4399 Federace světla: Celoživotní vyvolený květ Blossom Goodchild

[ Ezoterika ] 2019-06-04

Každý a všichni říkají více či méně totéž, a přesto jinak! Že jsme ještě v tomto světě, ne z něj. Nebudu to zatím rozvádět ani se znovu zapojovat do tohoto tématu. Mnohé však zaujalo, co jste říkali o duši a její ̎pozici ̎ během těhotenství. V současné době probíhá poměrně velký neklid ohledně ̎problematiky potratů ̎ a mnozí měli pocit, že by bylo přínosné, kdybyste o tom promluvili. Vím, že Bílý oblak o tom mluvila již před mnoha a mnoha lety, přesto bychom ocenili i vaše myšlenky.

Bylo by to jistě přijatelné. Každá jednotlivá duše se při rozhodování o návratu na Zemi z jakýchkoli důvodů může také rozhodnout vstoupit do embrya/plodu, který na něj čeká kdy a jak to bude cítit ... nutné/pohodlné/správné. Okolnosti mohou diktovat ̎dobu ̎, po kterou zůstává v děloze v určitých intervalech. Pokud bylo například rozhodnuto, že duše vstoupí do rodiny, která vyžadovala, aby se duše stala součástí skupiny a pomohla tak pochopit mnohé lekce, pak se mohlo stát, že matka nebyla vždy v ̎žádoucím ̎ stavu, aby se ̎dítě ̎ (řekněme) zapojilo a bylo její ̎součástí ̎. Jindy by však dítě poznalo, kdy je matka klidná a vyrovnaná a v ̎milující ̎ náladě, a ̎navštívilo by ji ̎ na krátkou dobu za účelem navázání vztahu. Pokud v tomto případě ... matka prožívala velký stres, je možné, že duše raději nevstoupila do dohody až do okamžiku svého porodu ̎na světlo ̎, řekli bychom.

Q: Slyšela jsem, že některé duše se někdy připojí až poté?

A: S tím bychom nesouhlasili. Podstatné je, aby duše vstoupily, při doručení, i kdyby to mělo být v posledním ̎postrčení ̎.

Q: Přesto by duše měla čas ̎naskočit ̎, dokud nebyla přestřižena pupeční šňůra.

A: Nebylo by to vhodné. Jen za extrémních okolností ... přesto tak extrémních, že bychom to nepovažovali za dotčení.
Duše vstupující do nového těla nemusí být vždy nadšená ... a může se stát, že se jí nebude chtít znovu vrátit na Zemi. Když se člověk radí, když není ze Země, vše dává smysl jako důvod k návratu... Čím více se však člověk blíží, tím více ho zaplavují vzpomínky na minulé životy... a může si to chtít rozmyslet. Nakonec však ví, že život, který si tentokrát vybral, bude prospěšný jemu samému, a tedy i Celku.
Je to ̎pocit ̎, že vstupují ZPĚT do vibrace, která není na stejné úrovni jako ta, z níž přišli. Může se zdát, že je to ̎chladné ̎, abychom to lépe vyjádřili.
Jiné duše mohou do plodu vstoupit hned od začátku a cítit, že tam chtějí zůstat po celou dobu. Na to neexistuje žádné pevné pravidlo. Duše může volně přicházet a odcházet v závislosti na svých momentálních ̎pocitech ̎. Někdy se skutečně říká/ví, že dítě spí, ale může se stát, že prostě ̎není uvnitř ̎. Nemusíme se tím hlouběji zabývat, protože člověk může naše slova interpretovat natolik, aby dostatečně pochopil, jak se to ̎odehrává ̎.

Q: Co tedy říci k otázce potratů... co na to říci?

A: Především konstatujme, že každá duše má právo ̎myslet ̎ si o čemkoli své. Co se zdá být správné jednomu, nemusí být správné pro druhého. Takže zde není na místě žádné odsuzování. Řekli bychom, že některá ̎náboženství ̎ považují odstranění plodu za hřích. Za spáchání trestného činu vraždy. My si to nemyslíme.
Řekněme, že se duše radila, aby byla součástí určité rodiny, a pak by se třeba změnily okolnosti, a byl by dohodnut potrat. Duše mohla, ale nemusela ̎vstoupit ̎ do matčiny Energie ... na určitou dobu. Pokud je od počátku nejistota, obvykle ne. Takže odstranění embrya není vzít život druhému... protože tam žádný život není! Kdyby duše otěhotněla bez touhy po tom, aby tak učinila, nebo špatným chováním druhého ... pak by duše nebyla vůbec přidělena. Pokud by však bylo rozhodnuto, že bude těhotenství následovat a stane se ̎prostředkem ̎ pro duši, aby sama dostala další ̎šanci na život ̎ ... pak by se našla vhodná ̎duše ̎, která by tuto pozici zaujala.

Q: Něco jako ̎nečekaně se pro tebe objevilo perfektní místo, a bylo by dobré, abys ho přijala ̎.

