4256 NOVÝ MATRIX - SVĚTOVÝ RESET MATRIXU - KONEC MATRIXU Cosmic agency

[ UFO ] 2020-07-20

Yazhi: Země je tu z nějakého důvodu. Za účelem vytvoření řady kontextuálních rámců, kde vědomí, duše, mohou získat specifický druh zkušenosti. Aby toho dosáhly, musí udržovat iluzi, že Země je vše, co existuje, musí udržovat iluzi toho, čemu říkáme 3D Matrix. Pokud je však vše jimi příliš dokonale kontrolováno, lidé se začnou bouřit. A tak, aby tyto drobné vzpoury vědomí zvládli, zavádějí kontroloři metody řízené opozice. Martin Luther, New Age, feminismus, Aštar... Nějakou dobu to funguje, ale pak se tato řízená opozice rozroste do takové míry, že se pro ně stane problémem, protože destabilizuje celý systém, celý Matrix. Dojde k bodu, kdy ani Matrix, ani společnost, ani ʺprobuzeníʺ nemohou dál fungovat a musí se celý systém zhroutit a vytvořit nový. Už to udělali mnohokrát. Šestkrát předtím zničili pozemskou civilizaci a 3D Matrix. Probuzení si myslí, že jsou probuzeni, přitom jsou jen na další příčce ovládání. Jednoduše nedokážou vidět dál než za přijaté parametry, které jsou součástí řízené opozice. I oni jsou totiž stále v Matrixu, jen se hlásí ke své New Age, společensky přijaté ufologii. Alternativní historii a tak dále, zcela v rámci stejného systému kontroly.

Je pro ně nemožné vidět mimo tento kontrolní systém. Proto nás nepotvrzují a nikdy nebudou potvrzovat v absurdních channelinzích, které jsou společensky přijímané, tedy Matrixem řízený opoziční systém. I když to odporuje samotné přijaté vědě, protože neexistuje žádný důkaz ani důvěryhodnost čehokoli channelovaného. Všechno je to manipulace Matrixu, řízená opozice. Myslí si, že jsou probuzeni, a přitom nejsou. Jen destabilizují systém do té míry, že kontrolorům nezbývá než Matrix zničit a vybudovat nový s novými myšlenkami a parametry. V konečném důsledku to NENÍ planeta svobodné vůle, jak je vykreslována. Pouze svobodná vůle z kosmologického hlediska, protože to je nevyhnutelná pravda, ale na úrovni Kosmu. Na Zemi je všechno vyšinuté, musíte si udržovat iluzi reality o tom, jak věci musí být, nebo právě kvůli kosmologické svobodné vůli bude mít tento Matrix tendenci se nezadržitelně hroutit, jak se děje nyní. Musí vést lidi k tomu, aby věřili řadě věcí, zákonů a idejí, a to se již hroutí ve prospěch jejich systémů řízené opozice. Platí, že pokud máte 51 % nebo více probuzených, vyvoláte reakci, kdy se vše změní ve prospěch. Ano, ale ve prospěch čeho? Ve prospěch falešného probuzení, ve prospěch jiného systému víry Matrixu, jako je New Age, který také není skutečný. (pozn. mix channelingů na mých stránkách je dostatečně variabilní pro nalezení možná klikaté, ale rozhodně nematrixové cesty - jinou věcí je přežití v matrixu... )

To vytváří v Matrixu nesoulad či rozdělení mezi ʺprobuzenýmiʺ na jedné straně a ʺspícímiʺ na straně druhé. Destabilizace systému, destabilizace celého Matrixu. Pak jim nezbývá nic jiného než zavést extrémní kontrolní opatření a zároveň uvést do chodu vše, co je nutné k rozbití, zničení, resetování Matrixu. To je to, co vidí dnes. Trump, QAnon a vše ostatní je jen drobným bojem o kontrolu na povrchových úrovních Deep State, sloužícím jako další metoda řízené opozice, zatímco oni dokončí uspořádání svých dílků. Mají připravený nový Matrix. Připravená města v Číně pro miliony lidí. Jsou nová, gigantická a technologicky vyspělá, jsou dokončená a je jich mnoho. Nechci říkat kolik, ale mnoho. A nejsou jediná. Jsou úplně prázdná. Mají tam jen čínské armádní stráže. Jsou připravené pro své obyvatele, kteří budou zcela pod kontrolou Matrixu, s naprosto transhumanistickým světem. Nebudou tam jen ʺČíňanéʺ, ale lidé, které si Kabala, tedy kontroloři, vybrala, aby dál osídlovali Zemi. Bude se vzorky obyvatel z celého světa. To znamená, že miliony lidí nutně zemřou. A právě k tomu slouží očkování, protože právě to je zde nebezpečné.

