4288 Vesmírné zákony James Gilliland

[ Ezoterika ] 2023-05-14

Meditoval jsem u řeky a dostal jsem velmi nadějné informace. Cazekiel, sloučení Ezechiela a Casie, jejichž duše splynuli a vzestoupili do 7. dimenze, známé také jako věčná blaženost, vyjádřil velmi jasně, že Univerzální zákon přichází. To je jeden z důvodů, proč se v poslední době celosvětově objevují všechny lodě, z nichž většina je plejádský, spolu s konsorciem dalších z vysokých čtvrtých, pátých a šestých dimenzí. Kromě toho, že nepotřebují loď, existují také bytosti známé jako Andromedini, které mají zmagnetizovaná světelná těla a světelné lodě mytologicky známé jako Archandělé.

Říkali, že bude existovat tok energií řízený Plejádami, sledujte své Slunce. Dojde k sérii slunečních erupcí a CME, koronálních výronů hmoty, po nichž bude následovat další velký tok od zdroje všeho stvoření. Je to dar. Využijte těchto časů moudře. Bylo mi řečeno, že těm, kteří se bojí, skrývají v sobě vinu, a těm, kteří rozdělují, tyranům spolu s jejich impérii a agenturami se nebude dařit dobře. Mnozí spáchají sebevraždu. Strach, hanba a pocit viny budou příliš velké, než aby se daly snést. ʺOčekával bych, že mnozí generální ředitelé, vysoce postavení vedoucí pracovníci, kteří se zapojili do velmi bezbožné činnosti, budou jedni z prvních.ʺ Zejména ti, kteří se podílejí na vakcínách a obchodování s dětmi.

Ostatní, kteří nejsou v souladu s univerzálním zákonem, zažijí téměř okamžitou karmu, čas se zrychluje a reakce na jejich činy přijde rychle. Popírání nepřipadá v úvahu, lekce budou exponenciálně nabývat na závažnosti. Vše, co není založeno na Univerzálním zákonu, bude demontováno. To není v horizontu let, přijde to velmi rychle. Chaos, který nyní vidíte, je procesem uzdravování. To, co bylo kdysi skryto, se nyní odhaluje. Každý a všechno bude viděno takové, jaké to je, pravá povaha a motiv. Připravte se na spoustu padajících idolů. Mnozí jsou již pryč, domy jsou zabedněné, nikdo není doma.

Bylo mi řečeno, abych se připravil na deset dní temnoty. Co to znamená, si nejsem jistý. Je to přesun do nulové zóny, obrovská sluneční erupce, která vyřadí z provozu rozvodnou síť, bílé klobouky a armáda zasáhnou a dočasně vše uzavřou, nejsem si jistý? Doporučuji nad tím meditovat, abyste zjistili, co to pro vás znamená a co máte udělat, abyste se na to připravili. Starý systém se musí transformovat, nebo se zhroutí. Vaše závislost na starém systému určí váš osud.

Přecházíme do doby osobní zodpovědnosti, do doby odpovědnosti. Je to čas odpuštění sobě i druhým, čas uvolnění minulosti a navázání osobního spojení s Bohem/Stvořitelem/Velkým Duchem. Nezáleží na kultuře, víře nebo náboženství. V Bohu neexistují žádná rozdělení. Pouze rozdělení vytvořená náboženskými interpretacemi poselství Boha/Stvořitele/Velkého ducha v průběhu času. Byl Ježíš křesťan, Buddha buddhista, Mohamed muslim? Náboženství následovala později. Neexistují žádní prostředníci, kteří by za vás vytvořili vaše osobní spojení s Bohem. Ti, kdo hlásají strach, vinu, nehodnost a nejednotu, jsou rozdělovači. Je čas překročit všechny kulturní a náboženské hranice, cílem je vědomí jednoty. Nejste jen tělo a osobnost, jste duše a duch a tento duch je multidimenzionální v rozšířených stavech vědomí po celou cestu zpět ke zdroji. Všichni jsme duchovní rodina, zrozená ze stejného Stvořitele. Je čas se podle toho chovat.

Říká se, že jediným důvodem, proč máme osobní problémy, je lež, že jsme osoba. Jsme mnohem víc, a když to pochopíte, odpadne rozdělení a většina problémů.

Vytvářejí se cesty k propuštění nespravedlivě uvězněných. Přichází uvěznění těch, kteří nespravedlivě uvěznili lidi. Věci se pohnou velmi rychle. Hodně záleží na armádě, která už má dost podvodů a ničení Ameriky. Energie napravující tyto křivdy je nezastavitelná. Kéž je s vámi odvaha dělat to, o čem ve svém srdci víte, že je správné.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/14/james-gilliland-update-universal-law/

Zpět