4401 Dvojité plameny: Pochopení skutečného účelu a energetické dynamiky 1 Vera Ingerborg

[ Ezoterika ] 2023-05-24

Pozn. překl: Tento článek obsahuje mnoho informací, které jsou platné i pro lidi v procesu vzestupu, kteří nejsou ve spojení s dvojčetem. V žádném případě není záměrem tohoto článku upřednostňovat dvojplameny před jiným typem spojení duší. Je psán se zaměřením na dvojplameny, aby pomohl lidem, kteří procházejí tímto velmi náročným procesem, a aby vytvořil lepší představu o tom, co se děje. Pokud se nacházíte v dynamice dvojplamene, mohou být všechny tyto informace zpočátku zdrcující. Nechte je v sobě usadit a procítit a znovu si je přečtěte. V mnoha případech se k tomuto článku později znovu vrátíte. Musíme se toho naučit a vstřebat hodně v krátkém čase, abychom byli připraveni být ukazatelem cesty, který vede inspirací, ale také musíme být trpěliví sami se sebou, když tímto procesem procházíme.

Setkáte se s tímto člověkem, podíváte se mu do očí a jste vtaženi jako vlečným paprskem. Ten magnetický pocit je tak intenzivní - nic, co jste kdy předtím zažili. A vy to víte: To je to, co jsem hledal, na co jsem celý život čekal. Teď budu žít šťastně až do smrti. Našel jsem člověka, který mě činí celistvým, toho, který mě doplňuje. Je to tak?

Ne! Cesta dvojčatového plamene není v první řadě o romantice, a to se musíme naučit tvrdou cestou. Zvláště na začátku, kdy právě popsaná fáze bublinkové lásky náhle skončí. Naše ego se po návratu do 3D reality opět nakopne a novým normálem se stává bolestné přetlačování, které ve většině případů končí bolestným odloučením. Opravdu nám nepomáhá mít druhého člověka v mysli 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Máme pocit, že se zblázníme ze všech těch strachů, obav, pochybností a symptomů, které se objevují, a ptáme se sami sebe: ̎Do čeho jsem se to dostal a proč se toho nemohu zbavit? ̎. O fenoménu dvojplamene, procesu a fázích, kterými procházíme, bylo napsáno mnoho článků, takže není třeba to zde opakovat. Jedna důležitá věc, o které se příliš nepíše, je účel a zejména energetická dynamika mezi dvojplameny a jejich fungování. Pochopení těchto dvou a naučení se řeči energií nám nesmírně pomůže posunout se na této cestě kupředu.

PROČ JSOU TU DVOJPLAMENY?
Spojení dvojplamenů často mylně považujeme za romantický zážitek, protože pocity jsou tak intenzivní. Není to nic, co bychom kdy předtím zažili, a přesto se naše ego-mysl snaží přirovnat to k něčemu, co známe: že jsme se bláznivě zamilovali. Tak to ale není.

Být párem může být třešničkou na dortu v pozdější fázi. Ale než se nám to podaří, čeká nás ještě mnoho práce. Čím rychleji tuto myšlenku prozatím opustíme, tím rychleji se pohneme kupředu. Fáze bublinkové lásky, těchto krásných a intenzivních spojení, kdy se ztrácíme v prostoru a čase, a prostě běžíme na ty úžasné vibrace, které cítíme, se stává naší osobní návnadou, mrkví před nosem. Je to něco, jako by vesmír říkal: ̎Tady je to, co můžete mít, ochutnejte trochu ráje na zemi. Takhle se žije v páté dimenzi. Ale teď: Vraťte se s námi do 3D a dejte se do práce. ̎ Zdá se, že nejkrutější je pro nás přijít o to, co jsme chtěli a co máme nejraději. Zůstáváme sami, cítíme se opuštění, nechtění a zcela zmatení a zničení. Začneme toho druhého pronásledovat nebo utíkat pryč. Hledáme odpovědi, narazíme na první články o dvojplamenech a dozvídáme se, že je to něco jiného než to, co jsme zažili předtím. Jsme nakopnuti do duchovního světa a v rychlosti se probouzíme do nové reality. Je to jízda na horské dráze, kterou jsme nikdy předtím nezažili, a my jen chceme, aby skončila. Jediné, co chceme, je být s touto osobou, jen nevíme jak, protože naše hlava se snaží najít řešení na úrovni 3D/ega/mysli v rámci naučených vzorců chování a šablon.

