4533 Průchod těsně mimo zemskou atmosféru Teri Wade

[ Ezoterika ] 2023-06-20

Všichni vidíme několik planet, které v současnosti procházejí těsně mimo zemskou atmosféru, všichni je vidíme. Takže, co kdyžvláda vytvořila všechny tyto různéʺkonspiraceʺ (HAARP, Sun Simulator, Project Blue Beam, C´trails, Geoengineering atd., aby přesvědčila obyvatelstvo a snadnoʺvysvětlilaʺ, proč nebe, slunce, mraky nyní vypadají tak odlišně

Ale lidé jsou chytří a probouzejí se do naší dávné minulosti a skládají jednotlivé kousky dohromady, spojují tečky. Všichni vidíme OBROVSKÝ vzestup zemětřesení, sopečných erupcí, záplav, tsunami, silných bouří, silného větru, vykolejení vlaků, vodovodního potrubí praskliny, úniky plynového potrubí, zhroucení mostů, nevysvětlitelné výbuchy po celém světě, sledujeme, jak se africký kontinent rozděluje, saudskoarabská poušť zelená atd., a jak celá naše existence není nic jiného než LEŽ...

Kybernetický útok...
V současné době slyšíme všechny ty řeči o masivním kybernetickém útoku způsobujícím možný finanční kolaps a oni z toho viní kybernetické hackery? Co když za to může tento systém, který všichni vidíme na obloze? Co když je tento systém skutečně tím, o čem celé toto vojenské hnutí je? Co když je to to, na co se připravují? Říkají, že finanční kolaps způsobí nepokoje a absolutní chaos po celém světě, což bude pravda. Ale co když je to všechno jen zástěrka toho, co se skutečně stane? Když se nad tím zamyslíte, jak monumentální úkol je ukrýt něco, co povede k civilizační události blízké smrti, o které jsme byli všichni varováni celou naši existenci. Také to nemusí nutně dělat zlí lidé. Náš svět byl tak indoktrinován a tak neuvěřitelně zaslepený naší skutečnou existencí, že to možná muselo být provedeno tímto způsobem, abychom zmírnili ránu?

Co bylo kdysi skryté, bude odhaleno... Jsme svědky toho, jak je veškerá zlá korupce, perverze odplevelena a zničena a znovu se to muselo stát. Vše je vystaveno tomu, aby bylo nakonec zničeno. Vím, že zním jako rozbitá deska, ale nemůžeme opakovat Atlantidu. Vládci Atlantidy byli zasvěceni do informací o tomto příchozím systému a unikli a přežili a bohužel se stali našimi současnými vládci. Historie se opakovala. Věřím, že když byl prezident Trump ještěʺveřejným prezidentemʺ, všechny ty výbuchy, které lidé slyšeli po celém světě, byly zničené tunely a únikové cesty. Říkám, že věřím, že o to bylo postaráno před lety. Pole bylo srovnáno, nikdo tomu neunikne. Trump ví, co přijde. Věřím, že když mluví oʺměstech svobodyʺ, která chce postavit na federální půdě, jsou to města, která budou postavena na půdě, která přežije tuto událost. Zmiňuje kvantový skok a létající auta... Trump má spojení... 😉

Lidé se teď probouzí, je nám ukázáno... nová Země, kterou se chystáme vytvořit, už nikdy nebude ovládána zlem a korupcí. Uděláme to a tentokrát správně s probuzenýma očima

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/20/passing-just-outside-earths-atmosphere

Zpět