4927 Zpráva od mentorů Julia Flow

[ Ezoterika ] 2023-08-13

Sledujeme každého z vás s neuvěřitelnou láskou a radujeme se, jak jdete svou vlastní cestou, cestou světla a dobra. Všichni jste jiní a s různými úkoly jste sestoupili na tuto Zemi. Každý z vás prochází různými zkušenostmi. Sledujeme vás a směřujeme váš pohled na cesty, které si vaše duše vybrala. Ne všichni a ne vždy jdou tak, jak bylo plánováno. Ale to je poznání sebe sama, poznání světa. To je vrchol vaší inkarnace, kdy si duše sama, vtělená do těla a nepamatující si svůj účel, začne volit cestu svého vývoje a uvědomění. V tom spočívá jedinečnost lidské existence, kdy si sami vytváříte různé možnosti, vytváříte nové příležitosti, nápady a zkušenosti života.

Nyní pro vás všechny existuje velké množství lekcí a úkolů, kterými byste dříve prošli v několika inkarnacích. To vše souvisí se zrychlováním času a velkými galaktickými procesy, které nyní probíhají ve vašem vesmíru. Nyní váš hvězdný systém zažívá dokončení jednoho cyklu a začátek nového, toto je éra změn a éra přechodu. Všechny procesy se proto zrychlily, to vše je způsobeno zákony vesmíru. Právě teď Duše získávají jedinečnou zkušenost života v hustotě, právě teď je tu příležitost pro jednu inkarnaci vyřešit největší počet svých úkolů a získat větší povědomí. Nyní je úžasná šance pro rozvoj vaší Duše a nepadla na všechny duše. Proto i přes všechny své zkušenosti a emoce, přes všechen ten počet lekcí a úkolů, které na vás dopadly, buďte ve světle a přijetí, buďte uvědomělí a chápající. Všechny andělské a učitelské systémy mají zájem jít po vaší cestě a my všichni pro vás posíláme naši lásku a dobro. Jsme na vás hrdí a rádi vám sloužíme. Všichni jste krásní, každý má svůj vlastní vzor Stvoření a uvědomění, každý z vás žije a poznává se v různých paprscích Boha. Buďte sami sebou, buďte světlem a Stvořitelem své reality.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15445-message-ot-nastavnikov

Zpět