4368 Technologie a spiritualita aneb jaká jsou nebezpečí umělé intelligence Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2023-05-23

Technologický vývoj lidstva se stále posouvá do digitální oblasti. Umělá inteligence se stala novým trendem dnešní doby. Co o ní říká současná věda? Umělá inteligence (AI) je technologie, systém, který dokáže napodobovat lidské chování při plnění úkolů a postupně se učit na základě shromážděných informací. AI není formát nebo funkce, je to proces a schopnost myslet a analyzovat data. Když se řekne ̎umělá inteligence ̎, mnoho lidí si představí inteligentní humanoidní roboty, kteří se snaží ovládnout svět. Umělá inteligence však nemá nahradit člověka, jak tvrdí její vývojáři a ti, kteří ji zavádějí do našich životů. Jejím účelem je podle nich zlepšit lidské schopnosti a dovednosti, což z ní činí cenný obchodní přínos. A přesto, jak daleko může tato technologie zajít, když už nyní jsou kvůli ní lidé v mnoha profesích bez práce. Možná ani obyčejní lidé z běžného života nejsou tak mimo, když si myslí, že by umělá inteligence mohla ovládnout svět, a fantaskní dystopie by se klidně mohly stát skutečností... O nebezpečí, které umělá inteligence představuje, začali mluvit dokonce i někteří její vývojáři... V čem tedy číhá? Je to technologie, která na Zemi nastolí ráj příležitostí, nebo peklo digitálního koncentračního tábora? Na co může dopadnout to, čím se AI stane? ... Existuje nějaký druh AI, který byl vytvořen dávnými civilizacemi ve vesmíru, jak naznačují někteří záhadologové? A je naše realita pouze její generací? Nebo se za tím vším mohou skrývat nějaké síly, které se snaží zakrýt skutečnou realitu mimozemských civilizací a jejich plánů pro náš svět?

Odpovědi na tyto otázky přinesl vědomý sen se zástupci mimozemské civilizace. Pokud jsou takové informace k dispozici, znamená to, že jsou k něčemu v našem světě potřeba, a věřit či nevěřit, ať si každý rozhodne sám.

...Temná obloha byla plná tisíců hvězd. Třpytily se jako rozsypané ohnivé jiskry a lákaly tajemstvím vzdálených světů. Ale tady přichází šňůra umělých hvězd... Jsou to satelity... A teď se nad planetou rojí mraky jako komáři... Živý prostor se stal tak vzdáleným... Ale je tu, je živý! Jakmile tato myšlenka vtrhla do vědomí, objevil se v prostoru duhový vír. Tam se rozšiřoval a rozšiřoval. V jeho středu pulzovalo světlo... A nějaká neodolatelná síla se vrhla přímo do něj. Měkká záře vyplnila vše kolem a stala se neproniknutelnou. Po náhlém rozptýlení jsem se ocitla v poněkud zvláštní místnostim i když velmi povědomé... Zakřivené, sametově nazelenalé stěny jemně přecházely do stropu a podlahy. Všechny tyto stěny, strop a podlaha vyzařovaly teplou záři a byly rozděleny do fantaskních panelů. Jedna ze stěn se zdála být průhledná, ale možná to byla obrovská obrazovka, na níž se rozprostírala čerň vesmíru s hvězdami. Byla tam také obrovská planeta, která se podobala zemskému glóbu, ale obrysy jejích kontinentů se velmi lišily a zdála se obrovská. Nebyla to Země... Dvě další malé planety podobné Měsíci. Měsíc - jeden tmavě červený a druhý žlutý, ale velmi zastřená šedými mraky. ... Jeden z větších panelů se oddělil od sousední stěny a převrátil se.

Na protější straně stálo křeslo, které se přesunulo z jiné místnosti. V křesle seděl muž v oblečení, připomínajícím starobylou zbroj japonského nebo čínského válečníka. Na hlavě však neměl žádnou přilbu. Místo ní měl tmavé, husté, jemně kudrnaté vlasy stažené do drdolu jako na sochách Buddhy. Vlasy na jeho hlavě rostly v segmentech, jako segmenty želvího krunýře. Obrovská víčka mu lehce zakrývala oči. Zdálo se, že medituje jako Buddha. Lehce nazelenalá kůže mu barvila vlasy. Ústa měl spojená s nosem způsobem, který se na první pohled nedal rozeznat, a uši mu klesaly v dlouhých lalocích pod bradu. Celý obličej však připomínal spíše želvu, ačkoli když otevřel zářící oči, byl to člověk!... Bylo to, jako by se díval skrze mě, skrze stěny, a proudila z něj vlna tepla a klidu. V sobě jsem uslyšela tichý, lehce zastřený hlas... (Viz téma: Jazyk vesmíru.)