Jedna věc je však zaručena: Nikdy nenajdeme odpovědi z perspektivy 3D/ega a mysli. Vše, co jsme se naučili a převzali z 3D matrixového programování prostřednictvím společenských konvencí, vzdělání, školy, církve, zpráv, vlád, marketingu atd. se na tuto zkušenost nevztahuje. Ba co víc: Cesta dvojplamene nás nutí to všechno opustit. Teprve pak se stává možné znovusjednocení. Dále budeme zkoumat, proč tomu tak je. Dvojplameny jsou vůdci - v duchovním smyslu, nikoli ve smyslu statusu/ega. Je to vůdcovství z inspirace, které ukazuje způsob života, jenž je zcela odlišný od starého paradigmatu 3D. Zanecháváme lidem drobečky, aby mohli začít svou vlastní cestu zpět ke svému skutečnému autentickému já a podstatě.

Abychom pochopili, co to skutečně znamená a proč se cítíme být tolik tlačeni k transformaci a změně, musíme se blíže podívat na skutečný účel dvojplamenů:

ÚČEL ČÍSLO 1: BUDOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ ENERGETICKÉ SÍTĚ NOVÉ ZEMĚ
Dvojplameny se vydávají na cestu hledání, když procházejí bolestnou zkušeností fáze odstrčení a odloučení. Tato fáze má nejen za cíl uzdravit (vzpomeňte si na naši celistvost) jednotlivce, ale slouží také k tomu, aby se spojili s ostatními dvojčaty po celém světě a vyměňovali si zkušenosti, pomáhali si a podporovali se navzájem v tomto procesu a ve svých různých posláních (jsou zábavou, ne přítěží!). Nacházíme svůj kmen a vzájemně spolupracujeme a spoluvytváříme. Dvojčata a další průkopníci, strážci bran a mřížky jsou strategicky rozmístěni po celé planetě, aby drželi, ukotvovali a budovali důležitá místa / brány na podporu distribuce nové energie po celé Zemi. Někteří budou trvale umístěni na jednom místě a budou budovat nové modely komunit, nové způsoby života v autarkách, nové způsoby vzdělávání, nové způsoby ekonomiky atd., zatímco jiní jsou cestovatelé - vždy připraveni následovat další volání do další oblasti, kde je zapotřebí světla a lásky.

ÚČEL ČÍSLO 2: PODPORA VZESTUPU PLANETY A LIDSTVA
Dvojplameny se inkarnovaly v tomto klíčovém období na Zemi, aby pomohly vzestupu planety a lidstva. Kráčejí bok po boku s dalšími vzestoupenými bytostmi (existuje pro ně spousta označení: hvězdná semínka, pozemští andělé, pracovníci světla, pracovníci mřížky, strážci brány atd. ....), aby pomohly zvýšit frekvenci planety a lidstva. Dvojčata v sobě již před setkáním s partnerem nesou velmi vysokofrekvenční kód, který se aktivuje po prvním fyzickém setkání, kdy se energie, které byly tak dlouho oddělené, znovu propojí. Je to exploze čisté bezpodmínečné lásky, jaderná reakce. Proto je to tak neuvěřitelně fantastický pocit. Tato vysoká vibrace nemá nic společného s romantikou, energie podporuje a zesiluje ztělesnění vyšších dimenzionálních frekvencí a připravuje půdu pro budování nové Země. Čím více se frekvence ustavuje, tím více je nucen se posunout i kolektiv. Jsme tu proto, abychom tuto transmutaci podpořili transformací nízkých frekvencí na vysoké, abychom planetu osvobodili od jejích 3D iluzí a bolesti. Každé dvojče a probouzející se bytost, která provádí vnitřní transformaci, přispívá ke kvantovému poli bezpodmínečné lásky, což urychluje vzestup planety a všeho a všech na ní. A naopak, také uzemňujeme plány vyšších dimenzí, aby se na planetě projevily jako nová Země.

