4370 Mistr Lanto: Čemu věříte, určuje váš osud Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-05-28

Brána ke svobodě
Velké věci se oznamují potichu. Stává se, že se vše mění, protože se mění individuální člověk. Tato vůle je stále zřejmější. Mnoho, velmi mnoho lidí se chce a bude chtít rozejít se starým životem v nevědomí a ukončit ho.

Je velmi snadné něco změnit. Kdybyste věděli, jak snadné to ve skutečnosti je, už byste neměli žádné obavy a všechny starosti by zmizely. Proč je to lehké a v čem tato lehkost spočívá? Tím, že si uvědomíte svou sílu. To je klíč ke každým dveřím a brána ke svobodě. Jedinou překážkou na cestě k realizaci jsou bloky, které se před vaším vědomím nahromadily - zdánlivě nepřekonatelné, jsou však jen pouhou iluzí, konstruktem vaší mysli, vašeho ega, ustrašené části vaší bytosti. Tato oblast má nad vašimi rozhodnutími poměrně velkou moc. Komu a čemu věříte, věříte strachu více než lásce - síle a moci lásky ve vás. Jde jednoduše o to, abyste přeorientovali své zaměření od strachu a obav směrem ke svému božskému středu a intuici. Přesuňte svou pozornost a změňte své zaměření! Na začátku si toho musíte být vědomi a dělat to zcela vědomě! Musíte si přiznat, že vaše pozornost příliš často hledá život v otrávených vodách. Je jen na vás, proč se jednou cítíte dobře a jindy špatně. Je to vaše rozptýlená energie, která vytváří nestálost. Když jste soustředění, neexistují špatné dny ani špatné nálady. Záleží jen na vás, jak se cítíte, protože to, na co se orientujete, se nakonec stane vaším osudem. Je vaším směrem světelná božskost, nebo se ve vašem životě soustředíte na světelně chudé, od Boha oddělené skutečnosti? Něco vidět, nebo zapojit se do toho, co se děje, jsou dvě různé věci. Proces, jak se stát šťastnějším, zdravějším a vědomějším člověkem, je proto tak jednoduchý: stačí jen přesunout svou pozornost. Zpočátku můžete pociťovat abstinenční příznaky. Mohou vám chybět obrazy starého negativního světa. Protože lidé, kteří se propracovávají ke starému, jsou často závislí, potřebují hrůzu ve vnějším světě, aby se nemuseli dívat na nevyřešenou bolest uvnitř.

Opusťte bojovou zónu!
Ti, kdo neustále varují a malují na zeď skutečná či domnělá nebezpečí, často nevědomky slouží síle, proti níž bojují, strach, který svou činností vyvolávají, vede k ochromení lidského vědomí. Pouze ti, kdo opustí bojovou zónu, mají jasný pohled na celek. Nadhled je možný pouze zvenčí, s perspektivou. Bojovník na bojišti je zajatcem hry. Může se odvážně postavit za to či ono, ale zdravý odstup od aktuálního dění je možný jen zřídka. Proto jde nyní jen o to, pravidelně se od aktuálního dění odpoutávat a postupně se od něj zcela emancipovat. Ne každá záležitost se vás týká, naopak, téměř žádná záležitost se vás netýká, i když o tom, co se vás týká, rozhodujete vy. Každý člověk přišel na tento svět s určitými úkoly, jde jen o to, aby je rozpoznal a žil. Ne každý je revolucionář, ani každý není tichým svědkem současnosti. Mnoho nuancí tvoří vše. Mnoho jednotlivých příkazů od lidí světla rozbíjí rigidní systém v jejich nesčetných variantách. Vyrazíte na cestu, jakmile přijmete své konkrétní úkoly a začnete je plnit. Je to velmi jednoduché, a přesto ta nejjednodušší věc je pro mnoho lidí tak obtížná, protože člověk má tendenci se jednoduchému vyhýbat. To, čemu nerozumí, mu připadá důvěryhodnější než jasnost a moudrost, která vyzařuje z jeho nitra. Složité je vždy vymyšleno člověkem, jednoduché je vždy božského původu. Člověk však žije v obráceném pořadí už celé věky. Čím složitější se něco zdá, tím to vnímá věrohodnější. ̎Nepotřebuji se zabývat tím, čemu nerozumím! ̎ To si lidé myslí, a proto nevidí, jak snadno by se daly překonat obtíže tohoto světa. Zabývání se výmluvami a přijímání bezmoci umožňuje lidem dál vegetovat ve zdánlivém klidu. Život je jiný. Výmluvy na udržování statusu oběti, výmluvy na vyhýbání se vlastní proměně, výmluvy na pokračování ve spánku v nevědomí - to je nedůstojné lidské bytosti. Tímto způsobem se vaše kolo karmy stále točí. Život za životem se znovu rodíte, abyste spali život za životem.

Vstupte do místnosti rozjímání!
Čas dlouhého spánku však skončil! Stále více lidí vstupuje do prostoru rozjímání a je vháněno do víru sebepoznání. Tento proces má nesmírný rozměr pro jednotlivce a nepředstavitelnou výbušnou sílu pro svět, který byl postaven na písku. Dnes si stále více lidí uvědomuje svou skutečnou sílu a moc. Pro stále více lidí je najednou velmi snadné pojmenovat zlo, rozpoznat viníky a oddělit je od této oblasti stvoření. Pokud odložíte strach o svou sílu a své světlo, můžete vše v okamžiku změnit! O to jde ve všech snahách, o to jde, když se říká: Přesuňte a změňte své zaměření od strachu k lásce! Tak změníte svět k lepšímu. Jiný způsob neexistuje. Rozumíte tomu?

S nekonečnou láskou
MISTR LANTHO Strážce probouzejících se lidí

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/28/master-lanto-what-you-believe-determines-your-destiny/

Zpět