Gosia: Protože chtějí vyhladit svět, posílají semena, aby probudili duše, aby je odsud dostali jako první?

Yazhi: Ne, to je součást poruchy, která v myslích ʺkontrolorůʺ způsobuje, že musí resetovat Matrix. Venku, na kosmické úrovni, také existují frakce a neshody ohledně toho, jak by měl 3D Matrix fungovat. Dokud falešný 3D Matrix stojí, ať už je jeho verze jakákoli, slouží jako zkušenost pro duše. To je jeho účel. Ale vzhledem k přirozené nestabilitě systému má každý Matrix omezenou životnost.

Robert: Ty ve městech se také zhroutí. Je to jen otázka času. Viděla jsi, jak předchozí civilizace zanikly?

Yazhi: Ano, viděla jsem je a studovala jsem je. Atlantida, Lemurie, to jsou jen ty nejnovější, ale byly i jiné. Nejméně šest před touto verzí. Jak už jsem řekla, je to hra. Slouží to duším jen tak dlouho, dokud si udržují iluzi. Když se to zlomí, jako se to děje právě teď, musí všechno resetovat, protože hra ztrácí smysl.

Gosia: Takže semínka, která lidi probouzejí... my jsme pro ně porucha, díky níž musí všechno resetovat? Jakou roli tu tedy máme my? A vy, jakou roli tu máte vy, když víte, že to takhle funguje a že my jen přispíváme k této poruše, po níž se budou muset znovu resetovat?

Yazhi: To záleží na úhlu pohledu. Na jedné straně jsme součástí příčiny, proč se Matrix musí zhroutit. Na druhou stranu odstraňujeme lidi, kteří se hry nechtějí účastnit. Je jich už tolik, že se to rovná hromadné smrti, ale je to jediná cesta ven, když se na to všechno podíváme shora. Očkování je pouze hromadným východem. Swaruu tomu všemu nerozuměla. Jakou roli máme my? Upřímně řečeno, nemám konkrétní odpověď.

Gosia: Já také ne, a cítím se kvůli tomu velmi divně. Nemám ráda, když tomu nerozumím.
Robert: Myslím, že se připravujeme na to, co přijde.

Yazhi: Z pozice před inkarnací, zvláště pokud je to jen z ponoření do 5D, nemáte všechny odpovědi a jste stále ponořeni do dalšího systému víry. Matrice 5D.

Gosia: Myslím, že je to pro všechny, kteří opravdu chtějí vědět všechno, co se děje, ostatní to nemusí vidět nebo chápat.

Yazhi: Ti nepotřebují ʺbožskýʺ zásah. Ani zásah Federace, který nikdy nepřijde. Nepotřebují ani aliance Q, Y, Z.

Gosia: Pořád nechápu, že když probudíme víc lidí, tím rychleji půjdou vyhladit civilizaci, protože jsou velmi probuzení. Takže probouzení lékařů může být kontraproduktivní. Této části úplně nerozumím.

Yazhi: Jsou to lékaři jako celek, kdo jediný jim může celý plán překazit a dokonce odhalit ilumináty, zachránit lidstvo.

Robert: Hromadně se spojí. Ale zachrání to lidstvo, nebo to urychlí zánik civilizace? Jak jsi řekla, nechtějí, aby se probudili, všechno zahodí.

Yazhi: Probuzení lékařů jen oddálí pád Matrixu, ale může to způsobit a způsobí, že se probudí tisíce lidí. Dát Kabale to, co chce, by ji jen povzbudilo, aby vše zničila bez odporu, protože to stejně udělá. Samotná opozice je součástí Matrixu. Je tedy na vás, abyste se rozhodli, jakou roli v rámci hry chcete hrát.