ÚČEL ČÍSLO 3: LÉČENÍ RODINNÉ LINIE A KOLEKTIVU
Dvojčata se často inkarnují do velmi dysfunkčních rodin s velkou nerovnováhou mužských a ženských energií. Mohou být buď velmi zneužívané, nebo velmi přehnaně chráněné. Plameny dvojčat se rozhodly zažít život v nerovnováze, aby pochopily, jaké to je, protože je to potřeba, aby mohly později pomáhat ostatním vzestoupit. Když se dvojčata probudí a pochopí svůj pravý účel a začnou se léčit (vzpomenou si na svou celistvost), má to vliv na celou rodinnou linii. Dvojčata posouvají energetické pole a časovou osu celé genetické minulosti. Ve fázi ztělesnění také uvolňují vše, co je dosud uloženo ve fyzických buňkách (buněčná paměť), a čistí je, takže děti, které se v budoucnu inkarnují skrze tuto linii, se narodí do vysokých vibrací 5D a dále a přímo na Novou Zemi. Žádná karma už nebude existovat. Totéž platí pro léčení kolektivní bolesti. Až se dvojčata sama dostatečně uzdraví a zvyknou si na proces transmutace energie, který probíhá prostřednictvím našich srdečních center, budou se automaticky stále více podílet na transmutaci energie pro planetu. Zpočátku to bude působit rozpačitě, protože najednou z ničeho nic zažijeme emoce, nicméně - prostě námi proběhnou a my se do nich nezapojíme - protože už nemáme rezonanci s dramaty starého světa.

ZÁMĚR ČÍSLO 4: VYTVOŘENÍ NOVÝCH VZTAHOVÝCH A RODINNÝCH ŠABLON
Dvojčata jsou tu proto, aby světu stavěla inspirativní vitríny a ukazovala, jak může být život úplně jiný, než byl dosud známý. Nabízíme zcela nové perspektivy, které nemají nic společného s těmi starými, protože jsou založeny na novém zdrojovém kódu jednoty, nikoli na dualitě/oddělení. Život na Nové Zemi je založen na autenticitě, svobodě a sebelásce jednotlivce a na jednotě, soucitu a bezpodmínečném sdílení v rámci komunity. To vše je možné, když se lidské ego promění ve svobodného ducha a srdce se plně otevřou bezpodmínečné lásce. To povede k úplné absenci strachu. Na Nové Zemi jsou ženské a mužské energie v naprosté rovnováze. A začíná to v nás. Ženská, tvůrčí část bude ze srdce připravovat úrodnou půdu a dodávat možnosti a nápady, zatímco mužská část jako tvůrce se bude soustředit, stanovovat jasné záměry a realizovat je. Blíženci mají nejprve dosáhnout této rovnováhy v sobě a poté podpořit její šíření prostřednictvím vlnového efektu a propojení s dvojčaty na celé planetě. Blíženci ukotvují nové šablony vztahů a rodiny, osvobozené od spoluzávislostí, povinností, smluv a kompromisů. Ve světě beze strachu a nejistoty, kde si každý váží toho, čím je, bude bezpodmínečná láska a život novým normálem.

