4773 Vypadnutí z reality StepOne

[ Ezoterika ] 2023-07-26

Každý den člověk něco dělá, dívá se nebo poslouchá. Málokdo ale ví, že je možné proniknout do jiných úrovní. Všechno je potřeba se naučit a tohle taky. Někdy se člověk, aniž by to věděl, ocitne v paralelních fyzických světech v kontextu minulých nebo budoucích událostí. Pak použije čtvrtou dimenzi. Máme svou základní realitu a trávíme v ní nejvíce času. Ale vypadnutí z naší dimenze, ať už to tušíte nebo ne, se stejně stane každému. Je těžké tomu uvěřit. Ale pokud hrajete na časové trampolíně a zároveň si uvědomujete své cesty v astrálu, tak je nakonec začnete vnímat jako normální. Zároveň se váš bod sestavení posouvá a na svá dobrodružství na astrální houpačce můžete zapomenout jako na sny, ale vše zůstává ve vašem podvědomí.

V naší společnosti jsou takové jevy mimořádné. Spíš to dělají jedinci, kteří jako kouzlem zapínají a vypínají některé reality. Většina lidí spí v televizorech nebo počítačích a užívá si svět iluzí. Většina jednoduše nevnímá posuny mezi světy. Pozorní lidé mi začali posílat fotky s takovými změnami paradigmatu. Je to neuvěřitelné, ale tento zázrak už kolem nás existuje. Změny probíhají i ve společnosti. Takže při bližším pohledu můžete vše vidět na vlastní oči a někdy se toho ̎dotknout rukama ̎. Každý může takové ̎pády ̎ hodnotit jako cestu ve čtvrté dimenzi, nebo jako psychické schopnosti. Ale to je jen zkušenost samotného člověka a nikdo kromě něj na takovou otázku neodpoví.

Jen naše duše ví, proč přišla na Zemi v tomto přechodném období. Ke změně paradigmatu nedochází pouze na naší planetě, a nejen v naší živočišné říši, do tohoto procesu je zapojen celý Vesmír. Můžete vidět stěhovavé ptáky, kteří mění své migrační trasy, mořští živočichové se náhle vyplavují na pobřeží a hmyz obecně mizí před očima. Jen si musíte dávat pozor. Jak a co se můžete naučit při svých prvních návštěvách, je čistě na vás. A co je nejdůležitější, budete vědět, že nejste omezeni 3D vědomím. Takový dar Stvořitele pochází ze skutečnosti, že jste v minulých životech odpracovali svou karmu a že vaše duše touží po takových zkušenostech.

Všechno se děje proto, že se DNA člověka změní a jeho mozek doslova na vteřinu změní dimenzi, možná to nechce, ale podřídí se měnícímu se vládci. Čtyřrozměrná hustota se stává navzdory všemu i pro nevěřící jasnou a přístupnou jejich smyslové sféře. Při chůzi po planetě v trojrozměrné realitě lidé ani nepředpokládají, že časoprostorové kontinuum posouvá svou polohu. Tak neznatelně přecházíme na další úrovně, které ještě nebyly prozkoumány. Bohužel je nemůžeme měřit ani s ničím korelovat. Pouze během spánku je možná fixace v podobě zapamatování si toho, co se nám zdálo. Můžete se probudit uprostřed noci a zapsat si všechna dobrodružství svého spánku do sešitu ležícího u postele. A pak pokračovat ve spánku. Jinak lidé zpravidla zapomínají, co k nim v noci přišlo. Časem bude zajímavé číst si o svých cestách ve snu. Jsou nepochopitelné, protože se vyskytují v astrální rovině a tam je vše viděno jinak.

