4334 Kryon: Nečekaná změna Lee Carroll

[ Ezoterika ] 2023-05-23

Pokaždé, když tato poselství začínají, nastává několik okamžiků přizpůsobení (pauza po pozdravu). Toto přizpůsobení je určeno mému partnerovi. Je to proto, že poselství jsou skutečně předávána téměř v jiné dimenzi. Pro lidskou bytost je obtížné skutečně přepnout a přestat poslouchat člověka v křesle a místo toho naslouchat multidimenzionálnímu poselství z druhé strany. Nicméně právě odtud poselství pochází. Poselství pro dnešní den je trochu jiné než dříve. Začínám opět gratulací pro Lidskou rasu, protože jste to zvládli, opravdu dokázali něco úžasného. Téměř na poslední chvíli vás načasování hvězd přivedlo na konec hlubokého cyklu a vy jste jím prošli bez další a ukončující války. Prošli jste bez hrůz a svárů nebo předpokládaného zániku planety, a přesto opravdu nevíte, co jste udělali, a dnes se nacházíte ve zcela nové energii. Od roku 2012 reaguje a mění se mnoho věcí, nejen vás.

Změny v krystalické síti
Začněme jednou ze základních věcí, a to krystalickou mřížkou této planety. Již jsem s vámi hovořil o tom, že tato mřížka je ˝mřížkou vzpomínek˝. Řekl jsem vám, že je to mřížka, která je aktivní (neustále se mění) a aktivuje se emocemi a soucitem Lidských bytostí. Řekl jsem vám, že je to mřížka rychlého pohybu - to znamená, že pokud se změní, lidé, kteří jsou na ní umístěni, tuto změnu pocítí. Až dosud do ní Lidstvo vkládalo převážně negativní informace, protože na to reaguje Lidská přirozenost. Prvotní emoce - strach, utrpení a hrůza. Zdá se, že ty Lidské bytosti nejvíce přitahují a zajímají, hrůza a drama jsou emoce, které často pohánějí váš marketing, filmy a knihy. Lidská přirozenost, o které mluvíme, se začíná měnit. Síť, která ˝pamatuje˝ na lidské emoce, vám dává pocity hrůzy na bojišti nebo smutku na pohřebišti. Pamatuje si to, co je do ní vloženo.

Co se stane s krystalickou mřížkou této planety v nové energii? Je téměř jako by byla restartována a negativní a dramatické věci, které si pamatovala dříve, a místa, která si je pamatovala, se začnou zmenšovat a mizet. Je to skoro, jako by vám čas vytvořil pro planetu úplně jinou fyziku. Zrychlená mřížka - to znamená, že ji nyní čerstvě otiskujete. Když něco restartujete, vše, co bylo předtím, zmizí. Pak to začíná znovu, a to se právě teď děje. Důkazem je to, co mnozí začnou pociťovat na místech, která byla dříve temná, neboť ta se budou měnit a citliví si toho všimnou jako první.

Čas
Začal jsem jednoduchým lineárním konceptem, neboť krystalická mřížka je toho příkladem. Je poměrně lineární. Mění se v nové energii samotný čas? Kruhové pojetí času. Kruh času není nic, co byste cítili, protože pro vás je čas přímka. Jedete pouze jedním směrem, a minulost, přítomnost a budoucnost. Čas je fraktalizovaný. Jde v kruhu a je na něj umístěna energie, na kterou reaguje. ˝Fraktály˝ jsou její kousky, které jsou součástí celku, ale které po sobě na cestě zanechávají podobné kousky.

Fraktální čas se může zdát esoterický, protože tak nežijete, ale ovlivňuje to, jak věci vnímáte. Jak se na planetě dějí události, vytvářejí na cestě hrboly, takže když se znovu vydáte do kruhu, cítíte hrboly nebo tušíte, že se blíží. To často způsobuje právě to, že se to děje znovu. To je zodpovědné za frázi ˝čas se opakuje˝. V jistém smyslu tomu tak skutečně je. To je fraktální čas. Tento vliv byl zkoumán a existuje podezření, že za ním stojí fyzika atomových částic (Higgsův singlet). Co se děje s fraktály času v této nové energii? Jsou nárazy na cestě stejné, nebo jiné? Co se děje s událostmi na časové ose minulosti, které mohou vyvolat budoucnost?

