4908 Čas Zjevení Páně. Části 1-10/2-3 Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-08-02

Začněme tím, že mezi dnešními pozemšťany téměř nikdo neví, co Bůh skutečně je, zatímco jiní fakt Jeho existence zcela popírají. Falešné představy o Něm, které byly na planetě tak dlouho zasazovány v různých epochách ve prospěch architektova systému vedly lidi ke směsici extrémně vzdálených představ o Božství, V dohledné době se rozpadnou na malé fragmenty, a pak navždy zmizí! Pro začátek si lidé musí uvědomit, že když nám říkají: ̎Bůh z lásky ke všemu živému stvořil Zemi, člověka a přírodu ̎, tak to tak, mírně řečeno, není! Nejprve je nutné pochopit o KTERÉM z mnoha ̎Bohů ̎ různých úrovní ( ̎Supermyslí ̎ či jakkoli tyto Esence nazývají) v tomto případě mluví (zpravidla to neznají ani esoterici, včetně těch ̎známých ̎). Co říci o ̎spících ̎ lidech, kteří na toto téma pouze opakují náboženská dogmata, ale nechápou, že ti ̎bohové ̎, ke kterým se tak horlivě modlí podle pravidel svého náboženství, ve skutečnosti prostě neexistují! Správně se říká, že ̎svaté místo není nikdy prázdné ̎, ale ve skutečnosti ̎bohové ̎, kteří tam ̎sedí ̎, nejsou vůbec stejní a už vůbec ne takoví ̎bohové ̎, za jaké je věřící považují.

Faktem je, že jsme byli záměrně oklamáni ve vztahu ke všemu duchovnímu, a pak tuto dezinformaci lstivě povýšili do kategorie ̎posvátné vědění ̎, zaznamenali ji na stránky několika ̎posvátných knih ̎ a postupně z ní udělali dogma přijaté každou novou generací věřících bez jakýchkoliv důkazů. Zároveň je každý z nás tlačen (prostřednictvím pečlivě vybraných myšlenkových forem a záměrně inspirovaných emocí) k ̎následování příkladu předků ̎, kteří vyznávali tu či onu víru, a odmítání tohoto dogmatu se snaží prezentovat jako rouhání a zradu. Nevěřícný čtenář je přesvědčený, že vše, co je řečeno ve ̎svatých knihách ̎, je pravda. Za 40 let, které jsem v tomto životě strávil duchovním hledáním jsem ušel dlouhou a nebezpečnou cestu, než jsem to řekl přímo a otevřeně! Věřit či nevěřit je právo každého a mým právem je upřímně se s vámi podělit o to, co se mi během tohoto období podařilo naučit, pochopit a analyzovat. A proto pro ty nejnevěřícnější ještě jednou opakuji: BŮH EXISTUJE! Jen ne ten, ke kterému se modlí pozemšťané po celém světě, protože všechna vyznání, která jsou dnes mezi lidmi běžná, jsou na hony vzdálená pravdě, jen drobky tohoto ̎vědění ̎ odpovídají skutečnosti. Proč?

Tady nejde o lidi, které dnes každý, kdo není líný, ochotně obviňuje z ̎překrucování duchovních pravd ̎, ale o cynický a záměrný podvod! I v tak závažném problému, jakým je vysoká spiritualita, se lidem lhalo po mnoho tisíciletí, každý svým vlastním způsobem: Temné síly drze a vytrvale lhaly, zatímco ̎Světlí ̎ dělali totéž sladce, podbízivě a jako vždy ̎s láskou ̎. Společně vedli naši rasu do iluzí a předsudků a zasadili na Zemi duchovní nevědomost. Nejrozsáhlejší katastrofou současného lidstva Země vždy byla a zůstává Informační katastrofa, protože místo spolehlivých znalostí o Božství, Vesmíru a jeho samém záměrně vyklouzly všemožné nesmysly a ̎dezinformace ̎. Důsledkem toho jsou miliardy věřících na planetě, kteří prostě nevědí (a nikdy nevěděly), ke komu se vlastně modlí, a prostřednictvím toho dobrovolně dávají svou energii různým entitám a silám (včetně extrémně destruktivních), neboť tak byla ̎duchovní nauka ̎ skutečně zamýšlena.

V průběhu následujících staletí si každé náboženství vytvořilo své vlastní ̎duchovnictví ̎, seřadilo ̎hierarchie ̎ a postupně rozvíjelo ̎teologii ̎. ̎Pravidla modlitby a bohoslužby ̎ byla regulována do nejmenších detailů, určovala, co je ̎povoleno ̎ a co bylo ̎zakázané ̎. Samozřejmě se nikdo neptal Boha všeho, co je, protože Země se vždy točila (a dodnes otáčí). Mnoho esencí si nárokuje titul ̎bohů ̎ a podle toho také uctívání lidí. Všichni jsou členy ̎Falešného zásahu ̎, kterému jsme před rokem a půl věnovali spoustu materiálů. Kvůli energii, kterou lze bez problémů získat od lidí prostřednictvím náboženského zástupce, spolu po tisíce let soupeří a snaží se všemi prostředky ̎vytlačit ̎ jeden druhého od ̎žlabu ̎. Přidáme-li k nim členy špinavé rodiny Anu (všelijaký Enlil, Enk, Merduk, Inanna a Zeus, Yahweh, Shiva, Krishna a další ̎bozi ̎), bude jasné, proč pozemšťané vyznávají tolik náboženství, z nichž každé se prohlašuje za pravdivé a zbytek za falešný a pohané za bezbožné nebo chybující.

Pravý BŮH by pozemské lidi takovým způsobem nerozděloval a netlačil, protože to nepotřebuje. Skutečný Bůh Všeho Co Je (Zdroj) očekává od jakékoli civilizace, včetně naší, VŠEOBECNÝ RŮST, ale ve skutečnosti ho lidstvo nemá, a to již 12, 5 tisíce let v řadě! To je obrovská ̎zásluha ̎ vychytralých Pokrytců, kteří se obvykle nazývají ̎Nanebevzatí mistři ̎ a takzvaných ̎Pokrokářů ̎, kteří byli zkorumpovanými služebníky Lucifera, chráněnce hlavního determinanta, se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Jak tomu všemu rozumět? Podle starých indických mudrců ̎Bůh není Bůh! ̎, žádné přeslazené kecy, které prohlašují Galaktičtí darebáci, jako Kryon - ̎My všichni jsme Bůh, a proto rozhodl to a to nebo něco. Přeslazený Kryon, který si říkal Bůh magnetismu, je pouze Magnetický zámečník a Zabiják dvou pozemských civilizací a jeho nadšení obdivovatelé jsou podvedení lidé a nic víc!