CÍL ČÍSLO 5: VYTVOŘENÍ NOVÝCH SPOLEČENSKÝCH ŠABLON
Se vztahovými a rodinnými šablonami úzce souvisejí obecné společenské šablony pro pátou dimenzi. Také ty budou zcela založeny na autenticitě, soucitu, svobodě jednotlivce, zdravé vzájemné závislosti, jednotě a bezpodmínečném sdílení. Upřímnost bude samozřejmostí. Když dnes požádáte lidi, aby jeden den nelhali, většina z nich by toho nebyla schopna, protože naše ego používá lež jako prostředek sebeobrany. To bude minulostí. Ukážeme nový způsob života v harmonii. Společenství, která se o sebe navzájem starají, ale ctí a respektují individuální aspekty každého z nás. Totéž platí i pro ekonomiku. Představte si svět bez ega a ctící naši přirozenou formu bytí v naprosté rovnováze. Nepotřebovali bychom módu, luxusní auta, drahé hodinky, make-up, kosmetiku, šampon, deodorant atd. Vyzkoušejte si to sami a projděte se po nákupní ulici a spočítejte, které obchody byste na Nové Zemi skutečně potřebovali a které by odpadly. Úžasné, co říkáte? Už nebudeme potřebovat ani peníze, až každý bude dělat to, co ho baví, a podělí se o to s celým organismem. Další věcí minulosti budou vlády a demokracie. Protože se každý vrátí k plné autozodpovědnosti a zpět k následování přirozených impulsů a proudění - nebude potřeba, aby někdo přebíral kontrolu a přebíral odpovědnost za kolektiv. Nebude o čem bojovat ani diskutovat, protože každý bude šťastný a oceňovaný za to, kým je a čím přispívá.
Nyní, když jsme se dozvěděli, jaký je účel dvojplamenů, víme, na co jsme připravováni. Musíme se ponořit trochu hlouběji do dynamiky a procesu dvojplamenů, abychom pochopili, co se pro nás děje a proč je tento proces zpočátku tak náročný a bolestivý. A - je velmi důležité pochopit, jak tato dynamika funguje z energetického hlediska, abychom ji mohli využít k rychlému posunu vpřed a k dosažení stavu vnitřního klidu a rovnováhy. (pozn. budeme chlupatí jako yetti a nebudeme se oblékat.... smrdět budeme na dálku, a mýt se nebudeme... juchů)

VHLED ČÍSLO 1 - VAŠE DVOJČE JSTE VY SAMI
To je to, co se mnozí snaží pochopit, když jsou stále ve 3D vzorcích myšlení a přesvědčení. Sklouzáváme do role oběti, obviňujeme, soudíme, pouštíme se do hry ̎on řekl - ona řekla ̎ a zaměřujeme se na druhou osobu, vidíme pouze její domnělé obavy a problémy, které potřebuje vyřešit. No, tak to si škrtněte. Čím dříve, tím lépe. Samozřejmě je to vaše volba. Pokud vás baví 3D šablony a dynamika přetlačování a běhání a honičky, pak u toho zůstaňte. Záruka je jen jedna: Trvalé shledání se svým dvojčetem tak nebude možné a vy zůstanete v nekonečné smyčce zoufalství, touhy a bolesti.
Musíme pochopit, že naše dvojče jsme my sami. Jsme jedno energetické pole ve dvou tělech, sdílíme stejný energetický podpis jako dílky puzzle, které do sebe zapadají. Takže to, z čeho ho obviňujeme nebo odsuzujeme, dáváme za vinu sami sobě. Jsou naším dokonalým zrcadlem a dávají nám přesně to, co potřebujeme pro své vlastní uzdravení a růst. Ne vždy si to naše ego přeje... Takže když jim vyčítáte, že vás ignorují, proč ignorujete sami sebe? Když si stěžujete, že nejsou upřímní ke svým pocitům, v čem nejste upřímní vy sami? To nás mimochodem připravuje na to, abychom viděli mnohem větší obraz jednoty. Nejde jen o dvojče, s nímž jsme zajedno - jsme zajedno se vším a se všemi v tomto vesmíru, a jak se neustále vyvíjíme, vidíme stále více a více této větší pravdy.

VHLED ČÍSLO 2 - VŠE SE TOČÍ KOLEM VÁS
S tím úzce souvisí to, že se musíme naučit, že jde vždy o nás. A když jsme pochopili, že jsme jedno, dává to smysl, že? Pokud uzdravíme sebe, uzdravíme obě části. Nic se neděje nám, vše se děje pro nás.
Neexistuje já nebo on/ona. Jsme tu jen my. A čím rychleji se zaměříme na sebe, na své vlastní problémy, na své vlastní léčení, tím rychleji zvýšíme frekvenci pro nás, naše dvojče a lidstvo a budeme se cítit mnohem vyrovnanější a celistvější. Práce s naším vnitřním dítětem, s naším egem a učení se jazyku energie, abychom prostřednictvím vděčnosti a odpuštění přeměnili frekvence strachu na frekvence lásky, jsou tři klíčové aspekty. Tento proces nás posouvá k tomu, abychom se stali svým pravým božským já a upustili od všeho, co v nás není autentické. Spouští nás tak dlouho, dokud nesloupneme všechny podmíněné vrstvy a přesvědčení a nenajdeme zpět lásku k sobě samým. Stav bytí bez jakýchkoli pochybností o sobě samém, zranění, nejistot a jiných strachů.
Naše ego zde rádo zasahuje a říká - proč já musím dělat všechnu práci a druhá část nevyžaduje žádné úsilí? No, přečtěte si další vhled, abyste získali jasnější perspektivu.

