5129 Síla slov a soulad vašich vyjádření Cosmic agency

[ UFO ] 2023-05-25

Za´el: Ahoj všem. Vítejte zpět po poslední nehodě s kanálem, zdá se, že se vše vrátilo do normálu, prozatím. Nebyli jsme si jisti, zda tomu máme přikládat větší význam, než je nutné, a tak jsme se rozhodli přestat situaci analyzovat a zaměřit se na možná řešení. Pravdou ale je, že nás to zpočátku vyděsilo a znepokojilo, což je normální. Ale dobrá, jsme tady a je radost být zpátky.

Dnes chci hovořit o tématu, jehož důsledky na základní psychologické úrovni jsou již na Zemi známé, a to je síla slov, která používáte k vyjádření sebe i ostatních. I když je jejich síla na této úrovni nezměrná, tím to nekončí. Často, a zvláště v nejhorších situacích, které nás nutí trpět, máme sklon používat krutá, trestající a znepokojující slova proti situaci samotné, proti druhým a především proti sobě samým. V domnění, že jde o způsob, jak upustit páru a vybít všechnu bolest, hněv nebo frustraci, které v sobě možná nosíme.

Obávám se však, že jediné, čeho tím dosáhneme, je, že se propadneme hlouběji do jámy a šlápneme si na ruce, abychom z ní nemohli vylézt. Některé studie říkají, že na úrovni sebeúcty a na nevědomé úrovni je potřeba pět pozitivních komentářů, aby se vyrovnaly moci, kterou nad námi má jeden negativní komentář. To samozřejmě na obecné úrovni. Každý člověk je vesmír.

width=Pokaždé, když si dovolíte mluvit o sobě špatně nebo deklamovat věci, které se vám nelíbí, bez ohledu na to, jak neškodné se to může zdát, ve skutečnosti si způsobujete škody, které bude velmi, velmi těžké napravit nebo zvrátit. Obtížné není nemožné, to víte, ale věřte mi, že je to obtížné.

̋Jsem bezcenný. Nejsem tak dobrý ani tak chytrý. Nikdo mě nemá rád. Nikdy se mi to nepodaří. Nic nedokážu. Musím takový být.˝Pokaždé, když vyslovíte některou z těchto nebo podobných frází, vryjete si tyto verbalizované informace do podvědomí. Nejviditelnějšími psychologickými důsledky bude velmi nízké sebevědomí, v důsledku toho chronický sklon k sebepoškozování a sebesabotáži, problémy ve vztazích s ostatními a značné nebezpečí, že dříve či později upadnete do deprese.

Stejně tak funguje i projekce směrem ven. Slova, která říkáte druhým lidem, mají velkou moc, vlastně takovou moc, jakou vám daný člověk dovolí, ale k tomu se dostaneme o něco později.

Před několika videi jsem zmínil větu z jedné známé filmové ságy. Dnes mě napadá jiná fráze, která v sobě skrývá mnohem širší pravdu, než by se na první pohled mohlo zdát: ̋Slova jsou, podle mého nepříliš skromného názoru, naším nevyčerpatelným zdrojem magie, která dokáže způsobit škodu, i ji napravit. ̋

Protože vím, co už pravděpodobně víte, ptám se vás, vědomého hvězdného semínka, jak funguje a ožívá svět kolem vás. Co se stane, když zaznamenáme informace do našeho nevědomí, zejména průběžně v průběhu času?

Ke všem těmto faktorům, které jsem zmínil, bychom měli přidat část, která je ještě děsivější, a to, že nikdy nesmíme zapomenout, že jsme tvůrci reality, kterou prožíváme. Proto ve chvíli, kdy vyslovíme některou z těchto frází, neovlivňujeme pouze své sebevědomí; nařizujeme realitu, která nás provází a bude provázet i nadále. Vytváříme svět, o kterém mluvíme, často s vědomím, že to tak ve skutečnosti není, a říkáme to jen jako způsob ventilace.

A stejně tak slova, která používáte při sdělování své vize druhému člověku, pro něj mohou být také pozitivním energetickým impulsem a pohánět ho k něčemu pozitivnímu, nebo to může skončit tím, že jsou sraženi na kolena a vyprovokují nařízení, které nechtějí, zvláště pokud se tak stane v době nízké obranyschopnosti nebo nízké duševní síly, aby člověk mohl jasně uvažovat a postavit si bariéru, která ho donutí myslet si: ̋Ne, nemáš pravdu. Nikdo mi nemůže lépe než já sám říkat, kdo jsem, jaký jsem nebo co jsem schopen dělat. Já jsem ten, kdo řídí svůj osud ̋.