Někteří se velmi bojí, když přijdou mrtví předci. Věřte ale, že chtějí jen na něco upozornit, případně požádat o pomoc, když se zapletou do svých toulek. Je špatné, že nyní není v módě vzpomínat na mrtvé. Ale všichni odejdou a ty taky jednou nebudeš. A nedej bože se ztratit v astrální rovině. Dříve se konaly speciální rituály, aby se osvobodila osoba komunity. Někteří ještě pamatují zvyk, kdy se všichni přišli na tři dny rozloučit se zesnulým. Kde je pozornost, tam je energie. To znamená, že každý člověk, který přišel, dal energii, aby cesta na onen svět nebyla bez energie, zvláště když člověk odcházel po dlouhé nemoci. Zapomínáme, že příchod a odchod musí mít určitý potenciál, jinak to tam bude pro projev duše těžké a někteří dokonce zůstávají na hřbitově v podobě fantomů. Člověk si musí být vědom toho, že jiný svět, i když je poblíž, je úplně jiný. Koneckonců, tady, když jde na silnici, člověk si s sebou bere oblečení a peníze. Tam je tedy potřeba dobít energii. A pokud mluvíme o Přechodu, pak ještě více.

Někteří jedinci existovali ve světě Atlantidy a dobře spolupracovali s vodou. A dokážou si představit, že ve vodě je třeba dýchat jinak než ve vzduchu. Tím, že se vydáte na cestu páté dimenze, opustíte městskou džungli, která tam s vámi nepůjde. Zůstanou jen přírodní produkty a kameny. Při přechodu Hyperboreje můžeme na poloostrově Kola pozorovat červenou žulu, která nikde jinde není a je tam jakoby roztroušená na jednom místě. Z ní bylo postaveno Leninovo mauzoleum. Naši předkové dobře stavěli kamenná města, z nichž zbyly jen vzpomínky. Kdo chce, může je navštívit. Je to docela reálné. A odtamtud si přivezete nové - staré znalosti, které nyní opravdu potřebujeme pro výstavbu nových měst na naší půdě. Přidejte své vzpomínky, možná tam už někdo byl. Nalaďte se na pole nových frekvencí, které dříve lidem jen unikaly, abyste pronikli co nejhlouběji do propastí Vesmíru. Takto se připravíte na pátou dimenzi, kde jsou čisté jemné energie a harmonické bytí.

Samozřejmě, že mnozí chtějí, aby se vše stalo okamžitě, ale Přechod je pro mnohé již obtížný. A pokud přejdou okamžitě, tak to lidé prostě nevydrží. Být ve třetí dimenzi bylo obtížné, ale stále relativně bezpečné. A teď se zvedl chaos, všechno se zhoršilo a čas vám protéká mezi prsty, kyvadlo vědomí se nekonečně houpe. Byli jsme speciálně ponořeni do Školy tvůrců, kde je naprostá dřina a hloupost, ačkoli téměř každý je hvězdným semenem. U nás bylo vypnuto 11 řetězců DNA, byli na nás nasazeni hutní avataři. Byla to volba každého, protože každý nesl to nejjasnější světlo a snil o tom, že zde vybuduje nádherný svět nesrovnatelné krásy a pak se obdaří novým vnímáním Božské Lásky, vzpomene si, kdo je a proč tu byl. Dnes mnozí pláčou, aniž by si uvědomili, že jsou pouze v iluzi, kde by neměl být stres, sklíčenost, strach a vztek. Vstříc nové době s radostí a dojmem štěstí, protože už jsme na prahu. Lidské tělo zvyšuje frekvenci vibrací a připravuje se vzlétnout po spirální astrální šňůře, což je černá díra, kterou budeme vrženi do nové dimenze. Když udržujeme rovnováhu a odlupujeme matrix, mnozí budou překvapeni, když uvidí složité mentální konstrukty, které tam na nás čekají. Všechny ty lži a omezení, politika a ekonomika, které určovaly naši existenci po tisíce let, historie, kterou někdo vymyslel, celý boj lidstva ve společnosti sociální formace není nic ve srovnání s tím, co budeme vědět dopředu. Před námi je nemožná, jedinečná, pro naše oči ničemu nepodobná, realita. Naše váhání a víra nás stále posouvají na novou úroveň poznání a implementace. Láska otevírá bezedné sféry vnitřního prostoru, jimiž budeme stoupat, na okamžik poznáme Stvořitele a vletíme jako sněhobílé labutě do třicátého království, do třicátého státu.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15322

Zpět