4652 Světelné bytosti Kabamur

[ Ezoterika ] 2023-07-06

Světelné bytosti stvořeny KUBEE. Pomáhají tím, že zvyšují vibrační frekvenci v dané oblasti.
#NEIOH
Jsou okamžiky, kdy Světelné bytosti změní hustotu, aby se projevily a byly vidět ve 3D. Světelné bytosti se mohou jevit jako vysoké metr až stovky metrů.

Andělé a Světelné bytosti nejsou totéž. Oboje jsou multidimenzionální. Obě pomáhají ve všech dimenzích. Světelné bytosti se nikdy neprojeví jako člověk, aby pomáhaly, ale jsou schopny zvyšovat vibrační frekvenci v dané oblasti, což pak pomůže všem lidem v dané oblasti. Jsou zde vždy, ale nejsou vidět ve 3D, pokud je nevidí někdo, kdo je k tomu obdařen, nebo v době, kdy snižují vibrace na hustotu Země za účelem poskytnutí naděje. Mnozí je nyní vidí.
******************************************
1. Světelné bytosti mění Hustotu, aby se projevily a byly viděny ve 3-D. Světelné bytosti se mohou jevit jako desetimetrové až stovky metrů vysoké. Andělé se mohou projevit také jako lidé nebo mít v hlubokém vesmíru stovky stop.
2. Oboje bytosti pomáhají naší planetě i jiným planetám. Tato Světelná bytost se projevila pro tohoto muže z důvodu jeho vlastního Probuzení. Dosáhl stavu, kdy nevěřil v žádný život po smrti těla, a to byl důvod jeho duchovního ústupu.

Jeden člověk může být katalyzátorem pro tisíce dalších. Světelné bytosti se projektují jako zářící koule světla.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/07/06/light-beings/

Zpět