Jak při mluvení k sobě samým, tak při mluvení k druhým máme povinnost používat soudržnost a důslednost. Používáním důslednosti mám na mysli nepřehánět to, co chceme vyjádřit, ani to nutně nezlehčovat. Nepoužívejte agresivní výrazy vůči sobě nebo druhým. Zkrátka a jednoduše řečeno, mluvte z absolutní objektivity.

Opravdu věříte tomu, co jsem vysvětlil v předchozím videu, a opravdu víte, že nemožné neexistuje? Pak se například při skládání věty zeptejte sami sebe, zda to, co chcete říci, je, že něco nemůžete udělat, nebo zda to prostě považujete za velmi obtížné. Většinou bude správné vyjádření to druhé. Místo toho, abyste skokem řekli, že vám něco nejde, buďte objektivní. Samozřejmě, že jste. Možná se vám jen těžko daří v tom, čeho byste rádi dosáhli.

Říkáte, že vás nikdo nemá doopravdy rád. Jsem naprosto přesvědčen, že to není pravda. Možná jsou jen určití lidé, u kterých máte očekávání korespondence, které není naplněno. To je bolestné, ale neznamená to, že vás nikdo nemá rád. Asi chápete, kam mířím.

Místo toho, abyste někomu říkali, že něco nedokáže, můžete říct, že si myslíte, že je to nesmírně obtížné, a dokonce ho upozornit, že existuje možnost, že se mu to nepodaří. Já vím, je to poněkud nešikovný způsob vyjadřování a je jasné, že existují výrazy, které jsou dokonale pochopeny tak, jak to skutečně myslíte. Ale podle mých zkušeností to tak samozřejmé není a přesná slova skutečně vytvářejí představy, které se drží v podvědomí a nevědomí jak odesílatele, tak příjemce.

Moje doporučení je používat je vždy s velkou opatrností a s objektivitou a kongruencí. Samozřejmě, a i když se to může zdát samozřejmé, myslím, že je třeba mít na paměti i opačný bod: slova, která říkáte sobě nebo druhým, mohou vytvářet úžasné skutečnosti, tak dobré, tak neuvěřitelné.

Moje rada však přesahuje rámec říkání hezkých věcí, které vám mohou zvednout náladu. Z vlastní zkušenosti vím, že daleko silnější je věta, která hledá pozitiva v tom, co můžete vnímat, i když se je snažíte najít. Musíte vidět v tom, co považujete za objektivní a skutečné, věci, které vás mohou těšit, věci, které vás činí šťastnými, věci, které vás činí hrdými na to, že jste takoví, jací jste.

Vidět fakt, že chtít se zlepšovat nebo umět se zastavit a dát svůj mozek do práce, abyste viděli věci z neutrálního nebo vnějšího úhlu pohledu, je samo o sobě obrovskou ctností a jasným znakem inteligence. Dokázat odložit bolest nebo frustraci, která vás zaslepuje, a zhodnotit situaci a věci tak, jak jsou, vyjádřit slovy to dobré nebo nadějné, co v tomto procesu najdete, s lupou objektivity a potřebnou šíří, abyste viděli celkový obraz, dokázat vidět dobré i špatné a nedovolit, aby to druhé zastínilo to první, má sílu, kterou možná dokážete vidět i vy sami, pokud se k tomu odhodláte.

Doporučuji vám, abyste to praktikovali jako způsob života. Vraťte se k tomuto videu po několika měsících, kdy ho budete praktikovat a brát vážně. Pravděpodobně vám to změní život.

Buďte upřímní, důslední, objektivní a soucitní ve slovech, která používáte, a to jak pro sebe, tak pro lidi, které máte rádi a kterých si vážíte, i pro ty, které nemáte rádi. S překvapením zjistíte, že jim půjde na nervy, že jednáte vždy správně a se všemi výše uvedenými vlastnostmi.

Buďte zodpovědní při volbě a sestavování svých vět a v žádném případě nedovolte, aby vám někdo, absolutně nikdo, kdykoli nařídil něco, co nechcete. Nikdo nemůže řídit váš osud tak jako vy, tím si můžete být jisti. V každém případě si to budou dělat sami. Je to škoda.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-power-of-words-and-the-congruence-of-your-expressions

Zpět