4972 Změny světa Kejraj

[ Ezoterika ] 2023-08-26

Po více než sedm tisíc let bylo lidstvo manipulováno a mentálně, fyzicky a duchovně připoutáno do matrice třetí dimenze zlovolnými entitami, které se snažily nejen zotročit, ale získat co nejvíce energie z božské podstaty lidské bytosti, aby se udržely. Lidská bytost byla omezena a oklamána, aby uvěřila, že utrpení a útrapy jsou normální součástí života, že štěstí může začít až po ˝smrti˝, pokud jste dobrý (otrocký) jedinec, který dodržuje pravidla zavedená parazity. . Byli jste zmanipulováni, abyste si mysleli, že jste nehodní, bezvýznamní pro Zemi, pro Vesmír, že vaše existence je pouhou náhodou.

Stejná linie entit, která dala evoluční teorii, vám také přinesla různá náboženství, aby jimi dále vyvolala strach a odtáhla vás od toho, čemu říkáte Bůh. Pokud člověk studuje náboženské texty otevřenou myslí, dospěje k závěru, že tyto knihy nejsou napsány spravedlivou a božskou bytostí hodnou uctívání. Ve skutečnosti je daly dohromady entity, které, jak jsme uvedli, se snažily člověka využít všemi možnými způsoby, hlavně energeticky.

Jste božská bytost duchovního světla se všemi atributy Stvořitele zdroje (Boha). Samozřejmě jste byli vychováni k tomu, abyste věřili opaku. Bylo to uděláno proto, abyste sloužili svým pánům, protože ve skutečnosti, pokud si lidé uvědomují svůj skutečný božský původ a jak mocní jsou, pyramidová struktura temných entit se během několika hodin zhroutí. Jste stvořitelské bytosti. Nemáte spasitele. Nikdy jsi nepotřeboval zachránce. V minulosti jste měli učitele (Jeshua, Muhamed, Buddha), kteří přišli na Zemi z vyšších úrovní existence, jiných realit, aby vás vedli a nabídli novou vizi, vyšší pravdy, aby vám řekli, že světlo Boží, království Boží se nachází v každém z vás. Je to všechno ve vás.

Učení starověkých bylo překrouceno ze své původní podoby, s dalšími přidanými vymyšlenými příběhy a použito pro zisk temnoty prostřednictvím toho, čemu říkáte křesťanství, islám, judaismus.
Hluboko v sobě víte, že Jeshua nevynalezl křesťanství. Mohamed nevynalezl islám. Proč tedy trváte na tom, že propadnete lžím temnoty? Nepotřebujete kněže ani imáma. Jste vždy, věčně spojeni přímo s Bohem. Je čas opustit stará falešná tvrzení a zastaralá přesvědčení a uplatnit svou moc, božský původ a vědět, že jste v tom nyní celí a kompletní. Nic ti nechybí. Jste neomezení a máte moc vytvářet úžasné světy, které se rozvíjejí ve vaší představivosti. Se schopnosti vytvořit ˝nebe˝ na Zemi.
Přátelé, svět se mění, pokud jste si to ještě neuvědomili. To, co jste dosud znali jako ˝realitu˝, dosáhlo své slepé uličky a datum vypršení platnosti. Věci nezůstanou tak, jak jsou nyní. Všechny iluzorní přesvědčení a staré struktury se hroutí. Nejjasnější světlo, které vás má v těchto časech vést, bude pocházet z vašeho vlastního srdce, pokud se zastavíte a přivoláte toto světlo. Můžete se také rozhodnout, že se budete držet starých způsobů života, ale pokud se budete spoléhat na vnější síly, že vás zachrání a zlepší zhoršující se situaci matrixu, čeká vás velmi těžké období. Je čas nechat to být, probudit se a povznést se do vyšších světelných sfér.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/26/the-world-is-changing-realize-your-divinity/

Zpět