VHLED ČÍSLO 3 - ŽENSKÉ POHLAVÍ JE V ČELE
Jakmile jsme toto pochopili, druhá část, kterou musíme integrovat do našeho vědomí, jsou rysy ženské a mužské energie. Ženská energie je tvořivá energie. Tvoří svou intuicí a srdcem. Připravuje energetické pole a nastavuje určitou frekvenci. Mužská energie, energie tvůrce, ji pak může soustředěně a odhodlaně následovat a projevit se. Nikdy to nemůže být naopak. Pokud jste tedy v tomto spojení více ženskou částí (nesete větší podíl ženské energie nezávisle na pohlaví), musíte to opravdu přijmout. Pokud čekáte, až se vaše dvojče konečně uzdraví a pochopí to - budete čekat zbytečně. To se nikdy nestane, protože xy bude jednoduše následovat vaši energii. Pokud je vaším záměrem v energetickém poli vyčkávání nebo jednání ze strachu - xy bude dělat totéž. Pokud si stanovíte záměr posunout se kupředu, změnit věci, vstoupit do svého poslání, odhodit strachy a části, které ve vás nejsou autentické, následovat své skutečné touhy srdce, xy se bude chovat stejně. A nemusíte s ním/ní o tom vůbec fyzicky mluvit. Jelikož jste energeticky propojeni prostřednictvím svých srdečních center, budete ho/ji energeticky inspirovat. Čím více naleznete své vnitřní shledání, tím méně od něj/ní budete stále potřebovat/odčerpávat energii. To také znamená, že mu dáváte k dispozici stále méně energie, ze které by mohl ̎sát ̎. Jako více ženská část nejprve posuneme a transmutujeme své vzorce strachu/traumatu, a pak může následovat mužská část. Více ženská část připravuje úrodnou půdu, energeticky vytváří okolnosti, aby připravila půdu pro projevení. Vždy. Mužská část potřebuje, abyste dělali svou práci, aby mohla dělat tu svou. Sjednocení se stane možným teprve tehdy, až obě vykonají svou práci.

VHLED ČÍSLO 4 - MLČENÍ JE ZLATO
U dvojplamenů se vždy objevuje mnoho nejasností ohledně nuceného odloučení. Musíme pochopit, že toto odloučení je vedeno naší duší a má svůj účel. Naše duše chce, abychom se soustředili sami na sebe a na své vlastní problémy a uzdravení. K transformaci dochází mnohem rychleji, pokud nejsme rozptylováni přítomností svého partnera a jsme trvale v situaci, kdy od sebe navzájem čerpáme energii. To je spoluzávislost a přesně to máme překonat. Navíc musíme pochopit, že naše tělo není připraveno na to, aby bylo schopno dlouho snášet tyto intenzivní vysoké frekvence, které jsme zažívali ve fázi bublinkové lásky, protože si stále neseme spoustu starých zavazadel a nízkých frekvencí strachu. Tření mezi těmito dvěma frekvencemi je příliš silné. Pobyt s naším dvojčetem by znamenal, že bychom jednoduše vyhořeli a náš systém by se zhroutil. Proto: Uvědomte si, že dar ticha je pro vaše konečné dobro, a využijte tento čas k tomu, abyste se soustředili na svou vlastní práci, místo abyste plýtvali energií do honby a utíkali tímto způsobem od svých vlastních lekcí a práce.