Pod výrazem VŠE JE BŮH je nutné pochopit, že nikdo neexistuje v ̎absolutní prázdnotě ̎ a v tomto smyslu jsme sjednoceni velmi, velmi ̎vysoce ̎, kde nejsou jen Kryoni nebo Sanat Kumarové, ale dokonce i Absolutno s Architektem. Každý ̎bůh ̎ je přitom výtvorem a součástí více vyvinutého ̎Boha ̎ a navíc je vše uspořádáno podle principu ̎matrjošky ̎. Jak vysoko tato Božská pyramida jde ̎nahoru ̎ zná pouze Intelektuální propast, která je primárním zdrojem Rozumu obecně. Jedním slovem, náš SKUTEČNÝ BŮH ve skutečnosti není nějaký ̎vousatý děda na obláčku ̎, ani nějaký bůh nebo Supermysl, ̎mladý / starý ̎, jako Architekt a Absolutno. Tento multikapacitní koncept zahrnuje celé Božství v celé jeho majestátní plnosti, což znamená se všemi jím vytvořenými ̎ovály ̎ a ̎vesmíry ̎, nekonečné množství tvorů a esencí! Jedním slovem zahrnuje VŠECHNO projevené, neprojevené a navíc to, co existuje ̎mezi nimi ̎. Například náš Velký ovál je jen malou částí této nádhery, jejíž hranice nelze změřit, protože i náš Zdroj (Bůh Všeho Co Je) také existuje uvnitř ̎objemu ̎ svého velkého Rodiče, stejně jako on, spolu s ostatními, existuje v jakémsi našem Bohu.

Samozřejmě, toto je Bůh Všeho, Co Je (Bůh Všemohoucí nebo Zdroj, v terminologii Učitelského systému). Někdy mu říkáme Pane, protože žádné jiné ̎pány ̎ ani naše ̎absolutna ̎ s ̎architektem ̎ nepoznáváme, protože ještě ̎nedospěli ̎. Říkáme mu SKUTEČNÝ BŮH, protože je přesně takový pro lidstvo ve všech možných smyslech, protože Jeho Božský Rodič je již transcendentní hodnotou, která není relevantní pro lidstvo Země, a dokonce ani celou Galaxii, zatímco výše zmínění ̎bohové ̎ nebo ̎jeho učitelský systém, dokonce sečtený a stokrát znásobený jejich naivními obdivovateli, to vůbec není BŮH! Tohle je jen parta vesmírných zmetků, tedy jen ̎jiný píseček ̎, nic víc! Zároveň každému z těchto Jahve, Luciferů, Kryonů nebo Kumarů je vždy bližší košile. Když lidstvu vyprávěli o Vše-Jednotě, zároveň ji neustále okrádali (a nadále okrádají až do této minuty, protože taková je jejich nenasytná povaha.

Navíc Absolutno samo, stejně jako jeho ambiciózní Architekt, v naší sluneční soustavě nic nevytvořilo, protože mají pomocné ̎Stvořitele ̎ a ̎Spolutvůrce ̎ různých úrovní, stejně jako mnoho dalších kategorií ̎minitvůrců ̎, jejichž jediným účelem je tak učinit. Když tedy říkám, že tito dva stvořili náš Vesmír tím nejsměšnějším způsobem, pak mimo jiné myslím, že nakonec dospěli k tomu, že člověk musí zaplatit energii (!) některým tvorům (vytvořeným Hlavním determinantem miliony let před objevením se dnešního lidstva na Zemi), a to nejen pro jejich ̎direktivní myšlenkové utváření ̎ a ̎svědomí ̎, ale i pro jimi vnucený špatný scénář za přihlížení technogenního prostoru ̎posbíraného ̎ s jejich účastí! Ve ̎svatých knihách ̎ bylo nutné napsat: ̎Blahoslavení ubozí ̎Bohové ̎, neboť i když mají ve svém vlastnictví celé ̎Království nebeské ̎, ̎krmí se ̎ z tlap svých ̎vesmírných hyen ̎, pročež záměrně mučící pozemšťany. A v tomto ohledu mám prosbu na naše kontaktéry, kterých je rok od roku víc a víc, ale bohužel je to málo platné.

Zajímejte se se svými ̎vysoce vyvinutými kurátory ̎ JAKOU ENERGIÍ mají tito architekti s Absolutnem po eony? Jak a proč probíhá proces, který se dnes běžně nazývá ̎výměna energie ̎, a také kolik energie lidstvo přijímá zvenčí a kolik dává? Stručně řečeno, zjistěte, díky jakým energiím tyto dvě Supermysli (spolu se všemi jimi vytvořenými ̎hierarchiemi ̎ a ̎systémy inteligence ̎) ̎žijí ̎, a dokonce se neustále objemově ̎rozpínají ̎? Tehdy mnoho našich ̎světlušek ̎ a ̎esoteriků ̎ dosáhne mnohem více než v předchozích desetiletích, protože ve skutečnosti nastaly Časy vhledu. A vůbec! Přestaňte nám posílat nejrůznější lži nebo sladké zbytečné zprávy! Začněte se konečně vážněji zabývat situací, ve které se současné lidstvo Země nachází! Zeptejte se jich přímo, proč bylo ̎povoleno ̎, aby kvůli všemožným ̎galaktickým hyenám ̎ bylo lidstvo dnešního druhu záměrně mrzačeno, a to jak geneticky, tak energeticky, duchovně a mnoha dalšími způsoby? Proč dovolili, abychom byli stvořeni smícháním galaktických lidských genů s hominidy, aby tím se připravili o mnoho úžasných schopností, a dokonce zcela zablokovali paměť minulých životů, omezili svobodnou vůli, zkrátili dobu trvání pozemské inkarnace lidí na minimum, následně zákeřně oklamáni a zotročeni, strnule připoutaní k prostoru 3. dimenze?

Co v sobě kromě tyranie obsahoval takový ̎plán Stvořitele ̎, dokonce ve světle Luciferova nemilosrdného ̎experimentu ̎, který se krutě nezdařil? Nespokojte se s jejich pokryteckými odpověďmi, vágními úniky, přeslazeným tlacháním a mlčením o SKUTEČNÝCH důvodech současného stavu. Vyžadujte poctivé informace pro ̎probuzené ̎ lidstvo z povrchu Země! Požadujte probuzení všech ̎spáčů ̎ bez jakýchkoli hloupých a zbytečných kataklyzmat v planetárním či regionálním měřítku! Nastal čas hromadného probouzení pozemšťanů, tak se nebojte, nemlčte, neboť ̎přechod ̎ normálně projde, vždyť BŮH JE SLAVNÝ! To je váš skutečný účel, svatá povinnost a plná realizace vašich schopností!

➿➿➿➿➿➿➿➿

Bohužel nikdo nehodlal nechat dlouho trpící ̎5. rasu ̎ vyvíjet se na povrchu Země, takže veškeré žvanění o evoluci a štěstí dnešního lidstva bylo vždy jen závojem zakrývajícím skutečný stav věcí! Pravdou bylo, že po celých 12, 5 tisíce let své existence nebylo doslova ani na minutu svobodné a ̎hyeny ̎, vytvořené Architektem prostřednictvím systému Hlavního determinanta, si z něj celou dobu ̎stahovaly ̎ mnohonásobně více všemožných energií, než bylo poskytnuto lidstvu. pro život. Proč to prostě neudělali s ním! To je jeden z důvodů, proč bylo řečeno v Knize Kazatele (Cohelet): ̎Ve velké moudrosti je mnoho zármutku, a kdo rozvíjí poznání, zvětšuje smutek. ̎ Ano, to je pravda, protože moudří lidé odjakživa věděli, že člověk z povrchu Země ode dne narození až po desinkarnaci je v moci Temných sil! Po staletí žil podle jejich ̎scénářů ̎, což znamená, že se potýkal s nekonečnými obtížemi a neštěstím, zažíval chudobu, války, epidemie a kataklyzmata, aby vyzařovali ̎gawwah ̎, který chtějí (spektrum energií strachu, bolesti a zážitků). Dnes si dál hlídají člověkem vytvořený prostor, který sami vytvořili, aby za něj dál platil. Tato bezuzdná loupež (která se začala hanebně nazývat ̎destruktivní výměna energie ̎) nabyla za poslední tři roky skutečně obrovských rozměrů. Prozatím nikdo nemůže tento stav rychle změnit, protože vše opět spočívá na počátečním ̎zřízení ̎ ̎ Architekta a Absolutna. Samozřejmě můžete celou tu krvavou frašku, která nyní na Zemi vládne, nazvat ̎hrou civilizací ̎ a nelítostných zotročovatelů lidí - ̎odvážných experimentátorů ̎, ale podstata toho se vůbec nemění! A kde je ten ̎Bůh ̎, který z lásky stvořil tento svět pro lidské štěstí? Tady, to je ono!