A: Když se duše rozhodne vrátit na Zemi ... není to jen otázka ̎další volné ... kdo je další na řadě? ̎.
Jsme Světlonoši, protože je to žádoucí způsob, jak být u všech témat.
Hodně se radí, diskutuje a přihlíží k vhodnosti. Tolik důvodů, proč by duše ... měla/chtěla/mohla ... vstoupit do určitého života. Tolik věcí, které je třeba zvážit ... místo, okolí, možnosti, které mají být předloženy, smýšlení, Energie, vědomí rodičů, rodičů samoživitelů, párů atd. Všechno, na co si vzpomenete, se bere v úvahu, aby se zajistilo, že budou naplněny potřeby člověka, aby duše, která se vrací, mohla co nejlépe využít své NOVÉ zkušenosti.

Abych se vrátil a objasnil, co se týče vašeho původního tématu. Pokud má být těhotenství ukončeno, pak, jak říkáme, v něm není žádná duše, kterou by bylo třeba odstranit. Je zde pouze tělo nebo počátky růstu fyzického těla. Nejedná se tedy o žádný zločin. Nechceme tuto záležitost zlehčovat ani znevažovat, neboť, jak říkáme, mnozí ji chápou jako hluboce posvátnou/vysokou. Přesto se odstranění plodu, který v sobě nemá duši, neliší od odstranění výrůstku nebo čehokoli jiného, co neslouží tělu.

Q: Naprosto s vámi souhlasím... přesto uvnitř sebe cítím, že mnozí se mohou cítit tímto výrokem značně rozčileni.

A: Těm, kteří tak činí ... možná po zvážení toho, co jsme řekli, to budou cítit jinak. Jak říkáme, nejsme tu od toho, abychom někomu brali právo mít vlastní Pravdu o věci ... o jakékoliv věci. Jsme tu proto, abychom představili možná jiný pohled na věc. Tolik věcí, které mnozí považují za PRAVDU, je způsobeno indoktrinací v rámci pravidel a předpisů určitých náboženství a takové věci byly zavedeny, aby si udržely moc nad stoupenci daného ̎způsobu myšlení ̎. Mnohé vedlo a stále vede k přesvědčení, že pokud by se člověk odvážil s těmito pravidly a předpisy nesouhlasit, zpochybňovat je nebo o nich racionálně přemýšlet, byl by jeho život na onom světě odsouzen k ohni a démonům.

Kdyby se však člověk OPRAVDU ponořil do hloubky své duše ... o tolika ̎náboženských ̎ záležitostech, našel by svou vlastní PRAVDU ... a skutečně by se tato Pravda v něm skrývala mnohem snadněji a ̎rozumněji ̎ než cokoli, co mohlo být zkresleno v knihách, o nichž se ví, že jsou to ty největší PRAVDY.

Tím není řečeno, že takové knihy neobsahují PRAVDY. Přesto bychom řekli, že je to velmi podobné ̎těmto channelovaným poselstvím ̎, která jsou dnes k dispozici. V mnohých je vetkána velká manipulace, aby zmátla a svedla člověka na cestu zklamání. To je ... místo, kde / proč ... vás žádáme, abyste při poslechu nebo čtení takových záležitostí naslouchali své vlastní vnitřní Pravdě.

Dívejte se na tato ̎pokřivená ̎ sdělení pozitivně v tom smyslu, že vás učí ... myslet/cítit ... za sebe.
Přemýšleli jste někdy o tom, kolik duší přejde z této pozemské roviny skrze závoj do jiné ̎vibrační energie ̎ v domnění, že se jim nedaří dost dobře? Nebyli dost dobří? Udělali cestou nějaké chyby, a proto je Bůh určitě potrestá a pošle je na věčnost ... ano, na věčnost ... do těch nejtemnějších míst, a protože si vytváříte svou vlastní realitu ... kam je toto ̎následování Pravdy ̎ zavede? Nazývá někdo MILUJÍCÍM BOHEM toho, který je tlačí k tomu, aby podle něj žili své životní chování?

Co dává smysl VÁM?
Co VÁM připadá správné v rámci VAŠÍ PRAVDY?
Co by pro VÁS udělala LÁSKA?
Jak by se o VÁS LÁSKA starala?

Probudit se ... uvědomit si ... znamená probudit se ... uvědomit si SVOU PRAVDU. Tu, která slouží nejen vám, ale i Celku. Rozhodněte se tedy nahlížet na vše s tímto vědomím. Ptejte se sami sebe ... slouží to mně a Celku? Neboť já a Celek jsme JEDNO. Slouží tato ... okolnost/zákon/pocit/kanál/čtení/fakt/osoba/víra ... atd. mně a Celku? Neboť JÁ JSEM CELEK. To je vaše probuzení. Rozhodování o sobě samém, o PRAVDĚ.

Cítíte se správně?
CÍTÍTE SE DOBŘE?
Pokud ANO ... je to VAŠE PRAVDA.
Pokud ne ... není.

Žijte podle tohoto pravidla, nejdražší duše. Nenechte se oklamat těmi, které jste možná učili, že jsou ̎moudří ̎, a proto věděli lépe. VĚŘTE SAMI SOBĚ.- DŮVĚŘUJTE SVÉ MOUDROSTI, tím jsou poklady duše vaše... ať už v této době na Zemi, nebo jinde... Naše LÁSKA k vám leží hlouběji, než vám vaše představivost ve vaší pozici dovoluje CÍTIT. Přesto, pokud to cítíte správně ... pokud je to vaše PRAVDA ... pak VÍTE, ŽE TO TAK JE.

Zdroj: https://eraoflight.com/2019/06/04/the-federation-of-light-7/

Zpět