VHLED ČÍSLO 5 - NAŠE VNITŘNÍ DÍTĚ JE DRŽITELEM KLÍČE
Když jsme začínali svou cestu na Zemi, , netrvalo dlouho a byli jsme zcela vtaženi do 3D hry a naprogramováni falešnými systémy víry a šablonami. To, co jsme se naučili, jsme považovali za samozřejmost. Vše bylo založeno na nedostatku a soutěži. Nebýt dost dobrý a muset být lepší, skákat výš, podávat větší výkony... to byla naše realita. Nepochybovali jsme o tom, že to, co nás učily školy, církve, vlády, průmysl atd., možná nakonec není tak úplně pravda.
A tak jsme byli v dětství, když jsme vyrůstali, zranění a ublížení, protože všechno toto programování nebylo v souladu s naší skutečnou podstatou. Naše strachy a traumata, která dnes prožíváme, pocházejí z té doby. Když čelíme určité situaci, náš systém si vybaví vzpomínky z minulosti a reaguje stejnou ochrannou strategií, jakou jsme si vymysleli v dětství. To má za následek záchvaty hněvu, pláč, manipulaci atd. Znovu a znovu se dostáváme do stejné šlamastyky, dokud si neuvědomíme, že musíme posílit své vnitřní dítě, abychom se tohoto vzorce zbavili. A nikdo nedokáže naše vnitřní dítě spustit lépe než naše dvojče, abychom ho rozpoznali a uzdravili. Vnitřní dítě, pokud je stále v sabotážním režimu, je živitelem ega a dává mu vzorce strachu, které potřebuje, aby nás udržovalo ve strachu. Když ze svého vnitřního dítěte uděláme nejlepšího přítele a přimějeme ho, aby nám zcela důvěřovalo, ego nemůže získat žádnou energii a je nuceno se transformovat do vyšší frekvence. Vzorce strachu se tímto způsobem přeprogramují na vzorce lásky.

VHLED ČÍSLO 6 - HRANÍ EMOCÍ JE DOBRÉ!
Dalším velkým, zkresleným naprogramováním 3D Matrixu je, že hraní emocí je nevhodné. Pláč, křik, třes, ale i hlasitý smích nebo zpěv na veřejnosti jsou v této společnosti založené na egu prostě neadekvátní. Co musíme pochopit, je, že hraní emocí je dobrá věc! Je to přirozený reflex, který máme z nějakého důvodu. Je to jako energetické zvracení. Děti tento reflex přirozeně používají. Pokud mají v těle energii, která tam nepatří, křičí, pláčou nebo se třesou, aby ji okamžitě uvolnily. A za pár minut je všechno zase v pohodě. Dokud je nenaučíme, že takhle se chovat není v pořádku. Takže si v systému udržujeme všechnu tuto toxickou energii a naše emoční tělo se přetíží až do bodu, který může vést k vážné depresi. Začne předávat husté energie do fyzického těla, které je ukládá. V určitém okamžiku se to projeví nejprve jako bolesti svalů, záněty a může to vést k vážným onemocněním, jako je rakovina, infarkt, mrtvice atd.
Takže místo toho, abychom se obviňovali, když se nám chce brečet nebo křičet, musíme to obrátit a naučit se, že musíme být vděční za možnost uvolnit se. Učíme se konstruktivně povolit emocím, aniž bychom se pouštěli do dramatu.
Přirovnejte to k otravě rybou. Žaludek reaguje přirozeným reflexem na zvracení. Pokud s tímto reflexem bojujete a jídlo v žaludku zadržujete, může vám být velmi špatně, a dokonce můžete zemřít. Udělejte si velkou laskavost a místo obviňování si užívejte emocionální uvolnění s velkým ̎Děkuji, že to teď můžu nechat nadobro plavat ̎. Tím se energie opět okamžitě přemění na vysokou frekvenci.

VHLED ČÍSLO 7 - ZAČNĚTE SVOU MISI HNED TEĎ
Nečekejte, až bude vaše dvojče připraveno být s vámi, abyste mohli začít svou misi, pro kterou jste sem přišli. To znamená objevit svou podstatu a dělat to, co milujete! Máte dosáhnout stavu celistvosti individuálně. Vesmír vyžaduje transformaci a změnu, nečeká, až budete oba připraveni. Jste zde s konkrétními dary a úkoly. Prozkoumejte své dětství a osobnost, abyste zjistili, jaké jsou a kdo skutečně jste, a začněte se o své talenty dělit se světem, abyste inspirovali ostatní. Nemusí to být nic velkého, už jen tím, že se vystavíte, způsobíte vlnový efekt. Přesměrování energie do něčeho užitečného opět pomáhá transmutovat energie do vysokých frekvencí lásky a soucitu. Pokračujte ve svém životě, jako by ke sjednocení nedošlo a vy jste sami šťastní a celiství, ale v srdci vězte, že vaše dvojče se připojí, jakmile se vyčistí všechny energetické blokády mezi vámi dvěma. A nezapomeňte: Vaše poslání vás baví, protože děláte to, co vám přináší rozkvět. Jakmile se cítíte těžce a nejste v proudu, víte, že nejste ve frekvenci, ve které chcete být.