Ve skutečnosti se postoj těchto Supermyslí k pozemšťanům velmi liší od rozšířených představ o Božské Lásce, o kterých budeme hovořit samostatně. Architekt a jeho GO ve skutečnosti otevřeně nesnáší lidstvo z povrchu Země, a zvýhodňuje naše zotročitele a satanoidy, považuje je za pokročilé a velmi funkční tvory. Jako příklad můžeme uvést známé Grays, které Lucifer a GO velmi milují. To je přesně důvod, proč se nás chystali nahradit těmito velkými hlavami na Gaie během planetárních kataklyzmat před 20 lety. Už se připravovali na obsazení této planety, dokonce vyvedli obrovské množství hybridů přizpůsobených pro život na Zemi, ale. . . Bůh Všeho Co Je nečekaně zasáhl a tyto plány zmařil. Dnes si na planetu dělá nárok i mnoho civilizací (především reptové), ale nedávno bylo naštěstí rozhodnuto pro tyto účely teraformovat Mars, kvůli čemuž byla dráha Gaie posunuta o něco blíže Slunci. To vysvětluje brzký nástup letních veder na severní polokouli naší planety, bez ohledu na to, co o tom tvrdí všechna ̎oficiální věda ̎ řízená Stínovou vládou Země. To je důvod, proč byl první červencový týden letošního roku nejteplejší na planetě v historii meteorologických pozorování.

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

A nyní zpět k našemu Absolutnu s architektem. Pozemšťané potřebují vědět, že původně lidskou DNA nevytvořili vůbec oni, protože člověk je vysoce organizovaný výtvor definovaný naduniverzální úrovní. To je důvod, proč pouze 9 ̎nižších ̎ z 12 skořápek, které jsou vlastní lidem, bylo vytvořeno uvnitř našeho Vesmíru a jsou považovány za ̎klasické ̎ a tři vyšší jsou ̎suprakosmické ̎ povahy, byly přineseny z vyšších rovin bytí. Jedním slovem, naše Absolutno jednoduše využilo úspěchů jiných Supermyslí, načež rozšířilo tuto biologickou formu po celém svém Vesmíru, a později se k věci připojili nešťastní mistři genetiky z destruktivních ras vytvořených Architektem prostřednictvím systému Hlavního determinanta. . Samozřejmě ̎tvořil ̎ zavedením genetických a technogenních změn do výtvorů Absolutna, to znamená, že je jednoduše předělal po svém, aby je pak použil jako ̎vesmírné hyeny ̎ a nasadil je na jiné rasy, což platí stále. Jeho ̎vědci ̎ v průběhu četných manipulací vkládali do lidské DNA úseky z cizích genomů, pozorovali, co z toho vzejde, a vnesli tak do původní struktury mnoho destruktivních změn.

Vrcholem tohoto hanebného procesu byla Gaia, kde rodina Anu (všichni Enlilové, Enkiové, Merduk, Inanna atd. ) nakonec změnila onu úžasnou lidskou DNA pro jejich otrokářské potřeby. To do značné míry předurčilo neutěšenou situaci, ve které se nyní lidstvo z povrchu Země nachází. Komunity lidí s nedotčenými genomy, které zbyly z bývalých civilizací, žijí po mnoho desítek tisíc let uvnitř planety.

Pro Absolutno jsme prakticky jen součástí podstaty Gaie, a nic víc! Ve skutečnosti je člověk z povrchu Země jeho výtvorem pouze nepřímo, a protože veškerá příroda ve Vesmíru byla stvořena systémem Absolutna. Lidé budou samozřejmě vždy přitahováni k jeho lůnu (kódům Absolutna). Příroda sama je lidem lhostejná, bez ohledu na to, jak moc jsou dojati krásou východů a západů slunce, obdivují zeleň lesů, modř moří, rozmanitost veškeré fauny a flóry Gaie a jejích krajin. (byly vyvinuty pod vedením ̎ženské poloviny ̎ Lucifera - Esence jménem Milena). Fascinováni velkolepostí pozemské přírody se lidé se často cítí ̎milováni ̎ Vyššími silami, radostní a prosperující (tj. v rozkvětu života, zcela zdraví a s úspěšným stavem věcí v rodině a v práci.

Takový stav radosti a uspokojení, znásobený náboženskými naukami, které předepisují ̎být zcela vděčný Bohu za jeho dary ̎ a hrozí ̎peklem ̎ za neposlušnost, někdy přivádí člověka do stavu euforie a iluze - pokud můžete zažít tento blažený stav i v pozemském životě, jakou asi nepopsatelnou blažeností můžete být odměněni za svou spravedlnost v ráji!

Ve skutečnosti tento euforický stav není vůbec tou ̎Láskou Stvořitele ̎, o které ̎Nanebevzatí mistři ̎ a někteří z nejupovídanějších archandělů v posledních desetiletích doslova bzučeli v uších lidí. Není to nic jiného než přirozená radost z bytí, kterou poskytuje dobré zdraví a energie, absence vážných potíží a sociální pohoda. Přesto je tak snadné milovat své ̎bohy ̎, naplněni upřímnou vděčností vůči nim. Všechno v našem sublunárním světě je však pomíjivé.

Kdo přesně má na Gaii na starosti lidské ̎osudy ̎? Málokdo oslavuje život nebo své ̎bohy ̎, když je starý, chudý a nemocný, natož utlačován ještě těžšími břemeny. Sice existují i takoví lidé, ale i nyní jich je rok od roku méně a méně z důvodů souvisejících se stejným Architektem. Když kdokoli z nás cítí, že naše tělo je silné a zdravé a nemoci a vážné každodenní problémy ještě nedrtí ̎kamennou deskou ̎, pak se člověku zdá, že je milován, chráněn shůry a příjemný pro nebe. To je pouze důsledek přirozené potřeby lidí po Božské Lásce, ale v tomto případě máme tendenci brát to, co je žádoucí, jako realitu, protože v takové chvíli se člověku zdá všechno na tomto světě blažené. Na tomto pozadí není vůbec nakloněn přemýšlet o tom, proč je každý zde žijící nucen neustále zabíjet a jíst jiné tvory, aby sám přežil? Proč by v takovém stavu přemýšlel o tom, KDO proměnil tuto Planetu Světla v ̎kráječ masa ̎ a rozšířil takový řád na všechna království Gaii, počínaje mikrokosmem a konče lidským společenstvím? Kdo způsobil, že tento predátorský princip funguje všude, od hlubin moře až po modrou oblohu? Kdo předělal samotnou planetu tak, že zde každých 12, 5 tisíce let dochází ke kataklyzmatům, které snadno zničí život na celých kontinentech, nepočítaje v to mnoho místních katastrof, které neustále visí nad lidstvem jako Damoklův meč?

