4665 Světlo a temnota ve vás / Traumata a limity Cosmic agency

[ UFO ] 2023-04-02

Za´el: Vítejte zpět. Děkuji, že jste se zastavili a znovu si mě poslechli. Stále máte chuť na další? To je dobré znamení. Dnes budu mluvit o tématu, které pro vás může být velmi užitečné, protože je to skutečně něco, co je užitečné pro nás všechny. Je to téma, které se snažím zpracovat, protože stále nevím, jak to vyjádřit slovy. Někdy pouhý fakt, že si tyto pojmy zapíšete, pomůže uspořádat si je ve vaší hlavě a přestanou poskakovat bez jakéhokoli smyslu. Doporučuji to.

Nikdy v životě jsem nepotkal nikoho, ať už na Zemi nebo mimo Zemi, komu by chyběla jedna strana, světlo a temnota, alespoň v tomto rozsahu frekvencí a hustot, ve kterých se pohybujeme. Jak Mari řekla ve videu o Federaci Planet, existují v tom, čemu říkáme vysoká identita, něco jako bytosti čistého světla, abychom je nějakým způsobem definovali. Aby to dávalo smysl, ujasněme si, co rozumíme pod pojmem světlo nebo tma.

Světlo v tomto případě definujeme jako nepřítomnost zla. Nevinnost, láska, dobré úmysly. Tmu naopak definujeme jako opak. Závist, zášť, nenávist, strach, pomsta, špatné úmysly.

Ve skutečnosti je toto téma silně spjato se stínovou prací, ale můžeme k němu přistoupit z jiného směru. Všichni jsme někdy cítili věci z obou stran. Byli jsme šťastní, když vidíme, že je šťastný někdo, koho velmi milujeme. Jednali jsme altruistickým způsobem a nanejvýš čestným a spravedlivým způsobem. Ale také jsme pociťovali závist, nebo jsme si možná představovali situaci pro někoho, která není moc hezká, možná proto, aby ten člověk pochopil něco, co v tu chvíli nechápal kvůli nedostatku empatie nebo co. To je jen jeden příklad.

Tyto pocity samozřejmě existují i mimo Zemi, i když tam jsou mnohem hojnější a z nesčetných důvodů. Ale zaměřím se na to, co mi poslouží k pokračování v cestě, která mi k tomuto tématu slouží nejlépe. V blízké budoucnosti bych se ráda věnovala otázce, jak 3D ovlivňuje lidi zvenčí Země a lidi uvnitř ní, kteří již drží myšlenky na frekvenci, která je činí neslučitelnými s jejich prostředím. Dnes budu hovořit o lidech, kteří tam vyrostli a nadále žijí.

Je tu jeden nesporný fakt, a to ten, že nepřátelský svět vás ve větší či menší míře nutí k tomu, abyste z dlouhodobého hlediska přijali určité postoje nebo myšlenky. Tyto postoje nebo myšlenky nemusí být nutně nepřátelské. Někdy prostě vytvářejí traumata jiného druhu. Faktem ale je, že vyrůstání obklopení určitými zvyky vás nakonec ovlivní a tyto zvyky také nemusí být nutně špatné a ani dobré. Možná vám mohou způsobit sociální problémy s určitými lidmi. Někdy jsou tyto představy nebo zvyky ve vás tak zakořeněné, že si dokonce můžete myslet, že je příliš pozdě je změnit, a to může vést k velké frustraci.

V případě traumatu je to problém, který je třeba řešit, protože někdy nazýváme trauma učením a učení nazýváme traumatem. Řekněme, že poučení z nepříjemné situace vám dává nástroje a nový radar k detekci těchto situací. Problém je, když se z toho učení stane trauma, což by byl moment, kdy vás vnitřní radar varuje, ztrácíte schopnost jednat logicky a koherentně na základě strachu.

Je naprosto normální, že když je aktivován vnitřní radar, cítíte nepohodlí nebo velmi nepříjemný pocit, který je téměř vždy do určité míry strach. Nejde o to nepociťovat strach, ten přijde až časem po aplikaci následujícího. Když se aktivuje vnitřní radar, který vám špatná zkušenost kdysi přinesla, pocítíte strach, a to je v pořádku. I s tím strachem před nosem ho budete moci odsunout a podívat se na situaci maximálně logicky a objektivně.

Znamená toto varování nebo strach, že se situace bude opakovat, nebo to jednoduše znamená, že by se mohla opakovat? Jsem si jistý, že se to bude opakovat? Jaká opatření mohu přijmout ve srovnání s minulým obdobím, která mi umožní analyzovat situaci, aniž bych se vystavil nebezpečí? A pokud se stane to, čeho se bojím, co se stane? A co když ano? Možná mi bude chvíli špatně, ale až mi bude zase dobře, naučím se něco jiného a budu ještě silnější. Je samozřejmě na vás, čemu se chcete vystavit, abyste překonali trauma. Klíčový rozdíl mezi zážitkem a traumatem je v tom, zda strach ovlivňuje vaše rozhodnutí, nebo zda víte, jak je činit navzdory strachu. I když varuji, že rozhodování na základě zkušeností spíše než ze strachu nezajistí, že nikdy nezklamete, a na to musíme být připraveni.