VHLED ČÍSLO 8 - JSME TRANSFORMÁTOŘI
Když se naučíme uvolňovat emoce s vděčností, máme za sebou první lekci alchymie. Takto totiž funguje transmutace nízkých frekvencí na frekvence vysoké. Díky vděčnosti a odpuštění namísto obviňování a odsuzování rychle zvyšujeme vibrace. To vyžaduje zaujmout jiný úhel pohledu a vidět v každé situaci přínos: Co mě to učí, co poznávám o sobě a pro svůj vlastní růst? Koho jsem potkal, co je pro mě nyní důležité, koho bych jinak nepotkal... Když na věci nahlížíme z 5D perspektivy, rozpoznáváme dokonalost a smysl všech našich zkušeností a setkání. Když se naučíme řeč energie,pochopíme univerzální zákony a proces stvoření, poznáme, že volant máme vždy v rukou my a můžeme si vybrat, zda chceme jet po cestě strachu, nebo po dálnici lásky.
Jakmile se naučíme tuto transmutaci na mikroúrovni, začneme se automaticky podílet na tom, abychom ji prováděli na větší úrovni pro celou planetu. Ačkoli se zpočátku můžete cítit trapně a může vám to přinést poměrně intenzivní pálení srdce, stane se to něčím tak normálním, že si už ani nebudete uvědomovat, kdy to děláte. Stanete se chodícím čističem. Začínáme chápat, že jsme součástí většího organismu. Možná se teď dokážete vcítit do jaterních buněk a do toho, čím si musí projít, když musí zpracovat všechen toxický alkohol po těžkém pití a očistit od něj fyzické tělo
Kromě toho také transmutujeme a převádíme opačným směrem. Ukotvujeme vysoké frekvence, které jsou k dispozici ve vyšších dimenzích, tím, že je transformujeme do frekvence, kde je můžeme udržet ve fyzické sféře.
Proto si prosím uvědomte, že boj mezi temnotou a světlem není otevřenou válkou, jak bychom si ji představovali. Je to bitva, která se odehrává uvnitř každého z nás, a je jen na nás, co svou energií podpoříme: Vybírejte moudře. Zvolte si lásku.

VHLED ČÍSLO 9 - MUSELI JSME PROJÍT 3D ŠKOLOU
Často se sami sebe ptáme - proč musím procházet vší tou bolestí? Jak již bylo zmíněno, mnoho dvojčat si pro svou inkarnaci záměrně vybralo velmi dysfunkční rodiny. Proč? Kromě prožitku nerovnováhy mezi mužskou a ženskou energií je důležitým důvodem to, abychom plně pochopili 3D naprogramování a sami si vyzkoušeli, jak se dualita cítí a jak funguje. Museli jsme pochopit celý tento systém, abychom ho mohli nabourat, infikovat a přeprogramovat naším světlem a láskou. Jen tak jsme schopni rozvinout soucit s těmi, kteří procházejí stejnou zkušeností, a můžeme skrze jejich ego chování proniknout přímo do jejich srdce a podstaty, abychom pro ně udrželi prostor na jejich individuální cestě.

