4713 Od 3D ke 4D a 5D - 2. Lev

[ Ezoterika ] 2023-07-15

Miliony lidí stále vstupují do 5D prostřednictvím 4D. Nepotřebují události, ani záblesky. Mnohem užitečnější a důležitější jsou lekce těch, kteří v posledních letech kráčeli a již přešli do páté dimenze, navzdory Tmářům a jejich 3D systému. Zajímavé jsou první objevy přecházejících v novém prostředí, jejich přebírání prostoru, těla a vjemů čaker. Zvláště cenné jsou lekce jejich vnitřní práce se sedmi hlavními energetickými centry. Ta nám pomáhají nejen urychlit přechod do páté hustoty, ale také s jejich pomocí můžeme pokračovat v našem dalším vzestupu přes jejích 12 podúrovní do dalších dimenzí a v nich plně aktivovat desítky dalších čaker našeho multidimenzionálního těla. Na rozdíl od 3D je pátá dimenze nejen energeticky raritnější, ale její mentální a emocionální pole je zcela odlišné. Neexistuje zde dualita, naše vnímání světa se dramaticky mění a každá čakra získává nové vlastnosti. Pod vlivem vysokých frekvencí 5D se všechny polární základy v nich obsažené mění na unipolární. Jak přesně?

První čakra (kořenová)
První čakra, která je v trojrozměrném světě nejhustší, je v 5D tak ztenčená, že vypadá jako zářící koule, která spojuje naše nové Světelné tělo z tekutých krystalů s povrchem Země. Ve 3D nás toto energetické centrum ukotvuje, abychom stáli pevně na nohou. V páté dimenzi se prostřednictvím Kořenové čakry naše tělo propojuje s jemnohmotnou rovinou planety kanálem, který je velmi pružný a pohyblivý a umožňuje nám silou myšlenky a záměru volně se pohybovat po celém pozemském prostoru. A přestože dnes ne všichni máme vibrace na úrovni páté dimenze, MŮŽEME s ní vstoupit do rezonance, do jednotného rytmu, a cítit se jako nedílná součást 5D Země.

Druhá čakra (sakrální čakra)
Ve 3D je naše druhá čakra zodpovědná za sexuální přitažlivost a reprodukční funkce. V páté dimenzi jsou zachovány, ale povýšeny na novou úroveň. Nejde jen o fyzickou přitažlivost k opačnému pohlaví, někdy promiskuitní, jak se často děje ve trojrozměrném světě, ale o spojení muže a ženy založené na Duchovnosti. V 5D je pro nás mnohem snazší najít své Dvojče s pomocí sakrální čakry. Ta pracuje v jednotném vibračním režimu s horními energetickými centry, která se na hledání také podílejí. Jejich subtilní struktura umožňuje vzájemně skenovat současně sexuální, duchovní, mentální, emocionální a karmickou kompatibilitu. To nám pomáhá vyhnout se chybám a smutným zkušenostem, které jsou vlastní 3D životu, kde páry často vznikají na základě zkoušek a omylů, které přinášejí mnoho utrpení a frustrace nejen mužům a ženám, ale především našim dětem. V páté dimenzi druhá čakra prověřuje potenciálního partnera na sexuální kompatibilitu, třetí - na podobnost povah a temperamentu, čtvrtá - na volání srdce a vřelost Duše, pátá - na společný světonázor a schopnost harmonické komunikace, šestá - na karmickou účelnost. Výsledkem je, že sexuální přitažlivost, podpořená širokou škálou vlastností ostatních čaker, která je pro harmonický svazek nezbytná, umožňuje budovat skutečně šťastné svazky. Děti narozené v takových rodinách jsou nejen šťastné, ale mohou také získat potřebné zkušenosti pro pozdější život, protože od útlého věku pozorují, jaký by měl být vztah mezi mužem a ženou.