Celá časová osa, všechny fraktály, se začínají restartovat (osvěžovat), a když zmizí, začne se měnit i samotný čas. Lidské vědomí je jeho součástí. Pokud restartujete fraktální čas, znamená to, že věci z minulosti vás dnes ani zítra v budoucnosti neovlivní jako ve starší energii. Ve staré energii jste o ně neustále zakopávali a ony stále přicházely. To vedlo k válce za válkou. Pak si lidstvo na chvíli odpočinulo a udělalo to znovu. Stalo se to, protože se to očekávalo. Taková byla lidská přirozenost. Mnozí říkají: ˝To je to, co Lidé dělají˝.

Načasování věcí začne být jiné, znamená to, že píšete novou časovou linii. Vytváříte nové nárazy, ale ty nárazy mohou být ve skutečnosti pozitivní namísto dramatických negativních. Fraktály jsou takové. Budou fungovat stejně bez ohledu na to, co uděláte, až na to, že ty ve staré energii tu nebudou. Mohli byste říct, že jste je vyčistili. Kontroverzní? Ano. Kontroverzní je to i ve hmotě. Proces fraktálů je stejný a trvá už celé věky. Mění se díky katalyzátoru: Vědomí nového člověka.

Proměnlivý účinek ˝hrbolů na cestě˝ - Minulost
Pokud by se fraktály změnily, ovlivnilo by to reakci Člověka na minulost? A odpověď zní ano! Zcela nové reakce na historii. Semínko míru mezi bývalými nepřáteli je na dosah ruky, protože minulost už nebude mít takový účinek jako dřív. Nejvíce to však pocítí mladí lidé, protože oni vlastně nikdy historii nezažili. Reagují pouze na to, co jim o ní bylo řečeno.

V čem vidíte nejhlubší vliv historie na planetu? Odpovědí je Blízký východ. Lidé na Blízkém východě a jejich současná kultura neočekávají pravdivost toho, co vám říkám. Byl jsem se svým partnerem ve velkém divadle a seděl jsem sám na jevišti. Světlo se soustředilo na něj v křesle. 900 Izraelců očekávalo, že uslyší poselství od Kryona. Řekl jsem jim, že byli ˝pověřeni˝ nebo vybráni, aby v první řadě přinesli mír do svého regionu a za druhé, aby tím vytvořili počátky míru na Zemi. Byli pověřeni, aby to vytvořili, protože byli jediní, kdo to mohl udělat. Řešení ˝situace˝ by nepřišlo zvenčí, ze Západu, ale pouze od nich. Reakce, které se mi dostalo, vědomí, které jsem cítil, znělo: ˝Jak?˝. Po celé věky to všichni chtěli! Od čtyřicátých let minulého století, kdy bylo dáno povolení vrátit se do země a vytvořit národ, to všichni chtěli. Ale kvůli činům na obou stranách se to jen zhoršilo. Jak? ˝Jak otočíš kouzelným spínačem, Kryone, abychom najednou měli v tomto kraji mír se všemi, kteří nás obklopují?˝ ˝Jak?

Odpověď zněla, že už to spustili, a to 21. prosince 2012. Reset začal vnímáním minulosti, protože fraktály zmizely nebo se přepisují a děti budou klást otázku: ˝Proč je mám nenávidět? Řekni mi znovu, co se stalo v minulosti, že mě to má teď ovládat? Proč musíme napodobovat všechno, co bylo v minulosti nefunkční? Proč nemůžeme vymazat minulost, která pro nás nefungovala? Proč nemůžeme zahájit proces, při kterém se jim podíváme do očí a řekneme: ˝Zahoďme všechno, co bylo, a vytvořme to, co je?˝.