VHLED ČÍSLO 10 - VÁŠ STARÝ ŽIVOT MÁ BÝT ZNIČEN
Tohle je další těžký oříšek k pochopení. Jak často slýcháme od dvojčat: ̎Můj život byl docela stabilní a dokonalý, dokud jsem nepotkal jeho/ji a vlastně jsem byl šťastný ̎.
Hm... sorry.... Ale je to opravdu pravda? Proč by vás pak někdo mohl tak ovlivnit a vy jste v mžiku připraveni nechat svůj starý život jít? Cesta dvojplamene vámi otřásá z nějakého důvodu a je pro vás výzvou na té nejhlubší úrovni. Nutí vás najít zpět svou jedinečnou podstatu, abyste se stali svým nejautentičtějším já. To vás vede k opuštění všeho, co na vás není autentické a nerezonuje s vaší vnitřní pravdou. Takže vše, co jste dělali jen proto, abyste se zalíbili druhým lidem nebo naplnili očekávání druhých, se bude bolestně projevovat, dokud to nepustíte. Vše, co jste dělali, abyste se schovali za masku, vám vyletí do tváře. Většina dvojčat zažívá obrovské ztráty, jako jsou peníze, váš domov, lidé. Čím více budete s tímto procesem bojovat, tím těžší to bude. Jsme zkoušeni, zda navzdory hrozivým okolnostem důvěřujeme univerzálnímu proudu a zda jsme k něčemu nebo někomu připoutáni. Jsme vyzváni, abychom se vzdali všech spoluzávislostí, smluv atd. a dosáhli úplné svobody. Jsme vedeni k tomu, abychom se zbavili naprogramovaných přesvědčení a šablon, které jsme přijali, a nadobro opustili 3D Matrix. Na Nové Zemi není pro tyto staré energie místo a my si uvědomujeme, že nic z toho nepotřebujeme, když jsme šťastní a celiství. Stručně řečeno: jsme vedeni k tomu, abychom našli sebelásku a podělili se o ni s naší komunitou. Jelikož jsme všichni aspekty Zdroje, je sebeláska tím nejbližším, co můžeme dostat k Bohu, protože jsme Bohem ve formě.

VHLED ČÍSLO 11 - SJEDNOCENÍ JE MOŽNÉ POUZE NA VELMI VYSOKÉ FREKVENČNÍ ÚROVNI
Jakmile jsme našli sebelásku a cítíme se zcela propojeni se zdrojem, opustili jsme veškeré pokřivené programování, strachy, traumata, neautentické chování atd. a zvýšili jsme svou frekvenci zpět na naši přirozenou frekvenci. Naše originální vibrace dvojčat. To je čistá blaženost a soucit. Čistá božská láska. Když jsme dosáhli tohoto stavu, vzestoupili jsme. Nyní jsme sami o sobě šťastní a celiství. Nepotřebujeme nikoho jiného, abychom byli šťastní, ale neseme v sobě tolik lásky k sobě, a tím i k Bohu, že se o ni chceme se všemi podělit. Vidíme skrz všechny iluze. Dualita se rozpouští a my ve všem vidíme dobro a Božskou dokonalost. Jsme zcela svobodní, odpoutali jsme se od Matrixu a probudili se do skutečné reality. Užíváme si života a rádi se dělíme a inspirujeme, aniž bychom od kohokoli cokoli očekávali. Když křičíme a pláčeme, je to stejně dobrý pocit, jako když se smějeme, tančíme a zpíváme. Poznali jsme, jak velkým darem je cesta dvojplamene, a jsme hluboce vděční za vše, co nám přinesla. Žijeme s lehkostí, zcela jsme se odevzdali, důvěřujeme univerzálnímu proudění a opustili jsme očekávání, že ke shledání musí dojít v tomto životě, protože čas a smrt také ztrácí svůj význam.
To je přesně ten okamžik, kdy se případně otevřou dveře a - když to nejméně čekáte, je tu vaše dvojče, připravené připojit se k tanci.

Texty, které sdílím, jsou vždy založeny na mé vlastní intuici a/nebo na zkušenostech klientů, přátel a mých vlastních. Netvrdím, že to, co sdílím, je konečná pravda. Doporučuji každému, aby si vzal jen to, co rezonuje s nalezením jeho vlastní pravdy a moudrosti. Jelikož se jedná o univerzální moudrost, nenárokuji si žádná práva, pokud zachováte jeho úplnost, aby nedošlo k překroucení významu. Děkuji vám. Vera
Projděte úspěšně svou zkušeností s dvojčetem, pochopte její smysl a dynamiku a najděte vnitřní klid, štěstí a radost!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/24/twin-flames-understanding-the-true-purpose-and-energetic-dynamics/

Zpět