5043 CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE PRO LIDSTVO Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-28

Robert: Jaká by byla nejdůležitější informace pro lidstvo?
Swaruu X (Athéna): Nejdůležitější informace se nedá vyjádřit slovy. V podstatě je to vše, co může posílit normální, probuzené lidi. Především musí přestat být závislí na autoritách, ať už politických, duchovních nebo jakýchkoli jiných. Musí se naučit stát na vlastních nohou ve věcech rozhodování o tom, co je rozšířená a osobní realita. Musí zcela převzít kontrolu nad svými životy, aniž by delegovali a aniž by někoho zmocňovali k tomu, aby myslel za ně.

width=Jakýkoli předmět poznání, který rozvíjí lidskou mysl v komplexní holisticky myslící mysl se schopností a sebedůvěrou zvládnout jakýkoli předmět, který je v jejich kompetenci, od pokročilé matematiky aplikované na technické problémy až po pokročilou medicínu nedrogového původu. Jakékoli informace, které je zbaví závislosti na současném systému a otevřou jim mysl, aby si uvědomili, že neexistuje žádná objektivní realita a že může existovat pouze realita, kterou si sami vytvoří. Tímto způsobem také podporuje představu, že neexistuje žádná pevná pravda a žádná pevná lež, ale že obojí jsou fakta, respektive závisí na úhlu pohledu a kontextu, v němž je daná situace nebo pojem či myšlenka nahlížena a analyzována. Tím potvrzuje práva druhých tím, že hluboce chápe kořeny zdánlivých rozdílů mezi lidmi, rozdílů, které by již nebyly důvodem k hádkám či válkám, ale k vzájemnému obohacení.

Uvědomění si, že nic není neměnné a realita, to, co platí, co je pravdivé se neustále mění a vyvíjí se spolu s rozšiřováním osobního a individuálního vědomí, které následně formuje kolektiv. Jakýkoli druh informací, které obohacují a podporují celostní a integrální poznání, což jsou zkrátka všechny informace, které mohou být podávány svobodně tak, aby byly k dispozici bez předsudků o tom, zda jsou platné či nikoli, protože z různých úhlů pohledu je vše platné, ale ne vždy relevantní nebo vhodné pro toho či onoho jedince nebo skupinu jedinců.

To je podle mého názoru to nejdůležitější, co je třeba poskytnout. To, co osvobozuje mysl, aby se přestala spoléhat na nejrůznější autority a odborníky a rozvíjela schopnost převzít odpovědnost a myslet sama za sebe.

Osobně si přeji, aby se brzy objevily hlubší informace. Mám na mysli metafyzické záležitosti a vědomí, manipulaci s hmotou, myslí a vědomím. O hvězdné navigaci a o podstatě samotného vesmíru. Stejně jako o začlenění obrazů, ať už jsou nebo nejsou CGI přímo zde vytvořené, v tomto případě mnou, protože se zde přímo dívám na to, jak se věci mají.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/cual-es-la-informacion-mas-importante-para-la-humanidad-athena-swaruu

Zpět