4485 Syn člověka Kabamur

[ Ezoterika ] 2023-06-11

Ve svatých písmech ̎Syn člověka ̎ označuje dobrotivé lidsky vypadající bytosti s nadpřirozenými schopnostmi. Mají bílé vlasy, nosí symbol 7 hvězd a přicházejí ve ̎slávě oblaků ̎. Ježíš řekl, že jejich příchod bude znamením: ̎V onen čas uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to začne dít, vstaňte a zvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. ̎ Není náhodou, že nejstarší příběhy na světě jsou o Plejádách. Domorodé kultury si je pamatují. Jsou to andělé světla, kteří chodí mezi námi. (pozn. to matrix nepožere)

Ježíš řekl, že někteří nebudou připraveni, až zaplní oblohu:
̎Pak přijde příchod Syna člověka! Naplní oblohu - nikdo ho nepřehlédne. Nepřipravení lidé na celém světě, outsideři té nádhery a moci, vzbudí obrovský nářek, až budou pozorovat Syna člověka, jak plápolá z nebe. V téže chvíli vyšle své anděly se svoláváním polnice, kteří přitáhnou Boží vyvolené ze čtyř světových stran, od pólu k pólu. ̎Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/11/son-of-man/

Zpět