Ale co když neuspějete? Budete žít dál. Vždy budeš žít dál a budeš si pamatovat tato má slova, která, jak doufám, k tobě přijdou jako objetí, když to budeš potřebovat po pádu. To je v pořádku. Budeš v pořádku. Znovu vstaneš. Jen si dejte čas se s tím smířit. Někdy vás však tato zkušenost bohužel povede k tomu, že budete nuceni jednat způsobem, který se vám nelíbí nebo který vám způsobí nepříjemné pocity, nebo který by mohl změnit představu, kterou o vás ostatní mohou mít. Mnoho lidí by řeklo, že je to nuceno být špatné, abyste se ochránili. Zde přichází na řadu rozlišování a péče o sebe. Někdy se musíte naučit prosadit se, naučit se stát si za svým a naučit se říkat ne. V nejhorších případech může být tento postoj velmi důležitý. A v nejhorších případech způsobí postoj, který jste nuceni zaujmout, v druhé osobě odmítnutí.

Znamená to, že jsi špatný? Měli byste se vzdát stát si za svým, abyste byli vždy tím, co považujete za dobré? Odpusť mi, ale to není dobré. Je to být... ne, ne to, co si myslíš. Je to samolibé. Když vás někdo tak či onak zneužívá a v jakékoli míře, vědomě či nevědomě, je na vás, abyste nakreslili čáru nebo inteligentně utekli po cestě, která vás nenechá ve své integritě zapomenutou nebo odsunutou stranou. To pro mě neznamená být špatný. Ale můžete se na to podívat následujícím způsobem, který vám, myslím, přijde mnohem zajímavější.

Jak řekl Sirius Black ve slavné sáze o Harrym Potterovi: "Svět se nedělí na dobré a špatné. Všichni v sobě máme světlo a temnotu. Důležité je, kterou část se rozhodneme posílit. Takoví skutečně jsme." Jak řekla teta May v jednom z filmů o Spidermanovi: "Všichni v sobě máme hrdinu, který nás dělá čestnými, který nám dává sílu, který nám umožňuje, i když někdy musíme stát na svém místě a určitých věcí se vzdát."

Mám vám říct, jak se bytost světla stává bytostí světla? Přijetím a integrací všeho, co je, a to včetně temnoty. Pokud budete ostatním i sobě předstírat, že jste bytostí světla, nikdy se jí nestanete. Můžete přijmout svou temnotu jako přítomnou vlastnost ve vás a použít ji k tomu, co považujete za správné, a vždy se snažit vyhnout se ubližování druhým, pokud neexistuje jiná alternativa. Můžete aspirovat na to, abyste vždy používali své světlo a svou spravedlivější a vznešenější stránku, ale to neznamená vzdát se vždy péče o sebe. Kdo pomáhá hrdinům?

Kromě toho, jak říká jistá malá holčička a já sama, má mnohem větší zásluhu nosit v sobě strašlivé monstrum a držet ho na uzdě, než být bytostí lásky a světla, která nemá v tomto ohledu co dělat. Můžete mít určité zvyky nebo představy, které vám život předal, ale cesta není odmítnout je, ale začít tím, že je přijmete jako svou vlastnost, která nedefinuje všechno, kým jste.

Pokud se ukáže, že jsou problémem ve vaší interakci s ostatními, mohu vám říci pouze tři věci. Jedna, že se můžete rozhodnout, že se na nich opravdu pokusíte pracovat s plným odhodláním je překonat, pouze pokud jsou pro vás tito lidé skutečně důležití a vysoce respektující vás a to, jací jste, a proto vás skutečně přijímají, i když je to nutilo. nepříjemný.

Za druhé, nemusíš nutně přizpůsobovat svůj způsob bytí ostatním, protože nejnormálnější je, že ti lidé tě přijímají takového, jaký opravdu jsi, a snaží se tě tak přijmout nebo tě alespoň doprovázet a brát za ruku v procesu překonávání toho, co chcete. Jinak se obávám, že budete muset čelit tvrdé pravdě, že to ve skutečnosti nejsou vaši přátelé, ale přátelé postavy, kterou jste se pro ně pokusili vytvořit, a někdy to znamená oddělit se, jak řekla Arien v posledním videu.

Za třetí, v den, kdy tyto myšlenky nebo zvyky zmizely, si jistě uvědomíte, že zmizely, když jste jim přikládali nejmenší důležitost, když jste je integrovali jako něco v sobě, co není vše, co vás definuje. Jsi všechno. Světlo a tma. Zdroj se neskládá pouze z jedné strany věcí, ale ze všeho, co jste schopni si představit. A vy, jako samotný Zdroj, kterým jste, tak také fungujete.

Ve chvíli, kdy spojíte své nejjasnější světlo a svou nejstrašnější temnotu, své ctnosti a své nedostatky a ztratíte strach ukázat, jak na tom jste, budete vždy směřovat k nejlepší verzi sebe sama, a ztratíte také strach ze selhání, budete prakticky neporazitelný.

Nechte temnotu, aby posílila světlo, ať vás pohání hněv a promění se v odhodlání, ať vás smutek povzbudí, abyste věděli, jak silnými se stanete, až znovu vstanete. Kéž vám strach dá příležitost vyzkoušet vaši chladnou mysl, kéž vám vaše mazanost a nezlomnost umožní postarat se o sebe a hledět na své blaho, když se vás ostatní snaží podmanit.

Nechť je temnota vaším esem v rukávu. Zbytek času může být světlo vždy vaším spojencem.

Za´el z Erry

Zdroj: https://www.swaruu.org/transcripts/light-and-darkness-within-you-traumas-and-limits

Zpět