4500 Pravidla přechodu Anthea

[ Ezoterika ] 2023-06-11

Ve své poslední publikaci o Přechodu jsem uvedla nejdůležitější kritérium, které vám zaručí (relativně) rychlý vzestup na začátku cyklu Přechodu: je to vaše připravenost na něj, nebo spíše vaše vysoké vibrace. Při průměrných vibracích naší dimenze bohužel nebude možné zůstat na vyšší úrovni po dlouhou dobu. Nebudete se tam cítit dobře, protože se nebudete přizpůsobovat vysokým energiím prostoru a lidí.

Vysoké vibrace se v člověku zvyšují postupně: velmi pomalu - od života k životu se spícím vědomím a nedostatečným vývojem, a mnohem rychleji - s vysokým sebeuvědoměním. V druhém případě je možné vzestoupit pod energiemi Přechodu a s odpovídajícím vědomím i ve dvou nebo třech inkarnacích. Jak jste již pochopili, vibrace žádné lidské bytosti nejsou pevnou konstantou; podléhají neustálé vzestupné nebo sestupné dynamice v závislosti na našich mentálních a emocionálních stavech během dne. Z tohoto hlediska je tedy ovládání myšlenek a emocí jednou z nejdůležitějších lekcí pro téměř všechny duše na Zemi. Zvláště pro duše elementu ohně je to obtížné. Elena Rörichová, jakožto emocionální duše, se s tímto úkolem ve své poslední inkarnaci vypořádala, a naštěstí úspěšně.

❓Jak se v člověku vytvářejí vysoké vibrace?
Zvyšování vibrací a jejich udržování na vysoké úrovni je dáno především následujícími faktory:
✅ Učení se všem pozemským lekcím uvnitř i navenek. - Neučení se svým lekcím, které jste se zavázali naučit před inkarnací, brání osobnímu rozvoji a vyšším vibracím.
✅ Důkladná práce na problematických charakterových vlastnostech a kvalitativním léčení různých strachů a zášti. - První a druhý bod jsou zpravidla podrobně popsány v plánu duše pro každou inkarnaci. Svůj plán si možná nepamatujete, ale intuitivně cítíte, co máte vytáhnout nahoru díky opakovaným životním situacím.
✅ Očista čaker a jemnohmotných těl. - Kvalitní očistu obvykle zajišťují pravidelné meditace a také odstranění negativních myšlenek a emocí z mysli, které jsou hlavním dodavatelem nečistot v našem vnitřním ̎ekosystému ̎. Zde stoprocentně platí výstižný výrok A. P. Čechova: ̎Čisté není tam, kde člověk uklízí, ale tam, kde nezaneřádí ̎.
✅ Neustálé pozitivní myšlení. - Pozitivní myšlení je lehké. Světlo postupně spálí veškerou špínu v našich jemnohmotných tělech a očistí je. Žít stále v pozitivitě, jak je to jen možné, je prospěšné ze všech hledisek, zejména pro zdraví.
✅ Rozšíření vědomí, zbavení se vzorového, omezeného myšlení. - Tento bod má pozitivní vliv na nadhled člověka, usnadňuje přijímání druhých lidí a různých druhů vyšší moci a kontrolu negativních myšlenek a emocí.
✅ Zbavení se všech druhů iluzí a přeludů, které tak či onak snižují vibrace člověka.
❗️Jsme lidé a často si z různých důvodů stále myslíme ̎nesprávné ̎ myšlenky a prožíváme nezdravé emoce. Umění je vrátit se v takových situacích ke světlým a vznešeným myšlenkám a pocitům.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15169

Zpět