4543 Restrukturalizace těla Tatiana Rjazanova

[ Ezoterika ] 2023-06-18

Jsme tak silně připoutáni ke Slunci, že když sluneční paprsky chybí, nezapne se ani náš solar plexus. Kdysi dávno jsme se dobrovolně stáhli od RA Slunce. Abychom si nevzpomněli, kdo skutečně jsme, abychom si nevzpomněli na svou sílu a božskost, byla nám vnucena umělá inteligence, kterou nyní plazi vylepšují. Uvolněním její inteligence, její síly, přestane být lidstvo podrobováno. Naše planeta nebyla nikdy oddělena od vesmíru, také ona je jedno se Sluncem. Naše spřízněnost se Zemí nám dává nesmírnou moc. Lidé se jí však vzdali. Co za to dostali: jaderné a chemické zbraně, umělou inteligenci a naprostou nefunkčnost našeho mozku a míchy. Lidstvo používá svůj mozek na 2 %. To je pravda, hořká pravda! Lidé ctí šílenství. Naši civilizaci však přišli zachránit naši galaktičtí bratři, kteří se zaměřují na naše pochopení. Obyvatelstvo Země pokračuje ve hře na nevědomost, pokračuje v zesilování zdrogování na planetě, která nás tolik miluje, která nás vychovala, která nás chrání. A náš čas se krátí! Děláme všechno proto, abychom se někomu zalíbili.

Podívejte se alespoň na jeden nebo dva dny, které jsme prožili, podle našeho chápání, ve službě Stvořiteli. Služba je přímým spojením s duší. Úspěšně jsme ji zhmotnili, učinili jsme ji modlou. Galaxie, když se na nás dívají, jsou zděšeny, když vidí, co děláme. Zachraňte alespoň své děti, pokud nechcete zachránit sami sebe, říkají nám. Vyzývají nás k probuzení, aby nám připomněli, kdo jsme. Naše fyzická inkarnace se skládá z mnoha sublimací a aspektů. Změny na naší planetě nezačaly proto, že některé destruktivní civilizace učinily nějaká rozhodnutí. Svět se mění globálně. Mění se celé velké Absolutno. Stále se rozšiřuje, to je jeho charakteristická vlastnost. A v roce 2012 se to ještě zintenzivnilo. Země byla ve velmi zuboženém stavu. Byla obklopena křišťálovou mřížkou vytvořenou Nibiru a těmi, kdo jim pomáhali. Nyní se tato Mřížka zhroutila. Mřížka ovlivňovala lidstvo, zadržovala naše vědomí a bezmoc. V mozkových vlnách se aktivovalo ono fluidum. To je to, co je animace. Aktivovala se pouze u těch, kteří si to přejí.ʺChci přijmout, vybírám si přechod! JÁ JSEM!ʺ Potřebujeme, aby naše brzlíková žláza alespoň částečně promluvila, alespoň zamrkala. Nyní je čas, aby se animace uskutečnila. Zesílením mozkových vln můžeme ovlivnit konečné rozšíření vědomí.

Ve světě dojde ke globální změně. Obrovská část populace se probudí. A to se již děje. Vlastní sebedůvěra a sebeuvědomění Stvořitele se nyní může zastavit. Nejsilnější energie je v naší kostní dřeni. Ta byla samozřejmě transmutací značně pozměněna, a přesto jsme ji svým nedostatkem vůle ještě zhoršili. Protože každé slovo, každá myšlenka má pro nás velký význam, někde jsme v sobě ztratili Pravdu Stvořitele a spojení s RA Slunce. Musíme se změnit! Je třeba naslouchat našemu slunečnímu plexu uvnitř nás samých. V každém z nás je jiskra, která jasně ukazuje, že jsme multidimenzionální, a tyto aspekty je třeba zapnout. Pouze animace, pouze ta může slyšet naše Vyšší Já. Majestátní Dar Stvořitele je v polospánku. A nyní je jedinečná příležitost tyto proudy probudit a přijmout. Přijetí 5d s lineárním myšlením zkreslujeme. Proto u mnoha lidí dochází ke zmatení. Naše rozumová část je u každého jiná a u mnohých je naplněna jen zdánlivostí.

