4414 Jak mocní jsou Plejáďané? Kabamur

[ Ezoterika ] 2023-06-01

Představte si Supermana. A jsou jich miliony, kteří mohou cestovat po galaxii ve svém těle nebo ve flotilách nejmocnějších mateřských lodí. Lidé jsou v některých ohledech Plejáďanům podobní, ale v jiných se od nich velmi liší. Mnohé z toho, o čem se domníváme, že začalo na Zemi, ve skutečnosti přinesli Plejáďané. Z Plejád byly přineseny druhy hudby, tance, sochařství, malířství a dokonce i zvířata. Na Zemi stále existují kultury a jazyky, které mají plejádské vazby. Lidé se podobají Plejáďanům více než jiným mimozemšťanům, protože vedli původní misi, jejímž cílem bylo vylepšit vyvíjející se druhy nacházející se na Zemi a rozptýlit rozmanitost lidských ras po celé planetě. Jsou s námi od počátku, slouží jako průvodci duší a inkarnují se jako lidé. Jsou to andělé světla, kteří chodí mezi námi. Jsou hlavními genetickými rodiči lidstva a ochránci Země. Zemi nazývají ̎Kishapolee ̎ (Dítě mé). I přes tolik podobností je důležité vědět, že Plejáďané jsou Elohimové vyšších dimenzí. Přišli z 12D a sami vytvořili svou vlastní civilizaci. Ve srovnání s lidmi jsou podobní bohům. Komunikují s láskou kvůli učení, ale žádné další vztahy se smrtelnými lidmi nemají.

Plejáďané jsou bohům podobní i pro ostatní mimozemšťany. Nejvíce milující bytosti ve vesmíru jsou nejmocnější. Dokážou vše, co dokáže Superman, a ještě více. Moc Elohimů by se zdála být bližší magii. Plejáďané mohou létat v těle a používat kosmické lodě. Mohou otevírat portály kamkoli. Mohou se okamžitě manifestovat a pohybovat předměty svými myšlenkami. V naší dimenzi mají neomezenou rychlost a sílu, stejně jako telepatii, létání, teleportaci. Mohou fázovat skrz pevné předměty. Mohou se přemisťovat, okamžitě promítat jinou verzi sebe sama a být tak na dvou místech najednou. Stejně jako Superman používají Plejáďané krystaly jako technologii a staví si domy z krystalů. Chrání Zemi před vnějším zlem.

Většina z toho se odehrává ve frekvencích, které lidé nemohou detekovat 3D smysly. Plejáďané jsou velmi milující, ale obávají se jich mnohé temné skupiny napříč vesmírem. Mají flotily plavidel a mateřských lodí se zbraněmi, proti kterým se žádný nepřítel nemůže bránit, a již dříve je použili k ochraně Země. Odstraňují škodlivé astrální entity. Zabraňují mnoha falešným vlajkám a přírodním katastrofám. Čistí životní prostředí od toxinů.

Proč nezabrání všem špatným věcem? Jsme v dualitě svobodné vůle z vlastního rozhodnutí a reinkarnujeme se směrem ke konečnému cíli, kterým je vzestup Země do 5D Sheen. Nezastaví každé zlo, protože boje v dualitě jsou nutnou přípravou. Abychom jejich moc uvedli do ̎biblické ̎ perspektivy, andělé světla, kteří chodili po Zemi (Plejáďané), jsou mocnější než jakýkoli ̎Bůh ̎, který chodil po Zemi. Temné síly na Zemi měly jen takovou moc, jakou jim dali lidé svými myšlenkami a přesvědčením. Plejáďané a Galaktická federace nám mohou až do Posunu ukazovat pouze záblesky své přítomnosti. Musíme pokračovat ve svých plánech duše, učit se a růst a překonávat překážky sami. Superman je fikce, Plejáďané jsou skuteční a tvořivost je forma channelingu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/01/how-powerful-are-pleiadians/

Zpět