4423 ODKLASIFIKACE NÁSLEDKŮ MIMOMOZEMSKÉHO FENOMÉNU Cosmic agency

[ UFO ] 2020-10-29

Robert: Jaké důsledky by přineslo této civilizaci odtajnění UFO-mimozemského fenoménu?
Anéeka: Já, Aneeka, osobně nevěřím v úplné odtajnění fenoménu tzv. UFO. Právě kvůli následkům. Odtajnili by pouze to, co by se hodilo těm, kteří to řídí, pro každou jejich agendu. To platí i pro takzvanou falešnou mimozemskou invazi pomocí technologie Blue Beam.

Připuštění, že existují mimozemšťané, by přineslo sérii řetězových reakcí, které by zničily koncept a vše, co tvoří Matrix, který lidem vnutili s tolika prací a péčí. Přijmout mimozemšťany by znamenalo přijmout, že v první řadě existuje více lidí jako oni, což by zničilo vaše přírodní vědy, evoluci a tak dále. Lidem by to přineslo myšlenku, že jsou také hvězdní, tedy svobodní. Uviděli by lži, které jim byly vnucovány po ne méně než tisíce let. Měly by také za následek, že by si lidé uvědomili existenci volné energie a dopravních technologií. To by zhroutilo celé ekonomiky, jejich trhy, jejich bankovnictví. Osvobodilo by to mysl všech. Učinilo by je to svobodnými a nekontrolovatelnými.

Robert: Změnilo by to všechna dogmata a paradigmata. Vyhodilo by to Matrix kontroly mysli. Pilíře Matrixu by se zhroutily, vycházejíce z ET nových možností.
Anéeka: A to je to poslední, co chtějí. To, co chtějí, je absolutní kontrola nad lidskou rasou. Tím to ale nekončí. Odtajnění všeho by spíše přineslo duším zmizení řady výživných zážitků, které mají, když tam vstoupí, aby žily na Zemi. Dokonce i z kosmického hlediska by byla ztracena možnost mít takový zážitek. To je částečně důvod, proč samotná Federace chrání a udržuje Matrix.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/desclasificacion-del-fenomeno-extraterrestre-consecuencias-aneeka-de-temmer

Zpět