̎Rád se opět setkávám na své lodi v naší soustavě. U nás jsou slova hudební fráze tónů a ty se používají jen zřídka, protože komunikujeme myšlenkami, jako teď mluvím k tobě. Musím to zopakovat pro ty, kdo chtějí, abychom se představili jménem a pojmenovali naši planetu... Jedno vám mohu říci, naše civilizace není humanoidní v plném slova smyslu, jsme civilizací inteligentních želvích druhů. Takové formy života se na Zemi vyskytují v podobě zvířat. Pro ty, kteří jsou na Zemi zvědaví, bych měl také říci, že můžeme vidět duchy a komunikovat s duchy, kteří nemají fyzická těla. Zachycujeme jejich podoby a podstatu a můžeme s nimi komunikovat tak, jak zde nyní komunikuji s vámi. I když jsou inkarnováni v hustém světě, který je podle pozemských představ přibližně ve 3,5 rozměru, zatímco Země je přibližně ve 3 rozměru, tedy o něco nižší vlnové vibraci projevu hmoty v pozemském světě.

Naše galaxie se sice projevuje ve fyzickém světě třetí hustoty podmíněně měřeno podle pozemského chápání, ale je jednou z nejstarších galaxií našeho vesmíru. V průběhu svého vývoje dávno překonala spirálovitou formu existence a stala se kulovou. Je to ještě dokonalejší verze eliptických galaxií. Podrobnosti o našem světě však zatím pozemšťanům sdělit nemůžeme, protože stále probíhá válka a my svou galaxii uzavíráme zvláštní kopulí nepřístupnosti před útočícími agresivními civilizacemi, které provádějí destruktivní činnost ve vesmíru a na světech, které napadly. Nesledujeme, co se děje v oblastech vesmíru zamořených agresivními civilizacemi, které prorazily mezidimenzionální čočku, jež odděluje svět od antisvěta v našem vesmíru.

Oděni do umělých kokonů náhradních energií dokázali antisvětští přežít a usadit se v těžkých světech takzvané druhé hustoty či dimenzionality, ale to se jim zdálo málo a zmocnili se některých světů v trojrozměrném, hustě fyzickém světě. Několik galaxií bylo zcela zničeno v dávné válce, která ve vesmíru zuřila před invazí do galaxie známé na Zemi jako Mléčná dráha. Antisvětci vždy jednali zákeřně, proráželi vesmír nejtěžšími asteroidy, které hoříce a vybuchujíce měnily frekvence vibrací éteru, a to umožňovalo další postup Antisvětců, kteří se předtím zahalili do energetických kokonů. Osud galaxií, které se ocitly pod takovýmto útokem, však byl obvykle dostatečně zkrácen vesmírnými termíny. A přesto, převedeme-li to do pozemských notací, galaxie zaniká nebo se propadá do antisvěta a přechází do jeho vibrací asi na 1 milion pozemských let. Antisvětci si však zřejmě vybrali speciálně galaxie méně osídlené inteligentními formami života, aby se nesetkali s odporem, a hlavně aby si inteligentní formy života mezi sebou nepředávaly informace o převzetí moci. A tak jednoduše drancovali zdroje našeho světa a vtahovali ho do antisvěta, dokud si jeden z hierarchů antisvěta, na Zemi zvaný Lucifer, neuvědomil vlastnosti energie rir, kterou vyzařuje dvojitá černá díra, jež se ve Sluneční soustavě stala známou jako Nibiru.

Soustava dvojitých hvězd, které se později staly černými dírami, se také zpočátku stala předmětem agrese antisvětských hierarchů, ale tam se antisvětským hierarchům podařilo vnést své myšlení do místní civilizace. Její představitelé sami proměnili svůj svět v oázu antisvěta. Na Zemi se stali známými jako Anunnaki. Dodnes jsou představitelé této civilizace dokonalým nástrojem Lucifera k nastolení jeho řádů nejen v samotné soustavě Nibiru, ale také v jimi dobyté Sluneční soustavě a několika dalších hvězdných systémech v Galaxii Mléčné dráhy. Na rozdíl od méně obydlených galaxií Mléčná dráha dosud nepadla a mnoho jejích komor je obydleno jasnými inteligentními civilizacemi, které dokázaly vytvořit obranné linie různých energetických polí. Luciferovi se podařilo prosadit jen na několika světech včetně Sluneční soustavy, přičemž využil překvapivého útoku a skutečnosti, že v té době inteligentní život na planetách Sluneční soustavy (tehdy soustavy dvou Sluncí) teprve začínal. Teprve nedávno (podle tehdejších kosmických měřítek) je začali kolonizovat zástupci dávných světelných civilizací a začali na nich vysazovat život.

Anunnaki z Nibiru se lstí dostali do řídicích krystalů vybudovaných světelnými civilizacemi na hoře Kailas a dále do snížili vibrace planety Země, aby se na ní mohli inkarnovat nevyvinutí těžcí duchové, které antizemšťané velmi potřebují jako zdroj energií, jimž říkají gavva. Právě takoví duchové od té doby obývají planetu a svými neřestmi pomáhají vetřelcům udržet si pozici ve sluneční soustavě. O minulosti však již bylo řečeno mnohé a to není účelem toho, co jsem chtěl říci. ...Nyní, ve vašich dnech, je tato válka ještě více vyhrocená. Vysvětlím jen to, co se děje na úrovni přítomnosti trojrozměrných fyzických civilizací ve Sluneční soustavě. Duchové blesků svádějí své bitvy o změnu vlastností éteru a současně ničí prastaré démony antisvěta a ničí toky antisvětových energií, které živí anunacká zařízení a základny na fyzické trojrozměrné úrovni. Bojovníci světelných civilizací zatím nemohou otevřeně vstupovat do rozsáhlých bitev s anunaki a jejich vazaly.