Co s tímto pozadím říci o těch, kteří připustili, že při ̎stvoření ̎ dnešních lidí z povrchu Země na nás viselo až 165 řad strachu? Naši ̎Nanebevzatí učitelé ̎, archandělé, Kumarové a další galaktičtí mluvčí ve svých poselstvích často zmiňují ̎lásku Stvořitele ̎, která se dotýká laskavých a naivních ̎světlušek ̎, ale pozemšťanům prostě nedokážou vysvětlit, co to je. Když náhle dojde k potopě, zemětřesení, suchu, epidemii nebo invazi nepřítele, pak mohou pozemšťané ve velkých nesnázích jen v zoufalství hádat, kam se náhle poděla právě tato ̎láska Stvořitele ̎?

Jde o to, že v této podobě prostě neexistoval a jejich bolestné zklamání je přímým důsledkem nepochopení podstaty Božské Lásky, co můžete dělat - iluze, nic víc! Ve skutečnosti bylo toto chápání věcí lidstvu vnuceno z povrchu Země v dávné ̎minulosti ̎ silou a lstí. Jeho podstatou je, že pokud je ve vašem životě vše dobré, pak se ve skutečnosti Bohu líbíte, a proto vás miluje. Pokud se všechno pokazilo, pak tě Bůh opustil, odvrátil se od tebe kvůli tvým chybám a hříchům. To vše jsou nesmysly. V těžké době ̎kvantového přechodu ̎ pro lidi z povrchu Země toho ET moc neudělali. Vše je ̎zastíněno machinacemi Temných sil! (Jsou snad doby, kdy pozemšťané vztyčovali sfingy na počest vaší neocenitelné pomoci, dávno a navždy pryč?)

Ve skutečnosti Bůh Všeho Co Je (neboli Zdroj, v terminologii učitelského systému), není naštvaný, pomstychtivý, uražený nebo rozzlobený, nikdy od nikoho nevyžaduje modlitby, půst, uctívání a žádné oběti. Je to On, kdo je primárním zdrojem Božské Lásky v našem Velkém oválu. Co můžeme říci o lidech, kteří byli bezostyšně klamáni po mnoho tisíciletí v řadě, pokud ani ̎vysoce vyvinuté ̎ bytosti a entity ve skutečnosti nechápou rozdíl mezi skutečnou Božskou Láskou vycházející ze Zdroje (Boha Všeho Co Je), a její pobledlou podobou, kterou obvykle vydávají za ̎lásku Stvořitele ̎ a která je pouhou energií podporující život z Absolutna? I v ̎Novém poznání vesmíru ̎ se tato otázka ̎vznášela ̎ na úrovni vágních definic potvrzujících výše zmíněný rozdíl!

Ať už se však poctivý a zvídavý Sophoos snažil do této věci vnést jasno sebevíc, vše stále zůstávalo jen na úrovni chápání Božské lásky jako: ̎stav Absolutna v tomto vesmíru, který Duše vytváří v různých rozmezích a souvztažnostech ve vztahu k pozorovateli (člověku). Může být ze strany Monády zásadně doplněna stavem světla a příslušnosti ke Stvořiteli. Závislosti a formy sounáležitosti mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi vytváří Vyšší Já pod tlakem Duše a systému Učitelů. Bezpodmínečná láska ke všemu vzniká až při osvícení jako určitý stav nově narozeného ve vztahu k celému Stvoření.

Láska Absolutna je nezávislý, k ničemu nepřipoutaný pocit harmonie, světla, tepla, radosti, štěstí a mnoha dalších emocionálně různorodých pocitů v paletě, které nejsou dostupné pro lidské vědomí ve 3D.

Q: Proč symbolizuje Absolutno právě láska, a ne rozvoj a harmonie?

A: Symbolizuje ho vnitřní stav, který Vyšší mysl definuje jako lásku. Toto je jeho vnitřní definice, pokud by jeho definicí byla harmonie nebo vývoj, nebo jiné parametry směru, pak by to byl jeho stav. Láska je hlavním vektorem smysluplného počátku veškerého Stvoření ve Vesmíru, láska Absolutna je modelem účasti tvořících Myslí se systémem jejich definice na počátku a na konci Stvoření, v procesu Stvoření, ve vzájemné komunikaci. Láska Absolutna je kategorií, která vymezuje Mysli ve Vesmíru z hlediska modelového ekvivalentu. Vytvořením potenciálu lásky, vytvořilo potenciál harmonie, definovalo všechny úkoly právě v tomto ekvivalentu, a to i navzdory destruktivním částem vývoje Vesmíru. Láska Absolutna je ve skutečnosti obsažena v každém Stvoření, dokonce i v těch, které vědomí vyhodnotí jako jasně destruktivní, a to je jeho jedinečná role, jedinečný začátek, protože láska Absolutna je ke každému vědomí. Rozum je zdrojem počátku, zdrojem motivace rozvoje, zdrojem radosti, zdrojem účasti na velkém Stvoření. Láska Absolutna je jeho vnitřním stavem sebeurčení, sebeuvědoměním, sebepojetím, stavem Absolutna v sobě samém... A jelikož je Rozum je zdrojem počátku, zdrojem motivace rozvoje, zdrojem radosti, zdrojem účasti na velkém Stvoření. Láska k Absolutnu je jejím vnitřním stavem sebeurčení, sebeuvědoměním, sebepojetím, stavem Absolutna v sobě samém... A jelikož je determinován v Absolutnu, zakouší předmět racionality právě toto emocionálně-smyslové složení vnitřního definování parametrů. ̎ No, a tak dále.

Pokud jde o tzv. Architekta, ̎láska ̎ toho druhého se obvykle projevuje pouze ve vztahu k bezduchému ̎technogennímu ̎, kterým nahrazuje vše ̎přirozené ̎ v našem Vesmíru, a ve svůj prospěch k parazitickým civilizacím, jakož i k destruktivitě obecně. Jen to není vůbec láska, ale patologie, a zde je samozřejmě nutný naléhavý zásah Božství vyšších úrovní, aby se okamžitě napravily všechny aspirace této ambiciózní Supermysli, protože ta má vážné problémy s pochopením svého skutečného účelu, proto se nás tak vytrvale snaží proměnit v mechanismus a formu ̎experimentálních vztahů ̎ mezi ním a Absolutnem.