Gosia: Takže to stejně udělají, jde jen o to, abychom jich probudili co nejvíc dřív, ne tolik pro záchranu celé civilizace jako rasy, že? Maximální počet lidí.
Robert: Civilizace směřuje ke katastrofě. Můžeme jen probudit co nejvíce lidí.

Yazhi: Nemohu v této diskusi pokračovat, aniž bych si nejprve něco nevyjasnila. To, co řeknu a co o všem vím, je ve všech ohledech krajně nepopulární. Je to vina lidí za nezodpovědnost a tolerantnost, s níž vše prožívají, za to, že nevycházejí ze svého pohodlného úkrytu a neobviňují zkorumpované politiky, tajné spolky a vesmírné ještěry, což je důsledek jejich stavu a rozpoložení. Lidé jsou těmi, kdo mají kontrolu ze všech rovin. Mají nad nimi absolutní kontrolu. Ovládání je však v případě 3D odstupňováno směrem dolů, aby touhy a to, co lidé znají z vyšších hustot, nezasahovaly do konstrukce umělého 3D, jinak ztrácí svůj účel. Tím pádem je těstovitá a obtížná. Federace tedy není ta špatná a není to ta, která vám něco dává. (pozn. vypadá to, že si to tu jen musíme odkroutit.. na druhou stranu, co pořád vymýšlet v nesmrtelnosti... tam nahoře se musí hodně nudit)

Nemá smysl žádat o věci Federaci, protože to nezáleží na ní, ale na lidech a jejich mentalitě. Přesto trvám na tom, že natáčení videí je nutné a správné z mnoha úrovní nebo důvodů. Musíte pochopit, že vše, co musíte udělat, je vyvíjet se ve vědomí tak dlouho, dokud žijete ve 3D, a tím se problém rozplyne. Proto trvám na tom, že nesmíte čekat, až se vám vzestup přihodí, protože se tak nestane. Země 5D a 7D a všechna D už tu jsou, vždycky tu byly. Je to pouze mysl každého člověka, která určuje úroveň a to, co vidí mimo sebe, protože to vnější je pouze odrazem jeho vnitřního já. Dokonce i ve stavu, kdy nechtějí to, co vidí - Buddha v odpadkovém koši... to jim definuje co naopak chtějí, a je to událost vnímání něčeho nechtěného jako proces manifestace toho, co chtějí. Je to přechodné jako v případě semínek ve 3D, která nechtějí být naočkována, a podobně. Protože jsou v procesu vývoje toho, co si přejí projevit. Jde jen o to, že jim nebude poskytnuta žádná pomoc. To je rozdíl například u Faetonu, kde to nebylo něco, co by vygenerovali sami lidé tamními dušemi, ale jako invazivní událost z jejich vlastních nočních můr, reptiliánů.

Na Zemi je to tak navrženo. Jedna úroveň za druhou, nějaký koncept platí v jedné, ale nemusí nutně v další. Přestože je to nejvíce rozporuplné a nejvíce odporující vnímání a veškerému zdravému rozumu, jsou to lidé, kteří řídí vše, co se tam děje. Ani ilumináti, ani ještěři, ani zkorumpovaní politici nic nezmůžou, pokud jim lidé jednoduše přestanou věnovat pozornost a přestanou je poslouchat, protože jsou výsledkem jejich vlastních špatných myšlenek a strachů. Neunaví mě to vykřikovat. Pro mysl, pro vědomí probuzené ke všemu, co je, neexistuje 3D ani 5D ani žádné D. Je to jen myšlenka nebo skupina myšlenek a jejich změnou měníte hustotu. To také znamená, že jste mimo koncept času jako něčeho, co vás ovlivňuje a ovládá, ale vytváříte ho svou myslí tak, jak chcete a potřebujete. A také to znamená, že každé místo, které ve vesmíru existuje, je spjato s místem, kde se nacházíte. To znamená, že správnou změnou svých představ a svého zaměření měníte své místo podle libosti. (pozn. no jo, ale já se upsala pravidlům 3D... občas pravidla i dodržuji)