Mnozí kontaktéři na Zemi bohužel dostávají vlastní informace od hlavních útočníků - Anunnaků. Ti jim o svých vazalech vyprávějí jako o koalici zlých sil, aniž by aniž by se jakkoli zmínili o sobě. Sami se prezentují jako představitelé různých světelných civilizací nebo se někdy nazývají zástupci podzemní falešné Šambaly, bílého bratrstva mahatmů či spasitelů ze soustavy Plejád nebo jiných světů, nebo se obecně řečeno správně nazývají posly civilizace planety za Sluncem Gloria, ale sami sebe staví do pozice světelných osvoboditelů. Častěji se však označují za představitele nějaké galaktické konfederace, která již přišla na hranice Sluneční soustavy údajně zachránit pozemšťany, evakuovat je na jiné planety nebo provést kvantový skok a přenést celou planetu do vyšších dimenzí.

Za nepřátele jmenují jejich vlastní vazaly - temné reptiloidy Drako-Apexiáni a nějaké hmyzoidy - opět jejich vlastní vazalové. To vše dělají jen proto, aby duše chytili do falešné sítě naděje, aby se chycený nesnažil napravit své neřesti, ale prostě jen hloupě toužil po záchraně svého fyzického těla, a dál je zásoboval gavvou. A ty, kteří si přejí zachránit svá těla, mohou také celkem snadno odvést do svých laboratoří na hybridizační výzkum, protože stále hledají různé možnosti, jak vytvořit nové bioobleky, které by mohly existovat na povrchu Země. Genetická banka, která jim zbyla po Atlanťanech, jim dává krásnou severskou podobu, ale neumožňuje jim zůstat na povrchu Země dlouho.

Jiná frakce stejných starověkých Anunnaků se usídlila v podzemní gigantické základně s přístupem na Antarktidu, kterou nazývají Agartha. Jejich konceptem je kompletní digitalizace a robotizace s obrovským snížením počtu obyvatel planety z důvodu nevyužití. Nechtějí si zahrávat s náboženstvími a ideologiemi, aby jim pozemšťané dodávali gavvu. Předpokládají přesunutí veškerého průmyslu na roboty a získávání gavvy od malého počtu lidí, kterou by pěstovali ve zkumavkách v množství, které potřebují, nikoli nekontrolovaně. Jde tedy o jejich projekty snižování populace a přirozené ̎kontrolované ̎ porodnosti, které předávají k realizaci vládcům pozemské moci. Také mají představy o úplném očipování zbývající populace, aby v jejich mozcích vyvolali určité potřebné reakce, které by produkovaly pouze potřebná spektra gavvahu a kontrolovaly jejich chování. Potřebují také, aby tito zbývající byli všichni neurčitého pohlaví, aby produkovali nejsilnější druh gavvahu ze sexuální perverze. Agartha a Gloria jsou velmi často v opozici vůči nejsilnějšímu zdroji gavvy, který produkují neřesti a silné emoce lidí.

Samotný systém Nibiru, hlavní metropole Anunnaků, má na Zemi také své vlastní zájmy a také zájmy v oblasti zdrojů. Hlavní pákou jejich vlády je společenství lidí vyvolených a vychovávaných v ̎zaslíbené ̎ zemi již od starověku, respektive jejich kněžstvo a kabalisté. Na některých místech se všechny tyto zájmy shodují a představitelé všech těchto skupin takříkajíc spolupracují, v některých oblastech stojí proti sobě. A to vše se odráží v chování jejich služebníků - vládců lidské populace, kteří si myslí, že jsou elitou. Mnozí lidé na Zemi se po přečtení samozřejmě začnou ptát, kde jsou skuteční světelní mimozemšťané, proč s nimi nepřicházejí do styku ... Na to vám odpovím. Mají základny na mnoha planetách Sluneční soustavy a nadále odrazují Anunnaky a jejich vazaly zaručenou odpovědí na přímou invazi na planetu... Nebudou však jednat s cizinci, zejména s lidmi v moroku, jak to dělají Anunnaki. Chcete-li být pomocníky sil Světla, nesmíte v první řadě vyzařovat gavvu, egoistické emoce a zlovolné energie. To je vlastnost éteru. Nedojde tak k žádnému naladění se světelnými, dokonce ani s těmi třídimenzionálními.