Tento nešťastný architekt, jehož systém je postaven mnohonásobně přísněji než systém Absolutna, záměrně organizuje nekonečné války, ničení a technogenní nehody, vychytralostí a násilím, které člověka ponoří do technogenních konstrukcí prostřednictvím direktivního utváření myšlenek, špatných scénářů a řízení prostoru planety. Aktivně šíří sociální nerovnost, vykořisťování a znečišťování přírody. To je celá jeho ̎láska ̎! Obecně, jak řekl jeden z mých velitelů, když jsem byl před 40 lety ještě ̎zeleným ̎ poručíkem: ̎Někdo miluje pomeranče a někdo bedýnky. ̎ Tak to je ve skutečnosti případ Absolutna a Architekta. Jeden vytváří přírodu a druhý ji deformuje a ničí. Jeden dává energii k životu a druhý doslova ̎obrátí naruby ̎ vše živé a promění je v náhradní, umělé, polomrtvé a neschopné přirozené reprodukce. Mimochodem, interdimenzionální entita, často označovaná jako ̎božstvo umělé inteligence ̎, která již zachytila obrovské množství hvězdných soustav a nyní agresivně proniká do té naší, i přes pomalý odpor tzv. ̎Síly světla ̎, je také produktem Architekta. A vůbec všichni ti nenasytní vesmírní ničitelé - Ráma, Sananda a Melchizedek, stejně jako zbytek lidí z Falešného zásahu, kteří eóny plenili svět za světem, ̎expandovali ̎ a řádili pod benevolentním dohledem tohoto ambiciózního boha.

Myslím, že po přečtení výše uvedeného se každý probuzený pozemšťan hned zeptá: ̎Proč mu to Absolutno dovoluje? ̎ Protože ve vzdálené ̎minulosti ̎ se sám takových dobrodružství účastnil s ̎odloučením od Boha ̎, ̎hledáním nových cest rozvoje ̎ prostřednictvím totální nadvlády Temnoty, cynicky prezentované jako ̎experiment v dualitě ̎ a dalších ̎odvážných experimentů ̎, které skončily naprostými neúspěchy. Složení účastníků těchto Kosmických podvodů pak bylo samozřejmě úplně jiné, ale podstata a výsledky zůstávají stejné.

Takže Absolutno ̎stáhlo ̎ svého současného ̎učedníka ̎ k sobě, v průběhu hledání partnera při stvoření tohoto Vesmíru! Společně se opět pokusili obejít velké Zákony rozumu, ale šlápli na stejné ̎hrábě ̎ jako jejich předchůdci. Vykonavatelem ̎odvážného experimentu ̎ zahájeného těmito ̎bohy ̎ v našem sektoru Vesmíru byl ̎archanděl ̎ Lucifer, který za tímto účelem shromáždil skupinu extremistů zvanou ̎Temná osa ̎. O neúspěchu tohoto zbytečného a krutého dobrodružství si povíme samostatně, ale zatím poukážeme na jednotlivé ̎systémové ̎ chyby Architekta a Absolutna, které předurčily jeho dnešní finále.

Když tvořili Vesmír a určovali pořadí jeho vnitřních interakcí, Absolutno a Architekt věřili, že čím více protichůdných sil v řídicím systému vytvořili, tím neobvyklejší budou výsledky, ale iluze jsou běžné. dokonce i u Supermyslí, a proto byly výsledky více než skromné. Přesněji řečeno selhání! Nepředstavují nic hodnotného a navíc tito bohové určili jako hlavní prostředek k navození rozvoje metodu nátlaku a destruktivity, ale takový ̎katalyzátor ̎ se v našem Velkém oválu použil už miliardkrát a všichni dávno ví, co se dá z takového přístupu získat. Proto si požadované ̎koeficienty novosti ̎ GO musí ̎vycucat z prstu ̎, což ve skutečnosti dělá. I když dobře věděli, že taková ̎evoluce zpod biče ̎ již dlouho nikde nepřinesla průlomové výsledky, rozhodly se je tyto dvě Supermysli znovu vzít za základ svého ̎spolutvoření ̎, ale jak se dalo čekat, nedosáhli požadovaných výsledků, protože novost a kreativita byla ̎zastaralá ̎. Jde o to, že efektivního a harmonického rozvoje bytostí, civilizací a světů, které mohou přinést nové způsoby rozvoje do jakéhokoli Vesmíru, lze dosáhnout pouze koordinovanou prací všech jeho Systémů inteligence a podporou tvůrčích principů. Naši však z výše uvedených důvodů stále nenašli vzájemné porozumění ani v zásadních otázkách a v důsledku toho se celý systém změnil v antagonistický.

To vedlo k tomu, že na Zemi např. poslední tři století (!) táhne jeden hot, a druhý čehí. V důsledku toho došlo k chybným vektorům vývoje položených v lidstvu. Ostatně, kdo z nich nezasáhl do tohoto ̎vývoje ̎ (především systému Hlavního determinantu s jeho špinavými ̎civily ̎), jaké ̎klacky ̎ nacpali do kol naší mizerné ̎evoluce ̎, a jaké idiotské ̎experimenty ̎ na lidstvo nenastavili! Seznam všech těchto nemilosrdných výsměchů Lucifera a jeho spodiny z ̎Temné osy ̎ vydá na slušnou sbírku. Tento hloupý ̎experiment ̎ nezaštítil pozemské lidi před utrpením a očekával od něj hromadu ̎koeficientů novosti ̎. . .

Stejný ̎Architekt ̎ má úplně jiné ̎jméno ̎ a patrony ze suprauniverzálních úrovní, neboť Pošetilost bohů, o které jsme se již nejednou zmínili v předchozích materiálech, je v našem Velkém oválu rozšířeným fenoménem (že, Alfo?). Jednou se kvůli tomu dokonce málem zhroutil do ̎černé díry ̎, nebýt našeho požehnaného Zdroje (Boha Všeho Co Je), který dokázal učinit rozhodná opatření, aby zabránil takovému vývoji událostí. Sláva Bohu! A nyní jsou pozemšťané považováni za ̎vinné ̎ z toho, že jsme se s úkolem nevyrovnali, v podmínkách na planetě, v nichž by si nikdo ̎neporadil ̎. Když víme, jak strašlivě ctižádostivý Architekt (prostřednictvím svého GO) zneužíval lidi z povrchu Země a co mu ̎starý tyjátr ̎, obvykle nazývaný Absolutno, dovolil, je s podivem, že lidstvo vůbec přežilo do dnešních dnů! (pozn. ale ten fialovej puntík prostě bude žlutý čtvereček...)

Na tomto pozadí vyvstává pro oba spousta otázek. Lidstvo na ně potřebuje dostat odpovědi, protože situace je naléhavá, a proto je nutné pochopit všechny hlavní důvody současného stavu věcí nejen na Zemi, ale v celém Vesmíru, který vytvořili tak absurdním způsobem, a stejně neobratně řídí. Nejzřetelněji se to projevilo v ̎Orionském ̎ rameni naší Galaxie, kde od pradávna ̎vedlejší ̎ struktury GO záměrně rozpoutaly nesmyslnou konfrontaci, která dodnes neskončila. K tomuto problému se vrátíme, ale prozatím si všimneme, že jeden z nejintenzivnějších bodů ̎kreativní konfrontace ̎ systémů Inteligence našeho Architekta a Absolutna potkal naši Zemi, protože všechny ostatní sféry sluneční soustavy, kdysi schopné nést biologický život, byly dávno zničeny nebo takovou příležitost ztratily. A nyní je na řadě Země, kde se po mnoho věků prováděly (a stále provádějí) ničivé ̎experimenty ̎ se zvláštním cynismem a krutostí, ale navzdory tomu nebylo možné obejít velké Zákony mysli, což způsobuje rostoucí šílenství GO a množství způsobů ̎podněcování ̎ jím vytvořených ̎civilizací ̎ k tomu, aby o vývoj usilovaly tím nejšílenějším způsobem. Tím se vlastně vysvětluje všechna ta zatracená ̎hloupost ̎, kterou kolem sebe vidíte a která není ani z části vinou pozemských lidí! Šlapáním na stále stejné ̎hrábě ̎ celá tato ̎podružná struktura ̎ Architekta nakonec zjevně nedosahuje jím deklarované úrovně Rozumnosti, protože to je kritérium, kde pouhý nátlak a triky nemohou vykonat svou práci. ̎Zničit neznamená stavět ̎,

