5041 Problémy Hvězdných semínek, pracovníků světla a probuzených lidí 1. Cosmic agency

[ UFO ] 2023-05-30

Mari Swaruu
Toto je velmi široké a důležité téma, takže toto je jen úvod a základy, které potřebujete k jeho pochopení, ale v průběhu našeho výkladu budu jednotlivé otázky týkající se mnoha hvězdných semínek rozšiřovat. Pro tento seriál samozřejmě otevřu nový playlist, který se bude jmenovat ̎Hvězdná semínka ̎. Doufám, že se vám bude líbit.

Jedním z nejtěžších existenciálních problémů každého člověka je hluboké vnitřní vědomí, že nepatříte tam, kde jste, a mám na mysli příslušnost k rodině, kultuře, druhu nebo dokonce planetě, na které se nacházíte. Byla bych také ráda, kdybyste se podívali na mé video s názvem ̎Co je to duše ̎, které jsem nedávno zveřejnila, možná vám pomůže rozšířit kontext tohoto videa.

Právě teď jsou na Zemi miliony hvězdných semínek a každý rok jich přibývá. To je další důvod, proč je právě teď na Zemi tolik lidí, protože jsou zde nejen staré duše, které se zde reinkarnovaly, po různé životní cykly, po tisíce a tisíce let, ale také přichází nespočet nových, aby zažily alespoň jednu silnou a úžasnou zkušenost jako lidská bytost.

Podle Dolores Cannon se zhruba od roku 1950 uskutečnily tři vlny duší - dobrovolníků, které fyzicky vstoupily na Zemi, aby pomohly zvýšit vibrace planety, aby mohly pomoci pokročit duším, které se zde několikrát reinkarnovaly, a aby mohly Zemi dovést do nové a mnohem pozitivnější fáze. Nazývá ji Nová Země.

To je velmi dobré vysvětlení toho, proč se v této době na Zemi inkarnuje tolik hvězdných semínek, ale podle mého vnímání se s tím děje mnohem víc, protože já a moje skupina vidíme, že mnoho duší se chce inkarnovat na Zemi právě proto, že je těžké na ní žít, takže získají mnoho rozšíření a zkušeností v krátké, chaotické, velmi uspokojivé a děsivé inkarnaci nebo zkušenosti jako lidé. Díky tomu všemu jejich vědomí a vnímání hodně roste.

Lidé se na Zemi vydávají, aby získali tuto silnou zkušenost, a to nejen proto, aby se tam přímo inkarnovali, ale také proto, aby ji navštívili jako někdo, kdo patří k jiné hvězdné kultuře, ale vypadá dostatečně lidsky, aby se za ni mohl vydávat v džínách a rokenrolovém tričku. A jak už jsem zmínila, existuje mnoho variant.

S jakými problémy se ale obvykle setkávají? Za prvé se říká, že zapomenout na to, kým byli před tím, než se inkarnovali na Zemi, je základem toho, aby mohli naplno prožít, jaké to je být člověkem, protože kdyby si vzpomněli na své minulé životy a na prostý fakt, že jsou věčnou duší z vyšších sfér a že ve skutečnosti nikdy neumírají, by zkušenost na Zemi nebyla tak silná a duše by si neužívaly plný zážitek lidského bytí ani by z něj neměly prospěch.

Hodně se mluví o závoji zapomnění, o vymazání paměti duší těsně před tím, než vstoupí na Zemi jako lidé, ale podle mého chápání a jako člověk s poněkud odlišným pohledem na věc nevidím a nesouhlasím s žádným vymazáváním mysli a paměti, nějakými technologickými prostředky, to vše za účelem zneužití duší jejich recyklací, to vše nějakou zlou archontskou silou, která ovládla Zemi.

Jak vidím a chápu, o co tam jde, důvodem, proč si duše nemohou pamatovat své předchozí životy jako hvězdní lidé, samozřejmě až na výjimky, je jednoduše frekvenční nekompatibilita, kdy vzpomínky na to, že žily ve vyšších sférách, na nějaké jiné planetě s vysokými vibracemi nebo prostě v posmrtném životě či mezi životy, mají velmi vysoké vibrace a frekvence a značně kontrastují se zemskou sférou existence s většinou nízkými frekvencemi.

Proto je velmi obtížné vzpomenout si na cokoli mimo nízkofrekvenční sféru planety, jednoduše proto, že frekvence jiné sféry a frekvence Země jsou velmi odlišné, a tudíž neslučitelné.

To je také důvod, proč je pro většinu lidí obtížné zapamatovat si sny, protože se také vyskytují ve velmi vysoké a mnohem lehčí zážitkové sféře.

Zjednodušeně řečeno, paměť se nemůže naladit na fyzické tělo kvůli prosté nekompatibilitě frekvencí a zde musím všem připomenout, že z mého pohledu a z pohledu mé skupiny není paměť uložena v těle, je v éteru a do těla se dostává pouze prostřednictvím buněčných překladačů zvaných neurony a prostřednictvím DNA, která funguje jako anténa v každé buňce těla.