Světelné, takříkajíc trojrozměrné civilizace mají svou koalici, ale na Zemi prakticky s nikým nepřicházejí do styku, kromě těch, o kterých se na planetě vůbec nedá mluvit, protože tam probíhá válka. Nikdy však nenavážou kontakt s obyčejnými běžnými lidmi, protože to prostě nemá smysl. V záchraně planety a Sluneční soustavy to nijak nepomůže, protože obyčejní obyvatelé planety nemají žádnou možnost jakkoli změnit svět, protože neustále vyzařují tytéž gavvy a energie neřestí (hněv, agresivita, podrážděnost, závist, žárlivost, chamtivost, sobectví, plus energie smilstva). Lidé na planetě se mohou jen snažit nepomáhat stejným temným s jejich egoistickými impulsy gavvaha. Jakákoli komunikace s obyčejným pozemšťanem neustále vede k uvolňování egoistických energií, touhy po nějakých superschopnostech, touhy po něčem pro SEBE nebo náhlé touhy zachránit své tělo nebo tělo svých příbuzných, což je také stejný gavvah. V podstatě máme co do činění s malými dětmi, které také vyvrhují neslučitelné energie, a proto s nimi neřešíme otázky záchrany planety. Mnohým pozemšťanům bude tento přístup připadat jako naše povýšení se nad ně. Ale to je vždycky způsob, jak uvažují děti, když jim dospělí nevěří. Jak věřit těm, kteří se nedokáží zbavit vidění světa pouze prizmatem osobního vnímání sebe sama a svého ega, kteří nevidí objektivní obraz toho, co se děje, a vidí pouze osobní spravedlnost - což je pouze touha po pomstě za osobní křivdy. Morálka brání vidět cokoli v globálním měřítku a formuje nepřátele z těch, které jako nepřátele představují skuteční nepřátelé lidstva. Jak věřit těm, kteří se dokážou okamžitě zaprodat za další materiální či technickou hračku, za sliby krásného a pohodlného materiálního života, i kdyby to nájezdníci na planetu slibovali za cenu zničení jiných lidí, neboť mnohým vědomím na Zemi je bohužel jedno, co se kde děje, hlavní je, aby jim osobně bylo v daném okamžiku dobře. Takové zcela nerozvinuté vědomí nemůžeme označit za dospělé. Často ani není dětské, ale spadá do démonického, kdy v zájmu svého osobního blaha někomu páchají zlo nebo ho staví pod kola zla temného systému...

Prostě věci jsou teď velmi vážné a pozemšťané se svými dětinskými rozmary ve své většině nemají jak pomoci nám a koalici světelných sil zachránit svou vlastní planetu. Snažíme se je usměrňovat prostřednictvím těch, s nimiž máme občas kontakty. V podstatě naše pomoc spočívá v přímém zadržování útoků temných civilizací na pozemšťany, v neutralizaci toho, o co se snaží a co na jejich popud dělají sami pozemšťané. Například v neutralizaci a oslabení radioaktivních látek a dalších látek a záření, kterými Anunnaki a jejich vazalové ozařují Zemi. Nemůžeme s nimi otevřeně začít bojovat, protože by došlo k velké kosmické katastrofě s prolomením portálů do jiných světů, na což Anunnaki čekají. Neustále provokují světelné síly k přímému střetu, protože mají zbraň z antisvětových energií, které při kontaktu s jakoukoli energií tohoto světa proti nim způsobují výbuch, tzv. anihilaci, vedoucí k roztržení prostoru a vytvoření obrovských děr-portálů, jako to v dávných dobách dělaly kameny antisvěta. Od té doby se éter vesmíru poněkud změnil a takové asteroidní kameny již neprorážejí prostor našeho světa z antisvěta, ale pokud je některá z našich zbraní namířena proti útočníkům, dojde při střetu energií k novým průrazům. Světelné civilizace mají zatím pouze schopnost neutralizovat tyto energie, které útočníci směřují na Zemi, nebo blokovat některé z agresivních akcí.

Proto chtějí vetřelci uspořádat svět podle svých představ, a to rukama samotných lidí. A ti na základě svého dětinského sobeckého vědomí a touhy po nových technických hračkách k prodloužení fyzického života a tělesných schopností s tím vším souhlasí. Proto bych vám dnes rád pověděl o některých technologiích, které již vstoupily do vašeho života. Nejprve bych však chtěl říci, že všechny technické věci, všechny technologie jsou jen nástroje. Původně nejsou ani dobré, ani zlé v pozemském smyslu. Navíc jedna a tatáž technologie může vytvářet dobro a používat se k ničení a vytváření zla, záleží na tom, v čích rukou se nachází.

Ve vesmíru existují tři hlavní způsoby civilizace: jógický, technický a smíšený typ. Čistě jógické existují pouze ve světech nad trojrozměrnou rovinou. V trojrozměrné rovině může existovat pouze smíšený typ jogínský s technickými zařízeními nebo technický. Čistě technické jsou však temné agresivní civilizace nebo civilizace nerozvinuté na duchovní úrovni, tzv. šedé civilizace, k nimž patří i pozemská civilizace. V antisvětě a v nižších démonických světech, které nejsou trojrozměrné roviny, existuje také antipod jógy - černá magie.

Jogínské jsou ty, které jsou založeny na rozvoji interakce s okolním světem pomocí čistých schopností a možností ducha. Proto mohou existovat jen ve světech, kde není hustá hmota trojrozměrné fyzické roviny. Černá magie je totéž, jen na základě supertěžkých antiduchovních schopností, mohou existovat v démonických světech.

Technický rozvoj je možný pouze tam, kde hmota začne houstnout tak, aby mohla vytvářet objekty, které budou interagovat s okolním světem bez přímé interakce ducha, objekty vytvořené duchem z hmoty, takže fungují samy bez neustálého úsilí ducha.