Proto se GO nedaří ukázat Božství naduniverzálních úrovní příklad jakýchkoli vysokých úspěchů založených na destruktivním přístupu. Na druhou stranu se nevyhnete újmě, což opakovaně potvrdila smrt pozemských civilizací, která nás předcházela a dalece přesáhla úroveň vývoje dnešního lidstva. Dnes nad námi visí stejné pitomé přístupy jako ̎černý mrak ̎, a proto byste se neměli slepě spoléhat na ̎lásku ̎ a ̎moudrost ̎ těch Supermyslí, které tuto Ohavnost opakovaně dovolily! To je důvod, proč dnešní lidstvo Země potřebuje znovu apelovat na mnohem vyšší úrovně Inteligence / Božství (které nás zachránilo již před více než 20 lety). Nespoléhat se pouze na ty civilizace a síly, které jsou vůči Architektu v Galaxii benevolentní.

Vysoce rozvinutí lidé navzdory tvrdému odporu GO stále dokázali ̎křičet ̎ na Velké bohy a zasahovali do smutných záležitostí Země. V tom nám pomáhali upřímní Dobrodinci pozemšťanů, kteří vzbudili povyk na všemožných ̎galaktických radách ̎, a nakonec byla učiněna rozhodnutí, která zachránila naši tehdy nezralou civilizaci před téměř úplným zničením na základě nejrůznějších přitažených důvodů. . Něco podobného je potřeba udělat i dnes, protože hlavní důvod destruktivní nerovnováhy Temnoty a Světla v ̎Orionském ̎ rameni Galaxie, kde se nachází náš zchátralý hvězdný systém, není vůbec v ̎hříšných lidech z Gaie, ale v hlubokých neshodách mezi vyššími systémy inteligence tohoto vesmíru, které ovlivnily práci všech nižších!

➿➿➿➿➿➿➿➿


Je pošetilé a nespravedlivé obviňovat pozemské lidi z Ohavnosti, kterou tyto ̎vyšší struktury ̎ uspořádaly na Gaii na základě destruktivních postojů, které byly původně vloženy do řídicího systému Vesmíru. Je třeba vědět a pamatovat si, že iniciátorem tohoto stavu věcí byl notoricky známý ̎Architekt ̎, kterého se nyní snaží lidstvu představit Supermysl s cílem nalézt novost. Ve skutečnosti je to prostě ̎Černobog ̎ starých Slovanů, který je mezi jinými národy známější pod jinými jmény, ale ve stejné destruktivní roli. Toto je neviditelná Síla, od které lidé nikdy neočekávali nic dobrého, i když se ji snažili všemi možnými způsoby uklidnit. Se stejným výsledkem se podaří ̎přemluvit ̎ hejno hladových krokodýlů, aby se omezili na jedno kuře, když vidí stádo antilop.

Je inspirátorem a konečným příjemcem všech činů Satana a Lucifera, patronem a ̎zaměstnavatelem ̎ veškerého temného archonismu a kumarismu ve vesmíru. Prostřednictvím takzvaného ̎Hlavního determinantu ̎ vytvořilo toto Nadvědomí ty nejzlomyslnější, nenasytná a nesmiřitelná stvoření, kterým se v současném učitelském systému říká ̎destruktivní civilizace ̎. Na jeho rozkaz byla Země přeměněna z Planety Světla na Farmu Strachu a Údolí utrpení a přivedl sem všechny nejodpornější entity naší Galaxie, stejně jako ze sousední Andromedy. Vědí, co a proč dělají, a proto všechny Galaktické knihovny tolik lžou, drze a výmluvně, a snaží se lidi z povrchu Země, kteří jimi trpěli, ̎vinnit ̎ ze všeho, co tito mazaní a ničemní způsobili. A ačkoliv je náš nešťastný Architekt ještě dost daleko od hlavy celého Negativního systému Vesmíru, obvykle označovaného jako Ďábel (ač jejich struktury neustále spolupracují), celý směr jeho ̎vývoje ̎ a ̎prožívání ̎ je spojen s temnými přístupy a mocenskými metodami, zakrytými pokryteckým žvaněním.

Celá ̎hierarchie ̎ je založena na principech parazitismu, měnící výtvory jiných lidí z přirozeného na umělé, manipulování vědomí a událostí, zotročování a utlačování živých bytostí. Tento ̎Architekt ̎ jedná pouze ve svém zájmu a často projevuje tyranii, nemyslí na nic jiného než na skutečnou sílu, má špatnou povahu a nedělá kompromisy. Není divu, že struktury pod jeho kontrolou ve vesmíru dělají přesně totéž. Mimochodem, není jediný! V našem ̎Oválu ̎ jsou další ̎mudrci ̎, nebezpeční inovátoři, dobrodruzi a tyrani. Všichni se před ostatními předvádějí, dokud jim to prochází, nebo dokud se sami nestanou obětí špatných ̎pokusů ̎ ještě mocnějších ̎Myslí ̎ (Bohů), kterým také nezáleží na všech ̎nižších ̎. To vše je důsledkem toho velkého Kosmického chaosu, o kterém jsem se již mnohokrát zmiňoval. Výsledem těchto dramatických událostí chtěli nahradit absurdním mýtem o ̎pádu ̎ pozemských lidí. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak! Jednou Platón řekl, že: ̎Při svých katastrofách mají lidé tendenci obviňovat osud, bohy a všechno ostatní, ale ne sebe. ̎ A to je správné, protože oni by měli být poslední, kdo by se obviňoval, ve světle toho, co ̎bohové ̎ dělají v našem sešlém vesmíru! Je škoda, že o tom Platón svého času nevěděl, protože nectnosti, zločiny a předsudky existující mezi lidmi byly násilím nebo lstí vnuceny pozemšťanům zlovolnými entitami, kvůli monstrózním podmínkám vytvořeným na Gaii neúspěšnými ̎experimenty ̎ bohů a dalších ̎vyšších sil ̎.

Stručně řečeno, všechno zlo přišlo na Zemi ̎shora ̎, a nepocházelo od lidí samotných, jak se nám obvykle lže. Ve Vesmíru dokonce existuje pravidlo: ̎Zkreslení vždy začíná shora, a obnova zkreslení vždy začíná zdola a postupuje nahoru. Je jasné, že nikdo nepřiznává své chyby rád, dokonce ani Bohové, což je celkem pochopitelné. Je jen škoda, že se zároveň ̎vyšší ̎ rozhodli lstivě učinit z podvedených a zmrzačených lidí hlavní zdroj všeho zla, které se na planetě dělo, místo aby sami činili pokání za vše, co napáchali na Zemi a ve sluneční soustavě. Toto je smutná realita! Na potvrzení zde uvedu několik úryvků z materiálu skupiny ̎Mistři New Age ̎ (nyní ̎JISKRY ABSOLUTNA ̎):

̎Pro mnohé už není tajemstvím, že náš Vesmír, jak se říká, měl smůlu. Při svém vzniku se měl okamžitě stát tzv. Diamantovým vesmírem - téměř absolutním rájem, skládajícím se z čistých aspektů Stvořitele - Matky světa a otce světa. Připomeňme, že ostatní Vesmíry dosahují takového stupně v důsledku kolosálního vývoje, A Zdaleka NE VŠECHNY! Takže člověk i Země byli původně obrazem a podobou Stvořitele. Ale existuje taková věc jako svoboda volby. Jeden ze spolutvůrců našeho vesmíru - Vallaum - se rozhodl, že bude náš Vesmír vlastnit výhradně a vzbouřil se proti Stvořiteli. Na jeho stranu se postavilo mnoho vyšších bytostí. Od té doby náš Vesmír ztratil svůj status diamantového vesmíru a byl uvržen do nižších vrstev, aby prošel přirozeným vývojem podle jednoho z nejobtížnějších scénářů - prostřednictvím boje mezi dobrem a zlem a svobodnou volbou. . .