Nic takového jako čas neexistuje. Neexistuje žádná vzdálenost. Lidé, kteří se chtějí nazývat bdělými a vědomými toho, co se děje, musí pochopit podstatu toho, co je a co se děje. Je to boj o přežití jejich druhu, a to není přehnané. Musí to do sebe skutečně nechat hluboce proniknout. Musí si uvědomit, že v takovém případě a vzhledem k jasným okolnostem jsou nepřítelem také spící lidé, lidé z Matrixu. Stejně nebo víc než samotní kontroloři, než Gatesové, Sorosové a všichni ti. Ať už jsou to rodinní příslušníci, kolegové nebo blízcí přátelé, nebo ne. Musí to pochopit. Konfrontujte se s nimi, jakkoli to nepovažujete za nejlepší. I když je to válka, nemusí to nutně znamenat násilí, i když i násilí existuje. Jde mi o to, aby se každý bránil za každou cenu tak, jak může a jak to považuje za nejlepší. Pdložte stranou tu nebezpečnou myšlenku, že jsem nikdo, co nadělám! Je to řetězová reakce. Probuďte své blízké, jinak nepřežijete. Chápu, že mnoho lidí tu není od toho, aby se probudili. (pozn. jde to velmi ztuha... zvláště když se všechny ty teorie zdají být totálně šílené... mají v blázinci povolený internet?)

Chápu, že mnohé se nikdy nepodaří probudit a být známý je zbytečné. Proto musí každý sám vidět a rozhodnout se, kolik toho může udělat, kde a s kým. Převzít za toto rozhodnutí odpovědnost. Alespoň se chránit před útoky spících, kteří jsou nepřítelem stejně nebo více než Kabala, kterou následují. Spáči, zombie, kteří slepě následují systém a stále věří v pohádkové kmotry a v to, že virus nakonec zmizí a vše se vrátí do normálu, pokud budou všichni poslušní a budou dělat přesně to, co jim autority nařídí. Slovo zombie je zde více než na místě, protože pokud se chovají uzavřeně, bezmyšlenkovitě, jen se podřizují pravidlům, jen proto, že tam jsou, aniž by cokoli zpochybňovali. Není právě to definice zombie? Navíc na vás slepě útočí.

Probuzení, ať už začali jako řízená opozice jménem samotného systému, nebo ne, skutečně narušují rovnováhu 3D Matrixu. Ale jak jsme již řekli, včetně mě, jsme takoví, jací jsme. My přebíráme odpovědnost za rozhodování o tom, co je správné. Ale protože je to lidský nepořádek a je to to, co masově chtějí, a je to také určující zkušenost pro ty, kteří to nechtějí, a tím, že nejsem člověk, vím, že jsem mimo. Překračuji práva jiných lidí, protože mám tendenci se tady snažit podněcovat masy, protože si myslím, že je to správné. Takže prostě budete muset převzít odpovědnost za to, co je správné a co byste měli udělat. Jestli něco definuje Swaruu jako kolektiv nebo jednotlivce, pak je to její tendence být masovým podněcovatelem. Jen kvůli tomu pokračuji dál. (pozn. ..a nestačí bouře ve sklenici vody? Oceán je jak zabetonovanej....)

Nakonec vím, že nejenže nejsem zodpovědný za to, proč se to stalo, ale ani nejsem pověřen úkolem to napravit. Jakkoli to bolí, a to hodně, svět, 3D Země, není ʺrozbitýʺ a není co ʺopravovatʺ. Je to přirozený proces či cyklus civilizací, které rostou a končí. Pokračujeme dál jen proto, že z vlastní volby věříme, že je to správné. Takto musí fungovat každý člověk. A jak se vyrovnat nebo vypořádat se zombiemi také, protože to jsou oni, chtějí vaši mysl, změnit vaše představy a přimět vás, abyste si je oblíbili. Velmi reálně chtějí sníst váš mozek. Koneckonců právě zombie ve vás budou vidět latentní zdravotní problém a zdroj infekce. Reagují na to, protože podle nich jde o problém přežití. Mnozí, kteří si myslí, že jsou moudří: ʺJen pozoruji a nepodpisuji se pod žádnou teoriiʺ, nevědí, že se podílí na genocidě. (pozn. z vesmírného hlediska musí být úžasné, když se něco děje)

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/la-nueva-matrix-el-reseteo-mundial-de-la-matrix-el-fin-de-la-matrix-yazhi-swaruu

Zpět