Pro budoucí generaci! Přijde doba, kdy staří vůdci na obou stranách odejdou a bude se mnohem méně zdůrazňovat, kdo komu co udělal, a místo toho bude existovat vědomí čistého začátku. Minulost nebude řídit budoucnost. Je to katalyzátor míru na Blízkém východě a neměl by šanci, kdybyste neprošli. Světové války přišly a odešly a nepřátelé, kteří to zažili, se v posledních 60 letech spojili jako dobří partneři a sousedé. Čím to, že na Blízkém východě pokračuje velmi starý a dávný boj a zdá se, že se nikdy nepohne z kloubů ˝kdo komu co udělal za více než tisíc let˝? Odpověď vás možná překvapí.

Byl to právě Blízký východ, který by srazil civilizaci na kolena, kdybyste neprošli precesí rovnodennosti - mezníkem roku 2012. Byl to Blízký východ, který by vyvolal bitvu Armagedon, kterou předpovědělo vaše Písmo a další učenci věků, od starověku až do 80. let 20. století. Byl potřebný k naplnění tohoto proroctví a sehrál by svou roli na konci časů. Pak k němu ale nedošlo. Mnozí se stále domnívají, že k němu dojde, protože investovali do zkázy budoucnosti a strávili příliš mnoho času poznáváním, že je to jisté. Proto to budou muset způsobit mladí lidé, protože to v nich není zakořeněno, jako v těch, kteří strávili svůj život očekáváním.

Rovnováha světla a tmy
Světlá a temná rovnováha na planetě se začíná přeskupovat a vytvoří další divoké karty. Divoké karty jsou ˝nečekané posuny˝, věci, které jsou často šokující způsobem, který není pozitivní ani negativní, ale spíše jsou to změny v paradigmatu toho, co bylo. Často posouvají budoucnost, a to jak ve vědomí, tak ve vědě. Přichází jich několik v podobě lidských bytostí, které provádějí změny způsobem a na místech, kde to nečekáte. V New Yorku na půdě OSN se jedna taková odehrává s velkým zpožděním. Je to stará organizace s úžasnými nápady, jak pomoci planetě, ale uvízla ve své vlastní politice staré energie. Pokud se změn brzy nedočkáte, možná skutečně přestane fungovat. Divoké karty nejsou zaručeny. Jsou načasovány tak, aby odpovídaly svobodné volbě lidí kolem nich. To je to, co dělá divokou kartu divokou kartou - naprosto nečekané události. Přemýšlejte o tom: Organizace, která si vytkla za cíl vytvořit mír na Zemi, se může stát ještě více nefunkční, dokonce zkrachovat, nebo může přijít divoká karta a vše restrukturalizovat za velkých kontroverzí a téměř bez finančních prostředků. To je to, co divoké karty dělají.

Můžete je najít v podnikání, v bankovnictví nebo v politice. Brzy mohou existovat nové, dosud nevyzkoušené a radikální nápady. S takovými věcmi počítejte, ale musí vám přirůst k srdci. Může dojít k určitým rozjezdům a zastavením. Mohou se vyskytnout sazeči, kterým se to nepodaří, nebo mohou přijít jiní a přimět semínka, aby začala růst. Nápady, které včera nebyly přijaty, mohou být přijaty nyní nebo v budoucnu. Jak se budete vyvíjet, uvidíte v nich novou moudrost. To vše je součástí procesu růstu v čase. V současné době se nacházíte ve vzorci změn. Jste na začátku procesu růstu. To vše s novou mřížkou, s velmi malým počtem časových fraktálů, které je třeba zrušit, a s čistým štítem od historických energií. Jste připraveni?