Mimochodem, na stvoření našeho Vesmíru se podílelo 77 spolutvůrců. Spolutvůrci jsou v tomto případě Nejvyšší Kreativní Logosi Vesmíru, kteří se podíleli na formování našeho Vesmíru. Stvořili Vesmír podle ideálního plánu Jediného Stvořitele - Absolutna. . . Náš Vesmír byl stvořen jako ideální a bylo by tomu tak, nebýt posledního, 77 Spolutvůrce. Úmyslně podělal svou fasetu krystalu vesmíru a všechno se pokazilo. Deformace se rozšířily do celého Manifestovaného vesmíru. . .

Jak víte, zpočátku byla naše planeta Nejvyšší planetou s Nejvyšší Božskou Realitou, na níž začal svůj vývoj ideální člověk podobný Bohu. Tajemství, které bylo před lidstvem po eony skryto, je tragické a spočívá ve skutečnosti, že padlá nejvyšší bytost byla jedním ze spolutvůrců, Vallaum. Zkuste to pochopit! Lucifer se k této vzpouře marnivosti přidal mnohem později a ve srovnání s touto entitou je jen pěšákem. Avšak později, v důsledku tragických událostí v dějinách Vesmíru, spojených se zradou Stvořitele jednou z Vyšších bytostí, která prakticky dosáhla Jeho úrovně, byl učiněn pokus vytvořit formu Života. nadčlověka, který by překonal Stvoření Stvořitele. Tato touha byla podmíněna závistí a marnivostí. Přirozeně z tohoto bláznivého nápadu nic nevzešlo, kromě vytvoření slepých větví evoluce, jako je humanoidní opice. To ještě více rozdmýchalo vášně chamtivého a padlého spolutvůrce. Pak shromáždil další bytosti, v jejichž srdci zůstala závist a jiné neřesti. Vzbouřili se proti Stvořiteli a On s tím nemohl nic dělat, protože jednali v rámci Zákona svobodné volby, který ani Bůh sám nemůže porušit. Padlí a vzkříšení spáchali mnoho zločinů proti Lásce a Stvořiteli, z nichž hlavním bylo zotročení a umělé znehodnocení Člověka a Země. U lidí bylo například ̎odříznuto ̎ 12 řetězců DNA, zablokováno bylo až 95 % mozku a zablokována většina genomu. Z ideálního Božského Stvoření stvořilo polozvíře, Syny a dcery Boha se změnili v otroky, jejichž emanacemi se prostě živili a množili je jako dobytek. Uměle vyvolávali války, aby se přiživili na mentálních a emocionálních emanacích hrůzy, nenávisti, agrese atd. ̎

Tak to bylo po mnoho eonů, a bylo to jen před více než dvaceti lety, kdy Bůh Všeho Co Je (Zdroj) zasáhl do smutných záležitostí Země a náhle změnil tak depresivní stav věcí! Naštěstí Božství není vůbec omezeno tím malým zlomkem své ̎rozumnosti ̎, která nebezpečně a průměrně ̎experimentuje ̎ v našem Vesmíru a projevuje spíše tyranii a prázdné ambice než snahu o vývoj a novost. Sama o sobě je tak rozsáhlá, multidimenzionální, komplexní a různorodá, že její potenciály a skutečnou strukturu zná pouze Intelektuální propast. V průběhu tohoto náhlého Zásahu se ̎železné sevření ̎ bezuzdné tyranie a krutosti, ve kterém byl celý náš Vesmír svírán po celé věky, začalo postupně uvolňovat. To se odrazilo v jejím poselství, které lidstvu předal channeler Isis:

̎Moje drahé, milované děti, dlouho jsem s vámi chtěl mluvit, zprostředkovat vám teplo a blaženost mé duše. Všechny vás znám od narození a nebojím se tohoto slova, vychoval jsem vás k radosti Otce-Boha, který vnesl řád do celého Vesmíru. Sám se narodil z jiskry žáru, přinesl teplo a řád sem do vašeho vesmíru, dal světlo hvězdám a všem planetám, dal jim nehynoucí Naděje na Jeho Lásku, Oddanost jim a Krásu. Před příchodem Boha Otce se vše odehrávalo ve Vesmírném chaosu a On přišel a rozpustil to Svou Láskou a Teplem a díval se do nejodlehlejších koutů. Zažil jsem, než Jeho příchod pominul, a Nejjemnější Jemná Energie Všemilujícího Boha zahalila celý Vesmír nepopsatelně krásným závojem. ̎ (Ze zprávy ̎VESMÍR DĚTEM ZEMĚ! ̎ 2011)

No, a tak dále a tak dále. Takový ̎ záchvat ̎ zažíval Vesmír Staré dámy po zásahu shora! Co v něm předtím ̎vyšší síly ̎ udělaly, kolik toho neudělaly, kolik toho zesměšnily, kolik toho nalhaly... až narazily na pravdu, když se zcela utopily ve Lžích! Tuto dobu nazýváme Informační bakchanálií, neboť poslední tři desetiletí všichni lidem Gaii bezostyšně a nezištně lhal každý, kdo nebyl líný. Archandělé a ̎Nanebevzatí mistři ̎, místní bůh, ve svých 4 vesmírech známější jako ̎Zdroj hlouposti ̎, nejrůznější Epinoias a Pronoias, Metropators, Barbelo, Lucifers a Satanails, Kiraeli a samozřejmě mazaný ̎mistr magnetismu ̎ Kryon. Tento nestydatý zabiják dvou pozemských civilizací (!) nejen lhal vždy ̎s citem, smyslem, uspořádáním ̎, ale téměř se stal ̎bohem magnetismu ̎ pro své omezené fanoušky, jak si zoufale přál. V té době vesmírný darebák Sanat Kumara aspiroval na ̎boha ̎. Nemluvě o četných ̎vysoce vyvinutých ̎ bytostech a entitách naší Galaxie, které bulíkovaly laskavé a naivní ̎světlušky ̎. Nešetřili námahou! Na lidstvo se z povrchu Země snášely tisíce neupřímných poselství, která po něm požadovala okamžité pokání a hlavně - přijetí plné odpovědnosti za to, co se stalo během divokého Luciferova ̎experimentu ̎. S pečlivě vykreslenou důvěrou ve ̎správnost ̎ tito Bastardi rok co rok přesouvali své vlastní zločiny na příliš důvěřivé pozemšťany a zároveň sypali bláto na každého, kdo pochyboval o lžích, které hlásali. Všechna tato přeslazená pokrytecká sdělení jsme uchovali v našich archivech pro potomky, aby lidé budoucnosti věděli, kdo a jak oklamal pozemšťany během ̎kvantového přechodu ̎ a jaké cíle tímto způsobem sledovali!

