4828 Andělé z hvězd Kejraj

[ Ezoterika ] 2023-08-03

Neexistují žádná ̎UFO ̎. Existují mimozemšťané z různých hvězdných systémů, kteří Zemi navštěvují miliony let. V dávných dobách je lidé nazývali anděly. Andělé kvůli jejich kráse, shovívavosti a lásce, kterou projevovali lidstvu, a jejich schopnosti létat podle libosti, když jsou v těle. Je načase rozšířit své obzory a opustit staré programování a manipulace prováděné mainstreamovými a náboženskými institucemi, které byly vytvořeny tajnými temnými společnostmi, jejichž cílem po tisíce let bylo zničit lidskou bytost. Když se poddáte strachu, když uvěříte a uctíváte pomstychtivé ̎bohy ̎, dáváte jim svou moc. Ve skutečnosti uctíváte ̎Satana ̎. Abrahámovská náboženství jsou satanismus v přestrojení.

Pravým Božským Stvořitelem je láska. Soud nepřichází od Božského Stvořitele. Když přecházíte, ocitnete se jako Duše ve vyšších rovinách existence, a to je místo, kde si prohlížíte své předchozí životy. Pak se rozhodnete, co jste zameškali, jaké lekce se ještě musíte naučit, pak se můžete rozhodnout inkarnovat na jiný svět, planetu nebo dimenzi a tak dále. Nežiješ jen jednou. Jsi věčný. V tomto obrovském vesmíru je vždy co učit a objevovat. Jste na nekonečné cestě k větší expanzi.

Hrozbou jsou vaše vlastní vlády s určitými temnými entitami v zákulisí, které podporují strach, války, ničí lidskou rodinu a berou vám vaše svobody ve jménu záchrany planety. Drancují Zemi po tisíce let. Vaše rodina z hvězd je tady. Ve skutečnosti nikdy neodešli. Nabízejí lidstvu a Zemi podporu mnoha způsoby, neustále pozorují a v případě potřeby zasahují. A zcela jistě zasáhli při mnoha příležitostech.

Toto není ̎New Age ̎. Neboť hlavní poselství je stejné jako to, co vám přinesli vaši dávní mistři a proroci. Poselstvím je láska, světlo, mír. Neschopnost rozumět není totéž jako neochota rozumět. A to, co dnes vidíme mezi probuzenými (náboženskými patrioty), je neochota rozumět. Kvůli strachu opustit dogma. Je čas být otevřenější, a co je důležitější, mít otevřené srdce. Vesmír a jeho tajemství se zjevují tomu s otevřeným srdcem, který si uvědomil, že láska a Božské světlo se nacházejí ve vás.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/03/angels-from-the-stars/

Zpět