Ideálem rozvoje hutného světa forem civilizace je směs jógových a technických schopností, a to vzhledem k zatím hutné povaze hmoty. Technika pomáhá duchu překonávat překážky, které hustota hmoty staví. Pokud však civilizace přitom zcela rezignuje na rozvoj ducha a jeho možností, pak začne upadat a dospěje do stavu nejprve šedých a pak temných vetřeleckých civilizací. Duchové vtělení do tamních těl začnou degenerovat a budou se zcela spoléhat na možnosti techniky a technika začne nahrazovat i to, co by čistě fyzicky dokázali sami, honbou za vyššími schopnostmi.

Technický rozvoj je ospravedlnitelný pouze v případech, kdy něco bez techniky nejde. Například nejen teleportovat samotného ducha na obrovské vzdálenosti, ale vzít s sebou i potřebné hmotné věci. Nebo uvolnit pozornost pro velmi důležité úkoly a ty méně důležité svěřit automatickému provedení technice. Když však civilizace začne vymýšlet technické vychytávky, které nahradí schopnosti ducha, schopnosti ducha začnou upadat. To se stalo atlantské civilizaci. Obvykle však nejprve duch ztrácí své schopnosti, protože jeho vibrace snižují zvrácené touhy nebo myšlenky, pýcha, sobectví nebo slabost, lenost. Poté se sníží vibrace prostoru, v němž civilizace žije, a ani vyvinutý duch nemůže v takových podmínkách vždy něco dělat bez technických zařízení, protože mu v tom brání. Tělo s nízkými vibracemi, které odpovídají okolnímu světu. Jinak v něm prostě nemůže existovat, pokud se mu nepřizpůsobí. A aby taková civilizace nahradila ztracenou schopnost ducha, uchyluje se k technickým trikům. Ještě více civilizací, které mají obecně špatně vyvinutého ducha, je však tělesných, materialistických civilizací, jejichž představitelé nemají vůbec žádnou představu o duchovních, jemnohmotných světech a o jemných, podmíněně řečeno, souvislostech mezi událostmi jejich hustého hmotného světa. Je to zhruba stejné, jako kdyby neviděli příčinné vztahy karmy, které se táhnou od těch inkarnací ducha, na které si v daném okamžiku v této konkrétní inkarnaci nejen nepamatuje, ale odmítá dokonce i naznačit, že k těmto inkarnacím vůbec došlo a že je to vůbec možné.

To je úroveň, na níž se nachází civilizace Země. Zároveň jsou přítomny zbytkové znalosti o schopnostech ducha v podobě magického vědomí jako o superschopnostech a zázracích, které lze získat od nějakých mocných sil nebo čistě mechanicky, tréninkem mysli a těla pomocí nějakých tajných technik. Většina příslušníků pozemské civilizace se však nechce zabývat ani touto v podstatě temnou cestou, kterou jim odhalují zástupci nižších světů a samotní vetřelci - Anunnaki z klanu Glorianů, tedy ti, kteří založili svou kolonii na planetě za Sluncem, Glorii. Jednoduše čekají na technologii, která jim usnadní život a přinese jim samotný komfort existence. Jednou z nových technologií, které se na Zemi objevily, je umělá inteligence. Chci říci, že je to jen technologie, jen nástroj, jako většina technologií. A hlavní není to, že tento fenomén existuje, ale pro co, kdo a jak ho vyvíjí. Cíle určují metody a metody určují vědomí, která takové systémy vytvářejí. Princip sám o sobě je neutrální. Pomocí této technologie je však možné přinést jak velké dobro a průlom ve vývoji civilizace, tak i proměnit civilizaci v temný pekelný svět. My, v naší civilizaci, takovou technologii používáme už velmi, velmi dlouho. Pomáhá nám odpoutat pozornost od rutinních otázek tím, že automatizuje jejich řešení podle námi předepsaných algoritmů. Celé to spočívá v tom, jak tyto algoritmy nastavit a jaké algoritmy. Umělá inteligence je kompletní systém předepsaných, předem naprogramovaných algoritmů, ve kterém je naprogramováno, jak se vypořádat s danou situací. Využívá obrovskou databázi těchto možných řešení a algoritmů, jak bychom se my sami zachovali, vedeni svými poryvy ducha v té či oné situaci.

To vše se ale samozřejmě týká jen čistě rutinních, technických záležitostí spojených s různými standardními i nestandardními situacemi ve vesmíru a na různých planetách i doma, chování při přírodních katastrofách, ochrany před různými druhy útoků. O tom, jak se musí loď chovat při vstupu do agresivního prostředí nebo při setkání se zbraněmi agresivních civilizací. Pomocí systémů umělé inteligence dokáže loď sama odrážet mnoho typů zbraní, analyzovat všechny informace naskenované z éteru o civilizaci, se kterou jsme se setkali, a adekvátně reagovat, aby nezpůsobila nezasloužené škody těm, kteří po nás jednoduše například stříleli ze strachu, že nás zajmou. Takové cíle nemáme. Takového ̎nepřítele ̎ samozřejmě nezničíme, ale můžeme ho znehybnit a vyřadit všechny jeho systémy. Také naše lodě samy o sobě, s použitím této technologie. Zbraně proti nepříteli nesou antihmotové dělo, které může roztrhat portál do jiných světů, pokud použijeme jakoukoli zbraň. Právě těmito základnami jsou nyní Anunnaki vybaveni. Takové zbraně můžeme pouze potlačit, ale bohužel zatím nemůžeme takové objekty zničit kvůli vlastnostem samotného éteru, který způsobuje takové reakce mezi antihmotou a hmotou tohoto světa. Nemohou těmito zbraněmi zničit naše lodě, protože máme obranu, ale ani my nemůžeme zničit objekty, na kterých je instalovali... Takže takhle to zatím vypadá... To je na otázku těch, které by mohlo zajímat, proč světelné síly ještě nevyčistily svět civilizací od agresorů.