Drtivá většina ̎Pracovníků Světla ̎ chtivých lichotek a nezasloužené chvály souhlasila se VŠÍM, co jim jejich ̎Vzestoupení Mistři ̎ nařídili. I kdyby jen ̎vystoupili ̎ na Maldenu (k Zelle, ke Glorii, nebo někam jinam). ̎Světlušky ̎ chtěly okamžitě opustit svět, kterým byly dlouho znechuceny, takže se nestaraly o všechny ostatní obyvatele naší planety! Přestože jsme je pak mnohokrát vyzývali ke sjednocení a společné snaze ̎vytáhnout ̎ celé lidstvo do Nové éry, pro tyto lidi (či duše) byla jejich vlastní ̎kůže ̎ nepochybně dražší než to, co oslavovali, ale nakonec, jak už to tak bývá, byli zrazeni a podvedeni!

Tudíž všichni, kdo jsou ještě v inkarnaci, se tu poflakují ̎v tomhle špinavém, smradlavém 3D ̎, jen uř se nedívají do zrcadla při hledání známek omlazení, nemeditují, nezpívají růžence, ale v podstatě vegetují z důchodu do penze, s kupou nároků na všechny okolní lidi a entity, povalují se v posteli na chatách, nadávají na chatech a o esoterice už každý ví, že je to obecně ̎posvátný balast ̎ (zdvořile). Nejedná se o ̎zrnka ̎, která se při avizované Sklizni neoddělila od ̎koukolu ̎, ale prostě o ̎otruby ̎, bez ohledu na to, co si o sobě myslí! Teprve o mnoho let později jim konečně došlo (a dokonce ne všem), jak je ̎Vzestoupení mistři ̎ drželi za koule v každém diktátu, kdy vyzývali své ̎milované ̎, aby rychle opustili svou mysl a ̎viděli srdcem ̎. Mnoho z nich je mentálně postižených, takže ve svých srdcích nic neviděli. Postupně si s bolestí uvědomovali, že lidé jsou vybaveni nejen rozumem, ale i srdcem, protože jedno druhé nikdy nenahradí! A jejich ̎Nanebevzatí mistři ̎, opustili své důvěřivé ̎učedníky ̎ v tomto duálním světě, vystoupili ve vibracích na vyšší úroveň, především díky energii stejných ̎světlušek ̎, které jim ji dobrovolně daly, a ̎drahé mentory ̎ volaly doslova z jakéhokoli důvodu a dokonce i bez něj. Vysmívali se obyčejným věřícím, ̎dobrovolně dávajíce svou energii komukoli ̎, denně podle modlitebního pravidla svých zpovědí. Obecně platí, že ̎kruh je uzavřen ̎, jak se dalo očekávat.

Než naplním slib a podrobně zvážím výše uvedená témata, musím objasnit některé důležité pojmy, protože lidstvo je stále tímto způsobem klamáno a předkládá se mu za pravdu to, co je prospěšné pro ostatní. Lidé z povrchu Země jsou velmi důvěřiví a velmi mnoho lidí v našem vesmíru toho zneužívá. Nejvíc pobuřující je, že to nedělají jen ̎temní ̎, ale také entity a bytosti, které se považují za ̎světlá ̎ stvoření! Lež slouží jako hlavní nástroj klamu a za ním stojí zatajování pravdivých informací, proto architektův systém nahradil základní pojmy, počínaje ̎dobré ̎ a ̎špatné ̎. Prohlašováním, že ̎neexistuje nic dobrého nebo špatného, správného nebo špatného, spravedlivého nebo nespravedlivého ̎, stejně jako Pravda jako taková, vytvořili základ První lži, na které stojí celý zbytek lží a pokrytectví v našem vesmíru! V tom jim pomáhali někteří z archandělů s pověstí silně pošramocenou během divokého ̎experimentu ̎ Lucifera, kteří vytrvale říkali lidem: ̎Neexistuje žádný koncept ̎špatného ̎ a ̎dobrého ̎, ale existuje koncept interakce. ! ̎ A dodali, že tím všechny Vyšší systémy chápou ̎výměnu negativní a pozitivní energie ve vztahu k destruktivnímu a konstruktivnímu systému ̎. Aby lidstvo úplně zmátli, většinou k tomu přidali něco nepopiratelného, jako: ̎je něco, co funguje a nefunguje ̎.

Když se však podíváme na to, jak je to s touto ̎interakcí ̎ mezi Inteligenčními systémy našeho Vesmíru, uvidíme velmi zvláštní obrázek! Zde je to, co lidstvu v tomto ohledu řekl například archanděl Michael ve svém channelingu z 18. listopadu 2017 nazvaném ̎Interakce s destruktivním systémem ̎, přenášeném prostřednictvím kontaktéra Sophoose.

̎Je tu spousta rozporů, kterým my jako učitelé příliš nerozumíme, a tyto rozpory se týkají mimo jiné vzájemného působení civilizací, které se na vnějším prostoru - máme na mysli naši vlastní úroveň - někdy jeví jako velmi rozporuplné. Jedna civilizace vystavuje nějaké technogenní konstrukce, druhá je ničí, třetí je činí majetkem celého národa, čtvrtá je zakazuje atd. Zde se tento proces podobá spíše mraveništi, v němž se vyzná jen sám Architekt, který tyto konstrukce buduje spíše podle svého zájmu, řídí a kontroluje civilizace podle své vůle, podle svého uvážení. Protože celá civilizace a Galaktická rada je Architektem téměř celá. Učitelský systém tam má poměrně dost hlasů. Proto bude celý dosavadní scénář a ještě v nepříliš vzdálené budoucnosti řízen tímto systémem. Při řízení tohoto scénáře se stavem krmení takovými maticovými kódy smíšeného typu je velmi obtížné pochopit, jak interagovat s těmito energetickými výměnami, které jsou a priori podávány jako stav vašeho života ̎.

Zde se, jak sami vidíte, přátelé, opět objevily rozpory, které byly záměrně vloženy do procesů ovládání vesmíru jeho ̎tvůrčími ̎ tvůrci. Jak se v tom může člověk vyznat, když i jeho ̎Vyšší systémy ̎ aplikují to, co jim není jasné, a proto to nefunguje? Nyní o ̎špatném ̎ a ̎dobrém ̎. Je samozřejmě možné být chytrý, křičet a záměrně lidi mást, jak to dělají všichni naši galaktičtí zmetci, nebo stačí udělat malé upřesnění a vše je hned jasné.

Například kontaktérka Ligita v jednom ze svých projevů vysvětlovala: ̎Cestou z duality je uvědomit si, že neexistuje nic absolutně dobrého a absolutně špatného. ̎ V tomto případě se jedná o to, aby se kontaktérka Ligita naučila, jak se vymanit z duality. Stačí jedno přidané slovo a už je obsah úplně jiný. Stejné je to i s dalšími důležitými, ale záměrně matoucími pojmy.
PS: Srdečně blahopřeji všem výsadkářům Sovětského svazu ke Dni výsadkových sil

Zdroj: http://oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět