5105 Archanděl Michael: Pokračujte v používání mého meče pravdy James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-09-19

Jsem archanděl Michael. Přicházím, abych byl s vámi v tuto dobu, v těchto okamžicích velkých změn.

Už jste to mnohokrát slyšeli: "Změna je na vás, změna přichází." Pro ty, kteří nemají oči k vidění a uši k slyšení, kde je změna? Oni to nevidí, jen v různých dobách hlásají: "Jaká změna? Nic se nemění."

Pro ty z vás, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení - víte, že je na vás velká změna. Pro to jste sem kdysi dávno přišli, a během tohoto dlouhého pobytu v průběhu života, život za životem, se ocitáte v jedné situaci za druhou a úplně jste zapomněli, kým jste. V tomto životě si vzpomínáte, ujištěni vašimi průvodci, že si vzpomínáte hluboko ve vás, ať už ve stavu spánku nebo ve stavu bdění. Ale vězte, že vy všichni s tímto voláním a mnozí z vás, kteří rezonujete s těmito slovy, jste se mnou často ve stavu snu, který ve skutečnosti snem není. Je to bdělý stav v jiné dimenzionální zkušenosti. Bojujete přímo po mém boku jako moji Válečníci Světla, každý z vás mává mým Modrým mečem Pravdy a z toho meče září světlo, které je v některých ohledech podobné vašim světelným šavlím ve ´Hvězdných válkách´.

Vězte, že každý z vás je nyní zde ve svém poslání, které se pro mnohé z vás stále více přibližuje. A mnozí z vás si začnou vzpomínat ve svém snovém stavu. Bude to procházet vašimi sny a budete si ty sny pamatovat stále více a uvědomíte si, že já a jiní jsme již řekli, že je to prostě další dimenzionální zkušenost, kterou zažíváte. Je to skutečné. V této fázi je ještě skutečnější, než je nyní váš bdělý stav.

Budete si pamatovat stále více těchto snů. A stále více z vás bude mít lucidní sny, vědomí, že jste ve stavu snu, vědomí, že jste v jiné realitě s možností převzít kontrolu nad touto realitou, která se pak přesune do vašeho bdělého stavu jako vědomí hluboko ve vás, že jste skutečně nadmíru mocní. Všechno jde dohromady. Vše se spojuje jako součást velkého univerzálního plánu. Plán, na kterém se pracovalo tisíce a tisíce let a nyní stále více spěje k vyvrcholení, spěje k crescendu. V jakékoli hudební skladbě je v určitém okamžiku ono crescendo, kde vše spěje k tomuto maximu. (pozn. není mi milé vědět, že ten neskutečný bordel posledních tisíců let byl vlastně pod kontrolou..)

Nyní stavíte na toto maximum, přicházíte na hřeben nebo sráz, kdy stojíte na vysoké hoře, díváte se na výhled před sebou a jste připraveni skočit z toho srázu do toho, co by se dalo považovat za konec; ale ve skutečnosti jde o nový začátek. Nadále si pamatujte, kdo jste, a že tvoříte můj Modrý meč pravdy, každý z vás. Využijte toho, jdyž cítíte potřebu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/19/archangel-michael-continue-to-wield-my-sword-of-truth/

Zpět