O tom, co se nyní děje na vaší planetě, nebylo napsáno vůbec žádné proroctví. Nula. V současné době nikde neexistují žádní starší ani channelleři, kteří by vám poskytli dobré, solidní proroctví o tom, co bude následovat. Je to proto, že jste právě prošli tunelem staré energie, starých proroctví, a sotva jste se jich zbavili. Toto je nová energie, kterou jste na planetě ještě nikdy nezažili. Kde se podle nejlepších a nejpopulárnějších a nejpřijatelnějších proroctví vaší doby máte právě teď nacházet? Odpověď zní ˝mrtví˝. Kde se má právě teď nacházet Země? Odpověď zní ˝radioaktivní˝. Nikdo nemůže existovat na planetě, na které došlo k masivní jaderné výměně, ať už vaše filmy říkají cokoli. Bylo by to ˝sbohem˝ lidem na planetě. Celá myšlenka postapokalyptické Země je fantazie. Když je tam tolik radiace, tak se nedá žít. Ovlivňuje všechno ve vzduchu, v oceánech a samotný prach, který by byl vyvržen tisíci jadernými výbuchy, by kroužil kolem planety a blokoval by Slunce po celá desetiletí. Tma - život je pryč.

To je apokalypsa, která se nikdy nekonala. Místo toho tu stojíš se svými dětmi a novou planetou s nadějí. Možná si říkáte, proč jsem do vás všech zamilovaný. Za jednu nebo dvě generace někdo zvedne ruku a řekne: ˝Nemohl jsem si nevšimnout, že jsme jiní než ti předtím.˝ Tak dlouho to trvá, zejména přepsat staré vědomí očekávané zkázy. Možná budou muset uplynout dvě generace, než někdo zvedne ruku a řekne: ˝Podívejte, vychází slunce (metafora). Lidé se mění pomalu, ale mohou si všimnout, že se mění postoje a že mají před sebou novou cestu.
Co je vaším současným úkolem, milá stará duše? Tvým úkolem je povzbuzovat lidi kolem sebe pomocí svého soucitu a rovnováhy. Když je uslyšíte mluvit o tom, že se nemohou prosadit, že je to na planetě hrozné nebo co včera večer říkali ve zprávách, promluvte k nim láskyplným způsobem. Při správném načasování můžete nesouhlasit: ˝ Máme před sebou pozitivní období. Věci se mění, čeká nás lepší budoucnost, jen musíme být trpěliví a přestat se utápět v dramatech, která nám podsouvají ostatní a která nás ovlivňují a nutí se všeho bát.˝

Tomu se říká ˝sázení semínek˝. Možná se vám vysmějí do tváře. Zasazení semínka, které děláte, má však soucitný, vyvážený pozůstatek, který se jim vryje do vědomí. Je to přitažlivé. Možná se k vám později vrátí, až budete sami: ˝Řekni mi, proč se tak cítíš? Vzpomínám si na to, co jsi říkal, a líbí se mi to. Jen nevím, proč to tak cítíš.˝ Pak jim můžete říct něco víc o precesi rovnodennosti nebo třeba o tom, co říkali starověcí lidé a že se to shoduje s naší dobou. Sdělte jim něco z historie planety, která je na západě zdánlivě neznámá a kterou představovaly starověké kalendáře. Požádejte je, aby si udělali nějaký průzkum. Řekněte jim, že existuje skutečná naděje a aby se rozhlédli kolem sebe. Požádejte je, aby si všimli, že civilizace prošla změnou tisíciletí a nyní, o 17 let později, se žádná zkáza a pochmurnost nekonala. Řekněte jim, že věříte tomu, co říkali staří lidé, protože to se skutečně stalo. Zasejte semínko, že je před námi šance na pozitivní změnu.

Mladí lidé za vámi někdy přijdou zmatení z toho, co jim rodiče řekli o budoucnosti. Možná budete jediní, kdo mladému člověku řekne: ˝Je to mnohem jasnější, než si myslí, oni jsou stále tak trochu ˝ve stínu˝ minulosti.˝ Vždyť to je jenom váš názor.

