4275 Galaktická rada světla: Nebe na Zemi Asara Adams

[ Ezoterika ] 2023-05-08

Jsme vy, z vaší budoucnosti, abychom vám pomáhali na vaší cestě. Jste Vyvolení, Ten, kdo se v TOMTO čase kvalifikoval vstoupit do svého ztělesnění na Zemi. Toto je Čas Vzestupu ZEMĚ a vy jste řekli: ʺAno, přijdu sem a přinesu s sebou Boží Světlo a Lásku, abych vytvořil Nebe na Zemi!ʺ Každý z vás musel projít procesem kvalifikace pro tento úkol a skutečnost, že jste zde a čtete tato slova, znamená, že jste jedním z vyvolených. Pro všechny z vás nebylo snadné vstoupit do tak nízké dimenze, odkud jste přišli... Ostrý kontrast k tomu, odkud jste přišli, podnítil ještě větší touhu dostát svému poslání: přinést nebe na Zemi.

ʺTo je obrovský úkol! Jak toho může jeden člověk dosáhnout?ʺ možná se divíte. Jsme tu, abychom vám řekli, že k dosažení tohoto cíle nejste vůbec sami. Na vaší planetě jsou miliony lidí se stejným vrozeným věděním a cílem. Také je zde nekonečné množství Světla z Vyšších Dimenzí, které vám mohou pomoci. Mnoho různých způsobů, jak naplnit misi ʺNebe na Zemiʺ. Jedním z nich je jednoduše zvýšit své vnitřní Božské Světlo. Každý den o trochu víc. V každém okamžiku svého dne máte možnost zvolit si Lásku před strachem a Mír před konfliktem. Pokaždé, když si zvolíte třeba Lásku a Mír, vaše vnitřní Božské Světlo se zvýší. Nyní mějte na paměti, že existují miliony lidí, kteří začínají volit Lásku a mír. Exponenciálně to zvyšuje Božské světlo na vaší planetě. Toto Božské Světlo zvyšuje vibrační frekvenci do specifického bodu, kde dosahuje kritické hmotnosti. Až Země vstoupí do oblasti Nebe (5. dimenze), budete to vy, kdo to dokázal. Každý z vás zvládne tento velmi důležitý úkol. Můžeme vám to říci s jistotou, protože vidíme trajektorii planety Země. Vítej doma! Držíme s vámi vizi Božské Nové Země, a z našeho úhlu pohledu je to nádherné. Jsme s vámi na každém kroku. Jste milováni nad míru. Jsme s vámi... vždy. Miluji tě. My jsme ty.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/08/galactic-council-of-light-heaven-on-earth/

Zpět