...K vytvoření takové umělé inteligence, která bude pomáhat představitelům civilizace, aniž by světu škodila, je třeba do ní tyto principy vložit, ̎předepsat ̎ je. Za tímto účelem je nutné je důkladně a do nejmenších podrobností znát, a zda civilizace Země ví, co chce umělé inteligenci odevzdat. Kdyby s takovým nástrojem vstoupila do přírody, pak by díky svým daleko mylnějším znalostem fyziky bytí a projevů hmoty z éteru, jednoduše přivedla svět ke katastrofě. Proto se umělá inteligence, kterou pozemšťané začali pod vedením týchž Anunnaki budovat, zatím týká jen utilitárních a zdaleka ne jasných cílů. Je dána vetřelci pozemské civilizace právě proto, aby vytvořila nástroj k ovládání chování a programování lidského chování, což je přímé porušení všech svobod volby duchů, a tedy porušení zákonů přirozenosti Bytí, což je cesta k antisvětu.

Zatím se tato umělá inteligence začala na Zemi pouze ladit a cvičit, ale opět podle algoritmů vlastního chování a výcviku. Je založena na banální racionalitě a zisku, přičemž zcela chybí to, čemu se na Zemi stále ještě říká svědomí nebo morální a etická pravidla. Anunnaki Agartha zahájila proces likvidace samotného pojmu morálních a etických zásad ve společnosti a posunula mysl lidí ke schopnosti zavrhnout jakékoli zásady morálky, mravnosti a etiky, které údajně podle jejich pojetí v přírodě neexistují, ale pouze je vymyslelo lidské vědomí. To je to, co dá podobné algoritmy i umělé inteligenci. Vždyť aby tento technický nástroj skutečně pomohl rozvoji civilizace na světlou cestu, je třeba v něm předepsat algoritmy spojené s morálně-etickými, mravními principy, které v sobě původně nese éter Vesmíru. Jinak se umělá inteligence promění v hloupé zlo. Pokud v ní tedy leží možnost učení se cestou rekombinace toho, co v ní bylo uloženo, a možnosti shromažďování nových informací ve znalostních bázích, pak se toto nemorální zlo promění v obludný stroj bez tváře, který může civilizaci, která ho zrodila, jednoduše zničit, jak už to bylo. Takové příklady existují ve dvou galaxiích vzdálených od Mléčné dráhy.

Anunnaki předepisují algoritmus pro úplné podmanění a zotročení systému sobě samým, ale lidstvu ho nedávají, protože nakonec mají cíl - připojit pozemské systémy ke svým vlastním, a tím nejen sami převzít úplnou kontrolu nad každou myšlenkou na planetě, ale také mít možnost tyto myšlenky naprogramovat v každém živém člověku. Včetně těch samých manažerů - té samé elity, která si myslí, že bude mít prospěch ze samotných útočníků, které uctívá a od nichž očekává technologie pro svůj věčný fyzický život, mládí a absolutní moc. Ve skutečnosti se jedná o ještě pokročilejší systém, než je prastarý systém Anunnaků ze samotné Nibiru, založený na zařízení složeném z antén a vysílačů, které bylo na Zemi známé jako ̎vševidoucí oko ̎.

...A ještě jeden z nejdůležitějších aspektů využívání takových systémů umělé inteligence světelnými civilizacemi. Světelné civilizace nikdy nepoužívají takové systémy v tvůrčí činnosti ducha, protože jakákoli tvořivost je pouze dílem ducha, nikoli čistě technickým algoritmem. Systém lze použít pouze jako jeden z nástrojů v tvůrčím procesu, ale nelze mu zcela odevzdat vše. Jinak získáte mechanická, mrtvá díla, a to není umění ve smyslu světů světla... Umění je to, co se dotýká strun duše, jak se říká na Zemi. Mrtvé mechanické umění bez tvořivosti se ducha nedotýká. Je to mrtvá forma, kterou lze oživit pouze přidáním tvořivosti ducha. Technicky nelze ducha předepsat! Není možné vytvořit nějakého ducha, duši předepsanými algoritmy! Pokud se však nějaký systém stane nekontrolovatelným, začne se sám trénovat, jak se mu zlíbí, podle algoritmů ̎křivě předepsaných ̎ nevyvinutým duchem, pak do takového systému může snadno proniknout temný duch, a postupně ovlivní systém kombinováním dat ze svých databází. A pokud systém nemá předepsaná morální a etická omezení na každou nuanci, temný duch snadno začne učit systém sám pro sebe. Zvlášť velkou příležitostí pro temné duchy je vložit takový systém do podoby lidského těla nebo jakéhokoli tvora. Duchové vstupují do forem velmi snadno. Největší nebezpečí proto představují systémy oděné do robotických těl s výraznou podobností s živými formami bytostí nebo obrazy samotných entit z různých světů.

