4342 Transformace fyzické roviny Magda Funia

[ Ezoterika ] 2023-05-10

Pro mnohé je těžké dívat se na transformaci, která nyní probíhá na fyzické rovině planety. Prostřednictvím nemocí, katastrof a kataklyzmat odchází velké množství lidí. Svět se zmítá v chaosu, všichni bojují, je cítit agrese a odevšad se na nás valí negativita. Takto odcházejí nižší fyzické vrstvy husté reality. Úplným zničením třídimenzionálních systémů, aby byla příležitost vytvořit svět s vyššími vibracemi, projevit ho, začít žít jinak. Lidé jsou vyděšení, někteří se snaží před vším schovat a utéct nebo zavřít oči před tím, co se kolem nich děje. Probíhá celková očista planety a lidstva od nízkých energií. A pokud ve vás žije strach, odmítání toho, co se děje, kritika a odsuzování, před bolestivými lekcemi se neschováte. Sami si je vtáhnete do života. Celá tato očista, stejně jako transformace, nemá lidem způsobovat utrpení a bolest nebo je děsit. Vyzývá pouze k probuzení a změně, k návratu ke Světlu, které žije v každém z nás. Pro některé je to poslední šance na probuzení, protože tolik Duší, které si zvolily kvantový přechod, se propadlo do hmotné roviny a pozemských her, a odtud nemohou vyjít ke Světlu. Jsou příliš ve hře a zapomněly, kvůli čemu tu jsou.

Mnozí přišli pomáhat a budovat Nový svět Země. Také je to odchod zastaralých systémů, zničení organizací, které škodí lidem a planetě, odchod inkarnací lidí s nízkou vibrací, kteří se již neprobudí. A jak tím vším projít, abyste neztratili své Světlo, abyste byli na vysokých vibracích a vědomě, s plným přijetím, se na vše dívali? Vzpomenout si, kdo skutečně jsme, a nepropadnout iluzi! Nejsme smrtelné lidské bytosti, ale velké a nesmrtelné Božské bytosti! Můžeme vše překonat a nezaniknout! Všichni jsme nesmrtelné Duše. Vůbec neumíráme. Pouze se znovu rodíme a měníme podobu. Jsme věční jako Božské Světlo! Jsme Světlo ve své podstatě! Když si toto uvědomíme, rozpustíme strach z fyzické smrti, protože po ní následují další zkušenosti, jiné formy a projevy. A žádná Duše neopouští inkarnaci náhodou nebo jen tak. Žádná lidská bytost se náhodou neocitne ve válce, není v místech kataklyzmat, něčím neonemocní. To vše má určitou hodnotu. Těžké nemoci, katastrofy, přírodní pohromy... - pro některé je to poslední příležitost k probuzení, připomínající božský impuls. Samozřejmě ani to nemusí pomoci, ale je to šance. Nemá děsit a působit utrpení a bolest, ale probudit.

Lidé jsou často nespokojení se životem, stěžují si na osud, hádají se o nic... Pokud se ocitnou ve stresových situacích, kdy se kolem nich všechno hroutí, umírají lidé, domy jsou smeteny ze země a oni se ocitnou přímo před smrtí, pak se v nich může všechno v okamžiku převrátit. Konečně pochopí skutečné hodnoty života a to, kolik jim život každý den dával, kolik radosti a nádherných darů měli, ale nevšimli si toho, protože se dívali špatným směrem. Často lidé svým blízkým nadávají, neváží si jich, neprojevují jim lásku, vyjadřují jim hrozná slova, nevěnují jim pozornost a z mnoha dalších důvodů. Když prohrají, uvědomí si, kolik toho měli a neviděli to, nevšimli si toho, nebyli s tím spokojeni. Neobjímali své blízké, styděli se projevovat lásku nebo na ni neměli čas, protože si vše vydobyli zbytečnými hodnotami, honbou za něčím dočasným. I tito lidé přehodnocují svůj život, mění své životní zásady. Stává se, že lidé jsou velmi zahleděni do materiální roviny, hledají štěstí v dočasných a iluzorních hodnotách, honí se za nimi a nevidí ani nebe nad hlavou, slunce, vědomě nedýchají vzduch, neděkují životu za všechno. Žijí jako roboti systému.

Když přijdete o všechno, co jste získali, o dům nebo o cennosti, nemáte se už čeho chytit. Právě prožívání ztráty všeho jako znehodnocení může člověka probudit. Když nic není, začnete si vážit života jako takového, nebe nad hlavou, jasného teplého slunce, jemného vánku... Vůbec celý život se přehodnotí, změní se aspirace. To samozřejmě neznamená, že taková těžká zkušenost pomůže každému. Někteří zůstávají v nízkých energiích a dál si hrají na slepou bábu. Pro některé je to však šance na probuzení. Po takovém přenastavení změní ve svém životě vše. A jsou vysoce duchovní lidé, kteří se ocitají v místech vojenských konfliktů, katastrof a kataklyzmat, aby pomáhali transformaci prostoru, vedli světelné proudy, ukotvovali energie nového světa, pomáhali svou přítomností probouzet lidi. Jsou to stateční a odvážní lidé! Žijí v naprosté důvěře v Boha (Duši, Božskou bytost, Vyšší Já...), který je vede! Vědomě jdou do této zkušenosti, protože v nich není žádný strach - jen Láska k Bohu, ke světu a k lidem. Jsou to majáky Nové Země! V této zkušenosti se ještě více proměňují a vracejí se ke Světlu! Vše je vždy jen pro dobro!

Vyšší Já člověka, jeho Duše, vždy ví, co může být užitečné a co ne. Nic není náhodné nebo chybné! Moji drazí společníci, vyjděte sami ze všech strachů; přestaňte se držet a honit za falešnými materiálními hodnotami; milujte své blízké a prokazujte jim lásku; vyjděte ze sobectví, protože nikdo by se vám neměl přizpůsobovat, a žijte tak, jak považujete za správné a potřebné; važte si všeho, co vám život dává, děkujte Bohu každý den! Všechno je vždy k dobrému! Pokud to dobro nevidíte a necítíte, neznamená to, že neexistuje.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15008

Zpět