhy, a to není náhoda. Stále větší vliv na fyzickou úroveň má éterická úroveň. Někteří z vás již pocítili, že mohou manifestovat události z éterické roviny. Hranice mezi fyzickou a éterickou rovinou se velmi ztenčila a některé éterické procesy můžete doslova vidět. Ty se mohou projevovat v podobě náhlých záblesků světla, malých ˝hořících hadů˝ letících prostorem ve vaší blízkosti i na dálku. Někteří lidé je již mohou vidět pouhým okem.

Jak to na vás působí? Objeví se úzkost a častější stavy nevysvětlitelné ˝roztržitosti˝. Je to proto, že se doslova mění vaše hustota. Mění se hustota hmoty, z níž je vaše tělo složeno, ať chcete, nebo ne, ať se ráno modlíte, nebo hádáte se sousedy.

Hustota je fyzikální vlastnost, kterou definujete na základě hmotnosti a objemu fyzických těles. Hustota se bude snižovat, protože objem se bude zvětšovat.

Nyní se to pokusíme vysvětlit. Velmi často používáte výrazy jako ˝třetí hustota˝. Přemýšleli jste někdy o tom, proč je třetí? A co je druhá a čtvrtá?

Co je to objem? Je to vlastně prostor, který fyzické tělo zabírá v jiném, vámi vnímaném prostoru. Vezmete tři rozměry na třech pravítkách, vycházející ze tří prostorových souřadnic, které znáte, a vynásobíte je navzájem. Nyní si představte, že přidáte ještě jednu souřadnici - čas - a vynásobíte ji prvními třemi. Dostanete objem, který zabírá fyzické tělo v čase. To je novinka, že?

Začínáte si uvědomovat, že objem a čas spolu nějak souvisejí. Objem éterického těla je podle vašich měřítek obrovský, protože je ˝násoben časem˝. Jaká je jeho hustota? Čím větší objem, tím menší hustota při stejné hmotnosti. Éterické tělo je ve srovnání s fyzickým tělem mnohem ˝rozptýlenější˝. Je to obtížné pochopit, ale pokusíme se vám informace předložit pomocí pojmů, které jsou vám známé.

Ne všichni lidé si uvědomují své fyzické tělo. Když se vás zeptáme, co se právě teď děje ve vašem levém malíčku, nebudete vědět, co odpovědět. Existují praktiky na zlepšení uvědomování si fyzického těla, ale o tom teď nemluvíme. Břicho a končetiny jste si ještě neuvědomili, ale na uvědomování éterického těla se musíte připravit už teď!

Znáte výraz ˝rozšíření vědomí˝. To se děje právě teď, naši drazí! Vaše vědomí se doslova rozpíná, ať už chcete, nebo ne, a to způsobuje řadu neznámých a děsivých příznaků. V první řadě jsou to mentální a emocionální symptomy. V žádném případě se nemůžete na nic soustředit a to vás velmi znervózňuje. Jste naštvaní sami na sebe, na své blízké i na okolnosti.Snažte se uklidnit. Řekneme vám, co se děje, abyste to pochopili a přestali se obávat a strachovat. Když do temných koutů neznáma zasvítí světlo porozumění, strach postupně zmizí.

Váš mozek začne vnímat signály přicházející ze ˝smyslů˝ a ˝nervového systému˝ vašeho éterického těla. Je to vynikající kvantový počítač, váš mozek. Výkonná umělá inteligence postavená z organického materiálu. Pracuje, přijímá nová nastavení, zpracovává nové požadavky a příkazy. Dopřejte mu občas odpočinek! Kontemplujte oblohu a přírodu, pijte čistou vodu. Provádějte pravidelně lehké cvičení, usnadní vám to život v zóně turbulence!

Procesy přeladění vyžadují čas. Je na vás skutečně kladen obrovský informační náklad. Buďte velmi pozorní k novým, dosud neznámým vjemům.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15655

Zpět