4709 Rada světla: Jak vidíme váš vzestup Nadina Boun

[ Ezoterika ] 2023-07-15

Byli bychom rádi, kdybyste přestali vnímat vzestupování jako přechod jinam a začali do vnímat jako hraní z jiné úrovně ve hře. Nikam nejdete, jen hrajete z jiné úrovně. Nyní se stanete tím, kdo stojí za ovládacími prvky, spíše než tím ve hře. Necháte odejít tvrdohlavost mít věci po svém, aby se věci děli, a proplouváte hrou. Nyní jste ve správný čas na správném místě. Říkáte správné věci ve správný čas, přesně těm lidem, kterým jsou potřeba říct, přesně tak, jak to potřebujete slyšet. Přáli bychom si, abyste již nepřemýšleli o 5D jako o jiném místě, ale začali se na něj dívat jako na další úroveň provozu. Každá bytost v tomto vesmíru se vámi zabývá, účastní se s vámi této hry, ale také hraje, i když může hrát z jiné úrovně. Jen se dívá jinam, protože je pro vás neviditelná. Dívejte se na to jako na vysokou budovu s mnoha patry, a na všech se hraje, jen hru na vyšším patře nevidíte.

Každá úroveň provozu, bytí se odehrává na jiném patře, říkejte tomu dimenze, chcete-li. Takže ano, možná se zvednete do 5D , ale nikam nejdete, jen hru nyní hrajete jinak, z vyšší úrovně. Můžete to dosáhnout odevzdáním ega Vyššímu Já. O tom ta cesta je, odevzdat se na této úrovni tomu většímu, co je nahoře. A nekončí to tím, že víte, kdo jste, protože ego se může nafouknout a začít si myslet, že je bůh. Je to o zapamatování a následném odevzdání. Pamatujete si, kdo jste, to je první krok. Pak se musíte vrátit. Tím, kdo řídí toto tělo, nejste vy (postava), poddáváte se ovládání tou větší částí vás.

Existuje mnoho způsobů, jak se dívat na vzestup. Stoupající podlaží, zvětšující se bublina, větší nádoba, aby pojala více esence. Je to ale o vás, ne o tom, kde jste. Jde o to, abyste se stali větší verze sebe sama, ne o odchodu jinam. Pokud se každý člověk na vaší úrovni stane svým větším já, nikdo by nechtěl nikam jít, protože byste z této Země udělali jinou Zemi pro kohokoli, kdo se dívá. Takže vidíte, nejde o to jít jinam. Kamkoli jdeš, bereš se sebou. Nemůžete sobě uniknout tím, že půjdete jinam. Potřebujete se změnit, expandovat, odevzdat se vyšší úrovni ve vás, a pak nebudete muset nikam chodit, protože stejně budete hrát na vyšší úrovni. Další krok ve vaší evoluci je, že budete pracovat z větší úrovně. Když to uděláte, realita je vaším odrazem, všechno se změní, a pak budete mít pocit, jako byste se přestěhovali do jiné země. Byli bychom rádi, abyste se přestali dívat na celý tento proces, jako byste šli jinam, a začali se vidět, jak stoupáte o úroveň výš.

Právě teď je na vaší planetě mnoho takzvaných andělů. Jsou to ti, kteří vám demonstrují, že je možné fungovat z vyšší úrovně, když jsou zde. Žasnete nad těmi lidmi, nad jejich silou, soucitem, láskou, stabilitou. Přesto jsou mezi vámi, prostě operují z vyšší úrovně. Úroveň lásky, odevzdání se proudu, větší části v nich samých. A tam míříte, k více z vás. Víte, že vaše Vyšší Já není někde venku, ale přímo ve vás, volá vás pokaždé, abyste ztělesnili více sebe sama. Vzory a trasa jsou přímo ve vás, abyste si mohli vybudovat nové já z úrovně, která už ve vás je, abyste mohli následovat kroky toho většího, co už je ve vás. Čím více přijmete místo, kde jste, tím snazší to bude překonat. Čím více se bráníte tam, kde jste, čím více chcete uniknout, tím těžší to pro vás bude.

Pro všechny existuje plán, jak vzestoupit, protože když hrajete na vyšší úrovni, větší úrovni a expandujete do více, zahrnujete více vyšší bytosti v sobě a tak dále, dokud nebudou všechny zahrnuty zpět do celého Stvoření, kde vše začalo. Proto se smiřte s tím, kde jste, s touto planetou/místem, kde hrajete, a začněte vidět, jak ve hře stoupáte výš, než abyste z této hry odcházeli jinam. My tam budeme a budeme vás držet za ruku na každém kroku, protože jste to požadovali, protože jste milováni, protože je naší touhou vidět vás se tam dostat, a protože to bylo naplánováno už dávno, abyste se odtud dostali, k více z vás, k více z nás, k většímu Zdroji.
Důvěřujte v cestu, důvěřujte sobě, svému Vyššímu Já a postupně začněte předávat kontrolu tomu vyššímu ve vás, spíše než té části, s níž hrajete, a kterou nazýváte ego

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/15/the-council-of-light-how-we-see-your-ascension/

Zpět