4454 Jeshua: Hořet bez hoření Jahn J. Kassl

[ Ezoterika ] 2023-06-07

Bouře nad Evropou
Pokračujte na cestě lásky beze strachu! Zastavte se teprve tehdy, až splníte to, k čemu jste byli na tuto zemi posláni. Nestarejte se o své vlastní blaho, ale pouze o to, abyste při každé příležitosti podporovali nebe na zemi i v sobě. Nad Evropou se žene bouře, a přesto z ní Evropa nakonec vyjde vítězně a slavně. To, co bylo prohnilé, špatné a zavádějící, bude zhasnuto světlem pravdy a ti, kdo bouři rozpoutali, v ní zahynou. Zákon příčiny a následku přináší odpovídající výsledky a všichni lidé, kteří zapomněli na vesmírné zákony, si to nyní připomínají zkušeností utrpení, které způsobili. BŮH nezná pomstu ani odplatu, BŮH je láska! V této lásce jsou lidé, o nichž zde mluvíme, přivedeni k pochopení a jsou povzbuzeni k zastavení. Nikdo neumírá navždy, nikdo neztratí tento život, aniž by na oplátku dostal život jiný! Vše je vetkáno do Boží milosti, nikdo neodchází navždy a nic není navždy ztraceno.

Změna vnímání
To, co se nyní děje, je velká změna vnímání. Jsou dány události, které podporují a podmiňují probuzení. Probouzejí se lidé, kteří ztratili veškeré spojení s BOHEM a popírají jakýkoli vztah k ̎BYTÍ ČLOVĚKA ̎. Velký božský zásah - zásah nebes na zemi - to způsobuje. Každý, kdo s tím již nepočítal, kdo byl unaven a zmožen mnoha oznámeními, pozná BOŽÍ dílo a bude mít podíl na JEHO MILOSRDENSTVÍ na těle i na duši.

Srdce = klíč
Nedělejte si starosti, protože existují velké i malé starosti, které vás nutí chmurně se dívat na současné dění. Snažte se zaujmout pozitivní základní postoj, přijímat světlem naplněné myšlenky a emoce a znovu a znovu je vytvářet. Uprostřed velkého zla a bezprostředně před velkou bouří je důležité zůstat zaměřen na BOŽÍ světlo - na BOŽÍ pravdu. Nenechte se odradit, ale vždy najděte cestu zpět do duchovního centra svého ̎BYTÍ ČLOVĚKA ̎: Klíčem je srdce a BŮH je ten, kdo žije ve vašem srdci. Přesuňte svou pozornost z vnějšku dovnitř, zejména když toho, co se děje venku, začíná být na vás příliš. Pokud nevíte nebo nemůžete pokračovat, pak je čas vystoupit ze hry a ponořit se do života mimo toto vnímání. Ticho, meditace a modlitba jsou kotvami tohoto času. Bohužel je využívá příliš málo lidí. Stojí v boji a zapomínají, že každý bojovník potřebuje přestávky na odpočinek a občerstvení, aby nabral sílu. Každý, kdo je zapálený pro věc, kdo žije svým posláním, kdo dává vše bez ohledu na sebe, je ctěný a politováníhodný zároveň, protože láska začíná vnímáním vlastních potřeb. Jsi člověk Respektujte své vlastní potřeby, stejně jako respektujte a zastávejte se potřeb druhých. Ti, kdo se namáhají, aniž by se zabývali sami sebou, kdo jsou pozorní k lidem, ale zanedbávají sami sebe, jsou odsouzeni k neúspěchu.

O úspěchu či neúspěchu věci rozhoduje vnitřní rovnováha. Král může vzít útokem hrad nebo dokonce několik hradů, ale nikdy nemůže tímto způsobem dobýt všechny hrady. Bojovníci světla vyhoří, ztratí svou sílu a považují se za neúspěšné. K tomu dochází, když se vyplýtvá příliš mnoho energie a když lidé již nemohou dobíjet své baterie. Tam, kde tento aspekt zůstává nepovšimnut, nelze dosáhnout úspěchu a projekty, ať už jsou jakkoli zářivé, nutně ztroskotají. Nikdo svět nezachrání a nikdo svět zachraňovat nemusí! Jediné, co je třeba udělat, je: rozvinout se a uvědomit si svou roli v této hře! Takto se rozvinete na jevišti života. Jděte tedy a rozvíjejte sebeúctu, aby vaše úcta k lidským zájmům byla opravdová - a radujte se, protože nesmazatelné události navrátí lidstvo a planetu k božskému řádu a harmonii. To, čeho se JEDNI bojí a druzí s radostí očekávají, přináší požehnání všem lidem, protože světlo BOHA znamená OSVOBOZENÍ pro každou bytost.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/07/jeshua-burn-without-burning/

Zpět