4321 Základní směrnice (Core) Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-20

Mari Swaruu:
Nejvážnější přísahou hvězdného kapitána je, že obětuje svůj život, dokonce i celou svou posádku, aby neporušil Základní směrnici. Základní směrnice je okamžitě použitelná pro všechny kultury na jakékoli planetě, která ještě nedosáhla schopnosti warpu, což znamená, že ještě nejsou mezihvězdné. Tuto směrnici lze nalézt ve stanovách federace, kapitola 1, článek 2, odstavec 7, kde se uvádí:

˝Nic v těchto článcích Federace neopravňuje Sjednocenou Federaci Planet zasahovat do záležitostí, které jsou v podstatě domácí jurisdikcí jakéhokoli planetárního sociálního systému, ani nebude vyžadovat, aby členové předkládali takové záležitosti k řešení podle těchto článků Federace. Toto se netýká použití donucovacích opatření podle kapitoly 6. ˝

Právo každého vnímajícího druhu žít v souladu s jeho normálním kulturním vývojem je považováno za posvátné, žádný personál Federace nesmí zasahovat do normálního a zdravého vývoje mimozemského života a kultury. Takové zasahování zahrnuje zavedení lepších znalostí, síly nebo technologie do světa, jehož společnost není schopna s takovými výhodami zacházet moudře. Zaměstnanci Federace nesmí porušit tuto Základní směrnici, a to ani za účelem záchrany svých životů, nebo své lodi, pokud nejednají s cílem napravit dřívější porušení nebo náhodnou kontaminaci uvedené kultury.

Tato směrnice má přednost před všemi ohledy a nese s sebou nejvyšší morální a etické závazky. Jinými slovy, Federace nemůže vystavit vyvíjející se druh nebo kulturu technologii, kterou tento druh ještě neobjevil nebo je v současnosti schopen vyvinout. Není dovoleno navazovat kontakt nebo zasahovat do nižších ras, pokud nejsou ohroženy vnějším zdrojem. Je zakázáno komunikovat s jakýmkoli rodilým obyvatelem méně rozvinuté rasy a kultury s jakýmkoli zařízením, strojem, nástrojem, zbraní nebo vynálezem představujícím zlepšení vědy a technologie již existující na jejich planetě.

Je zakázáno předkládat příslušníkům jakékoli méně rozvinuté rasy nebo kultury jakýkoli druh důkazu, který by prokazoval existenci Spojené federace planet a jejich členů, včetně všech technologických strojů a zařízení všeho druhu, ať už stávajících nebo budoucí vývoj týkající se členů Federace. Pokud by se mezi příslušníky uvedené rasy rozšířila fáma o jejich existenci, měla by být rychle potlačena a zakryta jakoukoli metodou, kterou mají členové Federace k dispozici, aby byl co možná nejvíce zachován přirozený vývoj jejich duchovního a kulturního života, a technologický rozvoj, protože je považován za posvátný.
Konec mého citátu o Základní směrnici Federace. (pozn. sám si vařím... že se na to... )

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/prime-directive-core-for-easy-reference-english

Zpět