4990 Ivermectin a virus Vigilant Fox

[ Ezoterika ] 2023-08-17

˝Ze všech škodlivých dezinformací šířených za posledních pár let byl jeden z nejvíce znepokojujících falešných příběhů zaměřen na nositele Nobelovy ceny, ivermektin pro humánní medicínu.˝
Mikki Willis ve svém průlomovém dokumentu s názvem Pravda o Ivermectinu uvedl, že Ivermektin je,
˝jeden z nejbezpečnějších a nejúčinnějších léků této éry. Lék, který podle mnoha špičkových vědců, s nimiž jsem hovořil. . . mohl ukončit pandemii dříve, než začala. ˝
Ovšem média uvedla, že Ivermectin je ˝odčervovač koní. Mohl by tě to dostat do kómatu˝. . .
˝Může vás to zabít, ˝ varovali učenci. . . Ale je to skutečně pravda?

Populární podcaster Greg Hunter, aka USA Watchdog, se přímo zeptal Dr. Pierra Koryho, jednoho z předních světových odborníků na Ivermectin,
˝Mohu se předávkovat (předávkovat) Ivermectinem, když dostanu dvojnásobnou nebo trojnásobnou (standardní) dávku. Můžu se zabít? ˝ A odpověď doktora Koryho Huntera nadchla.

˝Dovolte mi odpovědět vědecky. Existuje světově proslulý toxikolog jménem Jacques Descotes. Před dvěma lety byl pověřen provést revizi rozsahu všech údajů o bezpečnosti Ivermectinu v jeho historii. Po provedení komplexního přezkumu je jeho závěr, že nevěří, že by se vyskytl jediný případ, kdy by někdo zemřel na předávkování Ivermectinem. Po celém světě bylo podáno přes 4 miliardy pilulek˝ potvrdil Dr. Kory.

˝U některých lidí byla hlášena úmrtí způsobená Ivermectinem. Ale když prof. Descotes tyto případy přezkoumával, nemyslel si, že tyto argumenty byly důvěryhodné. ˝

Pojďme se ponořit hlouběji do analýzy profesora Descotese:


˝Prof. Jacques Descotes, MD, PharmD, PhD, emeritní profesor, Univerzita Claude Bernarda v Lyonu (Francie), světově známý toxikolog s 40letou zkušeností jako nezávislý konzultant pro farmaceutický průmysl, poradce regulačních orgánů po celém světě˝ - BusinessWire.
V březnu 2021 provedl revizi bezpečnostního profilu Ivermectinu na základě více než 350 článků - plus dostupných webových zdrojů.

Zde jsou jeho závěry:
˝Ivermektin byl v posledních třech desetiletích podáván perorálně stovkám milionů lidí po celém světě. Vyhodnocení hlášených nežádoucích účinků dočasně spojených s expozicí ivermektinu ukazuje, že nežádoucí účinky vyvolané ivermektinem byly dosud vzácné a obvykle mírné až středně závažné.
˝Po náhodném nebo sebevražedném předávkování Ivermectinem nebyla zřejmě nikdy hlášena žádná úmrtí.˝ U starších osob nebyla prokázána vyšší toxicita ivermectinu navzdory opakovaným tvrzením, že stárnoucí hematoencefalická bariéra může vést ke zvýšené úrovni toxicity ivermektinu.

Pozitivní klinické zkušenosti nashromážděné s podáváním Ivermectinu vedly mnoho lékařských odborníků k tomu, aby se vzdali časných kontraindikací u těhotných žen. Stanoviska k ověření bezpečnosti ivermektinu u lidských subjektů zveřejnilo několik národních farmakovigilančních sítí po celém světě. Dosud neexistují žádná kritická bezpečnostní omezení předepisování Ivermectinu v současných indikacích. V desítkách dokončených nebo probíhajících studií, které zahrnovaly tisíce účastníků po celém světě, nebyla hlášena žádná závažná nežádoucí příhoda.˝

Udivující. Co by tedy bylo zapotřebí k předávkování Ivermectinem?
˝Abyste se předávkovali Ivermectinem, musíte si vzít buď stonásobek nebo tisícinásobek standardní dávky, ˝ prohlásil doktor Kory.

˝A došlo k náhodným otravám, kdy si lidé vzali velké množství. Víte, co se stane?
Když vezmou tato masivní množství Ivermectinu, má tendenci je ovlivňovat neurologicky. Budou zmatení. Mohou klopýtat - nekoordinovaně. Není potřeba žádná léčba, během několika dní se pacienti vrátí do normálu. Nedošlo k žádným poškozením, která by ukončila život. U Ivermectinu nebyla hlášena žádná úmrtí. To ukazuje, proč je to jedna z nejbezpečnějších drog v historii, a to i při masivním předávkování.
Celý rozhovor Grega Huntera s Dr. Pierrem Korym je k dispozici ke zhlédnutí ve videu na pův. Adrese (pozn. pokud nebyl zabaven cenzurou)

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_coronavirus_ivermectin30.htm

Zpět