Před 900 Izraelci na pódiu jsem jim řekl: ˝Svět pro vás byl černobílý. Izrael byl černobílý, ale přicházejí barvy. Záleží na vás.˝ Celá ta myšlenka jim byla cizí, protože tam nikdy předtím nebyla. Vždycky to byl černobílý Izrael. Věci mají sklon měnit se v novou energii. Potenciál pro tuto změnu je však zralý a její načasování záleží na lidech, kteří jsou zde. Duch nemá kontrolu nad vaší svobodnou volbou ani nad tím, jak rychle se této změně přizpůsobíte. Jak dlouho to bude trvat Izraelcům a vám? Jak toto poselství o nich přijímáte? Je to svobodná volba. Je to Lidská bytost, které neunikla myšlenka zkázy pro všechny. To je vědomí toho, co je třeba přepsat jako první. Kolik desetiletí musí uplynout, aby si někdo uvědomil, že proroctví o tom, co se mělo stát před téměř dvaceti lety, se nestalo? Pak se možná i zeptá proč.

Co vy osobně očekáváte? Drahá stará duše, chci, abys z tohoto místa odcházela s těmito otázkami v hlavě. Očekáváte, že vyjde slunce a že zde na vaší planetě zvítězí světlejší energie? Očekáváte, co je na Blízkém východě neočekávané? Dokážete vidět, co dělají divoké karty, a nebát se a nemít obavy? Pokud jste na tomto místě, je to první krok. Snažte se poznat, co se zde skutečně stane. Je tu nová planeta s novým vědomím a novými cestami, která začíná růst a vyvíjet se. To nakonec bude znamenat konec války. Bude to začátek něčeho, co ani nečekáte, že přijde. Přicházejí barvy. To je poselství.

Osobně pro jednotlivce
Je to nádherné poselství. Věříte tomu? Nebuďte zmatení, protože váš život nemusí nutně spolupracovat se vším, co jsem řekl. Načasování vašeho probuzení a rekalibrace jsou pro vás jedinečné. Nemáme skupinu starých duší, které by všechny braly jednu pilulku. Každý z vás je tak jedinečný a tak odlišný a bude se probouzet a vyvíjet v různou dobu z různých důvodů. Někdy synchronicita toho, co přichází, ještě nepovolí. Až vlak přijede, pak do něj můžete nastoupit. Pokud se probudíte příliš brzy a půjdete na nádraží co nejdříve, budete frustrovaní, že vlak nejede. Nechte synchronicitu pracovat pro vás, ne proti vám. Buďte trpěliví ke všem věcem.

Co děláte, když čekáte? Proč si nesednete a nepoděkujete za to, že vás Bůh miluje. Přemýšlejte o tom, jaké pozitivní změny můžete během čekání udělat. Tím začnete odklízet strach a úzkost a všechny věci, které nejsou soucitné a krásné. Možná právě proto je na začátku odklad! Cítíte se hodni? Klíčem je svobodná volba, se kterou si můžete dělat, co chcete. Nicméně už jsem to viděl. Vím, kam to má vést, a vy jste na dobré cestě, tohle je teprve začátek. Co s tím vším hodláte dělat? Někteří nedokážou strávit všechno, co jsem řekl, ale později si to uvědomíte. Uvidíte to a pochopíte to. Jiní z vás to pochopí hned. Opět jste každý na jiné cestě.

Duch ví, kdo jste. Duch zná vaše jméno a vy nejste ve tmě. Vůbec nejste bez podpory. Od začátku channelingu před 28 lety jsem vám dával metaforu, kterou dávám i nadále: Vyzývám vás, abyste vlezli do skříně, zavřeli dveře a zhasli světlo - a zkusili být sami! To se vám nepodaří! Dobrotiví andělé, kteří přišli na tuto planetu s vámi, jsou stále s vámi. Nemůžete se nás zbavit! To je Bůh ve vás, který vás obklopuje nádherou druhé strany závoje a Vyšším Já, které nosíte s sebou a předstíráte, že ho nemáte, a přitom si myslíte, že jste sami.
Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/23/kryon-unexpected-change/

Zpět