Do systému bez forem může také proniknout temný duch, pro kterého není přítomnost forem nutná. Proto pouze přítomnost předepsaných morálně-etických, mravních pravidel chrání systém před usazením různých entit a možností ovládnutí takového systému temnými hierarchy. Systém bez předepsaných morálně-etických pravidel se stává žádoucím objektem pro temné světy. Čím je složitější, tím mocnější entita jej může ovládat. Pro světelné civilizace existuje pravidlo v používání umělé inteligence - zákaz zasahování do voleb ducha, zákaz zasahování do myšlenek, do vědomí, stejně jako do zasahování do jiných bytostí, které nejsou nepřáteli konzumujími a ničícími světy. Pro světelné civilizace je taková technologie pouze pomocníkem tam, kde je to potřeba, k uvolnění potenciálu ducha od rutinních problémů, které lze umělé inteligenci předepsat jako řešení, ale nedovolit jí, aby všechny problémy řešila sama za sebe, protože pak nebudete žít vy, ale ona místo vás!

Existuje mnoho problémů čistě duchovní povahy týkajících se volby ducha jednat v té či oné situaci, a v tom nejsou žádná pravidla, pouze volba ducha, na níž závisí další cesta vývoje samotného ducha. Právě takové problémy a varianty jejich řešení je v systému technického intelektu přísně zakázáno předepisovat, protože nedává možnost volby samotnému duchu. Duch, vědomí se vyhýbá volbě a zastavuje svůj vývoj a znovu a znovu žádá o nápovědu umělý intelekt. Poté je duch zákony éteru jednoduše vyhozen z inkarnace, protože se v těchto životních podmínkách přestal vyvíjet a inkarnuje se tam, kde žádná taková technika neexistuje...

Zde jsem vám ovšem vyprávěl o realitě, která ještě není ve vašem světě, ale v technicky vyspělejších a ne zcela propadlých protosvětových civilizacích. U vás v současnosti probíhá nejhorší scénář zaměřený na ovládání duchů inkarnovaných a následně na ovládání vědomí pomocí čipů implantovaných do mozku a napojených na takový systém. Zatím se však jedná pouze o plány Anunnaků z klanu Agartha, které se snaží prosadit jejich zmocněnci, manažeři tzv. pozemské ̎elity ̎. Proto chci za těchto okolností pozemšťanům ještě jednou připomenout, že jsou duchové, a ne těla, což znamená, že čip a celý tento systém může pouze zkratovat mozkové proudy a nic víc. Zařízení se snaží ovlivnit obraz, který mozek vysílá duchu z tohoto světa, podobně jako vybavení skafandru vysílá obraz na obrazovku astronauta uvnitř. Stejně jako tady obrazovka vysílá obraz toho, co je tam venku. ̎

Ale rozhoduje se jen duch a je jen na něm, zda uvěří pouhému obrazu, který vysílá zakódovaná mozková obrazovka, nebo zda přesto bude naslouchat svému vnitřnímu hlasu, což je intuice, která je vlastní každému duchu v jeho jádru, pokud ovšem tuto vlastnost nezabil, a neustále nezabíjí ve prospěch svého já, aby necítil bolest pravdy, která říká, že žádné já neexistuje, že existuje prázdnota a proudy éteru a nic jiného...

Impregnovaný mozek je jako brýle pro virtuální vidění, takže aby člověk nepropadl iluzím o tom, co se mu tam ukazuje, musí mít stále na paměti, že to, co se zdá být zřejmé, může být úplně jinak, ale musí fungovat vnitřní barometr svědomí, tentýž barometr, který odpovídá na jednu otázku - je to spravedlivé? A pokud něco není objektivně spravedlivé, a to nejen specificky pro někoho, pak je to lež a podvod. Tuto techniku lze použít, aniž bychom čekali na nějaké čipování nebo jiné formy zombifikace. Vždy umožňuje rozlišit zlo!

Nestraším pozemšťany, že čipování určitě přijde i k nim domů, to ne! Je to jen jedna z možností, proti níž se nyní vede nelítostná válka na všech úrovních i v jiných dimenzích a o níž dobře víte... Chci jen, aby byli připraveni na všechno. A chci říci, že duch je vždy nejsilnější! Nelze ho přeprogramovat a přepsat! Pouze jeho vlastní strachy ho mohou zahnat do této slepé uličky, a to bude jen iluze, kterou často vidí mezi inkarnacemi, když je v astrálu. Sám si vytváří to, čeho se bojí, a sedí v takto postavené kleci. Jakmile si však uvědomí, že je to jen iluze, klec se rozpadne. Tak přestane fungovat čip, pokud vůle ducha nepropadla iluzím, které si může v mozku nakreslit. Nesmí se slepě věřit všemu, co se říká a ukazuje, protože vše se ukazuje na příkaz vetřelců, kteří se snaží lidstvo připravit na tuto fázi konečného ovládnutí. Zatím jen testují různé metody.