Třetí čakra (čakra solar plexus)
Ve 3D je její hlavní úlohou sebepotvrzení. V této těsné hustotě vládne dualita nám i světu. Prostřednictvím třetí čakry nás Systém všemi prostředky nabádá, abychom se prosazovali na úkor ostatních a neustále si dokazovali, že jsme lepší, chytřejší, silnější, mazanější a moudřejší než všichni ostatní. V páté dimenzi funguje třetí čakra zcela jinak. Nikdo zde neprosazuje své já ani nebojuje o místo pod sluncem. V 5D každý z nás nachází sám sebe mezi lidmi duchovně blízkými a řídí se výhradně Duší, nikoliv Egem. Ve světě vysokých vibrací, Solar Plexus Čakra a její obrovský tvůrčí potenciál se plně rozvinul v naší praktické činnosti a jejích neomezených možnostech. Odtud mentálními a emocionálními kanály vysíláme na Zemi nové poznatky a objevy, myšlenky, zápletky a hotová díla, která ostatní zhmotňují jako svá vlastní. Práce čakry jako řídicího centra našich emocí se radikálně mění. Ve 3D si ji Systém zcela podmaňuje, aby s námi manipuloval prostřednictvím strachu, nenávisti, agrese, chamtivosti, nevyrovnanosti a promiskuity, které jsou příčinou mnoha potíží a utrpení. Posilováním našeho duálního vnímání života v nás Pyramida moci neustále vyvolává zášť, žárlivost, frustraci, touhu ovládat a ohýbat druhé. Hustota a viskozita energie trojrozměrného světa zvyšuje emocionální přetížení a vášně, protože všechny energie, které vyzařujeme, jsou stejně husté a viskózní a tvoří extrémně toxický koncentrát. V páté dimenzi je prostor řidší a jeho energie slouží jako silná bariéra pro nízké vibrace. Naše emoce se automaticky synchronizují s vysokofrekvenční 5D a stávají se harmonickými, měkkými, jemnými a vyváženými. Ve všech našich pocitech a činech se projevuje smysl pro míru a touha tvořit pro společné dobro. Emocionální výkyvy a touha po řízení druhých tam neexistují. Pocit majetnictví, tak rozšířený a běžný ve 3D, nemůže za žádných okolností vzniknout v 5D, kde vztahy mezi jeho obyvateli jsou postaveny na zcela odlišných principech.

Čtvrtá čakra (srdeční čakra)
Ve 3D tato čakra vyzařuje naši sílu ve světě, ale ovládá spíše naši mysl a Ego než naši Duši. Ano, díky ní můžeme být srdečně připoutáni k lidem, sdílet s nimi svou vřelost a udržovat ji ve svých myšlenkách, pocitech a činech. Protože jsme však prodchnuti dualitou, která se stala základem naší mentality, velmi často je srdečnost doprovázena výhradami: A takových ̎kdyby ̎ je obrovské množství. Takto dobrovolně či nedobrovolně připravujeme milované osoby o to, aby byly samy sebou: ne aby se přetvařovaly, nenutily se k našim standardům, aby byly milovány, ale aby žily tak, jak jim říká jejich vlastní srdce a Duše. Samozřejmě, že i v trojrozměrném světě existuje hluboká a bezpodmínečná láska, ale je to spíše výjimka z pravidla, natolik 3D dualita pronikla do našeho těla a krve. A čím nižší jsou naše vibrace, tím více podmínek klademe druhým, aby si ̎zasloužili ̎ naši lásku. V páté dimenzi naše srdeční čakra doslova rozkvétá a rozšiřuje se natolik, že zahrnuje svým teplem a Bezpodmínečnou láskou každou živou bytost na Zemi, každou rostlinu, každé stéblo trávy... V našem srdci absolutně neexistuje kritika, odsuzování nebo jakékoliv kladení podmínek, za které můžeme a máme být milováni. Láska se stává BEZpodmínečnou ve všech svých projevech a základem, na němž jsou postaveny vztahy mezi lidmi v 5D, kde Jednota, Rovnost a Bratrství. V trojrozměrném světě se o to mnozí pokoušeli mnohokrát, ale bohužel neúspěšně.

Pátá čakra (krční čakra)
Energie páté čakry převádí náš vnitřní stav do vnějšího světa, podporuje naši komunikaci s ostatními lidmi. Oscar Wilde věřil, že sebevyjádření je základní lidskou potřebou jako hlad nebo žízeň. Její absence ničí vztahy s okolní realitou a vede k citovému vyhoření, kvůli tomu, že ve 3D musíme každý den dodržovat spoustu konvencí a pravidel, přizpůsobovat se obrazu, dělat, co bychom měli, a ne to, co chceme. Systém nás pevně uzavírá do stavu, v němž nežijeme svůj život. Často je těžké najít společnou řeč v trojrozměrném světě. Hlavní důvod je v rozdílných vibracích a jimi formované výchově, vzdělání, charakteru a temperamentu. V trojrozměrném systému se implicitně, v komunikaci s druhými, neustále snažíme prosadit, za každou cenu dokázat svou pravdu, předvést své schopnosti a vnutit své znalosti a pohled na věc jako nejsprávnější. Pokud se sami dostaneme pod takový tlak, pak potlačením touhy promluvit, prosadit se, blokujeme svou pátou čakru. Fyzicky to pociťujeme jako knedlík v krku a často to vede k onemocnění štítné žlázy a rakovině.
V páté dimenzi funguje krční čakra jinak. Protože jsme na stejné vibrační úrovni, a to jak s naší planetou, tak se všemi lidmi kolem, naše pátá čakra citlivě zachycuje sebemenší myšlenky a přání partnera rozhovoru. Jedná se spíše o telepatickou komunikaci, v níž slova hrají pomocnou roli a vysvětlují jemnosti a nuance toho, co chceme druhé osobě sdělit. Jinými slovy, celé mentální sdělení bereme jako energeticko-informační dávku. Takto ve 3D mnozí z nás dostávají měkké, kódy a zprávy od Vyšších světelných sil, pokud je dokážeme oslovit svými vibracemi. V 5D je však tento způsob komunikace normou a slova a myšlenky jsou předávány a přijímány telepaticky. Teprve zde se plně projevují naše individuální schopnosti. V nepřítomnosti duality se jakýkoli rozhovor odehrává ve vřelé, přátelské atmosféře. Každý je velkorysý a rád se podělí o své zkušenosti, stejně jako se upřímně raduje z úspěchů druhých. Dobře vyvinutá intuice pomáhá najít lidi s podobnými zájmy a smýšlením, v důsledku čehož jsou kontakty vždy radostné a užitečné.

Šestá čakra (třetí oko)
Tato čakra ovládá naši intuici. Ve 3D je toto energetické centrum obvykle uzavřené, protože jeho vibrace se neshodují s okolním prostorem. Většina z nás má energetické bloky a nerovnováhu, stejně jako návyky, které energii sabotují a které nám brání v přístupu k plné vitalitě, což vede k tomu, že se cítíme vyčerpaní, roztěkaní, otupělí a dokonce nemocní. Dobrou zprávou je, že třetí oko může kdykoli rezonovat s 5D. A protože všichni obyvatelé páté dimenze jsou na stejné úrovni frekvence a vibrací, tento efekt se mnohonásobně zvýší. Kvůli různým úrovním frekvencí nemůžeme jako vysoce duchovní člověk s dobře rozvinutou šestou čakrou vidět jiného člověka, jehož vibrace jsou příliš nízké. To znamená, že je obklopen velmi hustou 3D energií, která nemůže vstoupit do rezonance s naší 5D energií. Výsledkem je, že se odrážíme od nízkých frekvencí a nejsme schopni proniknout jeho skořápkou. V takových případech si připadáme navzájem cizí a vyhýbáme se nepříjemné komunikaci. V páté dimenzi je situace zcela odlišná. Naše aury nasycené vysokými frekvencemi a Světlem nám umožňují volně komunikovat mezi sebou na úrovni šesté čakry. Stáváme se také otevřenými, protože naše třetí oko snadno skenuje myšlenky, emoce a touhy lidí kolem nás. Důležitou roli v tom samozřejmě hrají i ostatní čakry, o nichž jsme se zmínili výše. Na rozdíl od nich je však Třetí oko primárním skenerem, který okamžitě čte energeticko-informační obsah druhého člověka, jeho hlavní podstatu a naši kompatibilitu s ním - fyzickou, duchovní, mentální, emocionální a karmickou. A teprve potom, při přímém kontaktu, se zapínají další čakry, aby zachytily nuance, kdy se každý z nás odhalí úplněji. Takto funguje naše intuice v 5D, aniž by se setkávala s překážkami v podobě nízkých vibrací a volně pronikala do energetického prostoru druhých.

Sedmá čakra (korunní čakra)
Ve trojrozměrném světě má bohužel naprostá většina z nás korunní čakru v neaktivním stavu, protože v hustých a toxických energiích 3D je nemožné je plně odblokovat. To však neznamená, že je neaktivní. Bez ohledu na to, zda ji cítíme, nebo ne, tato čakra nadále plní svou funkci, je energetickým kanálem a spojuje nás se Zdrojem. Když při meditaci nebo modlitbě zvýšíme své vibrace na úroveň sedmé čakry, můžeme zažít dobro a rozplynutí v energii Jednoty. V páté dimenzi se v tomto stavu nacházíme neustále a považujeme ho za normu. V 5D plní naše sedmá čakra jiné funkce. Slouží jako spojovací článek mezi námi a naší Hvězdnou rodinou. Při inkarnaci na Zemi je naše Duše stále spojena se svou Monadickou rodinou energetickými a informačními kanály, jejichž prostřednictvím nám pomáhá přežít a pracovat v negativním a nepřátelském trojrozměrném světě. Jak však zdůraznily Zprávy o odhalení, ztělesňujeme se na trojrozměrné planetě se zablokovanou pamětí, v každodenním životě necítíme vazby s naší Hvězdnou rodinou a často ani netušíme o její existenci. Zázraky, které se nám dějí, přisuzujeme v nejlepším případě své intuici, Kurátorům nebo Andělům strážným, nikoli mateřským vesmírným rasám, k nimž patříme. Teprve v 5D se nám tato pravda odhaluje ve všech svých detailech a nuancích. Ale i ve třetí hustotě slouží sedmá čakra jako mocná anténa, která nás naladí na vlnu našich Hvězdných rodin, pokud si uvědomíme její význam a budeme pracovat na aktivaci korunní čakry. Proč je to tak důležité? Pátá dimenze spojuje zkušenosti, které naše Duše nashromáždila v nižších a vyšších světech. Abychom z ní vytěžili co nejvíce, musíme tyto zkušenosti syntetizovat a transformovat tak, aby se staly novým článkem v řetězci inkarnací Duše, který nám umožní vystoupit na další vývojovou úroveň. Korunní čakra akumuluje naše zkušenosti ve třetí hustotě. Současně tuto zkušenost tříbí tak, aby do ní během našeho přechodu do 5D nemohly proniknout nízkovibrační prvky duality a karmické energie třetí hustoty.

Kromě systému čaker hrají důležitou roli také hypofýza, epifýza a hypotalamus. Hypotalamus a hypofýza pracují ve dvojici a regulují náš endokrinní systém. Korunní čakra je díky svému umístění úzce spojena s mozkem a celým nervovým systémem a energeticky souvisí s kořenovou čakrou, protože obě jsou na konci celého systému. Ačkoli hypofýza není energetickým centrem, zajišťuje jemné vyladění se světy vysokých dimenzí a jejich civilizacemi a vyrovnává s nimi rozdíl našich vibrací. Určuje také, zda jsou naše čakry připraveny na kontakt, zda je vysoká úroveň našich vibrací stabilní a zda můžeme bezbolestně komunikovat s obyvateli jiných světů. 5D je prvním stupněm vyšších dimenzí, který nám otevírá neomezené možnosti. Jelikož jsme každý jiný, někdo se bude cítit v novém světě skvěle a bude si užívat všech jeho výhod, a někdo se bude snažit růst a postupovat dál po cestě duchovního vzestupu. V závislosti na pasivním či aktivním životním stylu zůstane náš čakrový systém stejný nebo se rozzáří v desítkách dalších dimenzí. Protože v 5D existuje mnoho vibračních úrovní a podúrovní, otevírá se jejím obyvatelům mnoho příležitostí k duchovnímu růstu. Někteří budou setrvávat na hranici čtvrté a páté dimenze, jiní by se mohli posunout blíže k 6D. V obou případech se samozřejmě bude lišit čakrový systém. Ti první mohou mít pouze základy osmé čakry, ti druzí mohou aktivovat devátou a desátou. Týká se to i epifýzy. Pouze my můžeme zapnout na plný výkon všechny naše základní a vícerozměrné čakry. K tomu je důležité učit se lekce, nepřerušovat naši vnitřní, Duchovní práci. Hvězdné rodiny spolu se všemi Vyššími světelnými silami a Kurátory nám v tom rádi pomohou.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/15/from-3d-to-4d-and-5d-lessons-part-2/

Zpět