5179 Lži pocházející z Galaktické federace Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-21

Yazhi: V poslední době tu zpochybňují úplně všechno. Zvlášť pokud to má něco společného s Federací, protože historie na Zemi je falešná, a to včetně oficiálních záznamů samotné Federace. Veškerá historie, kterou Federace vnucuje z vesmíru, se v mnoha ohledech shoduje s lživou historií na Zemi.

Gosia: Proč by ale Federace chtěla vnucovat falešnou historii Země mezi sebou?

Yazhi: Protože kdyby historie Země byla falešná, Federace by to musela vědět, protože oni jsou správci, byla by to jejich chyba. A to, že to, co tady Federace říká, že se shoduje s oficiální historií Země, to, co je řečeno níže, svědčí o tom, že Federace to všechno dala dohromady a vnutila lež i ve vesmíru.

Gosia: Ale jedna věc. Proč se tím Taygetané začali zabývat až teď? Co v nich vzbudilo podezření? Něco, co našli a co jim nesedělo?

Yazhi: Protože to Mari vyšetřuje pro svůj seriál Matrix. A zjišťuje, že je to všechno falešné, nebo že je to poskládané v jiném pořadí a uspořádané tak, aby to napůl zapadalo do příběhové linie.

Od té doby, co se objevila plandemie, je nad slunce jasnější, jak se vnucují a píší věci, které se nikdy nestaly, jako historická fakta, i když to samozřejmě bylo vidět už dřív, jako v případě přistání na Měsíci, které se nikdy nemohlo stát.

Gosia: To ano, ale pořád nechápu, proč by se o to Federace měla zajímat.

Yazhi: Protože Země, celá její kultura je falešná. Vytvořili ji a nadále ji uměle vytvářejí, aby duším poskytli zážitek. Ale já cítím, že za tím příběhem je něco víc, něco s podtextem udržování něčeho jiného na Zemi, co není lidské a že jeho potrava jsou lidé. A tak se lidé projevují. Je to něco, co cítím. Nemám možnost si to ověřit. Ale je to logické. Mari to cítí také.

Robert: Ano. Cítím to stejně. Je to zločin proti lidskosti. Není normální žít ve společnosti, kde za pití vody musíte platit peníze, a když je nemáte, vodu nepijete.

Yazhi: Ne, to není. Je to neetické a Federace s tím nic nedělá, takže je spoluviníkem. Z donucení to tak je.

Základem tamní společnosti je lež. Všechno oficiální je lež.
Gosia: No, to by byl průšvih, lži z databáze Federace, protože jsme mnohokrát natáčeli videa s jejich daty.
Yazhi: Ano, jenže časem se věci mění a dochází k probuzení 5D Matrixu, nejen 3D Matrixu Země. Je to, jako byste vy natáčeli videa s informacemi z BBC, CNN a Wikipedie, ale na galaktické úrovni. Ale to není vaše vina. Chci říct, že moji předchůdci to tak podávali, protože taková byla data. Pravda je, že se tu vyvíjíme i jako lidé, protože vidíme, co se děje na Zemi. Na úrovni Federace nebo vesmíru je to už konspirační plavidlo. Začalo to také tím, že časové výpočty Athény nesouhlasily se všemi daty, a tím myslím se všemi. To matematicky dokazuje, že historie je falešná.

Gosia: Ano, to už víme, ale nový je prvek účasti Federace na tom. To je to, co je znepokojivé. Že ta lež jde tak daleko.

Yazhi: Lež přichází spíše z velké dálky. Nevzniká na Zemi, to je jen výsledek plánování, který musí pocházet z Federace.

Gosia: Myslíte si, že stejně jako falšují prvky historie pro Zemi, dělají to i pro jiné planety a civilizace? Federace. Datové banky týkající se jiných ras a jejich historie by mohly být také zfalšované, jinak by to nemělo smysl?

Yazhi: To, co se děje na Zemi s Federací, nevyhnutelně otevírá tuto novou linii otázek, ANO. I když v tuto chvíli nemám žádné údaje, které by to potvrzovaly, protože se na tom teprve pracuje. Zatím neznáme souvislosti ani účel lží na galaktické úrovni. Můžeme si však představit trochu více o tom, proč se lže konkrétně na Zemi. Na galaktické úrovni je to obtížnější udržet.

Gosia: Ano. Protože každá kultura a planeta si určitě vede své vlastní záznamy. Není už tak snadné je vnucovat.

Yazhi: Ano. A každá bude mít také svůj vlastní časový kontext. Vzhledem k tomu, že je snadné manipulovat s časovým kontextem jedné planety, ale ne mnoha. Protože každá z nich má svůj vlastní časový průběh nebo trvání jako svůj vlastní časový skluz.

Gosia: A jste jediní, kdo si to uvědomuje, nebo více ras?

Yazhi: Kočky si to také uvědomily.

Gosia: Dělají s tím něco?

Yazhi: Stejně jako my, zkoumají to. Zatím se nepodařilo získat skoro žádná konkrétní data. V těchto historických záležitostech je velmi těžké najít údaje, které by potvrdily pravdu. Není ani možné zjistit, kolik z nich je falešných a kolik je jen zasazeno do historického rámce, který tomu neodpovídá.
Na druhou stranu. . . přijmout, že neexistuje jediná pravda, je svého druhu pravda. Prostě přijetí toho, že v jednom kontextu se říká to a v jiném kontextu ono. A je na nás, abychom se rozhodli, čemu věřit je nejspolehlivější. Nemohu dávat absolutní pravdy.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/lies-coming-from-galactic-federation-yazhi-swaruu

Zpět