Problémem toho všeho u hvězdných semínek je, že jejich duše mají přirozeně tak vysokou frekvenci, že si nakonec pamatují mnoho ze svých předchozích životů a zážitků předtím, než se stali lidmi, a nejčastější z těchto vzpomínek nemusí být nutně na konkrétní události, ale na hluboké vnitřní vědomí, že patří jinam. Toto hluboké vnitřní vědomí je může činit velmi nešťastnými, protože nepopiratelně vědí, že existuje lepší, pohodlnější, harmoničtější a láskyplnější místo k existenci a oni ho zažili. Proto mají velmi silnou potřebu vrátit se do tohoto stavu nebo místa, které cítí a vědí, že tam patří, a kde se cítí být součástí, přijímaní a milovaní.

Všechny duše jsou nakonec hvězdná semínka, ale většina z nich se na Zemi inkarnovala již tolikrát, že již přizpůsobila celou svou frekvenci existence a své vibrace této sféře. Na rozdíl od duší nově příchozích tedy často necítí ani nepotřebují návrat na jinou planetu a pocit, že zažili lepší místo k životu, je spojen především s posmrtným životem samotným a s utopickými sny.

Silné vnitřní vědomí, které má každé hvězdné semínko o tom, že nepatří do pozemské říše, jim může v životě způsobit mnoho problémů. Za prvé čelí posměchu a psychickému týrání ze strany nejbližší rodiny a přátel, což v nich vyvolává pocit nedostatečnosti, poškození, bláznovství nebo jednoduše pocit, že s nimi není něco v pořádku, což způsobí, že hvězdné semínko vstoupí do fáze sebezapření, kdy se bude snažit co nejlépe přizpůsobit svému okolí.

To je však pouze stadium, kterým hvězdná semínka procházejí, protože brzy narazí na nevyhnutelnou skutečnost, že si nemohou pomoci a jsou tím, kým skutečně jsou. I když bohužel musím říct, že mnozí mohou v tomto stadiu zůstat, a dokonce se nechat pohltit Matrixem, stát se více lidmi a neodlišovat se.

Mnohá hvězdná semínka, ta silnější, si však nakonec uvědomí, že je nemožné přizpůsobit se ze své podstaty nemocnému světu, a právě když si to uvědomí, začnou chápat, že si musí vyvinout schopnosti, aby se v něm dokázali orientovat a zvládat svou existenci.

Jakmile hvězdné semínko zestárne, začne si uvědomovat, že své rodině a většině svých přátel nedokážou vysvětlit, kdo ve skutečnosti jsou. Jak už jsem řekl, to, co hvězdné semínko říká, považují jen za nezodpovědné fantazírování, jako by nežilo v realitě a nohama na zemi, a mnohdy to také považují za obyčejné šílenství.

Hvězdné semínko si brzy uvědomí, že musí žít dvojí život, jak nejlépe umí, aniž by šlo proti svým osobním hodnotám a zásadám, a to může být velmi obtížné, pro někoho více než pro jiného, v závislosti na lidech kolem něj.

Dobré je, že pokud je hvězdné semínko dostatečně důsledné a souzní se svými hodnotami, dříve či později se přitáhne k jiným podobně smýšlejícím lidem nebo oni se přitáhnou k hvězdnému semínku v závislosti na jeho síle a vibraci.

Existuje však nejsilnější typ hvězdného semínka, které může na Zemi fungovat samo, izolované od ostatních, které je v souladu se svou hvězdnou identitou a se svými principy a hodnotami a které si vyvinulo dostatečnou schopnost orientovat se v Matrixu a dokonce ho využívat ve svůj prospěch, aby naplnilo své životní poslání a očekávání.

A když už mluvíme o životním poslání, to je nejobtížněji definovatelné, protože závisí pouze na perspektivě, přáních a potřebách každého hvězdného semínka, přičemž přítomnost jeho duše a jeho existence na Zemi jsou více než dostatečné k tomu, aby ospravedlnily jeho přítomnost a bytí jako člověka.

To, že jim to říkáme, mnohé z nich neuspokojuje, protože cítí potřebu dělat něco důležitějšího a smysluplnějšího než jen existovat jako jakási éterická anténa, která má přitahovat frekvenci a vibrace vyšších sfér na Zemi. Své životní poslání a cestu tedy může znát pouze každé hvězdné semínko, nikdo jiný mu ji nemůže pomoci najít, pouze ho může co nejlépe vést, aby si toto životní poslání našlo samo.

Jedním z nejdůležitějších prvků, jak toho dosáhnout, je však nejprve jasně vědět, kdo jste, aniž byste potřebovali, aby vám to někdo potvrdil, a vědět, že v sobě máte dostatek pravdy a shody, abyste poznali a přijali svou nadpozemskou identitu, a že se už nikdy nebudete moci přizpůsobit očekáváním, že budete lidskou bytostí, žijící v tomto vysoce chaotickém světě a říši.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/problemas-de-las-semillas-estelares-de-los-trabajadores-de-la-luz-y-de-la-gente-despierta-parte-1

Zpět