Obnovit ji může pouze Světlo. Protože intelekt, náš rozum, je významný a nezbytný, nelze bez něj žít, tím, že si to uvědomíme, odstraníme jednu z prvních bariér, která oddělovala intelekt od podvědomí. Odhalte to v sobě, uvědomte si, kolik času jsme přijali a ctili naši vládu. A je třeba na rovinu říci, že to byli reptiliáni, kdo řídil Civilizaci božských bytostí. Pojďme ji předělat! Naše rozhořčení je třeba poslat nikoli Stvořiteli. Jsme to my sami, kdo se rozhodl podřídit, podřídit, kdo se rozhodl nechat se oklamat! Destruktivní civilizace nás lákaly, slibovaly lepší časy a my jsme na to přistoupili, šli jsme do těchto kasemat, do těchto náboženských, křesťanských a jiných dogmat a tyto okovy neseme s jistou úctou. Jak dlouho jsme ctili náboženské svátky? Potřebujeme tam poslat Světlo, rozpustit je. Řekněte té části nás samých, že ji nepotřebujete, že tyto řetězy nás brzdí, nedaly nám radost z pochopení Stvořitele. Čím zuřivější bude naše rozhořčení, tím rychleji tyto řetězy padnou, tím rychleji se tento systém zhroutí, naše duše, která po mnoho staletí snila o tomto vtělení a osvobození, bude osvobozena.

Zde je však nutná naše aktivizace, bez ní není cesty! Musíme si to uvědomit, protože není možné nás přetvořit, restrukturalizovat bez našeho souhlasu. Kdyby alespoň 58 % lidí řeklo, že se rozhodlo pro transformaci, pak by zbytek začal rezonovat. V pravdě a upřímnosti, s vnitřním souhlasem, v čistotě svých myšlenek si přejeme zachovat a přijmout pravdu Zdroje a nikoho nectít! Přijmout samotnou moudrost jako základ všech věcí. Teprve pak budeme chtít být sami sebou. Vše je hluboko v nás. Pokud se na někoho zlobíme, svíráme v sobě Stvořitele, a takových okamžiků je u každého mnoho. Proto se uvolněte, pošlete Světlo do svého včerejška. Žijte vždy tady a teď a posílejte Světlo do včerejška, který je v našem mozku a míše. V naprostém osvobození a odpuštění sobě samým, najednou, se v okamžiku uzdravte! Toto Světlo pochází z mocných Sil, které nás nyní obklopují, z celé naší planety, a jsou koncentrovaným Světlem. V důsledku toho začneme dýchat přítomností, duší a duchem, stane se to velmi rychle! To je Zlatý proud, který tak zoufale potřebujeme, o kterém jsme všichni snili.

Co je to animace? Je to jednota, to přirozené, Elementární vědomí těla. Teprve pak se začne dít čistá láska, čisté porozumění, které by nás mělo provázet stále, a jen to nás může vyvést z této kabaly. Tyto lekce jsou globální, nejsou statické, jsou v pohybu, a proto se po nějaké době může objevit nepohodlí. Jdeme-li do emocionálního těla, může animace vytvořit bolestivá místa, protože zakřivení páteře bude bránit vedení nových energií. Je relevantní při tom provádět fyzická cvičení, polévejte se studenou a horkou vodou a potírejte se. Celý myšlenkový aparát se pak přesune na jinou úroveň rozsahu. Nastupuje jasnozřivost. Začínáte rozlišovat barvu svého zvuku a každý má barvu jinou. Odtud pramení strach. Začal nás ovládat, protože jsme si ho vytvořili v takovém ranku. Vědomí s multidimenzionálním dýcháním se musí začít spojovat. Pak bude možné uvažovat o něm, o jeho důležitosti, o tom, co mu bylo dáno. Strach je třeba z důležitosti odstranit, protože je to smrt. Strach z reinkarnace je v živlu, reinkarnace Ducha.

Zvučte Sílu svobody, ať život nabývá jiného významu! Věčnost stojí před námi, přijmi, přej, zazní! Uvolněte svou višudhu (krční čakru)! Dýchejte pranickou trubicí, páteří! Přijměte svou vodu! Právě teď krystalizuje, v budoucnu se staneme tekutými krystalickými bytostmi, jinak nepřejdeme do 5d. Sakrální podstatu člověka nám odhalují Galaxie, jsou to naši bratři, přinášejí nám nové technologie a nové znalosti. Země čeká na naše probuzení, protože s ní máme společné vědomí, jinak bude pokračovat v procesech kataklyzmat, které vůbec nepotřebujeme. Horní atmosféra Země je celá černá od našich myšlenek, od špíny, kterou do ní bez skrupulí posíláme. Probuďte se, lidé, probuďte se! Pracujte na sobě! Vezměte do rukou svůj rybářský prut a chytejte vlastní ryby. Nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15194

Zpět