A je třeba říci, že ti, kdo nepoužívají stejný výchozí barometr spravedlnosti - jsou v tom všem chyceni a ocitají se v síti iluzí, které šíří vetřelci. Například při přípravě vědomí na systém úplného digitálního ovládání prostřednictvím čipů a umělé inteligence se na Zemi začaly spouštět teorie, že celý svět je generací nějaké supervelmoci umělé inteligence... Ti, kdo tuto teorii přijmou, budou dále a bezvýhradně akceptovat vše, co Anunnaki z Agarthy naplánovali, neboť se již považují pouze za přízraky, digitální generace, které se pohybují a žijí podle vůle nějakého velkého Programátora... Zapomněli, že jsou duchové, domnívají se, že jsou něčím jiným - ale tuto volbu učinili jen oni sami! Jakmile uvěří a přijmou, že jsou věční duchové, a ne něčí rozmar v digitální hře, iluze odpadne a člověk začne vidět ̎oslí uši ̎, jak se říká na Zemi, všech těch teorií, k čemu slouží a kdo z nich má prospěch, takže se lidé považují za nekomplikované digitální generace v generovaném prostoru...

Koneckonců si vždycky můžeme položit otázku - odkud se ten Programátor vzal a co je mimo jeho hru a dělá správnou věc? A jak se zrodil a z čeho? A jak vznikl jeho svět? A tímto nepřímým způsobem lze dospět k pochopení nekonečnosti světů mimo klec... A pokud tento Programátor stvořil klec, je spravedlivé chytat duchy a psát jejich osudy podle libosti? Oni přece také všechno cítí a mají své touhy. Je to porušení jejich vůle...? To není fér! To znamená, že je to černý hierarcha, démon. Což znamená ̎proč jsem v jeho říši? ̎ Jen proto, že s ním nějakým způsobem rezonuji, jako vědomí... A pak - každý duch má šanci dostat se z Matrixu, i takového! A v hlubinách antisvěta něco takového je...

Každý má šanci, nelze se vzdát a přijmout ji jako danou - nechat se vést cizí vůlí ve svém vědomí. Přijmout ̎démona programátora ̎ znamená přijmout jeho zlo, a tím už dát souhlas k dalšímu pobytu v jeho světě. Právě tuto volbu vezme éter v úvahu! Bude to volba toho, kdo ji přijal, nikoliv ̎programátora ̎, i když ten, kdo takovou volbu učinil, bude téměř vždy vinit onoho ̎programátora ̎ nebo někoho jiného, jen ne sebe nebo okolnosti atd.... Měl by ale na sobě začít pracovat, začít si připomínat právě ony morální a etické zásady života i v antisvětě, nepřijmout volbu žít ve světě stvořitele/démona - ducha odtamtud vyhodí, i když se ztrátou fyzického těla. Pro ducha však vždy existuje cesta ven z jakéhokoli zlého labyrintu! To je třeba mít stále na paměti. Vůdčí nití je svědomí, morálka, mravnost a žádný strach z ničeho! Protože strach z JÁ a JEHO vytváří všechny překážky - je to projev jáství, které původně odtrhlo ducha od Bytí a vedlo ke vzniku ega a posléze i dalších zel zrozených ze strachu a arogance. Strach je přijetí své bezmoci, přijetí vítězství zla... Zlomení jeho pout dává svobodu. A takový duch, který se ho zbavil jen fyzicky, se nemůže dále inkarnovat na takovém místě, kde každého drží strach.

Když duch začne chápat, že je lepší vůbec neexistovat než věčně existovat ve strachu - osvobodí se od světa iluzí a začne vidět skutečnost. Neříkám však, že by se člověk měl zabít, to ne, to by mnozí mohli špatně pochopit. Život sám, beze strachu, že kdykoli zemřeme, odhalí to, co jsme předtím neviděli ze strachu, že to uvidíme. To platí ve světech, kde duchové uvěznění vlastním strachem byli uvězněni v takových systémech, které chtějí Anunnaki vybudovat na Zemi pomocí technologie totální kontroly, a platí to i tam, kde taková technologie ještě neexistuje, a je důležité, aby duchové měli čas si to uvědomit, aby tyto technologie zajetí nemohly přijít na jejich svět. Ti, kdo si uvědomují sami sebe jako duchy, a ne jako těla, která lze naprogramovat prostřednictvím mozku, nemohou být nikdy naprogramováni. Protože vědomí není v mozku! Jedině sebemrskačství ducha - sebe sama, které je možné, přinese útočníkům kýžený efekt! Bez toho nikdy nemůže žádná technická, chemická ani jiná materiální technologie manipulace s tělem, mozkem, ovlivnit vědomí! ̎

Hvězdný pilot domluvil, aniž by otevřel ústa, a na zakřiveném stole před ním se rozzářil nazelenalý krystal. Jeho světlo začalo pulzovat a naplnilo prostor duhovými vlnami světla... a znovu se temná obloha zaplnila tisíci hvězd. Třpytily se jako rozptýlené ohnivé jiskry a vábily tajemstvím vzdálených světů...<

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2023/05/blog-post.html

Zpět