4330 Přicházející vzestoupení Owen Waters

[ Ezoterika ] 2023-05-22

Existují dva druhy vzestupu. Jedním je vzestup lidstva na vyšší úroveň fyzického vědomí, jako v případě Posunu, který probíhá v současnosti. Druhým je tradiční forma vzestupu, kdy oddaný rozvíjí své duchovní schopnosti do nejvyššího možného stavu, zatímco je v lidském těle.

Lidský energetický systém je prostřednictvím čaker naladěn na vrstvy vědomí první až sedmé hustoty (neboli ˝dimenzionální˝). Sedmá hustota, kde se vyskytuje kosmické vědomí, je přístupná prostřednictvím plné aktivace korunní čakry, která se nachází těsně nad hlavou. Když je oddaný schopen pozvednout plný aspekt životní energie kundaliní ve své páteři do korunní čakry a úspěšně ji pod vědomou kontrolou přivést zpět dolů, pak je téměř připraven na vzestup. Až se jejich dovednosti zvýší a budou schopni plně manipulovat s plnou silou kundaliní podle své vůle, pak budou připraveni na tradiční formu vzestupu.

Během tohoto zasvěcení se jejich fyzická těla přemění na jemnější energetickou formu - takovou, která se může podle libosti dostat do fyzické manifestace nebo z ní vystoupit. To jim umožní přemisťovat se prostřednictvím vědomé vůle na jiná místa a také do různých hustotních vrstev vědomí nad fyzickým světem. Zasvěcenci pak mají na výběr, zda opustí Zemi a budou pokračovat v učení na nejrůznějších jiných místech ve vesmíru, nebo zda zůstanou zde a budou sloužit lidstvu mezi duchovní hierarchií Země. Tuto organizaci tvoří více než 100 000 povznesených mužů a žen ze všech ras lidstva, která sídlí ve vyšších sférách vědomí nad touto pozemskou úrovní.
Jejich úkolem je udržovat světlo pro lidstvo. Protože se lidstvo soustřeďuje ve fyzickém světě třetí hustoty a v duchovním světě čtvrté hustoty, jsou vyšší hustoty zbaveny většiny lidské přítomnosti. Duchovní hierarchie, která sídlí ve vyšších sférách čtvrté až šesté hustoty, vyplňuje vakuum mezi vědomím sedmé hustoty planety Země a zaměřením lidstva na třetí a čtvrtou hustotu.

Vyvoláváním a channelováním duchovního světla udržují světlo pro lidstvo a vyplňují to, co by jinak bylo vakuem v hustotních vrstvách lidské existence na Zemi. Tento neustálý akt služby lidstvu přináší energetickou rovnováhu, která umožňuje lidskou existenci ve fyzickém i duchovním světě.

Říše vědomí šesté hustoty je domovem velkých mistrů lidské historie, jako byli Ježíš a Buddha. Při hledání cesty zpět k Bohu jsme nikdy nezůstali sami. Mnoho světových učitelů poctilo svou přítomností fyzickou říši a poté vystoupilo zpět do vyšších sfér, aby lidstvu ještě více posloužili. V archandělské říši šesté hustoty jsou takoví mistři schopni rozdělit své vědomí na tisíce částí, aby mohli sloužit mnoha požadavkům, které jsou na ně kladeny. Představte si například obrovské nároky na Mistra Ježíše od milionů lidí, kteří se najednou účastní bohoslužeb o velikonoční neděli. Kdykoli se v jeho jménu shromáždí dva nebo více lidí, je s nimi duchem přítomen. Kdykoli se k němu někdo modlí o uzdravení nebo duchovní podporu, on odpovídajícím způsobem reaguje.
A teď si představte, jak obrovským polem vědomí musí takový člověk disponovat, aby dokázal rozdělit svou pozornost na tisíce částí najednou. Největším zázrakem všech dob musí být jistě to, jak se před dvěma tisíci lety podařilo tak obrovskou přítomnost zmenšit natolik, aby se vešla do jednoho malého fyzického těla! Poučením pro nás všechny je, že lidské vědomí je proměnlivé co do velikosti. Váš fyzický mozek může být přibližně stejně velký jako mozek ostatních, ale vaše mysl - nefyzické pole vědomí - je proměnlivá. Růst vědomí je doslova růstem velikosti vaší mysli, protože mysl je na mozku nezávislá. Fyzický mozek je jen o málo víc než přijímač, procesor a vysílač myšlenek. Vaše mysl je ta část, která žije věčně a roste se zkušenostmi, které získáváte život za životem. Vaše podvědomé vzpomínky na minulé inkarnace jsou uloženy ve vaší nesmrtelné mysli, nikoli ve smrtelném mozku.

Vzestup je brána, kterou nakonec všichni projdeme. Členové Duchovní hierarchie jsou prvními průkopníky v této oblasti. Mezitím nás všechny čeká bezprostřednější forma vzestupu. Čeká nás transformace z fyzické existence třetí hustoty do fyzické existence čtvrté.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/22/the-coming-ascension/

Zpět